Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Dziarmagowski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmsż, * Katedra Metalurgii Stopów Żelaza


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 51, z ogólnej liczby 53 publikacji Autora


1
 • A model of ferrous oxide reduction in steelmaking slag volumeModel redukcji tlenku żelaza w objętości żużla stalowniczego / B. ZAWADA, M. DZIARMAGOWSKI // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2009 vol. 54 iss. 2, s. 485–489. — Bibliogr. s. 489

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Assessment of properties of non-metallic phase obtained during the converter slag reduction processOcena własności fazy niemetalicznej otrzymanej w procesie redukcji żużla konwertorowego / Marek DZIARMAGOWSKI // Archives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy ; ISSN 0860-7052. — 2003 vol. 48 iss. 2, s. 201–207. — Bibliogr. s. 207

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Determination of conditions of the converter slag reduction process in an electric arc furnaceOkreślenie warunków procesu redukcji żużla konwertorowego w elektrycznym piecu łukowym / M. DZIARMAGOWSKI, P. DROŻDŻ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2007 vol. 52 iss. 4, s. 579–583. — Bibliogr. s. 583

 • keywords: converter slag, non metallic phase, reduction process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Dokąd z tym koksem?[To where with coke?] / Jan FALKUS, Marek DZIARMAGOWSKI // Gazeta Wyborcza ; ISSN 0860-908X. — 2005 nr 99, 4814, s. 37

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Investigation on the converter slag reductionBadania procesu redukcji żużla konwertorowego / M. DZIARMAGOWSKI // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2004 vol. 49 iss. 3, s. 699–704. — Bibliogr. s. 704. — 33rd International conference on Phase diagram calculation and computational thermochemistry : Krakow, Poland, May 30-JUN 04, 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Investigations of non-metallic phase obtained from converter slag reduction process / Mirosław KARBOWNICZEK, Marek DZIARMAGOWSKI // W: 3rd Global slag conference [Dokument elektroniczny] : conference and exhibition 2007 : conference papers and presentations. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Epsom : PRo Publications International], [2007]. — 1 dysk optyczny. — 22 slajdy prezentacji. — Wymagania systemowe: Power Point ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji: Paper 4)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Investigations on the reduction level of the converter slag during its melting in an electric arc furnaceBadania zmian stopnia redukcji składników żużla konwertorowego w czasie jego przetapiania w elektrycznym piecu łukowym / Marek DZIARMAGOWSKI // Archives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy ; ISSN 0860-7052. — 2002 vol. 47 iss. 3, s. 287–295. — Bibliogr. s. 295

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Kierunki rozwoju krajowego hutnictwa po przystąpieniu Polski do Unii EuropejskiejDevelpoment trend of domestic steelworks after accessing Poland to European Union / DZIARMAGOWSKI Marek, FALKUS Jan // W: Iron and steelmaking : XIII international scientific conference : Szczyrk 09–10.10.2003 : materiały / Politechnika Śląska. Katedra Metalurgii, Katowice ; Technická univerzita. Katedra metalurgie železa a zlivárenstva, Košice ; Vysoká Škola Báňská – Technická univerzita Ostrava. Katedra metalurgie. — Katowice : Politechnika Śląska, 2003. — S. 7–10. — Bibliogr. s. 10, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Krajowe hutnictwo po akcesji : zmarnowany sektor[Domestic steelmaking after EU accession : wasted sector] / Marek DZIARMAGOWSKI, Jan FALKUS // Nowy Przemysł ; ISSN 1429-866X. — 2005 nr 6, s. 59–61, 63

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
13
 • Modifications of the non-metallic phase obtained from converter slag reduction process / Mirosław KARBOWNICZEK, Marek DZIARMAGOWSKI // W: 3rd Global slag : conference and exhibition 2007 : adding value to slag : 3rd conference and exhibition for slag production, handling, distribution and cost reduction, applications and new product innovation : Istanbul, 19–20 November 2007 : proceedings / ed. Nino Mancino. — Epsom : PRo Publications International, 2007. — S. 37–42. — Bibliogr. s. 42. — Prezentacja slajów pt.: Investigations of non-metallic phase obtained from converter slag reduction process // W: 3rd Global slag conference [Dokument elektroniczny] : conference and exhibition 2007 : conference papers and presentations. — [Epsom : PRo Publications International, 2007]. — 1 dysk optyczny. — 22 slajdy prezentacji. — Wymagania systemowe: Power Point ; napęd CD-ROM. —- Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji: Paper 4)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Możliwości produkcji wyrobów płaskich po wejściu Polski do Unii EuropejskiejPossibilities of flat-rolled steel production after accessing Poland to European Union / Marek DZIARMAGOWSKI // W: Ciągłe odlewanie stali : II międzynarodowa konferencja : seminarium szkoleniowe : technologia, modelowanie, wady powierzchniowe i wewnętrzne wlewków : Krynica, 16–18 czerwca 2004 : materiały konferencyjne = Continuous casting of steel : II international conference : technology, modeling, defects of CCS ingots : conference proceedings / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej ; Polskie Huty Stali Spółka Akcyjna. Oddział Huta im. Tadeusza Sendzimira. Oddział Huta Katowice ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Zarząd Główny Katowice. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2004. — S. 45–50. — Bibliogr. s. 50, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Możliwości produkcji wyrobów płaskich w PolscePossibilities of production flat-rolled products in Poland / Marek DZIARMAGOWSKI, Mirosław KARBOWNICZEK, Andrzej ŁĘDZKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2002 R. 69 nr 11, s. 414–418. — Bibliogr. s. 418, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Możliwości wykorzystywania fazy niemetalicznej otrzymywanej w procesie redukcji żużli stalowniczych do wytwarzania rafinacyjnej mieszanki żużlotwórczejPossibilities for the utilization of the non-metallic phase obtained in the steelmaking slag reduction process for manufacturing of a refining slag-forming compound / Marek DZIARMAGOWSKI, Bartłomiej ZAWADA // W: Ciągłe odlewanie stali : technologia, modelowanie, wady wlewków, wymogi jakościowe : V międzynarodowa konferencja : Krynica, 8–10 czerwca 2011 : materiały konferencyjne = Continuous casting of steel : technology, modelling, defects of CCS ingots, requirements for quality : V international conference : conference proceedings / red. nacz. Paweł Drożdż ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, ArcelorMittal Poland, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Zarząd Główny Katowice. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie. — Kraków : AGH WIMiIP, 2011. — ISBN: 978-83-932594-0-3. — S. 47–53. — Bibliogr. s. 53

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Możliwości zastosowania żużla syntetycznego w metalurgii stali[The synthetic slag used in steelmaking] / Mirosław KARBOWNICZEK, Marek DZIARMAGOWSKI, Michał Karolczyk // W: VIII [ósma] międzynarodowa konferencja hutnicza nt. „Materiały ogniotrwałe: wytwarzanie, metody badań i stosowanie w metalurgii” : Ustroń 25–28 maj 1999 / Instytut Materiałów Ogniotrwałych ; Koło Zakładowe SITPH. — Gliwice : [s. n.], 1999. — S. 48–54. — Bibliogr. s. 54

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Ocena możliwości zrównoważenia importu wyrobów płaskichMeasures for balance of flat products import / Marek DZIARMAGOWSKI, Mirosław KARBOWNICZEK, Andrzej ŁĘDZKI // W: Ciągłe odlewanie stali : technologia ; modelowanie ; wady powierzchniowe i wewnętrzne wlewków : międzynarodowa konferencja : Krynica, 13–15 czerwca 2002 : streszczenia referatów / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie [etc.]. — [Kraków] : BAI, Biuro Analiz Inżynierskich, Kazimierz Satora, 2002. — Opis częśc. wg okł.. — S. 43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Określenie właściwości wytrzymałościowych naskórka pasma pod krystalizatorem dla symulacji procesu ciągłego odlewania wybranych gatunków stali w pakiecie ProCASTThe determination of strength properties of the shell strand below the mould for constinuous casting process simulation of selected grades of steel in the ProCAST software package / Marek DZIARMAGOWSKI, Krzysztof SOŁEK, Krzysztof KONOPKA // W: Wybrane zagadnienia energo-fizyczne w produkcji stali : praca zbiorowa / pod red. nauk. Artura Hutnego ; Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej. — Częstochowa : Politechnika Częstochowska, 2013. — (Monografie / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej ; ISSN 2080-2072 ; nr 36). — ISBN: 978-83-63989-11-8. — S. 63–69. — Bibliogr. s. 69, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Optimization of the slag formation conditions in the ladle steel refining processOptimalizácia podmienok tvorby trosky v procese rafinácie ocele / DZIARMAGOWSKI M., KARBOWNICZEK M. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 1999 R. 5 spec. iss. 3, s. 26–30. — Bibliogr. s. 30, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Płaskie wygrywa, długie przegrywa[Flat win – long lose out] / Jan FALKUS, Marek DZIARMAGOWSKI // Gazeta Wyborcza ; ISSN 0860-908X. — 2003 nr 31, 4242, s. 22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Polska terminologia procesu ciągłego odlewania staliPolish terminology regarding the continuous steel casting process / Marek DZIARMAGOWSKI, Krzysztof KONOPKA // W: Ciągłe odlewanie stali : technologia, modelowanie, wady wlewków, walcowanie wlewków : VI międzynarodowa konferencja : Krynica, 4–6 czerwca 2014 : materiały konferencyjne = Continuous casting of steel : technology, modelling, defects of CCS ingots, rolling of CCS ingots : VI international conference : conference proceedings / red. nacz. Paweł Drożdż ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, ArcelorMittal Poland, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Zarząd Główny. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie. — Kraków : AGH WIMiIP, [2014]. — S. 21–25. — Bibliogr. s. 25

 • słowa kluczowe: ciągłe odlewanie stali, maszyna do ciągłego odlewania stali, terminologia, pasmo

  keywords: continuous casting of steel, continuous steel casting machine, terminology, strand

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Polska terminologia procesu ciągłego odlewania staliPolish terminology regarding the continuous steel casting process / Marek DZIARMAGOWSKI, Krzysztof KONOPKA // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2014 t. 81 nr 9, s. 667–669. — Bibliogr. s. 669

 • słowa kluczowe: ciągłe odlewanie stali, maszyna do ciągłego odlewania stali, terminologia, pasmo

  keywords: continuous casting of steel, continuous steel casting machine, terminology, strand

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Possibilities for the utilisation of steelmaking slags for the production of slag-forming materialsMożliwości wykorzystania żużli stalowniczych do wytwarzania materiałów żużlotwórczych / M. DZIARMAGOWSKI, B. ZAWADA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2009 vol. 54 iss. 3, s. 829–836. — Bibliogr. s. 836

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Possibilities of converter slag utilizationMożliwość utylizacji żużla konwertorowego / M. DZIARMAGOWSKI // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2005 vol. 50 iss. 3, s. 769–782. — Bibliogr. s. 780–782. — Conference on Integrated Study of Basis of Plastic Deformation of Metals : November 16–19, 2004, Łańcut, Poland. — tekst: http://www.imim.pl/files/archiwum/Vol3_2005/abs3_18.pdf

 • słowa kluczowe: utylizacja, żużel konwertorowy, redukcja żużla konwertorowego

  keywords: utilization, converter slag, converter slag reduction process

  cyfrowy identyfikator dokumentu: