Wykaz publikacji wybranego autora

Marcin Krajewski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kaśk, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6151-699X orcid iD

ResearcherID: A-3709-2016

Scopus: 12808752000

PBN: 5e709207878c28a04738ed40

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 78, z ogólnej liczby 78 publikacji Autora


1
 • Calcareous algae from the Yalia Series near Bilohirsk (Crimea, Ukraine) / Bruno Granier, Ioan I. Bucur, Marcin KRAJEWSKI, Felix Schlagintweit // Annali dell'Universitá degli Studi di Ferrara. Museologia Scientifica e Naturalistica ; ISSN 1824-2707. — 2009 vol. spec., s. 30. — Bibliogr. s. 30. — iffa : International Fossil Algae Association : 6th regional symposium : 1–5 July 2009 : Milan – Italy : abstracts and field trip guide book

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Calcareous algae, microbial structures and microproblematica from Upper Jurassic-Lowermost cretaceous limestones of southern Crimea / Ioan I. Bucur, Bruno Granier, Marcin KRAJEWSKI // Acta Palaeontologica Romaniae ; ISSN 1842-371X. — 2014 vol. 10 iss. 1–2, s. 61–86. — Bibliogr. s. 79, 82–83, 86, Abstr.

 • keywords: Upper Jurassic, Lower Cretaceous, green algae, dasycladales, udoteaceae, cyanobacteria, microproblematica, Crimea

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Correlation of the Upper Jurassic-Cretaceous epicontinental sediments in southern Poland and south western Ukraine based on thin sectionsPorównanie górnojurajsko-kredowych utworów epikontynentalnych południowej Polski i południowo-zachodniej Ukrainy na podstawie analizy płytek cienkich / Barbara Olszewska, Jacek MATYSZKIEWICZ, Katarzyna KRÓL, Marcin KRAJEWSKI // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego / Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa ; ISSN 0867-6143. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2012 nr 453, s. 29–80. — Bibliogr. s. 43–45, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
6
 • Development of the Upper Jurassic carbonate platform / Marcin KRAJEWSKI, Jacek MATYSZKIEWICZ // W: Karst and Cryokarst : 25\textsuperscript{th} Speleological School ; 8\textsuperscript{th} GLACKIPR Symposium : Sosnowiec–Wrocław, Poland, March 19–26, 2007 : guidebook & abstracts / eds. Paweł Socha, Krzysztof Stefaniak, Andrzej Tyc. — Sosnowiec : Department of Geomorphology, University of Silesia ; Wrocław : Department of Paleozoology, Zoological Institute, University of Wrocław, 2007. — ISBN: 978-83-87431-84-6. — S. 27–29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Epigenetic silicification of the Upper Oxfordian limestones in the Sokole Hills (Kraków-Częstochowa Upland): relationship to facies development and tectonics / Jacek MATYSZKIEWICZ, Alicja KOCHMAN, Grzegorz RZEPA, Bożena GOŁĘBIOWSKA, Marcin KRAJEWSKI, Krzysztof Gaidzik, Jerzy Żaba // Acta Geologica Polonica ; ISSN 0001-5709. — 2015 vol. 65 no. 2, s. 181–203. — Bibliogr. s. 199–203, Abstr.

 • keywords: Upper Jurassic limestones, Kraków-Częstochowa Upland, epigenetic silicification, tectonic deformations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/agp-2015-0007

8
 • Exotic clasts of the Oxfordian-Kimmeridgian limestones and their relation with the southern part of the North European Platform and the oldest stages of the Outer Carpathian evolution / J. KOWAL-KASPRZYK, M. KRAJEWSKI, P. Gedl // W: 20\textsuperscript{th} Czech–Polish–Slovak palaeontological conference : Chęciny, 20–23 October 2019 : abstracts / ed. by Anna Żylińska. — Warszawa : Faculty of Geology. University of Warsaw, 2019. — ISBN: 978-83-945216-9-1. — S. 31. — Dostęp również online: http://eceg-event.pl/files/UserFiles/ABSTRACTS%2020th%20CZECH%20%E2%80%93%20POLISH%20%E2%80%93%20SLOVAK.pdf [2020-01-09]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Facies, microfacies and development of the Upper Jurassic-Lower Cretaceous of the Crimean carbonate platform from the Yalta and Ay-Petri massifs (Crimea Mountains, Southern Ukraine)Wykształcenie facjalne i mikrofacjalne oraz rozwój platformy węglowej Gór Krymskich na przykładzie masywów Jałtańskiego i Aj-Petri (górna jura-dolna kreda, Góry Krymskie, południowa Ukraina) / Marcin KRAJEWSKI. — Kraków : AGH University of Science and Technology Press, 2010. — 252, [1] s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 217). — Bibliogr. s. 247–[253], Summ., Streszcz.. — ISBN: 978-83-7464-337-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Facies of the Upper Jurassic-Lower Cretaceous deposits from the southern part of the Carpathian Foredeep basement in the Kraków–Rzeszów area (southern Poland) / Marcin KRAJEWSKI, Jacek MATYSZKIEWICZ, Katarzyna KRÓL, Barbara Olszewska // Annales Societatis Geologorum Poloniae ; ISSN 0208-9068. — 2011 vol. 81 no. 3, s. 269–290, [1]k.. — Bibliogr. s. 287–290, Abstr.. — tekst: http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/81_3_269_290.pdf

 • keywords: Upper Jurassic, Lower Cretaceous, southern Poland, microfacies, facies, dolomitization, Carpathian Foredeep basement

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Field trip A – from Tethyan to platform facies : introduction to geology of Kraków vicinity / Marcin KRAJEWSKI, Joanna JĘDRYS // W: Jurassic of Poland and adjacent Slovakian Carpathians : field trip guidebook of 7th international congress on the Jurassic System : Poland, Kraków, September 6–18 2006 / eds. A. Wierzbowski, [et al.]. — Warszawa : Polish Geological Institute, 2006. — ISBN10: 83-7372-909-7. — S. 64–67. — Bibliogr. [dla całego rozdziału] s. 72–78

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Field trip A – from Tethyan to platform facies : Stop A15 – Piekary – relationship between Oxfordian massive and bedded limestone / Joanna JĘDRYS, Marcin KRAJEWSKI // W: Jurassic of Poland and adjacent Slovakian Carpathians : field trip guidebook of 7th international congress on the Jurassic System : Poland, Kraków, September 6–18 2006 / eds. A. Wierzbowski, [et al.]. — Warszawa : Polish Geological Institute, 2006. — ISBN10: 83-7372-909-7. — S. 67–68. — Bibliogr. [dla całego rozdziału] s. 72–78

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Field trip A – from Tethyan to platform facies : Stop A16 – Bolechowice – interpretation and development of the Upper Jurassic limestones in the fault zone of the Krzeszowice Graben / Marcin KRAJEWSKI, Joanna JĘDRYS // W: Jurassic of Poland and adjacent Slovakian Carpathians : field trip guidebook of 7th international congress on the Jurassic System : Poland, Kraków, September 6–18 2006 / eds. A. Wierzbowski, [et al.]. — Warszawa : Polish Geological Institute, 2006. — ISBN10: 83-7372-909-7. — S. 68–70. — Bibliogr. [dla całego rozdziału] s. 72–78

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Foraminifera from the late Jurassic and Early Cretaceous carbonate platform facies of the southern part of the Crimea Mountains, southern Ukraine / Marcin KRAJEWSKI, Barbara Olszewska // Annales Societatis Geologorum Poloniae ; ISSN 0208-9068. — 2007 vol. 77 no. 3, s. 291–311. — Bibliogr. s. 308–311, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/oRYzMi

 • keywords: Upper Jurassic, Lower Cretaceous, foraminifers, Crimea, dinoflagellata

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • Generation and migration in the Zechstein Main Dolomite carbonates in the Fore-Sudetic Monocline (SW Poland) / Paweł KOSAKOWSKI, Magdalena WRÓBEL, Marcin KRAJEWSKI, Katarzyna KRÓL, Maciej J. KOTARBA, Jacek MATYSZKIEWICZ // W: IMOG : the 24\textsuperscript{th} International Meeting on Organic Geochemistry : Bremen, Germany 6\textsuperscript{th}–11\textsuperscript{th} September 2009 : book of abstracts / European Association of Organic Geochemists. — Bremen : University of Bremen - MARUM, 2009. — S. 437. — Bibliogr. s. 437

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Geneza i architektura facjalna kompleksów górnojurajskich budowli węglanowych na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej w świetle badań magnetycznychGenesis and facial architecture of the Upper Jurassic carbonate buildups on the Kraków-Wieluń Upland in relation to the magnetic data / Marcin KRAJEWSKI, Jacek MATYSZKIEWICZ, Joanna JĘDRYS // Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; ISSN 0867-8871. — 2005 R. 61 nr 7–8, s. 294–298. — Bibliogr. s. 298

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Geochemical, mineralogical and petrological diversification of Upper Jurassic limestones of the Zakrzówek horst, Kraków region, southern Poland / Tomasz BAJDA, Marcin KRAJEWSKI // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2001 vol. 33 no. 2 dod.: Geovestník, s. 10. — Abstrakt referatu z: Konferencii doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, Herl'any 23.–24. apríla 2001

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Geologia i zjawiska krasowe zrębu Zakrzówka w świetle metody georadarowej[Geology and karst effects of Zakrzówek Horst application georadar method] / Joanna Jędrys, Marcin KRAJEWSKI, Tadeusz SOKOŁOWSKI, Jerzy ZIĘTEK // W: Materiały 36. [trzydziestego szóstego] sympozjum speleologicznego : Pińczów, 25–27.10.2002 / [oprac. red. Michał Gradziński, Mariusz Szelerewicz, Jan Urban] ; Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. — Kraków : SSPTP, 2002. — S. 41–43. — Bibliogr. s. 43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Górnojurajski kompleks Skał Zegarowych koło Smolenia[Upper Jurassic complex of the Zegarowe Rocks in the Smoleń area] / Jacek MATYSZKIEWICZ, Marcin KRAJEWSKI, Andrzej Tyc // W: Od Złotego Potoku do Ojcowa : szlakiem wyprawy naturalistów z 1854 r. : przewodnik sesji terenowych odbywanych w ramach konferencji: Ogólnopolskie znaczenie dla polskiej nauki i edukacji zespołowych badań na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej : Złoty Potok – Ojców, 16–19 czerwca 2004 r. oraz Ogólnopolskiego zlotu krajoznawców : Olkusz, 8–11 lipca 2004 r. w ramach obchodów 150. rocznicy „wyprawy naturalistów” do Złotego Potoku i Ojcowa / pod red. Józefa Partyki i Andrzeja Tyca ; aut. przewodnika Marek Broda [et al.] ; Ojcowski Park Narodowy [etc.]. — Ojców : Oddział PTTK w Ojcowie : Ojcowski Park Narodowy, 2004. — ISBN10: 8391974626. — S. 124–126

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Górnojurajskie budowle węglanowe rejonu Szklar i Będkowic w południowej części Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej[Upper Jurassic carbonate buildups from Szklary and Będkowice area; southern part of the Kraków–Wieluń Upland] / Marcin KRAJEWSKI // W: Jurassica : Polska Grupa Robocza Systemu Jurajskiego : I spotkanie : Wiktorowo, 28–29.09.2000 / Polskie Towarzystwo Geologiczne. — [Warszawa : s. n.], [2000]. — S. 12. — Bibliogr. s. 12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Hydrocarbon potential of the Zechstein Main Dolomite in the western part of the Wielkopolska platform, SW Poland: new sedimentological and geochemical data / Paweł KOSAKOWSKI, Marcin KRAJEWSKI // Marine and Petroleum Geology ; ISSN 0264-8172. — 2014 vol. 49, s. 99–120. — Bibliogr. s. 118–120, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2013-10-16

 • keywords: geochemistry, Paleogeography, Zechstein Main Dolomite, facies model, source rocks data, Upper Permian

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.marpetgeo.2013.10.002

25
 • Hydrocarbon potential of the Zechstein Main Dolomite (Upper Permian) in western Poland: relation to organic matter and facies characteristics / Paweł KOSAKOWSKI, Marcin KRAJEWSKI // Marine and Petroleum Geology ; ISSN 0264-8172. — 2015 vol. 68 pt. A, s. 675–694. — Bibliogr. s. 693–694, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2015-07-06

 • keywords: hydrocarbon potential, facies, organic geochemistry, Upper Permian, western Poland, Wielkopolska Platform, Gorzów Platform

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.marpetgeo.2015.03.026