Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Dudek, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kzp, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9818-739X orcid iD

ResearcherID: C-7728-2018

Scopus: 57204495380

PBN: 5e70923a878c28a047392044

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 182, z ogólnej liczby 188 publikacji Autora


1
 • Adaptacja struktur zarządzania do nowych warunków wytwarzaniaAdaptation of structures of management to new production conditions / Marek DUDEK, Zygmunt MAZUR // W: Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój / red. nauk.: Maria Sierpińska, Andrzej Jaki ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Akademii Ekonomicznej w Krakowie. — Kraków : KEiOP AE w Krakowie, 2006. — Księga Jubileuszowa dla uczczenia 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Profesora Ryszarda Borowieckiego. — ISBN10: 8389726025. — S. 97–106. — Bibliogr. s. 106, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Adaptacyjne systemy wytwarzaniaCompatible production systems / Zygmunt MAZUR, Marek DUDEK // W: Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Krynica, 16–19 IX 2004 r.), T. 2 / pod red. Adama Stabryły ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo AE, 2004. — ISBN10: 83-7252-232-4. — S. 45–51. — Bibliogr. s. 50–51

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Adaptacyjność struktur wytwarzania małych przedsiębiorstw[Adaptability of production structures of small enterprises] / Marek DUDEK // W: Zarządzanie rozwojem organizacji, T. 2 / pod red. Stefana Lachiewicza ; Politechnika Łódzka. — Łodź : Wydawnictwo PŁ, 2007. — (Monografie = Monographs / Politechnika Łódzka). — ISBN: 978-83-7283-214-6. — S. 205–212. — Bibliogr. s. 211–212

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Aglity as a framework to organize modern manufacturing structure / Marek DUDEK, Patrycja Byzdra, Katarzyna Mynarczyk // W: Management and production engineering / eds. Marek Dudek, Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2012. — ISBN: 978-83-62292-43-1. — S. 53–68. — Bibliogr. s. 67–68, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Âkìst' âk element marketingovoï polìtiki[Quality as the part of marketing policy] / Kvasova L. S., Dmutrenko Û. Ì., Marek DUDEK, Gabriela MAZUR // W: Ekonomìka ì upravlìnnâ u promislovostì : materìali Vseukraïns'koï naukovo-praktičnoï konferencìï, âka prisvâčena 70 rìččû fakul'tetu ekonomìki ì menedžmentu Nacìonal'noï metalurgìjnoï akademìï Ukraïni : 26–28 žovtnâ 2005 r., T. 2 / red. Koval'čuk K. F. [et al.] ; Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, Nacìonal'na metalurgìjna akademìâ Ukraïni. — Dnìpropetrovs'k : Nacìonal'na metalurgìjna akademìâ Ukraïni, cop. 2005. — S. 63–65

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza konfiguracji sieci dystrybucji na przykładzie hurtowni opakowań[An analysis of distribution networks configuration on the example of packaging warehouse] / Gabriela MAZUR, Marek DUDEK // W: Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach / pod red. nauk. Arkadiusza Potockiego. — Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o. o., cop. 2007. — ISBN: 978-83-7251-753-1. — S. 175–183. — Bibliogr. s. 183

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza kosztów wytwarzania w korytarzach elastyczności operacyjnejThe analysis of the manufacturing costs in the corridor of operational flexibility / Marek DUDEK // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 2450-7741. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN: 1733-2842. — 2017 nr 5 (89) cz. 1 Finanse publiczne i gospodarka, s. 31–44. — Bibliogr. s. 43, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: korytarze elastyczności operacyjnej wytwarzania, niskokosztowa elastyczność

  keywords: low cost flexibility, corridors of the manufacturing operational flexibility

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18276/frfu.2017.89/1-02

8
 • Analiza sprawności operacyjnej pośredniego ogniwa w kanale dystrybucji na przykładzie hurtowni opakowań[An analysis of operational efficiency of indirect link in distribution channel on the example of packaging warehouse] / Gabriela MAZUR, Marek DUDEK // W: Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach / pod red. nauk. Arkadiusza Potockiego. — Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o. o., cop. 2007. — ISBN: 978-83-7251-753-1. — S. 184–193. — Bibliogr. s. 193

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Application of the interactive-concurrent design for organization restructuring / Marek DUDEK, Jerzy Sobczak // W: Managing organizations in changing environment : models – concepts – mechanisms / ed. by Andrzej Jaki, Tomasz Rojek ; Cracow Univeristy of Economics. Department of Economics and Organization of Enterprises, Foundation of the Cracow University of Economics. — Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. — ISBN: 978-83-62511-68-6. — S. 481–492. — Bibliogr. s. 492, Summ.. — J. Sobczak - afiliacja: Jałowcowa Góra Ltd.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Changeability in manufacturing / Marek DUDEK, Kamil CZAJKA // W: Contemporary issues and challenges of the organization management process : models – implementation – interrelation / eds. Andrzej Jaki, Tomasz Rojek ; Cracow University of Economics. Department of Economics and Organization of Enterprises, Foundation of the Cracow University of Economics. — Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. — ISBN: 978-83-65173-83-6 ; e-ISBN: 978-83-65173-84-3. — S. 149–162. — Bibliogr. s. 160–162, Summ.

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Communication as a factor conditioning effectiveness of change implementation on the example of sales department of a distribution company / Maciej Schab, Marek DUDEK // W: Proceedings of the 38\textsuperscript{th} International Business Information Management Association Conference (IBIMA) [Dokument elektroniczny] : Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : 23-24 November 2021, Seville, Spain. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Norristown] : International Business Information Management Association (IBIMA), [2021]. — (Proceedings of the... International Business Information Management Association Conference ; ISSN 2767-9640). — e-ISBN: 978-0-9998551-7-1. — S. 8535–8540. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid [2022-01-17]. — Bibliogr. s. 8540, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: communication, change management, implementation of changes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Continuous improvement of the organisation of lean workplaces in the context of WCA programmes / Marek DUDEK, Jerzy SOBCZAK, Piotr Ziętara // W: Contemporary conditions and trends in enterprise management : strategies – mechanisms – processes / ed. by Andrzej Jaki, Tomasz Rojek ; Cracow University of Economics. Department of Economics and Organization of Enterprises, Foundation of the Cracow University of Economics. — Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. — ISBN: 978-83-65173-00-3 ; e-ISBN: 978-83-65173-01-0. — S. 185–195. — Bibliogr. s. 195, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Controlling w zarządzaniu asortymentem produkcjiControlling in assortment management / Gabriela MAZUR, Marek DUDEK // W: Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki = Management of the enterprises' restructuring in the process of globalization of the economy / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. — Warszawa ; Kraków : KEOP AE, 2005. — ISBN10: 83-907047-4-9. — S. 426–432. — Bibliogr. s. 432, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Coordination of distributed production resources / Marek DUDEK // W: Management and production engineering / eds. Marek Dudek, Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2012. — ISBN: 978-83-62292-43-1. — S. 25–38. — Bibliogr. s. 37–38, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Determination of the cost of internal manufacturing flexibility - comparative test results for WCM and XPS systems / DUDEK Marek // W: CLC 2018 : 8\textsuperscript{th} Carpathian Logistics Congress : logistics, distribution, transport & management : December 3\textsuperscript{rd}–5\textsuperscript{th} 2018, Prague, Czech Republic : abstracts / TANGER Ltd., [etc.]. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2018. — ISBN: 978-80-87294-87-1. — S. 42

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Determination of the cost of internal manufacturing flexibility – comparative test results for WCM and XPS systems / Marek DUDEK // W: CLC 2018 [Dokument elektroniczny] : 8\textsuperscript{th} Carpathian Logistics Congress : logistics, distribution, transport & management : December 3\textsuperscript{rd} – 5\textsuperscript{th} 2018, Prague : conference proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2019. — 1 dysk optyczny. — (CLC... (Conference Proceedings...) ; ISSN 2694-9318). — e-ISBN: 978-80-87294-88-8. — S. 416–421. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 420–421, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: WCM, internal flexibility, xMS

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Development of control system by industrial enterprises : monograph / Marek DUDEK, Dmitry E. Kozenkov. — Dnipropetrovsk : Accent PP, 2012. — 382 s.. — Bibliogr. s. 369–382. — ISBN: 978-966-2607-57-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Dobór struktury produkcyjnej komórki obróbki grupowej[Selection of production structure of the group processing cell] / Zygmunt MAZUR, Jacek OBRZUD, Tomasz Sikora, Marek DUDEK // W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : II konferencja naukowa : [17–19. 09. 1997 Zielona Góra]. — Zielona Góra : Politechnika Zielonogórska. Instytut Organizacji i Zarządzania, 1997. — S. 405–416. — Bibliogr. s. 415–416, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Doskonalenie procesów wytwarzaniaImprovement the processes of manufacture / Marek DUDEK, Wiesław WASZKIELEWICZ // W: Zarządzanie w przedsiębiorstwie : XIV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk 28 czerwca – 1 lipca 2006, Cz. 2 / red. nauk. Ryszard Budzik ; Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Częstochowie. Koło przy Politechnice Częstochowskiej. — Częstochowa : [PCz], 2006. — Opis częśc. wg okł.. — S. 176–179. — Bibliogr. s. 179, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Dostosowanie struktur organizacji systemu wytwarzania do realizowanych procesówAdaptating organizational structure to realize processes in the manufacturing system / MAZUR Z., DUDEK M., MAZUR G., Kozenkov D. E. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2004 R. 10 vol. 3 spec. iss., s. 597–601. — Bibliogr. s. 601, Abstr.. — Iron and steelmaking : XIV. medzinárodná vedecká konferencia : 13.–15. 10. 2004 Malá Lučivná. — Košice : Technická univerzita. Hutnícka fakulta, 2004. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Evaluation of the structural variants in network manufacturing system / Kamil CZAJKA, Marek DUDEK // W: Effectiveness and competitiveness of modern business : concepts – models – instruments / ed. by Andrzej Jaki, Tomasz Rojek ; Cracow University of Economics. Department of Economics and Organization of Enterprises, Foundation of the Cracow University of Economics. — Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. — ISBN: 978-83-65173-53-9 ; e-ISBN: 978-83-65173-54-6. — S. 147–154. — Bibliogr. s. 154, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Ewolucja metod oceny zorganizowania struktur systemu wytwarzaniaEstimate methods evolution of the manufacturing system organizing / Marek DUDEK, Zygmunt MAZUR, Gabriela MAZUR // W: Iron and steelmaking : XV. international scientific conference : 14.–16. 9. 2005 Malenovice–Frýdlant nad Ostravicí : sborník přednášek. Sekce 2, Technologie výroby oceli / ed. Dana Horáková ; Vysoká Škola Báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. Katedra metalurgie, Politechnika Śląska Katowice. Katedra Metalurgii, Technická univerzita Košice. Katedra metalurgie železa a zlievarenstva. — Ostrava : VŠB – TU, 2005. — S. 62–65. — Bibliogr. s. 65, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Ewolucja struktur systemów wytwarzania[Evolution of manufacturing system structures] / Marek DUDEK // W: Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki / pod red. Stefana Lachiewicza, Agnieszki Zakrzewskiej-Bielawskiej. — Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009. — (Monografie = Monographs / Politechnika Łódzka). — ISBN: 978-83-7283-305-1. — S. 275–284. — Bibliogr. s. 284

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • E-wytwarzanie jako narzędzie restrukturyzacji struktury systemu wytwórczegoE-manufacturing as a tool of the restructuring of a manufacturing system structure / Marek DUDEK // W: Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : zarządzanie – strategia – analiza = Restructuring in the face of new economic challenges : management – strategy – analysis / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. — Kraków : UE KEiOP, cop. 2010. — ISBN: 978-83-62511-25-9. — S. 461–476. — Bibliogr. s. 473–474, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: