Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Gawlicki, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktmb, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 118, z ogólnej liczby 125 publikacji Autora


1
 • AFBC fly ashes application as common cements component / GAWLICKI M., ROSZCZYNIALSKI W. // W: ECERS : 11\textsuperscript{th} international conference and exhibition of the European Ceramic Society : June 21–25, 2009 Kraków : conference programme and book of abstracts. — Kraków : [s. n.], 2009. — ISBN: 978-83-60958-45-2. — S. 205

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Aktywność hydrauliczna modyfikowanego $\beta$-${Ca_{2}[SiO_{4}]}$Hydraulic activity of the modified $\beta$-${Ca_{2}[SiO_{4}]}$ / Marek GAWLICKI. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008. — 118 s.. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 104). — Bibliogr. s. 101–117, Summ.. — ISBN10: 83-923267-2-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Aktywność pucolanowa i hydrauliczna wapiennych popiołów lotnych z Elektrowni Bełchatów stanowiących składnik główny cementów powszechnego użytkuPuzzolanic and hydraulic activity of limestone fly ashes from Bełchatów Power Station being the main compound of common use portland cement / Mikołaj Ostrowski, Marek GAWLICKI // W: IX Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 19–22 września 2013 r. : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2013. — Opis częśc. wg. okł.. — ISBN: 978-83-63663-31-5. — S. 118

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza składu fazowego spoiw mineralnych i produktów ich hydratacji[Phase composition of mineral binders and their hydration products] / Marek GAWLICKI // W: Cement : metody badań : wybrane kierunki stosowania / pod red. Wiesławy Nocuń-Wczelik. — Wyd. 2 popr. i uzup.. — Kraków : Wydawnictwa AGH, cop. 2015. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0632). — ISBN: 978-83-7464-809-7. — S. 33–73. — Bibliogr. s. 72–73

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analysis of the causes of damage suffered by concrete at the slag granulation facility / Stanisław BARYCZ, Marek GAWLICKI, Rajmund ORUBA, Aleksander WODYŃSKI // W: Failures of concrete structures : proceedings of 9th the international EXPERTCENTRUM conference : Bratislava, Slovakia September, 5–September, 7, 2001 / ed. E. Jávor. — Bratislava : EXPERTCENTRUM, 2001. — (Proceedings / EXPERTCENTRUM ; 9). — S. 165–170. — Bibliogr. s. 170, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Autoclaved aerated concrete – safe for human and environmentally friendly / Piotr Gębarowski, Bogumiła Górska, Agnieszka Michalik, Genowefa Zapotoczna-Sytek, Marek GAWLICKI // W: “Securing a sustainable future” : 5\textsuperscript{th} international conference on Autoclaved Aerated Concrete : Bydgoszcz, Poland, September, 14–17, 2011. — Bydgoszcz : University of Technology and Life Sciences Press, cop. 2011. — Conference to celebrate 60 years of AAC experience in Poland. — ISBN: 978-83-89334-26-4. — S. 543–553. — Bibliogr. s. 553, Abstr.. — Toż W: 5th international conference on Autoclaved Aerated Concrete [Dokument elektroniczny] : ”Securing a sustainable future” to be held at Bydgoszcz to celebrate 60 years of AAC experience in Poland : September 14–17, 2011. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : s. n., 2011]. — 1 dysk optyczny. — S. 543–553. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 553, Abstr. — Afiliacja M. Gawlicki: University of Science and Technology, Faculty of Materials Science and Ceramics, Cathedral of Building Materials, Cracov

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badania historyczne zapraw zastosowanych przy budowie Kanału AugustowskiegoStudies of old mortars used for {\it Augustowski Channel} construction / Marek GAWLICKI, Marta Kosior-Kazberuk // W: V Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 14–18 września 2005 r. : streszczenia : program konferencji / red. z. Zbigniew Pędzich ; PTC. — Kraków : PTC, 2005. — ISBN10: 8389541475. — S. 45. — Pełny tekst w: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały V konferencji ceramicznej : Zakopane [14–18 września] 2005 = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : proceedings of the 5\textsuperscript{th} ceramic conference / pod red.: Z. Pędzicha, K. Haberko ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2005. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 91/2). — Opis częśc. wg okł. — ISBN10: 8389541548. — S. 1183–1190. — Bibliogr. s. 1190

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badania immobilizacji metali ciężkich w zaczynach cementowych z dodatkiem popiołów lotnych z kotłów fluidalnychResearch of heavy metals immobilization in cement pastes with AFBC fly ashes / Marek GAWLICKI, Radosław MRÓZ // W: Dni Betonu : tradycja i nowoczesność : Wisła, 11–13 października 2010 : konferencja / red. Piotr Kijowski, Jan Deja. — Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, 2010. — Opis częśc. wg. okł.. — ISBN: 978-83-61331-09-4. — S. 135–143. — Bibliogr. s. 143, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Badania immobilizacji metali ciężkich w zaczynach cementowych zawierających popioły lotne[Studies on the immobilization of heavy metals in cement pastes containing fly ash] / Marek GAWLICKI, Radosław MRÓZ // Budownictwo, Technologie, Architektura ; ISSN 1644-745X. — Tytuł poprz.: Polski Cement. — 2014 nr 2, s. 64–66. — Bibliogr. s. 66

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Beton a środowisko naturalne[Concrete and natural environment] / Marek GAWLICKI // Budownictwo, Technologie, Architektura ; ISSN 1644-745X. — Tytuł poprz.: Polski Cement. — 2010 nr 3, s. 42–45

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
13
 • Cement : metody badań, wybrane kierunki stosowania[Cement : properties, application] / Andrzej BOBROWSKI, Marek GAWLICKI, Artur ŁAGOSZ, Wiesława NOCUŃ-WCZELIK ; pod red. Wiesławy NOCUŃ-WCZELIK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — 264, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0371). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-313-9. — Podręcznik jest uzupełnioną i zaktualizowaną wersją skryptu: Laboratorium materiałów wiążących

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Concrete mix design for wind power turbine foundations exposed to aggressive environment / Gajewski R., GAWLICKI M., Glinicki M. A. // W: ICCC 2011 : Cementing a sustainable future : XIII ICCC International Congress on the Chemistry of Cement : Madrid, 3–8 July, 2011 : abstracts and proceedings / eds. Ángel Palomo, Aniceto Zaragoza, Juan Carlos López Agüí. — Madrid : Instituto de Ciencias de la Construcción “Eduardo Torroja”, 2011 + CD-ROM. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 84-7292-399-7. — S. 491. — Abstr.. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Czynniki determinujące degradację betonu w wyniku korozji thaumasytowejFactors determining concrete degradation as an effect of thaumasite corrosion / Marek GAWLICKI, Radosław MRÓZ // W: XII Międzynarodowa konferencja technicznej kontroli zapór = XII Dam monitoring international conference : Stare Jabłonki 9–22.06.2005 : materiały / pod red. Andrzeja Wity ; Polski Komitet Wielkich Zapór, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. — Warszawa : IMiGW, 2007. — ISBN: 976-83-88897-88-7. — S. 79–90. — Bibliogr. s. 89–90, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Durability of reinforced concrete cylindrical chimneys / Stanisław BARYCZ, Marek GAWLICKI, Wojciech KOCOT // W: Quality and reliability in building industry : II. [Second] international scientific conference : Levoča, October 24–26, 2001 : proceedings / Technical University of Košice. Faculty of Civil Engineering [et al.]. — Košice : Technická univerzita. Stavebná fakulta, 2001. — Na okł także tyt. w j. słow.: Kvalita a spol'ahlivosť v stavebníctve : II. medzinárodná vedecká konferencia : zborník. — Opis częśc. wg okł.. — S. 21–26. — Bibliogr. s. 26, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Feliks Pancer – wielki inżynier i propagator wiedzy[Feliks Pancer – the great engineer and knowledge propagator] / Agnieszka DEFUS, Marek GAWLICKI // Budownictwo, Technologie, Architektura ; ISSN 1644-745X. — Tytuł poprz.: Polski Cement. — 2013 nr 3, s. 30–32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Fizykochemia sorpcji $SO_{2}$ w procesach odsiarczania spalin$SO_{2}$ capture in flue-gas desulphurization process / Marek GAWLICKI // W: Przemysł wapienniczy a ochrona środowiska : konferencja : Kamień Śląski, 19–21 czerwca 2000. — Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna, [2000]. — ISBN10: 83-913152-1-5. — S. 159–171. — Bibliogr. s. 171

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Fly ash from fluidized bed coal combustion as complex cement addition / W. ROSZCZYNIALSKI, W. NOCUŃ-WCZELIK, M. GAWLICKI // W: 2001 Third CANMET/ACI : sustainable development of cement and concrete : international symposium = 2001 Troisiéme CANMET/ACI : dévelopment durable du ciment et du béton / ed. V. M. Malhotra. — [S. l. : s. n.], 2001. — S. 415–430, SP 202-26. — Bibliogr. s. 421–422, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Inteligentny SCC[Smart SCC] / Marek GAWLICKI // Budownictwo, Technologie, Architektura ; ISSN 1644-745X. — Tytuł poprz.: Polski Cement. — 2005 nr 4, s. 52–55

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • John Smeaton i Eddystone Rocks[John Smeaton and Eddystone Rocks] / Agnieszka DEFUS, Marek GAWLICKI // Budownictwo, Technologie, Architektura ; ISSN 1644-745X. — Tytuł poprz.: Polski Cement. — 2014 nr 1, s. 48–50. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Kanał Augustowski – przykład trwałości betonu[“Kanał Augustowski” – example of durable concrete] / Marek GAWLICKI, Marta Kosior-Kazberuk // Budownictwo, Technologie, Architektura ; ISSN 1644-745X. — Tytuł poprz.: Polski Cement. — 2005 nr 2, s. 10–13

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Korozja starych betonów i zaprawCorrosion of old concretes and mortars / Marek GAWLICKI, Radosław MRÓZ // W: Dni Betonu : tradycja i nowoczesność : konferencja : Wisła 9–11 października 2006 / [red. Piotr Kijowski, Jan Deja]. — [Kraków : Polski Cement Sp. z o. o.], [2006]. — ISBN10: 83-89478-11-0. — S. 188–198. — Bbliogr. 197–198, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Krajowa baza surowców gipsowych i anhydrytowych[Domestic gypsum and anhydrite raw materials] / Marek GAWLICKI, Krzysztof GALOS // Materiały Budowlane : technologie, rynek, wykonawstwo ; ISSN 0137-2971. — 2003 nr 10, s. 3–4, 7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25