Wykaz publikacji wybranego autora

Marcin Zaczyński, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kseuoś, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 19, z ogólnej liczby 23 publikacji Autora


1
 • Badania nad zastosowaniem sedymentacji wielostrumieniowej w procesie oczyszczania zawiesin komunalnych[Studies on the use of a multi-stream in the process of sedimentation treatment of waste slurries] / Marcin ZACZYŃSKI, Włodzimierz P. KOWALSKI ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. — Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2014. — 102, [1] s.. — (Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 58) ; (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki). — Bibliogr. s. 99–101. — ISBN10: 83-89772-86-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania sedymentacji zawiesiny komunalnej na stanowisku w skali ułamkowo-technicznej dla ścieków z oczyszczalni Kraków–KujawySedimentation measurements of muncipal wastes from the Kraków–Kujawy sewage plant in a semi-industrial scale stand / Włodzimierz KOWALSKI, Marcin ZACZYŃSKI, Andrzej Soczek // Inżynieria i Aparatura Chemiczna ; ISSN 0368-0827. — 2006 R. 45 nr 4 spec., s. 97–98. — Bibliogr. s. 98, Summ.. — Operacje mechaniczne inżynierii procesowej : Ogólnopolska Konferencja [IV; 19-21 czerwca 2006; Słok, Polska]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania sedymentacji zawiesiny z zastosowaniem modelu pakietu wielostrumieniowego i preparatów PIX i Praestol na przykładzie próbek z oczyszczalni ścieków Płaszów w Krakowie[Research the sedimentation process of the suspension using model of lamella packet and PIX and Praestol preparation at the example of samples from Kraków–Płaszów sewage plant] / Wierzbowski Paweł, ZACZYŃSKI Marcin // W: Mehanìka ta informatika : materìali mìžnarodnoï ukraïns'ko-pol's'koï konferencìï : 13–14 trabnâ 2004 r. m. Hmel'nic'kij / red. Skiba M. E.; Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, Hmel'nic'kij deržavnij unìversitet. Ìnstitut Mehanìki ta Informatiki. — Hmel'nic'kij : HDU, 2004. — Opis część. wg okł.. — S. 55–62. — Bibliogr. s. 62

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Comparison of measurements of the sedimentation process of the public suspension in Cracow-Kujawy and Cracow-Płaszów sewage plants done on laboratory and fractional-technical work stands / Marcin ZACZYŃSKI // W: 9\textsuperscript{th} International symposium of students and young mechanical engineers : “Advances in mechanical engineering” : Gdańsk, 6\textsuperscript{th}–7\textsuperscript{th} April 2006 : 100 Jubilee years of technical university in Gdańsk, 60 years of Gdańsk University of Technology / [ed. Jerzy Wojciechowski] ; Gdansk University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering, Students Research Association „Mechanik”. — Gdańsk : GUT FME, 2006. — S. 227–234. — Bibliogr. s. 234, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Comparison of the measurements of the public suspension taken from the biological plants done using laboratory stand and the fractional-technical work-stand / Włodzimierz KOWALSKI, Marcin ZACZYŃSKI // W: Recyklace odpadů X : 3. 11. 2006, Ostrava / eds. Peter Fečko, Vladimír Čablík ; Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut environmentálního inženýrství. — [Ostrava : VŠB–TU], [2006]. — S. 181–184. — Bibliogr. s. 184, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Measurements of the public suspension from the biological plants from Cracow-Kujawy sewage plant and experimental measurements / Włodzimierz KOWALSKI, Marcin ZACZYŃSKI // W: 10\textsuperscript{th} Conference on Environment and mineral processing : 22. 6. – 24. 6. 2006, Ostrava, Czech Republic, Pt. 3 / ed. Fečko Peter, assoc. ed. Čablík Vladimír ; VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institut of Environmental Engineering. — [Ostrava : VŠB–TU], [2006]. — S. 179–182. — Bibliogr. s. 182, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Micro-fulfillment of the Dorr settler with the multiflux lamella packet / W. KOWALSKI, M. ZACZYŃSKI, M. HUSAK // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2008 vol. 17 no. 3A, s. 348–350. — Bibliogr. s. 350, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Plany rozwoju małopolskich oczyszczalni ścieków poprzez zastosowanie wkładów wielostrumieniowych w osadnikach kołowych DorraPlans of development Polish sewage plants by fulfilling round DORR settlers with multiflux lamella packets / Marcin ZACZYŃSKI // Vìsnik Hmel'nic'kogo nacìonal'nogo unìversitetu : naukovij žurnal ; ISSN 2226-9150. Tehnìčnì nauki. — 2006 no. 3, s. 170–175. — Bibliogr. s. 175

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Porównanie zastosowania wkładów wielostrumieniowych z koagulantem Pix w aspekcie efektywności procesu sedymentacji w osadnikach kołowych Dorra na przykładzie badań dokonanych w oczyszczalni ścieków Kraków-Kujawy[Comparison of the multiflux sedimentation packets and Pix in the aspect of the efficiency the sedimentation process in round Dorr settlers in the example of the researches done in Kraków-Kujawy sewage plant] / Marcin ZACZYŃSKI // W: Zagadnienia urządzeń ochrony środowiska. — Kraków : WIMiR AGH, 2006. — (Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 32) ; (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics). — S. 313–318. — Bibliogr. s. 318, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Potrzeby Polski w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych w aspekcie integracji z Unią Europejską[The needs of Poland in the range of cleaning sewages in the aspect of the integration with the European Union] / Wierzbowski Paweł, ZACZYŃSKI Marcin // W: Mehanìka ta informatika : materìali mìžnarodnoï ukraïns'ko-pol's'koï konferencìï : 13–14 trabnâ 2004 r. m. Hmel'nic'kij / red. Skiba M. E.; Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, Hmel'nic'kij deržavnij unìversitet. Ìnstitut Mehanìki ta Informatiki. — Hmel'nic'kij : HDU, 2004. — Opis część. wg okł.. — S. 81–86. — Bibliogr. s. 86

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Research of possibility research of counter-current and co-current multiflux sedimentation / Włodzimierz KOWALSKI, Marcin ZACZYŃSKI // W: CADSM 2005 : dosvìd razrobki ta zastosuvannâ prilado-tehnologìčnih SAPR v mìkroelektronìcì : materìali VIII mìžnarodnoï naukovo-tehnìčnoï konferencìï : 23–26 lûtogo 2005 L'vìv-Polâna, Ukraïna = CADSM 2005 : the experience of designing and application of CAD Systems in Microelectronics : proceedings of the VIII\textsuperscript{th} international conference / Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni ; Nacìonal'nij unìversitet „L'vìvs'ka polìtehnìka”. — L'vìv : Vidavnictvo Nacìonal'nogo unìversitetu „L'vìvs'ka polìtehnìka”, 2005. — S. 59–63. — Bibliogr. s. 63, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Research of possibility research of counter-current and co-current multiflux sedimentation / W. KOWALSKI, M. ZACZYŃSKI // Vìsnik Nacìonal'nogo unìversitetu “L'vìvs'ka polìtehnìka” / Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, Nacìonal'nij unìversitet “L'vìvs'ka polìtehnìka” ; ISSN 0321-0499. Komp'ûternì sistemi proektuvannâ : teorìâ ì praktika. — 2005 no. 548, s. 151–156. — Bibliogr. s. 156

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Review of selected methods of characterizing public suspension products quality : short communication / W. KOWALSKI, M. ZACZYŃSKI, M. HUSAK // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2007 vol. 16 no. 3B, s. 251–253. — Bibliogr. s. 253, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • The analysis of influence different aid substances at the sedimentation process / W. KOWALSKI, M. HUSAK, M. ZACZYŃSKI // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2008 vol. 17 no. 3A, s. 342–344. — Bibliogr. s. 344, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • The analysis of influence different aid substances at the sedimentation processAnaliza wpływu różnych substancji wspomagających na proces sedymentacji / Włodzimierz KOWALSKI, Maciej HUSAK, Marcin ZACZYŃSKI // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój : III konferencja : Kraków, 18–20 września 2008 r. : informator. — [Kraków : AGH], [2008]. — S. 28. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • The analysis of possibility of applying compact multiflux clarifiers to simultaneous clarifying and thickening of coal suspensionBadanie procesu jednoczesnego klarowania i zagęszczania zawiesiny węglowej / W. KOWALSKI, M. BANAŚ, K. KOŁODZIEJCZYK, M. ZACZYŃSKI, M. HUSAK // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój : III konferencja : Kraków, 18–20 września 2008 r. : informator. — [Kraków : AGH], [2008]. — S. 27. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19