Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Długosz, dr inż.

adiunkt

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kair, Katedra Automatyki i Robotyki


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6827-9149 orcid iD

ResearcherID: A-8763-2013

Scopus: 6603197734

PBN: 5e70922b878c28a047391106

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 79, z ogólnej liczby 83 publikacji Autora


1
 • A formal approach for the verification of control systems in autonomous driving applications / Paweł SKRUCH, Marek DŁUGOSZ, Paweł Markiewicz // W: Trends in Advanced Intelligent Control, Optimization and Automation : proceedings of KKA 2017 — the 19th Polish Control Conference, Kraków, Poland, June 18–21, 2017 / eds. Wojciech Mitkowski, [et al.]. — Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2017. — (Advances in Intelligent Systems and Computing ; ISSN 2194-5357 ; vol. 577). — ISBN: 978-3-319-60698-9 ; e-ISBN: 978-3-319-60699-6. — S. 178–189. — Bibliogr. s. 188–189, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: testing, verification, embedded system, autonomous vehicle

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-60699-6_18

2
3
 • A model-based approach to testing software control systems described by linear differential equations / Paweł SKRUCH, Marek DŁUGOSZ, Wojciech MITKOWSKI, Marcin SZELEST // W: Advanced, contemporary control : proceedings of the XXI Polish Control Conference, Gliwice, Poland, 2023, Vol. 2 / eds. Marek Pawelczyk, [et al.]. — Cham : Springer Nature Switzerland, cop. 2023. — (Lecture Notes in Networks and Systems ; ISSN 2367-3370 ; LNNS 709). — ISBN: 978-3-031-35172-3 ; e-ISBN: 978-3-031-35173-0. — S. 215–224. — Bibliogr., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-06-14

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-031-35173-0_21

4
5
 • A thermal model for the design of the temperature control algorithms in multi-storey buildings / Paweł SKRUCH, Marek DŁUGOSZ // W: 1st World multi-conference on Intelligent Building Technologies & Multimedia Management IBTMM 2013 [Dokument elektroniczny] : proceedings of 7th congress on Intelligent building systems InBus 2013 : Kraków 16–18.10.2013. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2013]. — 1 dysk optyczny. — Opis wg CD-ROM-u. — e-ISBN: 978-83-64275-20-3. — S. 40–49. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 48–49, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Adaptive LQR controller for angular velocity stabilisation in series DC motor / Marek DŁUGOSZ, Wojciech MITKOWSKI // W: IC–SPETO 2008 : XXXI międzynarodowa konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów = 31\textsuperscript{st} international conference on Funndamentals of Electrotechnics and Circuit Theory : Gliwice–Ustroń 28–31.05.2008 / eds. Piotr Holajn, Dariusz Spałek, Grażyna Wegiera ; Politechnika Śląska [etc.]. — [Gliwice : PŚ], [2008] + CD-ROM. — ISBN: 978-83-85940-30-2. — S. 7–8. — Bibliogr. s. 8, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Aggregation of state variables in an RC model / Marek DŁUGOSZ // Building Services Engineering Research and Technology ; ISSN 0143-6244. — 2018 vol. 39 iss. 1, s. 66–80. — Bibliogr. s. 79–80, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-07-26

  orcid iD
 • keywords: thermal modelling, model reduction, observability, lumped parameter modelling

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1177/0143624417723159

8
 • Algorytmy sterowania i zarządzania budynkami mieszkalnymiControl and management algorithms for housing buildings / Marek DŁUGOSZ, Paweł PIĄTEK, Jerzy BARANOWSKI, Paweł SKRUCH // PAR Pomiary Automatyka Robotyka ; ISSN 1427-9126. — 2011 R. 15 nr 12, s. 77–85. — Bibliogr. s. 84, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Algorytmy sterowania statkami morskimiAlgorithms steering of ships / Marek DŁUGOSZ // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2002 t. 6 z. 2, s. 177–192. — Bibliogr. s. 192, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: regulator LQ, sterowanie statkiem morskim

  keywords: regulator LQ, steering of ships

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Applications of mathematics in selected control and decision processesZastosowania matematyki w wybranych układach sterowania i procesach decyzyjnych / Jerzy BARANOWSKI, Marek DŁUGOSZ, Michał GANOBIS, Paweł SKRUCH, Wojciech MITKOWSKI // Matematyka Stosowana : pismo Polskiego Towarzystwa Matematycznego = Mathematica Applicanda ; ISSN 1730-2668. — 2011 t. 12/53 nr spec., s. 65–90. — Bibliogr. s. 86–88, Streszcz.. — Toż. W: 77th European Study Group with Industry : materiały pokonferencyjne [Dokument elektroniczny]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów, Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, Oxford Centre for Collaborative Applied Mathematics. — [Polska : CZMiIS, 2011]. — 1 dysk optyczny. — S. 65–90. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 86–88, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Autonomia kodu w sztuce mediów : przykład rzeźby cybernetycznej \emph{Senster} Edwarda IhnatowiczaAutonomy of code in media art : Edward Ihnatowicz's \emph{Senster} as an example of a cybernetic sculpture / Anna OLSZEWSKA, Marek DŁUGOSZ // Kultura Współczesna : Teoria, Interpretacje, Praktyka ; ISSN 1230-4808. — 2019 nr 1 Algorytmiczna kultura, s. 67–80. — Bibliogr. s. 79. — A. Olszewska - pierwsza afiliacja: Gabinet Rycin Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Kraków

  orcid iD
 • słowa kluczowe: oprogramowanie, elektronika, ekspresja, sztuka mediów, Senster

  keywords: software, electronics, media art, expression, Senster

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.26112/kw.2019.104.06

12
 • Autonomous delivery robot AQUILO / Marek DŁUGOSZ, Paweł Węgrzyn, Michał Roman // W: Advanced, contemporary control : proceedings of KKA 2020 – the 20th Polish control conference : [14-16 October, 2020], Łódź, Poland / eds. Andrzej Bartoszewicz, Jacek Kabziński, Janusz Kacprzyk. — Cham : Springer Nature Switzerland AG, cop. 2020. — (Advances in Intelligent Systems and Computing ; ISSN 2194-5357 ; vol. 1196). — ISBN: 978-3-030-50935-4 ; e-ISBN: 978-3-030-50936-1. — S. 1213–1224. — Bibliogr. s. 1223-1224, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-06-24

  orcid iD
 • keywords: control, programming, autonomous robot, office robot

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-030-50936-1_101

13
 • Badanie wrażliwości sieci neuronowych wykorzystywanych do modelowania systemów dynamicznych na przykładzie ruchu obiektu pływającegoStudy of sensitivity neural network used to modeling dynamic system for example swimming object / Wojciech MITKOWSKI, Marek DŁUGOSZ // W: Automatyzacja i eksploatacja systemów sterowania i łączności, T. 2 / red. nauk. Zygmunt Kitowski, Józef Lisowski ; Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte. — Gdynia : [AMW], 2003. — ISBN10: 8387280607. — S. 357–364. — Bibliogr. s. 363–364, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Bezprzewodowy system sterowania komfortem cieplnym budynku - projekt i realizacjaWireless control system thermal comfort building - design and implementation / Krzysztof Kmiotek, Marek DŁUGOSZ, Paweł SKRUCH // W: IBTMM 2015 [Dokument elektroniczny] : technologie inteligentnego budownictwa i zarządzanie multimediami : materiały drugiego kongresu : 5–6 listopada 2015, Kraków = Intelligent Building Technologies & Multimedia Management / pod red. Jerzego Mikulika. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2015. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-65148-53-7. — S. 41–60. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 60, Streszcz., Abstr.. — Streszczenie w j. pol. i ang. dod. W: IBTMM 2015 [Dokument elektroniczny] : the 2nd world conference on Intelligent Building Technologies and Multimedia Management : Kraków, 5–6.11.2015 : conference program & book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2015]. — 1 dysk optyczny. — S. 8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • słowa kluczowe: sieci bezprzewodowe, teoria sterowania, komfort cieplny, ZigBee

  keywords: ZigBee, control theory, wireless networking, thermal comfort

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Budowa i zastosowanie silników liniowychConstruction and application linear motor / Marek DŁUGOSZ // W: OWD'2003 : V Ogólnopolskie Warsztaty Doktoranckie : Istebna–Zaolzie, 18–21 października 2003., Z. 5 = V Workshop for Candidates for a Doctor's Degree / Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej [etc.]. — [Warszawa : PTETiS], [2003]. — (Archiwum Konferencji PTETiS ; vol. 17). — S. 278–282. — Bibliogr. s. 282, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Control algorithm for home automation systems : [abstract] / Marek DŁUGOSZ // W: SIAM SEAS 2014 : 38th SIAM Southeastern Atlantic Section conference : Melbourne, Florida, March 29–30, 2014. — [Melbourne : s. n.], [2014]. — S. 64

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Control system for tracking angular position DC servomotor / Marek DŁUGOSZ, Wojciech MITKOWSKI // W: IC – SPETO 2010 : XXXIII międzynarodowa konferencja z Podstaw elektrotechniki i teorii obwodów = 33\textsuperscript{th} international conference on Fundamentals of electrotechnics and circuit theory : Gliwice–Ustroń, 26–29.05.2010 / Instytut Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informatyczno-Pomiarowych Politechniki Warszawskiej, Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej PTETiS. Oddział Gliwice–Opole. — [Polska : s. n.], [2010] + CD-ROM. — ISBN: 978-83-85940-32-6. — S. 75–76. — Bibliogr. s. 76, Abstr.. — Pełny tekst W: XXXIII IC–SPETO 2010 [Dokument elektroniczny] : Gliwice–Ustroń (dysk dołączony do publikacji). — S. 1–4. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Design of terminal sliding mode controllers for disturbed non-linear systems described by matrix differential equations of the second and first orders / Paweł SKRUCH, Marek DŁUGOSZ // Applied Sciences (Basel) [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2076-3417. — 2019 vol. 9 iss. 11 art. no. 2325, s. 1–20. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 19–20, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-06-06. — tekst: https://www.mdpi.com/2076-3417/9/11/2325/pdf

  orcid iD
 • keywords: sliding surface, disturbance, sliding mode control, non linear dynamical system

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/app9112325

20
 • Dobór parametrów regulatora PID z wykorzystaniem regulatora dead-beatSelection parameters of PID controller using dead-beat controller / Marek DŁUGOSZ // W: KKA 2011 : XVII Krajowa Konferencja Automatyki : Kielce–Cedzyna, 19–22.06.2011 r. : streszczenia referatów / pod red. Ryszarda Dindorfa ; Politechnika Świętokrzyska = Kielce University of Technology. — Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2011. — ISBN: 978-83-88906-78-7. — S. 145–146. — Tekst pol.-ang. — Pełny tekst w j. pol. W: KKA'2011 [Dokument elektroniczny] : XVII Krajowa Konferencja Automatyki : Kielce–Cedzyna, 19-22.06.2011 r. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / pod red. Ryszarda Dindorfa ; Politechnika Świętokrzyska = Kielce University of Technology. — Kielce : PŚ, 2011. — Dane na dysku Flash. — S. 654–662. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Bibliogr. s. 662, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Dobór parametrów regulatora PID z wykorzystaniem regulatora dead-beat[Selection parameters of PID controller using dead-beat controller] / Marek DŁUGOSZ // W: Postępy automatyki i robotyki, Cz. 2 / pod red. Krzysztofa Malinowskiego i  Ryszarda Dindorfa. — Kielce : Politechnika Świętokrzyska, 2011. — (Monografie / Komitet Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk ; ISSN 1640-8969 ; t. 16). — Zbiór artykułów opracowanych na podstawie referatów wygłoszonych podczas XVII Krajowej Konferencji Automatyki – KKA'2011. — ISBN: 978-83-88906-49-7. — S. 67–78. — Bibliogr. s. 77–78. — Afiliacja Autora: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Katedra Automatyki, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Energy optimal control of building / Marek DŁUGOSZ // W: 25\textsuperscript{th} IFIP TC 7 conference on System modeling and optimization : Berlin, September 12–16, 2011 : book of abstracts / ed. Weierstraß-Intitut für Angewandte Analysis und Stochastik (WIAS), Leibniz-Institut im Forschungsverbund Berlin e. V.. — Berlin : WIAS, 2011. — S. 148

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Full state proportional controller for Adaptive Cruise Control system / Marek DŁUGOSZ, Guangming Zhang // W: MMAR 2019 : 24\textsuperscript{th} international conference on Methods and Models in Automation and Robotics : 26–29 August 2019, Międzyzdroje, Polska : abstracts. — Szczecin : ZAPOL Sobczyk, [2019]. — Dod. e-ISBN 978-1-7281-0933-6. — ISBN: 978-83-7518-922-3 ; e-ISBN: 978-1-7281-0932-9. — S. 73. — Pełny tekst w: MMAR 2019 [Dokument elektroniczny] : 24\textsuperscript{th} international conference on Methods and Models in Automation & Robotics : August 26–29, 2019, Międzyzdroje, Poland / Faculty of Electrical Engineering. West Pomeranian University of Technology Szczecin. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2019. — Dysk Flash. — S. 618-624. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 624, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: optimal controller, optimization, adaptive cruise control, proportional controller

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/MMAR.2019.8864623

24
25