Wykaz publikacji wybranego autora

Marcin Królikowski, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 5, z ogólnej liczby 8 publikacji Autora


1
 • Badania eksperymentalne zależności chemizmu wód geotermalnych od składu mineralnego skałExperimental studies based on the chemistry of geothermal waters from the mineral composition of rocks / Marcin KRÓLIKOWSKI, Maciej PAWLIKOWSKI // W: IV Ogólnopolski kongres geotermalny [Dokument elektroniczny] : 30.09–2.10.2013, Zakopane : abstrakty / PSG, GEOTERMIA Podhalańska, Inst. Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, KSE, GLOBEnergia. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], 2013. — 1 dysk optyczny. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • słowa kluczowe: geotermia, woda geotermalna, skład chemiczny wód geotermalnych

  keywords: geothermal energy, geothermal water, chemical composition of geothermal water, rock petrography

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Główne bariery wykorzystania energii geotermalnej w Polsce na przykładzie wybranych ciepłowniMain barriers of the geothermal energy utilization on example of Poland selected heating plants / Anna WACHOWICZ-PYZIK, Justyna MAZURKIEWICZ, Marcin KRÓLIKOWSKI // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture ; ISSN 2300-5130. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN: 0209-2646. — 2015 t. 32 z. 62 nr 2, s. 565–576. — Bibliogr. s. 574–576, Summ.

 • słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, energia geotermalna, ciepłownie geotermalne

  keywords: renewable energy, geothermal energy, geohermal heating plants

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7862/rb.2015.85

3
 • Hybrid bicycle vs. photovoltaic systems - possibilities of use / M. KRÓLIKOWSKI, W. LUBOŃ, G. PEŁKA, E. HAŁAJ, A. MAŁEK // W: 3\textsuperscript{rd} international conference Renewable Energy Sources : engineering, technology, innovations : May 17–20, 2016, Krynica, Poland : book of abstracts. — [Krynica] : Traicon S.C, [2016]. — ISBN: 978-83-65180-09-4. — S. 41–42

 • keywords: renewable energy, hybrid bicycle, photovoltaic energy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Pojazdy hybrydowe a systemy fotowoltaiczne – możliwości wykorzystania (projekt OZI)Hybrid vehicles and photovoltaic systems – possibility of use (project OZI) / Marcin KRÓLIKOWSKI, Justyna MAZURKIEWICZ, Anna WACHOWICZ // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture ; ISSN 2300-5130. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN: 0209-2646. — 2015 t. 32 z. 62 nr 2, s. 197–206. — Bibliogr. s. 205–206, Summ.

 • słowa kluczowe: transport, energia słoneczna, opory toczenia, opory powietrza

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7862/rb.2015.50

5
 • Potencjalne możliwości wykorzystania czwartorzędowych wód podziemnych w instalacjach niskotemperaturowychPossibilities of utilization of quaternary groundwater in low-temperature geothermal systems / Justyna MAZURKIEWICZ, Anna WACHOWICZ-PYZIK, Marcin KRÓLIKOWSKI // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture ; ISSN 2300-5130. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN: 0209-2646. — 2015 t. 32 z. 62 nr 2, s. 297–310. — Bibliogr. s. 308–310, Summ.

 • słowa kluczowe: pompy ciepła, geotermia niskotemperaturowa, wody podziemne, Nowy Sącz

  keywords: heat pumps, underground water, Nowy Sącz, low temperature geothermal

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7862/rb.2015.59