Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Drożdż, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kzs, Katedra Zarządzania Strategicznego


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1526-8021 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e70923a878c28a04739203e

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 17, z ogólnej liczby 17 publikacji Autora


1
 • Alternative technology project of combined geothermal and coal power station in Central Europe / M. DROŻDŻ // W: energex : International Energy Forum : book of proceedings of the 10th international conference : energy & society : 3\textsuperscript{rd}–6\textsuperscript{th} May 2004, Lisbon, Portugal / eds. Leopoldo Guimarães, Rodrigo Martins. — Caparica : Universidade Nova de Lisboa. Faculdade de Ciências e Tecnologia. Departamento de Ciência dos Materiais, 2004. — Opis częśc. wg okł.. — S. 203–206. — Bibliogr. s. 206, Abstr.. — Toż na CD-ROMie. — Abstrakt W: Energex 2004 : the 10th International Energy Forum : energy & society : May 3–6, 2004 Lisbon, Portugal : final programme : book of abstracts. — Caparica : Universidade Nova de Lisboa. Faculdade de Ciências e Tecnologia. Departamento de Ciência dos Materiais, 2004. — S. 69

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • An optimisation model of geothermal energy source conversion / M. DROŻDŻ // W: energex'2002 : energy sustainable development – a challenge for the new century : the 9\textsuperscript{th} international energy conference : May, 19–24, 2002 Cracow, Poland : abstracts / eds. Wiesław Blaschke [et al.] ; Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences ; International Energy Foundation. — Cracow : MEERI PAS, 2002. — S. 60

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Building energy audit methodology in different EU climate regions / Marek DROŻDŻ // W: Sustainable production and consumption of mineral resources / eds. Corina Hebestreit, Joanna Kulczycka, Herbert Wirth ; EUROMINES – European Association of Mining Industries, MEERI, Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences, Employers' Organization of Polska Miedź. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2011. — ISBN: 978-83-60195-84-0. — S. 191–204. — Bibliogr. s. 204

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Building energy audit methodology in the EU climate regions [Dokument elektroniczny] : generation program IV interreg power state of the art : monograph / Marek DROŻDŻ. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Brussels : Power Interreg IV C Generation Program, 2011. — 92 s.. — Tryb dostępu: http://www.powerprogramme.eu/uploads/State of Art_Audit methodology.pdf [2011-12-21]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 92

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Construction of energy and environment information system / M. DROŻDŻ // W: energex'2002 : energy sustainable development – a challenge for the new century : the 9\textsuperscript{th} international energy conference : May, 19–24, 2002 Cracow, Poland : abstracts / eds. Wiesław Blaschke [et al.] ; Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences ; International Energy Foundation. — Cracow : MEERI PAS, 2002. — S. 209

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Eco-energy strategy construction and development at regional and local levels / M. DROŻDŻ // W: energex : International Energy Forum : book of proceedings of the 10th international conference : energy & society : 3\textsuperscript{rd}–6\textsuperscript{th} May 2004, Lisbon, Portugal / eds. Leopoldo Guimarães, Rodrigo Martins. — Caparica : Universidade Nova de Lisboa. Faculdade de Ciências e Tecnologia. Departamento de Ciência dos Materiais, 2004. — Opis częśc. wg okł.. — S. 56–60. — Bibliogr. s. 60, Abstr.. — Toż na CD-ROMie. — Abstract W: Energex 2004 : the 10th International Energy Forum : energy & society : May 3–6, 2004 Lisbon, Portugal : final programme : book of abstracts. — Caparica : Universidade Nova de Lisboa. Faculdade de Ciências e Tecnologia. Departamento de Ciência dos Materiais, 2004. — S. 9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Ewaluacja sektora energetycznego w Polsce[Evaluation of energy sector in Poland] / pod red. Joanny Kulczyckiej, Elżbiety Pietrzyk-Sokulskiej ; zespół autorski: Joanna Kulczycka, Elżbieta Pietrzyk-Sokulska, Renata Koneczna, Anna Henclik, Marcin Cholewa, Łukasz Lelek, Marek DROŻDŻ, Robert Adamski ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2012. — 147, [1] s.. — Bibliogr. w formie przypisów. — ISBN: 978-83-62922-14-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Implementation EU standards in environment and energy systems in new country members on Polish example / Marek DROŻDŻ // W: Energex 2004 : the 10\textsuperscript{th} International Energy Forum : energy & society : May 3–6, 2004 Lisbon, Portugal : final programme : book of abstracts. — Caparica : Universidade Nova de Lisboa. Faculdade de Ciências e Tecnologia. Departamento de Ciência dos Materiais, 2004. — S. 16

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Implementation of the EU standards in environment and energy systems in the new EU country members : the Polish example / M. DROŻDŻ // W: energex : International Energy Forum : book of proceedings of the 10th international conference : energy & society : 3\textsuperscript{rd}–6\textsuperscript{th} May 2004, Lisbon, Portugal / eds. Leopoldo Guimarães, Rodrigo Martins. — Caparica : Universidade Nova de Lisboa. Faculdade de Ciências e Tecnologia. Departamento de Ciência dos Materiais, 2004. — Opis częśc. wg okł.. — S. 51–55. — Bibliogr. s. 55, Abstr.. — Toż na CD-ROMie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Innowacje w branży spożywczej w Polsce a kryteria zrównoważonego rozwoju[Innovation in food industry in Poland versus sustainable development criteria] / Małgorzata WERNICKA, Marek DROŻDŻ // W: Technologie – bezpieczeństwo – środowisko : innowacje w zarządzaniu : monografia / red. nauk. Wioletta M. Bajdur, Natalia Iwaszczuk. — Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2016. — Publikacja zawiera materiały z Konferencji naukowo-technicznej „Technologie – Bezpieczeństwo – Środowisko” : 20 czerwca 2016, Częstochowa. — ISBN: 978-83-65179-83-8 ; e-ISBN:  978-83-65179-71-5. — S. 30–38. — Bibliogr. s. 38, Streszcz.. — Toż na: {https://min-pan.krakow.pl/pbs/innowacje_w_zarzadzaniu.pdf}

 • słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, ekoinnowacje, LCA, ślad węglowy, ślad środowiskowy, cykl życia produktu

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Innowacyjna i ekoenergetyczna oczyszczalnia ścieków – projekt technologiczny dla miejskich oczyszczalni komunalnychInnovative and eco-energy wastewater treatment plant – technological project for municipal wastewater treatment plants / Marek DROŻDŻ // W: Innowacje młodych naukowców a cele zrównoważonego rozwoju / red. nauk. Olga Janikowska ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2020. — ISBN: 978-83-956380-9-1 ; e-ISBN: 978-83-959215-0-6. — S. 119–136. — Bibliogr. s. 134, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://iati.pl/wp-content/uploads/2020/09/ksi%C4%85%C5%BCka-Cele-ZR.pdf

 • słowa kluczowe: środowisko naturalne, gospodarka obiegowa, przemysł energetyczny

  keywords: environment, energy industry, circular economy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Możliwości i ograniczenia rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce[The possibilities and limitations of renewable energetics development in Poland] / Marek DROŻDŻ // W: VII [Siódme] targi inżynierii sanitarnej ogrzewania, klimatyzacji i chłodnictwa TERMO 2003 : IV [Czwarte] targi gazownictwa GAZ-TECHNIKA 2003 : II [Drugie] targi urządzeń energii odnawialnej i ochrony środowiska ENECO 2003 : 19–21 marca 2003. — Kraków : Wydawnictwo Cracovia Transfer, 2003. — S. 10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Oddziaływanie produktów i procesów technologicznych gospodarowania surowcami mineralnymi i energią na środowiskoProducts influence and technological processes of natural resources management on natural environment / Marek DROŻDŻ // W: Wybrane uwarunkowania działalności ekonomicznej / pod red. nauk. Rafała Pajdy ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH, 2000. — Materiały z III konferencji naukowej "Teoria i praktyka zarządzania", która odbyła się w dn. 28-29 IX 2000 r. na Wydziale Zarządzania AGH w Krakowie. — ISBN10: 83-914035-0-5. — S. 304–322. — Bibliogr. s. 321–322, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Polish energy system modernisation / M. DROŻDŻ // W: energex'2002 : energy sustainable development – a challenge for the new century : the 9\textsuperscript{th} international energy conference : May, 19–24, 2002 Cracow, Poland : abstracts / eds. Wiesław Blaschke [et al.] ; Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences ; International Energy Foundation. — Cracow : MEERI PAS, 2002. — S. 208

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Problem optymalnego wykorzystania zasobów w systemach wieloprocesorowychThe problem of optimal use of resources in multiprocessor systems / Marek DROŻDŻ // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : materiały konferencyjne : [streszczenia] / Wydział Zarządzanie. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: teoria szeregowania zadań, systemy wieloprocesorowe, uszeregowanie nierosnące, czas wykonania

  keywords: theory of task scheduling, not growing lineup, execution time, multi-processor systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Regionalny Plan Energetyczny (RPE) dla województwa małopolskiego na lata 2013–2020 [Dokument elektroniczny] : monografia[Regional Energy Plan (RPE) for the Małopolska voivodship for 2013–2020 years] / Joanna KULCZYCKA, Marek DROŻDŻ, Paweł Jastrzębski, Katarzyna Kucharska, Tomasz Lis, Łukasz Lelek, Joanna Morawska, Joanna Pasek, Piotr Stańczuk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Malopolska Agencja Energii i Środowiska Sp. z o. o., [2013]. — 169 s.. — Tryb dostępu: http://www.maes.pl/wp-content/uploads/2014/01/Regionalny-Plan-Energetyczny-RPE.pdf [2014-05-21]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 165

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • The influence of products and technological processes of raw materials and energy management on the environmentOddziaływanie technologii i produktów gospodarowania surowcami mineralnymi i energią na środowisko / Marek DROŻDŻ // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2001 t. 17 z. 3, s. 123–137. — Bibliogr. s. 137, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: środowisko, proces, surowce, gospodarka energetyczna, technologia

  keywords: environment, raw materials, energy management, technology process

  cyfrowy identyfikator dokumentu: