Wykaz publikacji wybranego autora

Marcin Koszyk, mgr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-ktl, *Katedra Transportu Linowego


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 12, z ogólnej liczby 12 publikacji Autora


1
 • Analiza i ocena możliwości badań magnetycznych lin prowadniczych w miejscu ich zamocowaniaPotentials of magnetic testing of hoisting ropes at the fixing points / Andrzej TYTKO, Jerzy KWAŚNIEWSKI, Lesław LANKOSZ, Marcin KOSZYK // W: Polski system bezpieczeństwa górniczych wyciągów szybowych / kom. nauk.-programowy zeszytu: Józef Hansel [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie WIMiR KTL. — Kraków : AGH KTL, 2003. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 31). — Zeszyt poświęcony pamięci Profesora Zygmunta Kaweckiego. — S. 88–102. — Bibliogr. s. 101–102, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Ewakuacja pasażerów kolei linowych zgodna z projektem normy prEN $1909$ zharmonizowanej z Dyrektywą Unii Europejskiej $2000/9$/ECEvacuation of ropeway passengers in case of emergency or ropeway failures / Marcin KOSZYK, Maciej Ludrowski // W: Nowe akty prawne i normy techniczne związane z bezpieczeństwem kolei linowych i wyciągów narciarskich / Kom. nauk.-program. zesz. (przewodn.) Józef Hansel ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : KTL AGH, 2002. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 24). — S. 146–154. — Bibliogr. s. 154, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Jeszcze raz o potrzebie budowy krajowych systemów bezpieczeństwa dla urządzeń transportu linowegoThe need for the national safety system for cable transport operations / Marcin KOSZYK, Maciej LUDROWSKI // W: Metody badawcze i środki dla zapewnienia bezpieczeństwa górniczych wyciągów szybowych / kom. red. zesz. (przewodn.) Józef Hansel ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : KTL AGH, 2001. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne / AGH WIMiR KTL ; z. 22). — S. 137–143. — Bibliogr. s. 143, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Nieniszczące metody oceny zakończeń lin stalowychNon-destructive testing of guy rope ends / Marcin KOSZYK, Andrzej TYTKO // W: Bezpieczeństwo eksploatacji lin odciągowych masztów radiowo-telewizyjnych / kom. red. zesz. (przewodn.) Józef Hansel ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : KTL AGH, 2002. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 29). — S. 59–65. — Bibliogr. s. 65, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Nowe możliwości w diagnostyce lin stalowych metodą magnetyczną poprzez zastosowanie defektografu cyfrowego MD120Digital flaw detector MD120 – new possibilities of magnetic methods in diagnostic of steel ropes / Andrzej TYTKO, Marcin KOSZYK // W: TransComp : komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu : V konferencja : Zakopane 5–7 grudnia 2001 roku / red. Zygmunt Strzyżakowski, Piotr Lesiak ; Politechnika Radomska im. K. Pułaskiego. Wydział Transportu ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji. Oddział Radom. — Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, [2001]. — Na k. tyt. dodatkowo: 50-lecie SITK – Oddział Radom. — ISBN10: 8372042349. — S. 413–418. — Bibliogr. s. 418, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Ocena maszyn i urządzeń górniczych w Polsce i w krajach Unii EuropejskiejEvaluation of mining machinery and equipment compatibility in Poland and European Union Countries / Andrzej Figiel, Marcin KOSZYK, Andrzej TYTKO // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2002 t. 58 nr 4, s. 9–12. — Bibliogr. s. 11–12, Summ., Zsfassung, Rés., Rez., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Ocena stanu lin nośnych kolei linowych metodą magnetyczną w okolicach uchwytów stożkowychMagnetic method of assessing the condition of lifting ropes in rope end section / Marcin KOSZYK // W: Koleje linowe i wyciągi narciarskie – aktualne problemy / kom. red. zesz. Józef Hansel, [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : AGH WIMiR KTL, 2003. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 30). — S. 118–125. — Bibliogr. s. 125, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Ocena stanu lin stalowych o złożonych konstrukcjach metodą magnetyczną na przykładzie lin wielowarstwowychAssessment of complex-structure laid ropes condition using magnetic methods / Marcin KOSZYK // W: Bezpieczeństwo transportu linowego w obowiązującym prawie i normach technicznych : praca zbiorowa = Ropeway transport safety in current legislation and technical standards / pod red. Józefa Hansela ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : KTL AGH, 2004. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne / AGH WIMiR KTL ; z. 33). — S. 162–177. — Bibliogr. s. 177, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Plan ewakuacji kolei linowej – propozycja metody opracowania[Evacuation of ropeway passengers] / Maciej LUDROWSKI, Marcin KOSZYK // W: Koleje linowe i wyciągi narciarskie : XII [dwunasta] konferencja naukowo-techniczna : Krynica 6–7 maja 1999 r. / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji [etc.]. — [Warszawa : SIiTK], [1999]. — S. 91–101. — Bibliogr. s. 101, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Przegląd metod oceny stanu zakończeń lin stalowychMethods of assessing the condition of rope end sections / Marcin KOSZYK // W: Wyniki prac naukowo-badawczych i badań eksploatacyjnych elementów urządzeń transportu linowego / kom. nauk.-program. zesz. (przewodn.) Józef Hansel ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : KTL AGH, 2002. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 26). — S. 69–76. — Bibliogr. s. 76, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Urządzenie do badania nieruchomych lin stalowych na krótkich odcinkach[Machine for testing stationary steel ropes over short lengths] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Józef HANSEL, Andrzej TYTKO, Marcin KOSZYK, Kazimierz Zawada, Bogusław KUBAS, Ignacy Enders. — Int.Cl.: G01N 27/87\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 209599 B1 ; Udziel. 2011-04-18 ; Opubl. 2011-09-30. — Zgłosz. nr P.374136 z dn. 2005-04-04. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL209599B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Założenia i cele projektu badawczego pt. „Ocena stanu lin stalowych metodą magnetyczną na krótkich odcinkach i w miejscach trudnodostępnych”Main goals and objectives of the research programme „Assessment of wire rope condition at short sections and in sections hard to access with the use of magnetic techniques” / Marcin KOSZYK, Andrzej TYTKO // W: Polski system bezpieczeństwa górniczych wyciągów szybowych / kom. nauk.-programowy zeszytu: Józef Hansel [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie WIMiR KTL. — Kraków : AGH KTL, 2003. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 31). — Zeszyt poświęcony pamięci Profesora Zygmunta Kaweckiego. — S. 103–111. — Bibliogr. s. 111, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: