Wykaz publikacji wybranego autora

Marcin Szczurkowski, mgr inż.

doktorant

* Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
WEAIiE-ke, * Katedra Elektroniki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 19, z ogólnej liczby 19 publikacji Autora


1
 • Czytnik RFID do identyfikacji metalicznych obiektów przemysłowych[RFID reader for identification of industrial metallic parts] / Marcin SZCZURKOWSKI, Henryk JANKOWSKI, Cezary WOREK, Lidia MAKSYMOWICZ // W: COE 2006 : Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne : IX konferencja naukowa : Kraków – Zakopane 19–22 czerwca 2006 : materiały konferencyjne / kom. red.: Elżbieta Schabowska-Osiowska, Teresa Kenig, Wojciech Maziarz ; AGH, PTTS. — Kraków : Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej, 2006. — S. 519–522. — Bibliogr. s. 522, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Czytnik RFID przystosowany do pracy w podziemnych wyrobiskach górniczychRFID reader designed for underground operation in mines / Cezary WOREK, Marcin SZCZURKOWSKI, Łukasz KRZAK, Michał WARZECHA, Henryk JANKOWSKI // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2007 R. 83 nr 9, s. 94–97. — Bibliogr. s. 97, Streszcz., Abstr.. — EMC'07 : V krajowe sympozjum „Kompatybilność elektromagnetyczna w elektrotechnice i elektronice” : 04–05.10.2007, Łódź

 • słowa kluczowe: RFID w otoczeniu metalicznym, oprogramowanie w badaniach EMC, badania EMC urządzeń górniczych, czytnik RFID

  keywords: RFID in metallic environment, software in EMC test, EMC testing of mining equipment, RFID reader

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Field distribution control of antenna RFID reader: finite element modeling and experiments / Marcin SZCZURKOWSKI, Henryk JANKOWSKI, Cezary WOREK, Lidia M. MAKSYMOWICZ // W: ELTE 2007 : IX electron technology conference : Kraków 4–7.09.2007 : book of abstracts / eds. Katarzyna Zakrzewska, Halina Czternastek, Barbara Swatowska, Michał Warzecha ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Electronics. Department of Electronics. — Kraków : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe STABIL, [2007]. — ISBN10: 83-88309-46-3. — S. 142. — Bibliogr. s. 142

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Hardware and software solutions in RFID reader system / Marcin SZCZURKOWSKI // W: Tools of information technology : proceedings of the 1\textsuperscript{st} conference : Rzeszów, Poland 15 September 2006 / ed. Andrzej Kos ; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. — [Rzeszów : s. n.], cop. 2006. — S. 101–106. — Bibliogr. s. 106, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń elektronicznych przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchemElectromagnetic compatibility of electronic devices intended for use in explosive atmospheres / Cezary WOREK, Marcin SZCZURKOWSKI // W: EMC'09 : kompatybilność elektromagnetyczna w elektrotechnice i elektronice : VI krajowe sympozjum : 8–9 października 2009, Łódź / Katedra Elektrotechniki Ogólnej i Przekładników Politechniki Łódzkiej. — [Łódź : PŁ], [2009]. — S. 64–66. — Bibliogr. s. 66, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń elektronicznych przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchemElectromagnetic compatibility of electronic devices intended for use in explosive atmospheres / Cezary WOREK, Marcin SZCZURKOWSKI // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2010 R. 86 nr 3, s. 176–178. — Bibliogr. s. 178, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Kompatybilność elektromagnetyczna w podziemiach wyrobisk górniczych[Electromagnetic compatibility in coal mine underground environment] / Cezary WOREK, Marcin SZCZURKOWSKI // Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne ; ISSN 1230-3496. — 2009 R. 82 nr 7, s. 268–270. — Bibliogr. s. 270

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Nowoczesny sposób identyfikacji elementów sekcji obudowy ścianowej za pomocą technologii RFID[New means of underground mining equipment identification, using RFID technology] / K. Fitowski, H. JANKOWSKI, [et al.], M. SZCZURKOWSKI, [et al.], M. WARZECHA, C. WOREK // W: Nowe trendy w budowie maszyn górniczych – 2006 : 27–28 luty 2006 r. Wysowa-Zdrój : konferencja naukowo-techniczna. — [Polska : s. n.], [2006]. — S. 37–39. — Bibliogr. s. 39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Pomiar wibracji maszyn górniczych pracujących w strefach zagrożonych wybuchem[Vibration measurements of mining machinery during exploitation in potentially explosive atmospheres] / Henryk JANKOWSKI, Marcin SZCZURKOWSKI, Cezary WOREK // W: Trzecia Krajowa Konferencja Elektroniki : Kołobrzeg, czerwiec 2004 : materiały konferencji, T. 2/2 / kom. red. Włodzimierz Janke (przewodn.), Maciej Bączek, Stefan Łuczak ; Wydział Elektroniki Politechniki Koszalińskiej. — Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane PK, cop. 2004 + CD-ROM. — Na obwol. tyt.: III Krajowa Konferencja Elektroniki. — ISBN10: 8373650571. — S. 635–640. — Bibliogr. s. 640, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Pomiar wibracji z wykorzystaniem układu ADXL250Vibration measurement with the aid of ADXL250 / Marcin SZCZURKOWSKI // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2004 nr 4, s. 233–240. — Bibliogr. s. 239–240, Streszcz., Summ.. — Referaty laureatów XLI Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej / pod red. Jadwigi Orewczyk i Leszka Kurcza ; Studenckie Towarzystwo Naukowe. — Kraków : Wydawnictwo STN, 2004. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Radiowa łączność cyfrowa dla potrzeb automatyzacji pionowego transportu liniowego w szybach kopalnianych[Digital wireless communication for automatic monitoring of shaft transport rope systems in coal mines] / Grzegorz Bomersbach, Marcin SZCZURKOWSKI, Michał WARZECHA, Cezary WOREK // W: Czwarta Krajowa Konferencja Elektroniki : Darłowo, czerwiec 2005 : materiały konferencji, T. 1/2 / kom. red. Włodzimierz Janke (przewodn.), Maciej Bączek, Stefan Łuczak ; Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej. — Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane PK, 2005. — Na obwol. tyt.: IV Krajowa Konferencja Elektroniki. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8373650822. — S. 231–236. — Bibliogr. s. 236, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Radiowa łączność cyfrowa w pionowych szybach kopalnianych[Digital wireless communication in mine shafts] / Grzegorz Bomersbach, Marcin SZCZURKOWSKI, Michał WARZECHA, Łukasz Krzak, Cezary WOREK // W: PWT 2005 : Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne 2005 : X poznańska konferencja naukowo-dydaktyczna w dziedzinie telekomunikacji i elektroniki : Poznań 8–9 grudnia 2005 : materiały konferencyjne / Instytut Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej. — [Poznań : IEiT PP], [2005]. — Na okł. dodatkowo tyt.: X Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne. — Konferencja zorganizowana przy wsparciu IEEE Communications Society, Chapter Communications Poznań. — ISBN10: 83-912916-4-2. — S. 277–280. — Bibliogr. s. 280, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • RFID collection system of mining equipment in underground environment / K. Fitowski, J. Stankiewicz, H. JANKOWSKI, M. SZCZURKOWSKI, P. Jankowski-Mihułowicz, M. WARZECHA, Ł. Krzak, C. WOREK, A. Meder // W: NEET'2005 : New Electrical and Electronic Technologies and their industrial implementation : IV international conference : Zakopane, Poland, June, 21–24, 2005 / eds. Paweł Węgierek, Tomasz Kołtunowicz. — Lublin : PWZN “PRINT-6” Sp. z o. o., 2005. — S. 250–253. — Bibliogr. s. 253

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • RFID – nowa metoda identyfikacji elementów w podziemiach kopalń[RFID – new method of elements identification in mines underground] / Krzysztof Fitowski, Henryk JANKOWSKI [et al.], Marcin SZCZURKOWSKI, Joanna Rogala, Michał WARZECHA, Cezary WOREK // Napędy i Sterowanie ; ISSN 1507-7764. — 2006 R. 8 nr 2, s. 82–88. — Bibliogr. s. 88

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • RFID reader designing for identification of industrial metallic objects / M. SZCZURKOWSKI, H. JANKOWSKI, C. WOREK, L. J. MAKSYMOWICZ // W: Optoelectronic and electronic sensors VI : 19–22 June 2006, Zakopane, Poland / ed. Tadeusz Pisarkiewicz. — Bellingham ; Washington : SPIE – ISOE, cop. 2006. — (Proceedings of SPIE / The International Society for Optical Engineering ; ISSN 0277-786X ; vol. 6348). — ISBN: 978-0-8194-6432-3. — S. 63480T-1–63480T-4. — Bibliogr. s. 63480T-4, Abstr.

 • keywords: finite element method, RFID, reader, transponder

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1117/12.721115

16
 • Sterowanie radiacyjnym transportem energii cieplnej w próżniowych systemach do wytwarzania materiałów fotowoltaicznych[Radiative heat transfer steering in vacuum systems for manufacturing photovoltaic materials] / H. JANKOWSKI, M. SZCZURKOWSKI, T. PISARKIEWICZ, M. WARZECHA, C. WOREK // Prace Naukowe / Politechnika Warszawska. Elektronika ; ISSN 0137-2343. — 2005 z. 153, s. 137–140. — Bibliogr. s. 140, Summ.. — Wybrane materiały VII krajowej konferencji techniki próżni : technika próżni i technologie próżniowe : 18–21 września 2005 r., Cedzyna / Politechnika Warszawska. — Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2005. — Opis częśc. wg wstępu i okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Sterowanie radiacyjnym transportem energii cieplnej w próżniowych systemach do wytwarzania materiałów fotowoltaicznych[Radiative heat transfer steering in vacuum systems for manufacturing photovoltaic materials] / Henryk JANKOWSKI, Marcin SZCZURKOWSKI, Tadeusz PISARKIEWICZ, Michał WARZECHA, Cezary WOREK // W: KKTP 2005 : VII Krajowa Konferencja Techniki Próżni : 18–21 września 2005 Cedzyna k/Kielc : program i streszczenia prac / Polskie Towarzystwo Próżniowe, Przemysłowy Instytut Elektroniki, Politechnika Warszawska IMiO. — [Polska. : s. n.], [2005]. — S. [1], P-10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • System identyfikacji elementów maszyn górniczych z wykorzystaniem technologii RFID[RFID collection system of machine parts] / Krzysztof Fitowski, Henryk JANKOWSKI, Łukasz Krzak, Jacek Stankiewicz, Marcin SZCZURKOWSKI, Michał WARZECHA, Cezary WOREK // W: PWT 2005 : Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne 2005 : X poznańska konferencja naukowo-dydaktyczna w dziedzinie telekomunikacji i elektroniki : Poznań 8–9 grudnia 2005 : materiały konferencyjne / Instytut Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej. — [Poznań : IEiT PP], [2005]. — Na okł. dodatkowo tyt.: X Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne. — Konferencja zorganizowana przy wsparciu IEEE Communications Society, Chapter Communications Poznań. — ISBN10: 83-912916-4-2. — S. 281–286. — Bibliogr. s. 285–286, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Technologia radiowej identyfikacji obiektów RFIDTechnology of radio frequency identification of objects RFID / Henryk JANKOWSKI, Łukasz KRZAK, Marcin SZCZURKOWSKI, Michał WARZECHA, Cezary WOREK // Wiadomości Elektrotechniczne : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich ; ISSN 0043-5112. — 2006 R. 74 nr 9, s. 8–14. — Bibliogr. s. 14, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: