Wykaz publikacji wybranego autora

Robert Marcjan, dr inż.

adiunkt

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
WIEiT-ki, Katedra Informatyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 7801612599

PBN: 909748

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 19, z ogólnej liczby 19 publikacji Autora


1
 • Analiza kryminalna wspomagana narzędziami GIS w aplikacji LINKCriminal intelligence supported with spatial analysis tools in LINK application / Robert MARCJAN, Marek Łakomy, Michał Wysokiński, Kamil PIĘTAK, Marek KISIEL-DOROHINICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej : kwartalnik ; ISSN 0867-2245. — 2013 nr 4, s. 326–345. — Bibliogr. s. 344–345, Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • keywords: decision support, criminal analysis, GIS - geographical information system

2
 • Analizy geoprzestrzenne w środowisku LINK[Spatial analysis in the LINK environment] / Marek KISIEL-DOROHINICKI, Robert MARCJAN // W: Kalejdoskop GIS, t. 3. — Warszawa : Esri Polska Sp. z o. o., 2014. — ISBN: 978-83-927725-3-8. — S. 114–115

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • A universal tool for multirobot system simulation / Wojciech TUREK, Robert MARCJAN, Krzysztof CETNAROWICZ // W: Knowledge – driven computing : knowledge engineering and intelligent computations / eds. Carlos Cotta, Simeon Reich, Robert Schaefer, Antoni Ligęza. — Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag, 2008. — (Studies in Computational Intelligence ; ISSN 1860-949X ; vol. 102). — ISBN: 978-3-540-77474-7. — S. 289–303. — Bibliogr. s. 303, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Cassiopeia – towards a distributed and composable crawling platform / Leszek SIWIK, Robert MARCJAN, Kamil Włodarczyk // Journal of Telecommunications and Information Technology ; ISSN 1509-4553. — 2014 nr 2, s. 79–89. — Bibliogr. s. 88–89, Abstr.

 • keywords: event-driven architecture, web crawler, composable software, distributed web crawling framework, SEDA, event-driven processing

5
6
 • Decision support software for search & rescue operations / Michał Wysokiński, Robert MARCJAN, Jacek DAJDA // Procedia Computer Science [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1877-0509. — 2014 vol. 35, s. 776–785. — Bibliogr. s. 785, Abstr.. — KES2014 : 18th international conference on Knowledge-based and intelligent information & Engineering Systems : Gdynia, Poland, September 15–17, 2014

 • keywords: expert systems, knowledge-based systems, geoprocessing, search and rescue, GIS systems

7
8
 • Dedykowane przetwarzanie dokumentów z uwzględnieniem standardów i specyfiki systemów referencyjnych[Dedicated document processing according to the standards and specificity of the reference systems] / Marek VALENTA, Robart MARCJAN, Tomasz Górka, Marek Guzowski // W: Współczesne systemy informatyczne i ich zastosowania : praca zbiorowa / pod red. nauk. Adriana Kapczyńskiego, Sławomira Smugowskiego ; Polskie Towarzystwo Informatyczne. — Katowice : Wydawnictwo PTI. Oddział Górnośląski, 2010. — ISBN: 978-83-60810-31-6. — S. 291–303. — Bibliogr. s. 303, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • INSIGMA [Dokument elektroniczny] : Inteligentny System Informacyjny dla Globalnego Monitoringu, Detekcji i Identyfikacji Zagrożeń. Raport techniczny D2.2, Specyfikacja dla wizualizacji map dynamicznych zarówno na mapach elektronicznych, jak i za pomocą komunikatów: tablice, telefonia komórkowa[INSIGMA : Intelligent System for Identification and Detection. D2.2, Specification for visualisation of dynamic maps, including electronic maps, displays and mobile phones / Sebastian ERNST, Andrzej GŁOWACZ, [et al.], Marek KISIEL-DOROHINICKI, Aleksander BYRSKI, [et al.], Robert MARCJAN, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2010]. — 59 s.. — Tryb dostępu: http://insigma.kt.agh.edu.pl/ [2012-02-24]. — Publikacja dostępna w Internecie po zalogowaniu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Knowledge management in casting industry processes / Kluska-Nawarecka S., MARCJAN R., REGULSKI K. // W: RMES\^{Z}-08 : problemy upravleniâ bezopasnost'û složnyh sistem : trudy 16 meždunarodnoj konferencii : Mockva, dekabr' 2008 / red. N. I. Arhipovoj, V. V. Kul'by ; Rossijskaâ Akademiâ Nauk [et al.]. — Moskva : Rossijskij gosudarstvennyj gymanitarnyj universitet, 2008. — S. 285–289. — Bibliogr. s. 289, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • LINK – criminal intelligence environment with spatial/geographical analysis toolsLINK – środowisko analiz kryminalnych wykorzystujące narzędzia analiz geoprzestrzennych / Robert MARCJAN, Marek Łakomy, Michał Wysokiński, Kamil PIĘTAK, Marek KISIEL-DOROHINICKI // Studia Informatica ; ISSN 1642-0489. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Informatyka ; ISSN: 0208-7286. — 2014 vol. 35 no. 2, s. 41–54. — Bibliogr. s. 52–53, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: GIS, wspomaganie decyzji, analiza danych, analiza kryminalna

  keywords: GIS, decision support, criminal analysis, data analysis

12
 • Przetwarzanie dokumentów częściowo ustrukturyzowanych[Procesing of semi structured documents] / Marek VALENTA, Robert MARCJAN // W: Metody sztucznej inteligencji w działaniach na rzecz bezpieczeństwa publicznego / red. nauk. Edward Nawarecki, Grzegorz Dobrowolski, Marek Kisiel-Dorohinicki. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — ISBN: 978-83-7464-268-2. — S. 219–254. — Bibliogr. s. 253–254

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Przetwarzanie dokumentów XML na podstawie modelu quasi-relacyjnego i języka SQLxDProcessing XML documents on the basis of quasi-relational model and SQLxD language / Robert MARCJAN, Jakub Wyrostek // Studia Informatica ; ISSN 1642-0489. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Informatyka ; ISSN: 0208-7286. — 2011 vol. 32 no. 2A, s. 111–120. — Bibliogr. s. 119–120, Streszcz., Summ.. — Dod. na s. red. numer kolejny Zeszytów Naukowych Politechniki Śląskiej: 1843

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Realization of a system of efficient querying of hierarchical data transformed into a quasi-relational model / Adam Furmanek, Jakub Tokaj, Robert MARCJAN, Leszek SIWIK // Computer Science ; ISSN 1508-2806. — 2016 vol. 17 no. 3, s. 353–369. — Bibliogr. s. 368, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/SuYkRV

 • keywords: XML, SQL, relational model, hierarchical data

15
 • System wspomagający poszukiwania osób zaginionych[System supporting the search for lost persons] / Robert MARCJAN // W: Kalejdoskop GIS, t. 3. — Warszawa : Esri Polska Sp. z o. o., 2014. — ISBN: 978-83-927725-3-8. — S. 112–113

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • System zarządzania dokumentami elektronicznymi a integracja z platformą ePUAP[Electronic document management system and integration with the ePUAP platform] / Marek VALENTA, Tomasz Górka, Robert MARCJAN // Metody Informatyki Stosowanej ; ISSN 1898-5297. — 2011 nr 3, s. 193–203. — Bibliogr. s. 202–203, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • The concept of transformation of XML documents into quasi-relational model / Robert MARCJAN, Leszek SIWIK // W: Beyond databases, architectures and structures : 10th international conference, BDAS 2014 : Ustroń, Poland, May 27–30, 2014 : proceedings / eds. Stanisław Kozielski, [et al.]. — Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2014. — (Communications in Computer and Information Science ; ISSN 1865-0929 ; 424). — ISBN: 978-3-319-06931-9 ; e-ISBN: 978-3-319-06932-6. — S. 569–580. — Bibliogr. s. 580, Abstr.

 • keywords: XML databases, relational model, data transformation, SQL for XML

18
 • The process of creating electronic documents using predefined forms / Marek VALENTA, Robert MARCJAN, Janusz Chełmiński // W: Selected contemporary problems of information systems / eds. Kapczyński Adrian, Brückner Adrian ; Polskie Towarzystwo Informatyczne. — Katowice : Wydawnictwo PTI. Oddział Górnośląski, 2009. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60810-28-6. — S. 17–30. — Bibliogr. s. 30, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Wybrane aspekty strukturyzacji, przechowywania i przetwarzania danych o charakterze semistrukturalnym[Selected aspects of structuring, storing and processing of the semi-structured data] / Tomasz Bachanek, Robert MARCJAN, Marek VALENTA // W: Współczesne systemy informatyczne i ich zastosowania : praca zbiorowa / pod red. nauk. Adriana Kapczyńskiego, Sławomira Smugowskiego ; Polskie Towarzystwo Informatyczne. — Katowice : Wydawnictwo PTI. Oddział Górnośląski, 2010. — ISBN: 978-83-60810-31-6. — S. 173–289. — Bibliogr. s. 289, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych