Wykaz publikacji wybranego autora

Robert Marcjan, dr inż.

adiunkt

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
WIEiT-ki, Instytut Informatyki


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / informatyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8494-628X połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 7801612599

PBN: 5e70922c878c28a04739118f

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 47, z ogólnej liczby 47 publikacji Autora


1
2
 • A universal tool for multirobot system simulation / Wojciech TUREK, Robert MARCJAN, Krzysztof CETNAROWICZ // W: Knowledge – driven computing : knowledge engineering and intelligent computations / eds. Carlos Cotta, Simeon Reich, Robert Schaefer, Antoni Ligęza. — Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag, 2008. — (Studies in Computational Intelligence ; ISSN 1860-949X ; vol. 102). — ISBN: 978-3-540-77474-7. — S. 289–303. — Bibliogr. s. 303, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Agent-based mobile robots navigation framework / Wojciech TUREK, Robert MARCJAN, Krzysztof CETNAROWICZ // W: Computational Science – ICCS 2006 : 6th International Conference reading : UK, May 28–31, 2006 : proceedings, Pt. 3 / eds. Vassil N. Alexandrov [et al.]. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, 2006. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; LNCS 3993). — ISBN: 978-3-540-34383-7 ; ISBN10: 3-540-34383-0 ; e-ISBN: 978-3-540-34384-4. — S. 775–782. — Bibliogr. s. 782, Abstr.. — Toż na CD-ROMie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza kryminalna wspomagana narzędziami GIS w aplikacji LINKCriminal intelligence supported with spatial analysis tools in LINK application / Robert MARCJAN, Marek Łakomy, Michał Wysokiński, Kamil PIĘTAK, Marek KISIEL-DOROHINICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej : kwartalnik ; ISSN 0867-2245. — 2013 nr 4, s. 326–345. — Bibliogr. s. 344–345, Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • keywords: GIS, decision support, criminal analysis, geographical information systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analizy geoprzestrzenne w środowisku LINK[Spatial analysis in the LINK environment] / Marek KISIEL-DOROHINICKI, Robert MARCJAN // W: Kalejdoskop GIS, t. 3. — Warszawa : Esri Polska Sp. z o. o., 2014. — ISBN: 978-83-927725-3-8. — S. 114–115

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Application of Bayesian network in the diagnosis of hot-dip galvanising processZastosowanie sieci Bayesa w diagnostyce procesu cynkowania ogniowego / Barbara MRZYGŁÓD, Anna ADRIAN, Stanisława KLUSKA-NAWARECKA, Robert MARCJAN // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 2720-4081. — Tytuł poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów ; ISSN: 1641-3948. — 2007 vol. 7 no. 2, s. 317–323. — Bibliogr. s. 323, Abstr., Streszcz.. — S. Kluska-Nawarecka - dod. afiliacja: Center of Competence for Advanced Foundry Technology in Cracow. — 14th KomPlasTech conference : Zakopane, Poland, January 14–17, 2007. — tekst: http://www-1cmms-1agh-1edu-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/repo_file.php?f_id=163

 • keywords: Bayesian networks, hot dip galvanizing, faults of metal products, reasoning in a Bayesian network, uncertain knowledge, formalization of knowledge

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Cassiopeia – towards a distributed and composable crawling platform / Leszek SIWIK, Robert MARCJAN, Kamil Włodarczyk // Journal of Telecommunications and Information Technology ; ISSN 1509-4553. — 2014 nr 2, s. 79–89. — Bibliogr. s. 88–89, Abstr.. — tekst: https://www.il-pib.pl/czasopisma/JTIT/2014/2/79.pdf

 • keywords: web crawler, composable software, distributed web crawling framework, SEDA, event driven architecture, event driven processing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • CASTEXPERT – system wspomagający diagnostykę wad odlewniczych[CASTEXPERT – system supporting casting defects diagnostics] / Stanisława Kluska-Nawarecka, Grzegorz DOBROWOLSKI, Robert MARCJAN // W: INFOBAZY '99 – Bazy danych dla nauki : II Krajowa Konferencja Naukowa pod patronatem Komitetu Badań Naukowych : Gdańsk 30.08–01.09.1999 / Politechnika Gdańska ; Centrum Informatyczne TASK [Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej] ; Instytut Oceanologii PAN [Polskiej Akademii Nauk]. — Gdańsk : Centrum Informatyczne TASK, 1999. — S. 374–379. — Bibliogr. s. 379, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Decision support software for search & rescue operations / Michał Wysokiński, Robert MARCJAN, Jacek DAJDA // Procedia Computer Science [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1877-0509. — 2014 vol. 35, s. 776–785. — Bibliogr. s. 785, Abstr.. — KES2014 : 18th international conference on Knowledge-based and intelligent information & Engineering Systems : Gdynia, Poland, September 15–17, 2014

 • keywords: knowledge based systems, expert systems, geoprocessing, search and rescue, GIS systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.procs.2014.08.160

11
12
 • Dedykowane przetwarzanie dokumentów z uwzględnieniem standardów i specyfiki systemów referencyjnych[Dedicated document processing according to the standards and specificity of the reference systems] / Marek VALENTA, Robart MARCJAN, Tomasz Górka, Marek Guzowski // W: Współczesne systemy informatyczne i ich zastosowania : praca zbiorowa / pod red. nauk. Adriana Kapczyńskiego, Sławomira Smugowskiego ; Polskie Towarzystwo Informatyczne. — Katowice : Wydawnictwo PTI. Oddział Górnośląski, 2010. — ISBN: 978-83-60810-31-6. — S. 291–303. — Bibliogr. s. 303, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Development of INFOCAST : information system for foundry industry / Grzegorz DOBROWOLSKI, Robert MARCJAN, Edward NAWARECKI, Stanisława KLUSKA-NAWARECKA, Joanna Dziaduś, Teresa Wójcik // TASK Quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk ; ISSN 1428-6394. — 2003 vol. 7 no. 2, s. 283–289. — Bibliogr. s. 288–289, Abstr.. — 3rd National conference databases for science INFOBAZY 2002 : 24–26 June 2002, Gdańsk–Sobieszewo, Poland

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Diagnostyka wad odlewów wykorzystująca procedury zapewniania jakości ISODiagnosis of casting defects integrated with the ISO quality control procedures / S. Kluska-Nawarecka, G. DOBROWOLSKI, R. MARCJAN, E. NAWARECKI // W: KomPlasTech 2001 : informatyka w technologii metali : materiały VIII [ósmej] konferencji Korbielów 14–17 stycznia 2001 / ed. Franciszek Grosman, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2001. — S. 51–56. — Bibliogr. s. 56, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Enhancement for graph operations in relational database for criminal intelligence domain / Mateusz PIECH, Marcin ŁOŚ, Robert MARCJAN // International Journal of Intelligent Information and Database Systems ; ISSN 1751-5858. — 2021 vol. 14 no. 1, s. 49–66. — Bibliogr. s. 64–66, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-11-24

 • keywords: JSON, criminal data, PostgreSQL, graph database, CTE, common table expression

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1504/IJIIDS.2021.112098

16
 • Hybrydowy system ekspertowy dla diagnostyki wad odlewniczych / S. Kluska-Nawarecka, E. NAWARECKI, G. DOBROWOLSKI, R. MARCJAN // W: KomPlasTech'99 : zastosowanie komputerów w zakładach przetwórstwa metali : materiały VI konferencji : Szczyrk 17–20 stycznia 1999 / ed. Antoni Piela [et al.]. — Kraków : „Akapit”, [1999]. — ISBN10: 83-7108-051-4. — S. 189–196. — Bibliogr. s. 196, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Infocast – a system for quality control procedures and diagnosis casting defects / Kluska-Nawarecka S., DOBROWOLSKI G., MARCJAN R. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2001 R. 7 spec. iss. 3 (1/2), s. 441–446. — Bibliogr. s. 446, Abstr., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • INSIGMA [Dokument elektroniczny] : Inteligentny System Informacyjny dla Globalnego Monitoringu, Detekcji i Identyfikacji Zagrożeń. Raport techniczny D2.2, Specyfikacja dla wizualizacji map dynamicznych zarówno na mapach elektronicznych, jak i za pomocą komunikatów: tablice, telefonia komórkowa[INSIGMA : Intelligent System for Identification and Detection. D2.2, Specification for visualisation of dynamic maps, including electronic maps, displays and mobile phones / Sebastian ERNST, Andrzej GŁOWACZ, [et al.], Marek KISIEL-DOROHINICKI, Aleksander BYRSKI, [et al.], Robert MARCJAN, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2010]. — 59 s.. — Tryb dostępu: http://insigma.kt.agh.edu.pl/ [2012-02-24]. — Publikacja dostępna w Internecie po zalogowaniu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Integracja baz systemu INFOCAST z zastosowaniem technologii agentowej[Integration of the INFOCAST system databases by means of agent technology] / Stanisława KLUSKA-NAWARECKA, Grzegorz DOBROWOLSKI, Robert MARCJAN, Edward NAWARECKI // W: INFOBAZY'2002 – Bazy danych dla nauki : III [trzecia] krajowa konferencja naukowa : Gdańsk 24 czerwca–26 czerwca 2002 r. : materiały konferencji / [red. Antoni Nowakowski] ; Politechnika Gdańska ; Centrum Informatyczne TASK ; Instytut Oceanologii PAN [Polskiej Akademii Nauk]. — Gdańsk : CI TASK, 2002. — S. 83–88. — Bibliogr. s. 88, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Knowledge components of a decentralized expert platform / Robert MARCJAN, Marek KISIEL-DOROHINICKI, Bartłomiej ŚNIEŻYŃSKI, Grzegorz DOBROWOLSKI, Edward NAWARECKI // W: Artificial intelligence and applications : proceedings of the second IASTED international conference : September 9–12, 2002 Málaga, Spain / ed. M. H. Hamza. — Anaheim ; Calgary ; Zurich : ACTA Press, 2002. — (A Publication of the International Association of Science and Technology for Development). — ISBN10: 0-88986-352-0. — S. 399–404. — Bibliogr. s. 404, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Knowledge management in casting industry processes / Kluska-Nawarecka S., MARCJAN R., REGULSKI K. // W: RMES\^{Z}-08 : problemy upravleniâ bezopasnost'û složnyh sistem : trudy 16 meždunarodnoj konferencii : Mockva, dekabr' 2008 / red. N. I. Arhipovoj, V. V. Kul'by ; Rossijskaâ Akademiâ Nauk [et al.]. — Moskva : Rossijskij gosudarstvennyj gymanitarnyj universitet, 2008. — S. 285–289. — Bibliogr. s. 289, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Learning analysis of casting defects using the expert system / Stanisława Kluska-Nawarecka, Teresa Wójcik, Grzegorz DOBROWOLSKI, Robert MARCJAN // W: Simulation, designing and control of foundry processes : the 4\textsuperscript{th} international conference FOCOMP'99 : Kraków, Aachen, Sofia, 1999 / ed. Stanisława Kluska-Nawarecka [et al.]. — Kraków : Instytut Odlewnictwa, 1999. — ISBN10: 83-911283-1-8. — S. 165–173. — Bibliogr. s. 172–173, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • LINK – criminal intelligence environment with spatial/geographical analysis toolsLINK – środowisko analiz kryminalnych wykorzystujące narzędzia analiz geoprzestrzennych / Robert MARCJAN, Marek Łakomy, Michał Wysokiński, Kamil PIĘTAK, Marek KISIEL-DOROHINICKI // Studia Informatica ; ISSN 1642-0489. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Informatyka ; ISSN: 0208-7286. — 2014 vol. 35 no. 2, s. 41–54. — Bibliogr. s. 52–53, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: GIS, wspomaganie decyzji, analiza danych, analiza kryminalna

  keywords: GIS, decision support, criminal analysis, data analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Ocena możliwości implementacji wybranych metod reprezentacji wiedzy dla potrzeb diagnostyki wad powierzchni wyrobówEvaluation of the selected knowledge representation methods for the diagnosis of defects of metal products / S. KLUSKA-NAWARECKA, R. MARCJAN, B. MRZYGŁÓD // W: KomPlasTech 2006 : informatyka w technologii metali : materiały XIII konferencji : Szczawnica 15–18 stycznia 2006 / eds.: Danuta Szeliga, Maciej Pietrzyk, Jan Kusiak. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2006. — S. 23–30. — Bibliogr. s. 30, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Od pasywnych do aktywnych źródeł danych i wiedzy : zdecentralizowany system informacyjno-decyzyjny dla wspomagania technologii odlewniczejFrom pasive to active sources of data and knowledge : decentralised information-decision system to aid foundry technologies / Stanisława KLUSKA-NAWARECKA, Grzegorz DOBROWOLSKI, Robert MARCJAN, Edward NAWARECKI. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Informatyki, 2002. — 103 s.. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: