Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Galanty, dr inż.

emeryt

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kpp, Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska





Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • Analiza procesu prasowania metalicznych materiałów sypkichAnalysis of compaction of loose metallic materials / Marek GALANTY // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2011 R. 56 nr 10, s. 516–521. — Bibliogr. s. 520–521

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza stanu naprężenia i odkształcenia w procesie wyciskania rur o przekroju kwadratowym ze stopów aluminiumAnalysis of the state of stresses and strains in the extrusion of tubes of square section of aluminium alloy / Artur RĘKAS, Wojciech LIBURA, Marek GALANTY, Józef ZASADZIŃSKI, Bożena BORYCZKO // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2010 R. 55 nr 11, s. 767–769. — Bibliogr. s. 769. — RURY'2010 : technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : XVI konferencja naukowo-techniczna : 17–19 listopada 2010 r., Zakopane

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Dobór warunków zgrzewania trudnoodkształcalnych stopów aluminium przeznaczonych do wyciskania kształtowników na matrycach mostkowo-komorowychSelection of welding conditions for hard aluminium alloys assigned for extrusion of profiles through porthole dies / Józef ZASADZIŃSKI, Jan RICHERT, Wojciech LIBURA, Marek GALANTY, Dariusz LEŚNIAK, Artur RĘKAS // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2009 R. 54 nr 3, s. 148–152. — Bibliogr. 151–152

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Evaluation of force parameters for aluminium powder extrusion / M. GALANTY, W. LIBURA, J. ZASADZIŃSKI // W: Advanced Technology of Plasticity 1999 : proceedings of the 6\textsuperscript{th} international conference on Technology of plasticity : Nuremberg, September 19–24, 1999, Vol. 3 / ed. M. Geiger. — Berlin, [etc.] : Springer, cop. 1999. — ISBN10: 3-540-66066-6. — S. 1871–1876. — Bibliogr. s. 1876, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Granulacja $MoO_{3}$ jako półproduktu do procesu stopowania – analiza procesu i właściwości granulatuThe analysis and properties of $MoO_{3}$ granulation as an intermediate product of an alloying process / Piotr JAROSZ, Stanisław MAŁECKI, Marek GALANTY, Stanisław Serkowski // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2010 R. 55 nr 10, s. 666–674. — Bibliogr. s. 674

 • słowa kluczowe: granulacja, lepiszcze, tlenek molibdenu, właściwości mechaniczne i fizyczne

  keywords: granulation, binder, molybdenum oxide, mechanical and physical properties

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Influence of extrusion ratio on microhardness distribution within aluminum powder extruded at room temperature / Marek GALANTY, Paweł KAZANOWSKI, Panya Kansuwan, Wojciech Z. Misiolek // P/M Science & Technology Briefs ; ISSN 1527-2478. — 2002 vol. 4 no. 1, s. 24–27. — Bibliogr. s. 27, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • New developments in extrusion of 2xxx alloys with solution heat treatment on the press / Dariusz LEŚNIAK, Józef ZASADZIŃSKI, Marek GALANTY, Antoni WOŹNICKI, Artur RĘKAS // W: ET'12 [Dokument elektroniczny] : the tenth international aluminium Extrusion Technology seminar & exposition : Miami, May 15–18, 2012. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA : s. n.], [2012]. — Dane na dysku Flash. — S. 239–252. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Bibliogr. s. 252, Abstr.. — Tytuł przejęto ze s. tyt. (po wybraniu opcji: data, papers)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Ocena jakości zgrzewów rur z trudnoodkształcalnych stopów aluminiowych wyciskanych na matrycach mostkowo-komorowychEvaluation of welds quality in tubes from hard-deformable aluminium alloys extruded through porthole dies / Józef ZASADZIŃSKI, Marek GALANTY, Dariusz LEŚNIAK, Justyna GRZYB // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2010 R. 55 nr 11, s. 762–766. — Bibliogr. s. 766. — RURY'2010 : technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : XVI konferencja naukowo-techniczna : 17–19 listopada 2010 r., Zakopane

 • słowa kluczowe: stopy aluminium, wyciskanie na matrycach mostkowo‐komorowych, jakość zgrzewu, rozciąganie pierścieni z rur

  keywords: aluminium alloys, extrusion through porthole dies, weld quality, extension of tube rings

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Odkształcalność kompozytów aluminiowych wzmocnionych popiołami lotnymiDeformability of aluminium matrix composites strengthened by fly ashes / Jan RICHERT, Beata LESZCZYŃSKA, Marek GALANTY, Marcin MROCZKOWSKI, Piotr Tkaczewski // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2007 R. 52 nr 11, s. 656–664. — Bibliogr. s. 664. — VII konferencja naukowa Odkształcalność metali i stopów : 27–30 listopada 2007, [Łańcut] / Komitet Metalurgii PAN. Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych. — Warszawa : Wydawnictwo SIGMA-NOT Prasa Fachowa, 2007

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, odkształcanie plastyczne, kompozyty ALFA, gęstość właściwa, mikropęknięcia

  keywords: microstructure, plastic deformation, microcracks, odkształcenia graniczne, ALFA composites, mass density, limiting deformation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Odkształcalność kompozytów aluminiowych wzmocnionych popiołami lotnymi[Deformability of aluminium matrix composites strengthened by fly ashes] / Jan RICHERT, Beata LESZCZYŃSKA, Marek GALANTY, Marcin MROCZKOWSKI, Piotr Tkaczewski // W: OMIS'2007 : Odkształcalność Metali i Stopów : VII konferencja naukowa : 27–30 listopada 2007, Łańcut : materiały konferencyjne, program konferencji / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk ; Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — [Polska : s. n.], [2007]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Prasowanie i wyciskanie materiałów proszkowych o silnie zróżnicowanych własnościach mechanicznychThe pressing and the extrusion of materials in powder form, with strongly differentiated mechanical properties / Marek GALANTY, Józef ZASADZIŃSKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 1999 R. 44 nr 12, s. 672–675. — Bibliogr. s. 675, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Sposób badania zgrzewalności metali i stopów, zwłaszcza stopów aluminium przeznaczonych do wyciskania na matrycach mostkowych[Method for testing weldability of metals and alloys, preferably aluminium alloys intended for extrusion on the bridge dies] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jan RICHERT, Józef ZASADZIŃSKI, Wojciech LIBURA, Marek GALANTY, Dariusz LEŚNIAK, Artur RĘKAS. — Int.Cl.: G01N 33/20\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 220476 B1 ; Udziel. 2014-12-15 ; Opubl. 2015-10-30. — Zgłosz. nr P.390383 z dn. 2010-02-08. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL220476B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Sposób i urządzenie do badania zgrzewalności metali i stopów, zwłaszcza stopów aluminium przeznaczonych do wyciskania na matrycach mostkowych[Method and the device for testing weldability of metals and alloys, preferably aluminium alloys intended for extrusion on the bridge dies] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: RICHERT Jan, ZASADZIŃSKI Józef, LIBURA Wojciech, GALANTY Marek, LEŚNIAK Dariusz, RĘKAS Artur. — Int.Cl.: G01N 33/20\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 390383 A1 ; Opubl. 2010-09-27. — Zgłosz. nr PL390383 z dn. 2010-02-08 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2010  nr 20, s. 32. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL390383A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Weryfikacja doświadczalna wybranych właściwości odkształcanych metalicznych materiałów porowatychExperimental verification of selected properties of deformed porous, metallic materials / Marek GALANTY // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2002 R. 47 nr 5, s. 242–246. — Bibliogr. s. 246, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Wpływ obróbki cieplnej na strukturę i właściwości ultralekkich stopów magnezowo-litowychInfluence of heat treatment on structures and properties of ultra-light $Mg-Li$ alloys / Wojciech LIBURA, Artur RĘKAS, Andrzej Białobrzeski, Jan RICHERT, Marek GALANTY, Mateusz MILCZANOWSKI, Katarzyna ŻAK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2011 R. 56 nr 12, s. 776–782. — Bibliogr. s. 782

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Wybrane właściwości kompozytowych styków elektrycznych na osnowie srebra umacnianych $TiB_{2}$ SiC oraz $WO_{2}$Selected properties of Ag-based composite contacts reinforced with $TiB_{2}$, SiC, and $WO_{2}$ / Agata CIUMAN-KRZEMIEŃ, Lidia BURZYŃSKA, Marek GALANTY // Kompozyty = Composites ; ISSN 1641-8611. — 2008 vol. 8 nr 2, s. 152–157. — Bibliogr. s. 157. — tekst: https://kompozyty.ptmk.net/pliczki/pliki/2008_2_27.pdf

 • słowa kluczowe: metalurgia proszków, węglik krzemu, styki elektryczne, borek tytanu, katodowa redukcja trudno rozpuszczalnych osadów, proszek srebra, kompozyty srebro-ceramika, dwutlenek wolframu

  keywords: powder metallurgy, silver powder, electrical contacts, cathodic reduction of solid compounds, titanium boride, silver-ceramics composites, silicon carbides, tungsten dioxide

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wyciskanie na zimno metalicznych materiałów porowatychCold extrusion of porous metallic materials / Marek GALANTY // Kompozyty = Composites ; ISSN 1641-8611. — 2002 R. 2 nr 4, s. 135–139. — Bibliogr. s. 138–139, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://www.kompozyty.ptmk.net/pliczki/pliki/semVI_23.pdf

 • słowa kluczowe: materiał metaliczny, materiał porowaty, wyciskanie na zimno

  keywords: metallic material, porous material, cold extrusion

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Wyciskanie wysokowytrzymałych stopów aluminium przesycanych na wybiegu prasyExtrusion of high-strength aluminium alloys solution heat treated at the press output / Dariusz LEŚNIAK, Józef ZASADZIŃSKI, Marek GALANTY, Antoni WOŹNICKI, Marian BRONICKI, Jan RICHERT, Wojciech LIBURA, Artur RĘKAS // W: Nowoczesne technologie oraz zaawansowane materiały i wyroby w zrównoważonym rozwoju przemysłu metali nieżelaznych : nr PBZ-MNiSW-3/3/2006 = Modern technologies and advanced materials and products in sustainable development of non-ferrous metals industry. — Gliwice : Instytut Metali Nieżelaznych, 2010. — ISBN: 978-83-925546-6-0. — S. 377–388. — Bibliogr. s. 388, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wykorzystanie proszku srebra uzyskanego na drodze katodowej redukcji AgCl jako matrycy do produkcji kompozytów srebro-ceramika metodą metalurgii proszkówApplication of silver powder cathodically reduced from AgCl as the matrix to production of composites silver-ceramics using the powder metallurgy technology / Agata CIUMAN-KRZEMIEŃ, Lidia BURZYŃSKA, Marek GALANTY // W: XXXIII Szkoła Inżynierii Materiałowej : SIM 2005 : Kraków–Ustroń, 4–7 X 2005 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków : Wydawnictwo Zielone Brygady], [2005]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8387331686. — S. 305–310. — Bibliogr. s. 310, Streszcz., Abstr.. — Toż. W: XXXIII Szkoła Inżynierii Materiałowej [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne : Kraków–Ustroń, 4–7 X 2005. - Wersja do Windows. - Dane tekstowe. - [Kraków : AGH, 2005]. - 1 dysk optyczny. - S. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. - Bibliogr. s. 6, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: