Wykaz publikacji wybranego autora

Marcin Kobylarski, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 14, z ogólnej liczby 14 publikacji Autora


1
 • Analiza związku sejsmicznego obrazu złoża z wielkością nasycenia gazem[The analysis of relationship between seismic image of reservoir and degree of saturation] / K. PIETSCH, A. TATARATA, M. KOBYLARSKI // W: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : abstrakty / zest. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — ISBN: 978-83-924869-4-7. — S. 90

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Czy tłumienie fal sejsmicznych może być źródłem informacji o stopniu nasycenia skał zbiornikowych gazem? – studium modeloweCan seismic wave attenuation be a source of information about gas saturation degree of reservoir layers? – a modeling case study / Kaja PIETSCH, Anna Nawieśniak, Marcin KOBYLARSKI, Artur TATARATA // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2008 t. 56 nr 7, s. 545–551. — Bibliogr. s. 551, Abstr.. — tekst: https://www.pgi.gov.pl/images/stories/przeglad/pg_2008_07_21.pdf

 • keywords: seismic modeling, direct hydrocarbon indicators, non commercial gas reservoirs identification, seismic wave attenuation, gas reservoirs in NE part of the Carpathian Foredeep

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Efektywność programów do modelowań sejsmicznych bazujących na falowej i promieniowej teorii propagacji falEfficiency of programs for seismic modeling based on wave and ray theory of wave propagation / Paweł MARZEC, Marcin KOBYLARSKI, Kaja PIETSCH, Tomasz DANEK // Prace Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724. — 2004 nr 130 wyd. konferencyjne, s. 209–214. — Bibliogr. s. 214, Streszcz., Abstr.. — GEOPETROL 2004 : konferencja naukowo-techniczna nt. Efektywne technologie poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów : Zakopane, 20-23.09.2004 / INiG. — Kraków : INiG, 2004 + CD

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Identification of seismic anomalies caused by gas saturation on the basis of theoretical P and PS wavefield in the Carpathian Foredeep, SE Poland / Kaja PIETSCH, Paweł MARZEC, Marcin KOBYLARSKI, Tomasz DANEK, Andrzej LEŚNIAK, Artur TATARATA, Edward Gruszczyk // Acta Geophysica ; ISSN 1895-6572. — Tytuł poprz.: Acta Geophysica Polonica. — 2007 vol. 55 no. 2, s. 191–208. — Bibliogr. s. 206–208, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2007-03-03. — tekst: https://goo.gl/4fS3p5

 • keywords: Carpathian Foredeep, seismic modeling, reservoir identification, multi-component seismic survey

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/s11600-007-0002-x

6
 • Interpretacja wyników głębokich badań sejsmicznych na podstawie sejsmicznych modelowań refleksyjnychInterpretation of deep seismic reflection data on the basis of seismic modelling / Kaja PIETSCH, Marcin KOBYLARSKI // W: Budowa litosfery centralnej i północnej Polski – obszar projektu sejsmicznego POLONAISE'97 = [Structure of the lithosphere in central and northern Poland – the area of the POLONAISE'97 seismic project] / [pod red. nauk. Piotra Krzywca i Marka Jarosińskiego]. — [Warszawa : PIG], 2006. — (Prace Państwowego Instytutu Geologicznego ; ISSN 0866-9465 ; t. 188). — S. 131–141. — Bibliogr. s. 140, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Kryteria identyfikacji sejsmicznych anomalii złożowych w oparciu o teoretyczne pole fal podłużnych (PP) i fal przemiennych (PS)Identification criteria of seismic reservoir anomalies on the basis of theoretical wavefields of primary waves (PP) and converted waves (PS) / Kaja PIETSCH, Tomasz DANEK, Marcin KOBYLARSKI, Paweł MARZEC // Prace Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724. — 2004 nr 130 wyd. konferencyjne, s. 195–202. — Bibliogr. s. 201–202, Streszcz., Abstr.. — GEOPETROL 2004 : konferencja naukowo-techniczna nt. Efektywne technologie poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów : Zakopane, 20–23.09.2004 / INiG. — Kraków : INiG, 2004 + CD

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Metody eliminacji z zapisu sejsmicznego anomalii amplitudowych wywołanych tuningiem – na przykładzie piaskowców cenomańskich z rejonu Grobla–Rylowa (zapadlisko przedkarpackie)Methods for removal of amplitude anomalies caused by tuning – case study of cenomanian sandstones in Grobla-Rylowa region (Carpathian Foredeep) / Paweł MARZEC, Kaja PIETSCH, Marcin KOBYLARSKI, Artur TATARATA // Prace Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724. — 2006 nr 137 wyd. konferencyjne, s. 197–206. — Bibliogr. s. 206, Streszcz., Abstr.. — GEOPETROL 2006 : problemy techniczne i technologiczne pozyskiwania węglowodorów a zrównoważony rozwój gospopdarki = recovery of oil and gas and sustained economical development : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 18–21. 09. 2006 / INiG. — Kraków : INiG, 2006. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Modelowania pól fal PP i PS jako narzędzie konstrukcji modeli prędkości fal podłużnych i poprzecznychPP and PS wavefield modelling as a tool for compressional and shear velocity model construction / Marcin KOBYLARSKI, Kaja PIETSCH, Jerzy KOWALCZUK // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2008 t. 34 z. 2, s. 285–300. — Bibliogr. s. 299, Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2008-02/Geologia_2008_2_07.pdf

 • słowa kluczowe: zapadlisko przedkarpackie, modelowanie sejsmiczne, fale przemienne

  keywords: Carpathian Foredeep, seismic modelling, converted wavefield

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Modelowania sejsmiczne – narzędzie wspmagające strukturalną interpretację danych sejsmicznych z rejonu Karpat zewnętrznych pomiędzy Babią Górą a WadowicamiSeismic modelling – a support tool for structural interpretation of seismic data from the area of the Outer Carpathians between Babia Góra and Wadowice / Kaja PIETSCH, Marcin KOBYLARSKI, Agnieszka Urban // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2007 t. 33 z. 4/1, s. 183–196. — Bibliogr. s. 195, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2007-04-1/Geologia_2007_4-1_10.pdf

 • słowa kluczowe: Karpaty Zachodnie, modelowania sejsmiczne, sejsmiczna interpretacja strukturalna

  keywords: seismic modelling, Western Carpathians, seismic structural interpretation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Modelowanie wpływu zmiennego nasycenia gazem przestrzeni porowej skał na wyniki pomiarów akustycznych i innych profilowań w otworach oraz sejsmicznych pól falowych : projekt badawczy nr 4 T12B 05629 10.2005–04.04.2008Modelling of variable gas-saturation degree of the pore space on results of acoustic logs and other well logs and seismic wave fields / kierownik projektu: Maria BAŁA ; zespół realizujący prace badawcze: Maria BAŁA, Adam CICHY, Kaja PIETSCH, Urszula Woźnicka, Tomasz ZORSKI, Andrzej OSSOWSKI, Andrzej Drabina, Marcin KOBYLARSKI, Katarzyna WITEK, Aneta RZEMIENIARZ, Tomasz DANEK, Joanna KRAWIEC, Maria CICHA, Maria GOŁĘBIOWSKA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geofizyki. — Kraków : [AGH WGGiOŚ], 2008. — 116 s.. — Bibliogr. s. 113–116

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Reflection signal shape analysis as a tool for tuning effects removal from amplitude DHI analysis / P. MARZEC, K. M. PIETSCH, A. TATARATA, M. KOBYLARSKI // W: Vienna 2006 [Dokument elektroniczny] : opportunities in mature areas : 68\textsuperscript{th} EAGE conference & exhibition : incorporating SPE EUROPEC 2006 : 12–15 June 2006, Wien : extended abstracts & exhibitors' catalogue / EAGE European Association of Geoscientists & Engineers, SPE. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [The Netherlands] : cop. EAGE, 2006. — 1 dysk optyczny. — S. [1–5], P031. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [4], Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Synthetic seismic as a tool for veryfying geological models of a gas reservoirs in the Carpathian Foredeep / M. KOBYLARSKI, P. MARZEC, K. PIETSCH, E. FRANKOWICZ, A. TATARATA // W: LONDON2007 [Dokument elektroniczny] : securing the future : 69\textsuperscript{th} EAGE conference & exhibition incorporating SPE EUROPEC 2007 : 11–14 June 2007, London : extended abstracts & exhibitors catalogue / EAGE European Association of Geoscientists & Engineers, SPE International EUROPEC. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [The Netherlands] : EAGE, cop. 2007. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg. CD-ROM-u. — S. [1–5], P245. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [5], Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wykorzystanie sejsmicznych przekrojów fal podłużnych i przemiennych do kalibracji modelu prędkości fal poprzecznychApplication of P and PS seismic sections in a calibration of S-wave velocity model / Paweł MARZEC, Kaja PIETSCH, Marcin KOBYLARSKI // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2006 t. 32 z. 4, s. 419–440. — Bibliogr. s. 438–440, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2006-04/Geologia_2006_4_04.pdf

 • słowa kluczowe: modelowanie sejsmiczne, sejsmogram syntetyczny, sejsmika naftowa 3C, sejsmiczna anomalia złożowa, model prędkości fal P i S, kalibracja prędkości fali S

  keywords: seismic modeling, 3C reservoir seismic, reservoir seismic anomaly, synthetic seismogram, P and S-wave model, S-wave velocity calibration

  cyfrowy identyfikator dokumentu: