Wykaz publikacji wybranego autora

Jolanta Marciniak-Kowalska, prof. dr hab.

profesor nadzwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kisps, Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6507015686

PBN: 909486

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 35, z ogólnej liczby 35 publikacji Autora


1
 • Adjustment of technological characteristics of coal to the process requiremente of their gasification / Damian KRAWCZYKOWSKI, Jolanta MARCINIAK-KOWALSKA, Agnieszka SUROWIAK // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2013 vol. 22 no. 6A, s. 22–25. — Bibliogr. s. 25, Abstr.

 • keywords: coal beneficiation, coal mechanical processing, coal gasification in fluidal bed

2
 • Aglomeracja ciśnieniowa węgli energetycznych i węgla brunatnegoPressure agglomeration of hard and brown coals / Tomasz DZIK, Jolanta MARCINIAK-KOWALSKA, Lucyna Madejska // Chemik : nauka-technika-rynek ; ISSN 0009-2886. — 2012 t. 66 nr 5, s. 445–452. — Bibliogr. s. 448, 452. — Tekst pol.-ang.. — Granulacja – proces wciąż ważny : IX ogólnopolskie sympozjum „Granulacja 2012” : stan techniki oraz zastosowania procesów i aparatów do granulacji

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Aglomeracja ciśnieniowa węgli energetycznych i węgla brunatnegoPressure agglomeration of hard and brown coals / Tomasz DZIK, Jolanta MARCINIAK-KOWALSKA, Lucyna Madejska // W: GRANULACJA 2012 : stan techniki oraz nowe zastosowania procesów i aparatury do granulacji : IX ogólnopolskie sympozjum : Nałęczów, 9–11 maja 2012. — [Polska : s. n.], [2012] + CD-ROM z uzupełnieniami. — S. [1], 1–11 [numeracja całości materiałów konferencyjnych nieciągła]. — Bibliogr. s. 11, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Analiza efektów rozdrabniania w kruszarkach wirnikowych węgli przeznaczonych do zgazowaniaAnalysis of the effects of comminution in rotary crushers of coals for gasification / Tomasz GAWENDA, Jolanta MARCINIAK-KOWALSKA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2013 t. 69 nr 2, s. 232–238. — Bibliogr. s. 236, 238, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zgazowanie węgla, rozdrabnianie, kruszarki wirnikowe udarowe listwowe, kruszarki wirnikowe nożowe

  keywords: coal gasification, comminution, shelf impact rotary crushers, blade rotary crushers

5
 • Analysis of possibilities of application of vibratory cluster-producing device to alternative fuel production / Jacek FELIKS, Andrzej MITURA, Jolanta MARCINIAK-KOWALSKA // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2013 vol. 22 no. 6A, s. 12–17. — Bibliogr. s. 16–17, Abstr.

 • keywords: granulation, fuel mixtures, devices to granulation

6
 • Badania procesu flotacji rudy miedzi z zastosowaniem różnych odczynników zbierającychInvestigations into the copper ore flotation process using different collecting reagents / Jolanta MARCINIAK-KOWALSKA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 67 nr 7–8, s. 108–112. — Bibliogr. s. 112, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podany numer tomu: t. 66(CVII)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Badania procesu flotacji wielostrumieniowej węglaThe study of the process of lamella flotation of the coal / Jolanta MARCINIAK-KOWALSKA, Edyta WÓJCIK-OSIP // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 4, s. 201–208. — Bibliogr. s. 208, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2009-04/GG_2009_4_17.pdf

 • słowa kluczowe: sedymentacja wielostrumieniowa, flotacja zawiesiny węglowej, pakiety wielostrumieniowe

  keywords: floatation of coal suspension, lamella sedimentation, lamella packets

8
 • Chemia wybranych komponentów środowiska[Chemistry of chosen environmental components] / Jolanta MARCINIAK-KOWALSKA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — 349, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0652). — Bibliogr. s. 335–[350]. — ISBN: 978-83-7464-861-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Dostosowanie charakterystyki technologicznej węgli do potrzeb procesowych ich zgazowania[Adjusting the technological characteristics of coal to the needs of their gasification process] / Damian KRAWCZYKOWSKI, Jolanta MARCINIAK-KOWALSKA, Agnieszka SUROWIAK // W: Procesy i operacje w technologiach zgazowania węgla : monografia / pod red. Stanisława Porady i Andrzeja Strugały. — Kraków ; Białystok : Drukarnia Cyfrowa - Partner Poligrafia, 2015. — ISBN: 978-83-63503-68-0. — S. 148–150. — Bibliogr. s. 150–153 (wspólna dla wszystkich podrozdziałów)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Emisja $CO_{2}$ – zrównoważony rozwój – paliwo węglowe[Carbon dioxide emission – sustainable development – coal fuel] / Jolanta MARCINIAK-KOWALSKA // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój / red. t. Marian Banaś ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. — Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2014. — (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics) ; (Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 63). — ISBN10: 83-89772-82-5. — S. 53–72. — Bibliogr. s. 69–72

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Evaluation of pollutants balance in Lake Tarnobrzeskie / Agata DĄBAL, Jolanta MARCINIAK-KOWALSKA // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2014 vol. 23 no. 3A, s. 29–33. — Bibliogr. s. 33, Abstr.

 • keywords: eutrophication, mass balance, water pollution

12
 • Improvement of efficiency of sulfide minerals and coal flotation from copper ore, Pt. 3 / MARCINIAK-KOWALSKA Jolanta // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2011 vol. 20 no. 4A, s. 232–236. — Bibliogr. s. 235–236, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Improving the floatation efficiency of coking coal suspensions, Pt. 2 / J. MARCINIAK-KOWALSKA // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2009 vol. 18 no. 3A, s. 236–242. — Bibliogr. s. 241–242, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Improving the flotation efficiency of coking coal suspensions / J. MARCINIAK-KOWALSKA // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2008 vol. 17 no. 3A, s. 406–408. — Bibliogr. s. 408, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Improving the flotation efficiency of coking coal suspensionsPoprawa efektywności procesu flotacji surowych mułów węglowych węgli koksujących / Jolanta MARCINIAK-KOWALSKA // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój : III konferencja : Kraków, 18–20 września 2008 r. : informator. — [Kraków : AGH], [2008]. — S. 30. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Initial research over possibilities of application of chosen wastes in purpose of their energetic utilization / MITURA Andrzej, MARCINIAK-KOWALSKA Jolanta // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2012 vol. 21 no. 5A, s. 317–320. — Bibliogr. s. 320, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Investigation of quality of waters from anthropogenic reservoir „Machów” – „Lake Tarnobrzeskie”, Pt. 2 / Agata DĄBAL, Jolanta MARCINIAK-KOWALSKA // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2014 vol. 23 no. 3A, s. 23–28. — Bibliogr. s. 28, Abstr.

 • keywords: water reservoir, quality of waters, biological potential, bathing waters

18
 • Możliwości inżynierii mineralnej w badaniach nad przygotowaniem węgli do zgazowania naziemnego w gazogeneratorze fluidalnymPotential of mineral engineering in coal preparation to ground gasification in fluidized bed gas generator / Tomasz GAWENDA, Damian KRAWCZYKOWSKI, Jolanta MARCINIAK-KOWALSKA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 11, s. 107–119. — Bibliogr. s. 118–119, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: zgazowanie, kruszarki, rozdrabnianie, wzbogacanie, sucha separacja węgla

  keywords: comminution, gasification, crushers, beneficiation, dry coal separation

19
 • Multi-criteria evaluation of coal properties in terms of gasificationWielokryterialna ocena właściwości węgla w kontekście jego zgazowania / Jolanta MARCINIAK-KOWALSKA, Tomasz NIEDOBA, Agnieszka SUROWIAK, Tadeusz TUMIDAJSKI // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2014 vol. 59 no. 3, s. 677–690. — Bibliogr. s. 688–690

 • słowa kluczowe: zgazowanie węgla, podatność na zgazowanie, wielokryterialna analiza danych, macierz korelacji

  keywords: coal gasification, suitability for gasification, multivariate data analysis, correlation matrix

20
 • Opracowanie i weryfikacja w skali pilotowej technologii ciśnieniowego zgazowania węgla w reaktorze z cyrkulującym złożem fluidalnym przy wykorzystaniu $CO_{2}$ jako czynnika zgazowującego : monografia. Cz. 2, Rozdrabnianie, klasyfikacja granulometryczna i wzbogacanie węgli do zgazowania naziemnego w gazogeneratorze fluidalnym[Elaboration and verification in pilot scale of pressure technology of coal gasification in reactor with circulating fluidized bed by means of $CO_{2}$ as gasifying factor : monograph. Vol. 2, Investigation of coal preparation process to ground gasification in fluidized bed gas generator with application of mechanical processes of mineral engineering] / GAWENDA Tomasz, KRAWCZYKOWSKI Damian, MARCINIAK-KOWALSKA Jolanta. — Wrocław : Grafpol, 2014. — 117 s.. — Bibliogr. s. 115–117. — ISBN: 978-83-64423-14-7. — Opis częśc. wg. okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Opracowanie i weryfikacja w skali pilotowej technologii ciśnieniowego zgazowania węgla w reaktorze z cyrkulującym złożem fluidalnym przy wykorzystaniu $CO_{2}$ jako czynnika zgazowującego : monografia. Cz. 1, Przygotowanie węgli do zgazowania naziemnego w gazogeneratorze fluidalnym z wykorzystaniem procesów mechanicznych inżynierii mineralnej – badania wstępne[Elaboration and verification in pilot scale of pressure technology of coal gasification in reactor with circulating fluidized bed by means of $CO_{2}$ as gasifying factor : monograph. Vol. 1], Coal preparation to ground gasification in fluidized bed gas generator with application of mechanical processes of mineral engineering – initial investigation / DZIK Tomasz, GAWENDA Tomasz, KRAWCZYKOWSKA Aldona, KRAWCZYKOWSKI Damian, MARCINIAK-KOWALSKA Jolanta. — Wrocław : Grafpol, 2014. — 112 s.. — Bibliogr. s. 111–112, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-64423-12-3. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Paliwo alternatywne wytworzone na bazie odpadów przemysłowych[Alternative fuel produced on the basis of industrial waste] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MARCINIAK-KOWALSKA Jolanta, FELIKS Jacek, MITURA Andrzej. — Int.Cl.: C10L 5/48\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 403263 A1 ; Opubl. 2014-09-29. — Zgłosz. nr P.403263 z dn. 2013-03-22 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2014  nr 20, s. 25. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL403263A1.pdf

 • słowa kluczowe: grudkowanie, paliwo alternatywne, odpady przemysłowe, granulat

  keywords: pelletizing, granules, industrial waste, alternative fuels

23
 • Preliminary testing of lamella packets applications to flotation of coal suspensions / J. MARCINIAK-KOWALSKA // W: Scientific reports on Resource issues 2010 : selected papers of the IUR Partner Universities 2008–2009, Vol. 1 / red. IUR Office. — Freiberg : TU Bergakademie, [2010]. — ISBN: 978-3-86012-394-2. — S. 269–273. — Bibliogr. s. 273, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Problems of water content in lignites – methods of its reductionProblem wilgotności w węglach brunatnych – metody jej usuwania / Aldona KRAWCZYKOWSKA, Jolanta MARCINIAK-KOWALSKA // AGH Journal of Mining and Geoengineering ; ISSN 2299-257X. — Tytuł poprz.: Górnictwo i Geoinżynieria ; ISSN: 1732-6702. — 2012 vol. 36 no. 4, s. 57–65. — Bibliogr. s. 65, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Process of filling water reservoir in excavation of sulfur mine ”Machów” / DĄBAL Agata, MARCINIAK-KOWALSKA Jolanta // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2011 vol. 20 no. 4A, s. 57–61. — Bibliogr. s. 60–61, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych