Wykaz publikacji wybranego autora

Marcin Kot, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kpem, Katedra Projektowania i Eksploatacji Maszyn


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3017-9481 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 16637396100

PBN: 5e709209878c28a04738ef1b

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 296, z ogólnej liczby 300 publikacji Autora


1
 • 3D-gedruckte Polyamid-Bauteile mit Verschleißschutz-Beschichtung3D-printed polyamide components with anti-wear protective coating / Lackner J. M., Kaindl R., Waldhauser W., KOT M., Major L. // Galvanotechnik ; ISSN 0016-4232. — 2020 J. 111 H. 4, s. 536-546. — Bibliogr., Abstr.

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • A recording method of the working surface of counter samples during slide mating with PTFE-based compositesMetoda rejestracji obrazów powierzchni roboczej przeciwpróbki podczas współpracy ślizgowej z kompozytami na bazie PTFE / Zbigniew OLEKSIAK, Grzegorz WIĄZANIA, Marcin KOT // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2017 R. 48 nr 2, s. 139–148. — Bibliogr. s. 147–148, Abstr., Streszcz.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: stereologiczna analiza obrazów ślizgania, wideostroboskop, rejestrowanie obrazów podczas tarcia, kompozyty PTFE

  keywords: stereometric analysis of slide images, video stroboscope, image recording during sliding friction, deposited layer, PTFE composites

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Adaptive coatings $a-C/MoS_{2}$Powłoki adaptacyjne $a-C/MoS_{2}$ / Marcin KOT, Jurgen Lackner, Łukasz Major, Roman Major, Konrad Skalski, Grzegorz WIĄZANIA, Sławomir ZIMOWSKI // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2018 R. 49 no. 2, s. 51–56. — Bibliogr. s. 56, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://t.tribologia.eu/resources/html/article/details?id=182002

  orcid iD
 • słowa kluczowe: zużycie, tarcie, nanotwardość, powłoki adaptacyjne, powłoki kameleonowe

  keywords: wear, friction, adaptive coatings, chameleon coatings, nano hardness

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
6
7
 • An analysis of mechanical and tribological properties of $Zr/Zr_{2}N$ multilayer coatingsAnaliza właściwości mechanicznych i tribologicznych powłok wielowarstwowych $Zr/Zr_{2}N$ / Marcin KOT, Jurgen Lackner, Łukasz Major, Marcin SZCZĘCH, Grzegorz WIĄZANIA, Sławomir ZIMOWSKI // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2019 R. 50 no. 4, s. 15–22. — Bibliogr. s. 21–22, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://t.tribologia.eu/resources/html/article/details?id=195206

  orcid iD
 • słowa kluczowe: zużycie, tarcie, powłoki wielowarstwowe, PVD, nanotwardość

  keywords: wear, multi-layer coatings, friction, PVD, nano hardness

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0013.5961

8
 • An analysys of wear and mechanical and tribological properties of high-manganese cast steel hardened by different methodsAnaliza zużycia oraz własności mechanicznych i tribologicznych wysokomanganowego staliwa umacnianego różnymi metodami / Dagmara TRYBA, Marcin KOT, Anna Antosz // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2018 R. 49 no. 4, s. 137–142. — Bibliogr. s. 142, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://t.tribologia.eu/resources/html/article/details?id=182848

  orcid iD
 • słowa kluczowe: twardość, zużycie, staliwo Hadfielda, umacnianie statyczne, umacnianie wybuchowe, umacnianie dynamiczne

  keywords: wear, Hadfield cast steel, explosive hardening, static hardening, dynamic hardening, hardness

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0012.7554

9
 • Analiza deformacji i form niszczenia układów powłoka-podłoże : [streszczenie][Analysis of deformation and forms of destruction of the coating-substrate systems : abstract] / Kinga CHRONOWSKA-PRZYWARA, Marcin KOT // W: Materiały konferencyjne XXXIX. Jesiennej Szkoły Tribologicznej [Dokument elektroniczny] : 1–4 września 2021, Kielce. — Wersja do Windows. — Dane testowe. — [Kielce : Politechnika Świętokrzyska, Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich], [2021]. — 1 dysk Flash. — S. 7. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: deformacja, odporność na pękanie, mechanika kontaktu

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Analiza mechanizmu zużycia podczas kontaktu tribologicznego wybranych stali ze stalą $80CrMoV4-3$The analysis of the mechanism of wear during tribological contact between chosen steels and $80CrMoV4-3$ steel / J. KRAWCZYK, M. KOT, S. ZIMOWSKI, M. MADEJ // W: XXXVII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 29.IX–2.X.2009 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : AGH. WIMiIP], [2009]. — Na okł. dod.: Prace XXXVII Szkoły Inżynierii Materiałowej. — ISBN: 978-83-929445-0-8. — S. 242–249. — Bibliogr. s. 248, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Analiza właściwości mechanicznych układów powłoka-podłoże z użyciem metody indentacji z wykorzystaniem wgłębników o różnej geometriiDeformations and fracture analysis of coating-substrate systems using indentation method with different indenters / Marcin KOT // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2011 R. 42 nr 2, s. 47–60. — Bibliogr. s. 58–59, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Analiza właściwości mikromechanicznych i tribologicznych powłok nanokompozytowych ${nc-WC/a-C}$ i ${Nc-WC/a-C:H}$Analysis of micromechanical and tribological properties of ${nc-WC/a-C}$ and ${nc-WC/a-C:H}$ nanocomposite coatings / Marcin KOT, Tomasz MOSKALEWICZ, Bogdan Wendler, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ, Wiesław RAKOWSKI, Sławomir ZIMOWSKI // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2010 R. 41 nr 3, s. 135–143. — Bibliogr. s. 142–143, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Analiza właściwości nowych grup powłok stosowanych na wysoko obciążone elementy maszynAnalysis of the properties of new groups of coatings applied in highly loaded machine components / Kinga CHRONOWSKA, Marcin KOT, Łukasz Major // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej ; nr 1903. Transport ; ISSN 0209-3324. — 2014 z. 82, s. 41–49. — Bibliogr. s. 49, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: twardość, zużycie, twarde powłoki, adhezja

  keywords: adhesion, wear, hard coatings, hardness

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Analiza właściwości tribologicznych elementów łańcuchów napędowych pokrytych powłokami przeciwzużyciowymi : [streszczenie][Analysis of tribological properties of drive chain elements covered with anti-wear coatings : abstract] / Sławomir ZIMOWSKI, Marcin KOT // W: Materiały konferencyjne XXXIX. Jesiennej Szkoły Tribologicznej [Dokument elektroniczny] : 1–4 września 2021, Kielce. — Wersja do Windows. — Dane testowe. — [Kielce : Politechnika Świętokrzyska, Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich], [2021]. — 1 dysk Flash. — S. 61. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

 • słowa kluczowe: tarcie, powłoki, odporność na zużycie, łańcuch napędowy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Analiza właściwości tribologicznych powłok węglowych z dodatkiem krzemu i srebra : [streszczenie][Analysis of the tribological properties of carbon coatings with the addition of silicon and silver : abstract] / Marcin KOT, Jurgen Lackner, Łukasz Major, Grzegorz WIĄZANIA, ZIMOWSKI Sławomir // W: Materiały konferencyjne XXXIX. Jesiennej Szkoły Tribologicznej [Dokument elektroniczny] : 1–4 września 2021, Kielce. — Wersja do Windows. — Dane testowe. — [Kielce : Politechnika Świętokrzyska, Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich], [2021]. — 1 dysk Flash. — S. 18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, zużycie, tarcie, srebro, powłoki nanokompozytowe

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Analiza wpływu grubości powłok ceramicznych na deformacje układu powłoka-podłoże[Analysis of the effect of ceramic coating thickness on deformation of the substrate-coating system] / CHRONOWSKA-PRZYWARA Kinga, KOT Marcin // Zeszyty Naukowe / Politechnika Opolska ; nr 356. Mechanika ; ISSN 1429-6055. — 2015 z. 106, s. 38. — ISBN: 978-83-65235-12-1. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. — XXVII Sympozjon podstaw konstrukcji maszyn : Zakopane, 22–26 września 2015 : streszczenia referatów

 • słowa kluczowe: pękanie, test zarysowania, trwałe powłoki, indentacja

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Analiza wpływu grubości warstw składowych na deformacje i pękanie powłok wielowarstwowych ${Ti/TiN}$Analysis of the influence of sublayer thickness on the deformation mechanism and fracture of ${Ti/TiN}$ multilayer / Marcin KOT, Łukasz Major, Jürgen Lackner, Wiesław RAKOWSKI // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2010 R. 41 nr 4, s. 181–189. — Bibliogr. s. 188, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
20
 • Antibacterial optimization of highly deformed titanium alloys for spinal implants / Katarzyna Kasperkiewicz, Roman Major, Anna Sypien, Marcin KOT, Marcin Dyner, Łukasz Major, Adam Byrski, Magdalena KOPERNIK, Juergen M. Lackner // Molecules [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1420-3049. — 2021 vol. 26 iss. 11 art. no. 3145, s. 1-17. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 15-17, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-05-24. — tekst: https://www.mdpi.com/1420-3049/26/11/3145/pdf

  orcid iD
 • keywords: titanium, biomaterials, multi-layer coatings, biofilm, cytotoxicity, Ag nanoparticles, antimicrobial materials, spinal implants, SAOS2

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/molecules26113145

21
22
 • Assessment of arterial calcium deposition mechanical properties / Marcin KOT, Magdalena Kobielarz, Krzysztof Maksymowicz, Anna Nikodem, Romuald Będziński // W: 27\textsuperscript{th} Danubia-Adria symposium on Advances in experimental mechanics : September 22\textsuperscript{nd}–25\textsuperscript{th}, 2010, Wrocław / ed. Romuald Będziński ; Wrocław University of Technology, Committee of Mechanics of Polish Academy of Sciences, Polish Society of Mechanical Engineers and Technicians. — Wrocław : WUT, [2010]. — ISBN: 978-83-87982-59-1. — S. 101–102. — Bibliogr. s. 102

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Assessment of mechanical properties of arterial calcium deposition / Marcin KOT, Magdalena Kobielarz, Krzysztof Maksymowicz // Transactions of FAMENA ; ISSN 1333-1124. — 2011 vol. 35 no. 3, s. 49–56. — Bibliogr. s. 55, Summ.. — tekst: https://tiny.pl/rz4kz

 • keywords: mechanical properties, calcium deposits, instrumental indentation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Badania struktury i właściwości powłok hybrydowych typu NiAl/FeAl i NiCr/FeAl osadzanych metodą PAPVD-ArcThe structure and properties investigation of duplex NiAL/FeAl and NiCr/FeAl coatings obtained by PAPVD-Arc method / Cezary Senderowski, Marek Betiuk, Marcin KOT, Roman Major // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2008 R. 29 nr 6, s. 719–723. — Bibliogr. s. 723, Streszcz., Abstr.. — INPO2008 : Inżynieria Powierzchni = Surface Engineering : Wisła–Jawornik, 2–5.XII.2008 / pod red. Leopolda Jeziorskiego, Zygmunta Nitkiewicza, Józefa Jasińskiego. — Katowice : Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Badanie mikrotwardości warstwy wierzchniej cylindra w aspekcie odporności na zacieranieMicrohardness analysis of surface layers of engine cylinders in the aspect of scuffing resistance / Jerzy TARNOWSKI, Wacław GAWĘDZKI, Marcin KOT // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2013 R. 44 nr 4, s. 115–124. — Bibliogr. s. 123–124, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: diagnostyka, mikrotwardość, zacieranie, cylinder

  keywords: diagnostics, microhardness, scuffing, cylinder

  cyfrowy identyfikator dokumentu: