Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Bogusz, mgr inż.

doktorant

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kpp, Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych


 • 2022

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


 • 2021

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0003-2591-0150 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 15, z ogólnej liczby 15 publikacji Autora


1
 • Analiza warunków wyciskania zgrzewającego i ocena jakości zgrzewów wzdłużnych w rurach ze stopu EN AW-7021 na podstawie obliczeń numerycznych MES i weryfikacji doświadczalnej[Analysis of extrusion welding conditions and assessment of the quality of longitudinal welds in tubes from EN AW-7021 alloy based on FEM numerical calculations and experimental verification] / Dariusz LEŚNIAK, Jacek MADURA, Paweł GROMEK, Marek BOGUSZ, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ, Bartłomiej Płonka, Sonia Boczkal, Henryk Jurczak // W: WPC 23 : II ogólnopolska konferencja naukowa „Wyciskajmy Póki Czas” : Kraków, 28-29 września 2023 : książka posterów / ed. Dariusz Leśniak. — Kraków : Laboratorium Procesów Wyciskania AGH. Wydział Metali Nieżelaznych. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, [2023]. — ISBN: 978-83-965976-7-0. — S. 10–11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania laboratoryjne homogenizacji stopów AlMgSi(Cu) przeznaczonych do wyciskania[Laboratory tests of homogenization of AlMgSi(Cu) alloys intended for extrusion] / Jacek MADURA, Maciej BALCERZAK, Paweł GROMEK, Marek BOGUSZ, Justyna GRZYB, Krzysztof ŻABA, Dariusz LEŚNIAK // W: WPC 23 : II ogólnopolska konferencja naukowa „Wyciskajmy Póki Czas” : Kraków, 28-29 września 2023 : książka posterów / ed. Dariusz Leśniak. — Kraków : Laboratorium Procesów Wyciskania AGH. Wydział Metali Nieżelaznych. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, [2023]. — ISBN: 978-83-965976-7-0. — S. 14–15

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania podatności do wyciskania zgrzewającego stopów AlMgSi(Cu) z wykorzystaniem autorskiego urządzenia[Research on weldability of AlMgSi(Cu) alloys by using authoral device] / Marek BOGUSZ, Paweł GROMEK, Krzysztof ZABOROWSKI, Jan KOŚCIELNIAK, Dariusz LEŚNIAK, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ // W: WPC 22 : I ogólnopolska konferencja naukowa „Wyciskajmy Póki Czas” : Kraków, 15 września 2022 : książka abstraktów / ed. Dariusz Leśniak ; Hydro Extrusion Poland. — Kraków : Laboratorium Procesów Wyciskania AGH. Wydział Metali Nieżelaznych. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 2022. — ISBN: 978-83-965976-5-6. — S. 36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania własności mechanicznych profili wyciskanych ze stopów AlMgSi(Cu) po obróbce cieplno-plastycznejResearch on mechanical properties of profiles extruded from AlMgSi(Cu) alloys after thermo-plastic treatment / Dariusz LEŚNIAK, Józef ZASADZIŃSKI, Wojciech LIBURA, Krzysztof ŻABA, Maciej BALCERZAK, Tomasz LATOS, Jacek MADURA, Krzysztof ZABOROWSKI, Marek BOGUSZ, Patrycja Wróblewska, Bartłomiej Płonka, Piotr Korczak // W: OMIS'2022 : Odkształcalność Metali i Stopów : XIV konferencja naukowa : 22–25 listopada 2022, Łańcut : materiały konferencyjne, rozszerzone streszczenia : abstracts / Sekcja Procesów Technologicznych Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2022. — ISBN: 978-83-7934-614-1. — S. 59–61. — Tekst pol.-ang.. — D. Leśniak, J. Zasadziński, W. Libura, K. Żaba, M. Balcerzak, T. Latos, J. Madura, K. Zaborowski, M. Bogusz, P. Wróblewska - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
7
 • Modeling of extrusion welding conditions for aluminum alloys / Dariusz LEŚNIAK, Paweł GROMEK, Marek BOGUSZ // W: ET'22 [Dokument elektroniczny] : a clear vision for the future : proceedings of the twelfth international aluminum extrusion technology seminar & exposition : 3–5 May 2022, Orlando, USA. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA : Aluminum Extruders Council], [2022]. — S. [1–17]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://resources.etfoundation.org/proceedings/ [2022-06-03]. — Bibliogr. s. 16–17, Abstr.. — Dostęp po zalogowaniu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Obróbka cieplno-mechaniczna profili wyciskanych ze stopów AlMgSi(Cu) - tolerancje wymiarowe i własności mechaniczne profili[Thermo-mechanical treatment of extrusion profiles from AlMgSi(Cu) alloys - dimensional tolerances and mechanical properties of profiles] / Dariusz LEŚNIAK, Jacek MADURA, Paweł GROMEK, Marek BOGUSZ, Józef ZASADZIŃSKI // W: WPC 23 : II ogólnopolska konferencja naukowa „Wyciskajmy Póki Czas” : Kraków, 28-29 września 2023 : książka abstraktów / ed. Dariusz Leśniak. — Kraków : Laboratorium Procesów Wyciskania AGH. Wydział Metali Nieżelaznych. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, [2023]. — ISBN: 978-83-965976-6-3. — S. 46–47. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: własności mechaniczne, obróbka cieplno-mechaniczna, stopy aluminium, wyciskanie, tolerancje wymiarowe, dynamiczne rozciąganie

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Ocena podatności do wyciskania przez matryce komorowe stopów AlMgSi(Cu) z wykorzystaniem oryginalnego urządzenia do badań zgrzewalności[Assessment of the extrudability of AlMgSi(Cu) alloys through porthole dies using an original weldability testing device] / Marek BOGUSZ, Paweł GROMEK, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ, Justyna GRZYB, Dariusz LEŚNIAK // W: WPC 23 : II ogólnopolska konferencja naukowa „Wyciskajmy Póki Czas” : Kraków, 28-29 września 2023 : książka posterów / ed. Dariusz Leśniak. — Kraków : Laboratorium Procesów Wyciskania AGH. Wydział Metali Nieżelaznych. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, [2023]. — ISBN: 978-83-965976-7-0. — S. 22–23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Ocena podatności do wyciskania zgrzewającego stopów AlMgSi(Cu) przy użyciu autorskiego urządzenia laboratoryjnegoAssessment of susceptibility to extrusion welding of AlMgSi(Cu) alloys using a proprietary laboratory device / Marek BOGUSZ, Paweł GROMEK, Krzysztof ZABOROWSKI, Jacek MADURA, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ, Dariusz LEŚNIAK // W: OMIS'2022 : Odkształcalność Metali i Stopów : XIV konferencja naukowa : 22–25 listopada 2022, Łańcut : materiały konferencyjne, rozszerzone streszczenia : abstracts / Sekcja Procesów Technologicznych Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2022. — ISBN: 978-83-7934-614-1. — S. 13–14. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Ocena podatności stopów AlMgSi(Cu) do wyciskania przez matryce komorowe – badania mechaniczne i strukturalneEvaluation of susceptibility to extrusion of AlMgSi(Cu) alloys through porthole dies – mechanical and structural investigations / Marek BOGUSZ, Paweł GROMEK, Krzysztof ZABOROWSKI, Jan KOŚCIELNIAK, Dariusz LEŚNIAK, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ // W: WPC 22 : I ogólnopolska konferencja naukowa „Wyciskajmy Póki Czas” : Kraków, 15 września 2022 : książka abstraktów / ed. Dariusz Leśniak ; Hydro Extrusion Poland. — Kraków : Laboratorium Procesów Wyciskania AGH. Wydział Metali Nieżelaznych. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 2022. — ISBN: 978-83-965976-5-6. — S. 19. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: własności mechaniczne, struktura, jakość zgrzewu, wyciskanie zgrzewające, matryce komorowe, badania zgrzewalności

  keywords: mechanical properties, structure, weld quality, extrusion welding, porthole dies, weldability tests

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Próby wdrożeniowe wyciskania nowego odchudzonego profilu ze stopu EN AW-6005A przeznaczonego na tory jezdne wewnętrznych ścian działowych aluminiowo-szklanych[Implementation tests of extrusion of a new thin-walled profile form EN AW-6005A alloy intended for the running tracks of internal aluminum-glass partition walls] / Marek BOGUSZ, Jacek MADURA, Paweł GROMEK, Dariusz LEŚNIAK, Mariusz Jędruch // W: WPC 23 : II ogólnopolska konferencja naukowa „Wyciskajmy Póki Czas” : Kraków, 28-29 września 2023 : książka abstraktów / ed. Dariusz Leśniak. — Kraków : Laboratorium Procesów Wyciskania AGH. Wydział Metali Nieżelaznych. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, [2023]. — ISBN: 978-83-965976-6-3. — S. 50. — M. Bogusz, J. Madura, P. Gromek, D. Leśniak - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: własności mechaniczne, wyciskanie, chropowatość powierzchni, tolerancje wymiarowe, stop EN AW-6005A, tory jezdne, ścianki działowe

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Testy laboratoryjne starzenia i badania własności mechanicznych wyciskanych i prostowanych dynamicznie profili AlMgSi(Cu)[Laboratory tests of aging and mechanical properties of extruded and dynamically straightened AlMgSi(Cu) profiles] / Marek BOGUSZ, Paweł GROMEK, Jacek MADURA, Justyna GRZYB, Tomasz LATOS, Józef ZASADZIŃSKI, Dariusz LEŚNIAK // W: WPC 23 : II ogólnopolska konferencja naukowa „Wyciskajmy Póki Czas” : Kraków, 28-29 września 2023 : książka posterów / ed. Dariusz Leśniak. — Kraków : Laboratorium Procesów Wyciskania AGH. Wydział Metali Nieżelaznych. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, [2023]. — ISBN: 978-83-965976-7-0. — S. 24–25

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Testy nagrzewania matryc do wyciskania w sposób konwencjonalny oraz przy użyciu innowacyjnej techniki Infrared[Heating tests of extrusion dies in a conventional way and by the innovative Infrared technique] / Paweł GROMEK, Marek BOGUSZ, Dariusz LEŚNIAK, Henryk Jurczak, Marcin Iżak // W: WPC 23 : II ogólnopolska konferencja naukowa „Wyciskajmy Póki Czas” : Kraków, 28-29 września 2023 : książka posterów / ed. Dariusz Leśniak. — Kraków : Laboratorium Procesów Wyciskania AGH. Wydział Metali Nieżelaznych. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, [2023]. — ISBN: 978-83-965976-7-0. — S. 20–21

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Urządzenie prototypowe do automatycznego pochwytu i prowadzenia wyciskanych profili AlMgSi(Cu) po wybiegu prasy - wyniki prób pół-przemysłowych[Prototype device for automatic gripping and guiding of extruded AlMgSi(Cu) profiles along the press run out - results of semi-industrial tests] / Józef ZASADZIŃSKI, Wojciech LIBURA, Tomasz LATOS, Jacek MADURA, Marek BOGUSZ, Paweł GROMEK, Justyna GRZYB, Dariusz LEŚNIAK // W: WPC 23 : II ogólnopolska konferencja naukowa „Wyciskajmy Póki Czas” : Kraków, 28-29 września 2023 : książka posterów / ed. Dariusz Leśniak. — Kraków : Laboratorium Procesów Wyciskania AGH. Wydział Metali Nieżelaznych. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, [2023]. — ISBN: 978-83-965976-7-0. — S. 8–9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: