Wykaz publikacji wybranego autora

Elżbieta Marcinkowska, dr inż.

poprzednio: Tomczyk

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kefz, Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 913574

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 43, z ogólnej liczby 44 publikacji Autora


1
2
 • Concept of transaction costs and its influence on the development of offshore outsourcing / Elżbieta MARCINKOWSKA // China-USA Business Review ; ISSN 1537-1514. — 2015 vol. 14 no. 3, s. 117–128. — Bibliogr. s. 128

 • keywords: Poland, effectiveness, outsourcing, offshore outsourcing, transaction cost

3
 • Decyzje outsourcingowe w systemie decyzyjnym przedsiębiorstwa z uwzględnieniem towarzyszącego im ryzykaThe outsourcing decisions incorporation in companies decision making model, with highlighted associated risks / Elżbieta MARCINKOWSKA, Anna STRONCZEK, Joanna SAWICKA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XV międzynarodowa konferencja naukowa : 21–22 listopada 2013, Kraków : [streszczenia]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: ryzyko, decyzje, podejmowanie decyzji, outsourcing

  keywords: risk, decisions, outsourcing

4
 • Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności[Recording and accounting for operating costs] / Elżbieta MARCINKOWSKA, Anna SUROWIEC // W: Rachunkowość finansowa : podstawy i ewidencje szczegółowe / pod red. Joanny Sawickiej, Anny Stronczek. — Warszawa : CeDeWu Sp. z o. o., 2011. — ISBN: 978-83-7556-398-6. — S. 197–233

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Kalkulacja wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnegoThe rules of operational risk capital requirement calculation / Joanna SAWICKA, Elżbieta MARCINKOWSKA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XI międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 27–29 listopada 2008 : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, 2008. — 1 dysk optyczny. — S. [1–9]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Streszcz, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Kalkulacja wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnegoThe rules of operational risk capital requirement calculation / Joanna SAWICKA, Elżbieta MARCINKOWSKA // W: Finansowanie rozwoju gospodarczego = Financing economic development / red. nauk. Leszek Preisner. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — Na okł. dodatkowo: 35 lat Wydziału Zarządzania AGH. — ISBN: 978-83-7464-241-5. — S. 117–125. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Klastry i ich wpływ na innowacyjność MałopolskiClusters and their impact on innovation in Malopolska region / Elżbieta MARCINKOWSKA // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2015 nr 225, s. 134–145. — Bibliogr. s. 144–145, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: klastry, Małopolska, innowacyjność, strategia rozwoju

  keywords: Malopolska, cluster, innovation, development strategy

8
 • Komercjalizacja szpitali w Polsce[Commercialization of hospitals in Poland] / Elżbieta MARCINKOWSKA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–12]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [12], Streszcz., Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • KSP Polonia Warszawa's financial problems – analysis of liquidity and debt / Elżbieta MARCINKOWSKA // Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation ; ISSN 2299-7075. — Tytuł poprz.: Nowy Sącz Academic Review ; ISSN: 1734-1590. — 2013 vol. 19 iss. 1: Entrepreneurship in tourism and sport, s. 135–155. — Bibliogr. s. 154–155, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: klub sportowy, KSP Plomia Warszawa, problemy finansowe, liga piłkarska, płynność, zadłużenie

  keywords: sports club, KSP Polonia Warszawa, football division, liquidity, debt, financial problems

10
 • Materiały, towary i produkty pracy[Materials, goods and products work] / Anna SUROWIEC, Elżbieta MARCINKOWSKA // W: Rachunkowość finansowa : podstawy i ewidencje szczegółowe / pod red. Joanny Sawickiej, Anny Stronczek. — Warszawa : CeDeWu Sp. z o. o., 2011. — ISBN: 978-83-7556-398-6. — S. 169–195

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe w ośrodkach wypracowujących korzyści ekonomiczneWrite-offs for non-financial fixed assets and their effect on the profit or loss / Elżbieta MARCINKOWSKA, Joanna SAWICKA, Anna STRONCZEK // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 2450-7741. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN: 1733-2842. — 2017 nr 4 (88) cz. 1, s. 157–166. — Bibliogr. s. 166, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: wycena, wynik finansowy, utrata wartości, odpis aktualizujący

  keywords: valuation, financial result, write-off, impairment

12
 • Offshore outsourcing in view of the theory of transaction costs / Elżbieta MARCINKOWSKA // W: QUAESTI 2014 [Dokument elektroniczny] : the 2\textsuperscript{nd} year of virtual multidisciplinary conference : 15.–19. December 2014, Slovak Republic : proceedings / eds. Michal Mokrys, Stefan Badura. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Zilina : EDIS – Publishing Institution of the University of Zilina, 2014. — 1 dysk optyczny. — (Quaesti ; ISSN 1339-5572). — e-ISBN: 978-80-554-0959-7. — S. 135–140. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 139–140, Abstr.

 • keywords: Poland, outsourcing, offshore outsourcing, transaction cost

13
 • Offshoring for business services in Poland / Elżbieta MARCINKOWSKA // W: QUAESTI 2013 [Dokument elektroniczny] : proceedings in virtual multidisciplinary conference : 16–20 December 2013 / eds. Michal Mokrys, Stefan Badura, Anton Lieskovsky. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Zilina : EDIS – Publishing Institution of the University of Zilina, 2013. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-554-0826-2. — S. 58–61. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 61, Abstr.

 • keywords: Poland, business services, Knowledge Process Offshoring, offshoring

14
 • Outsourcing a system decyzyjny przedsiębiorstwaOutsourcing and company's decision-making model / Elżbieta MARCINKOWSKA, Joanna SAWICKA, Anna STRONCZEK // W: Rachunkowość a controlling / red. nauk. Edward Nowak, Maria Nieplowicz. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 344). — ISBN: 978-83-7695-469-1. — S. 341–351. — Bibliogr. s. 351, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: ryzyko, decyzje, podejmowanie decyzji, outsourcing

  keywords: risk, decisions, outsourcing, taking decisions

15
 • Outsourcing – główne założenia[Outsourcing – main assumption] / Elżbieta MARCINKOWSKA // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise / Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” ; ISSN 0860-6846. — Tytuł poprz.: Ekonomika i Organizacja Pracy. — 2008 nr 12, s. 38–44. — Bibliogr. s. 43–44, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Outsourcing i offshoring procesu rachunkowości – modele dostawy usługOutsourcing and offshoring of accounting process – service delivery models / Elżbieta MARCINKOWSKA // W: Rachunkowość a controlling / red. nauk. Edward Nowak, Piotr Bednarek. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 399). — ISBN: 978-83-7695-523-0. — S. 333–342. — Bibliogr. s. 341–342, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: outsourcing, offshoring, proces rachunkowości, sektor usług biznesowych

  keywords: outsourcing, offshoring, accounting process, business services sector

17
 • Outsourcing nowoczesne narzędzie w zarządzaniu szpitalem[Outsourcing as a modern instrument in management hospital] / Elżbieta MARCINKOWSKA // MatoNews : forum rynku szpitalnego. — 2013 nr 2, s. 6–10. — Bibliogr. s. 10. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Outsourcing w działalności banków komercyjnych w PolsceOutsourcing of banking activities in Poland / Elżbieta MARCINKOWSKA // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2017 nr 338, s. 96–108. — Bibliogr. s. 107–108, Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/UknpXN

 • słowa kluczowe: efektywność, outsourcing, prawo bankowe, tajemnica bankowa

  keywords: legal regulations, effectiveness, outsourcing, banking tasks

19
 • Outsourcing w szpitalach publicznych[Outsourcing in public hospitals] / Elżbieta MARCINKOWSKA // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise / Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” ; ISSN 0860-6846. — Tytuł poprz.: Ekonomika i Organizacja Pracy. — 2009 nr 1, s. 43–48. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Outsourcing w zarządzaniu organizacją publiczną[Outsourcing in management of public organisation] / Elżbieta MARCINKOWSKA // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise / Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” ; ISSN 0860-6846. — Tytuł poprz.: Ekonomika i Organizacja Pracy. — 2009 nr 11, s. 46–57. — Bibliogr. s. 57, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Outsourcing w zarządzaniu szpitalem publicznym[Outsourcing in management of public hospital] / Elżbieta MARCINKOWSKA. — Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010. — 188 s.. — (Monografie / Oficyna a Wolters Kluwer Business ; ISSN 1897-4392). — Bibliogr. s. 169–182. — ISBN: 978-83-264-0179-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Outsourcing w zarządzaniu szpitalem publicznym[Outsourcing in management of public hospital] / Elżbieta MARCINKOWSKA. — Wyd. 2 zaktualizowane. — Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2012. — 190 s.. — Bibliogr. s. 173–183. — ISBN: 978-83-264-1563-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Pracownicy w procesie implementacji outsourcingu – analiza przypadkówEmployees in outsourcing process – case studies / Elżbieta MARCINKOWSKA // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica ; ISSN 0208-6018. — 2013 z. 288: Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi. T. 5, s. 229–237. — Bibliogr. s. 236–237

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Praktyczne aspekty wykorzystania systemów informatycznych w rachunkowości[Practical aspects of using information systems in accounting] / Joanna SAWICKA, Elżbieta MARCINKOWSKA // W: Rachunkowość w otoczeniu nowych technologii / książka pod red. Moniki Łada, Aliny Kozarkiewicz ; red. Agnieszka Bereźnicka-Serafin. — Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck,, 2008. — ISBN: 978-83-255-0378-9. — S. 61–69. — Bibliogr. s. 69

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Przebieg procesu outsourcingu usług księgowo-podatkowych i jego wpływ na współpracę między podmiotamiOutsourcing of bookkeeping and tax service process and it's impact on cooperation between parties / Elżbieta MARCINKOWSKA, Joanna SAWICKA // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2015 nr 225, s. 170–180. — Bibliogr. s. 180, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: outsourcing, usługi księgowe

  keywords: outsourcing, accounting services