Wykaz publikacji wybranego autora

Marcin Hojny, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kism, Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5973-758X orcid iD

ResearcherID: S-5715-2016

Scopus: 16303721800

PBN: 5e70920b878c28a04738f0b6

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 154, z ogólnej liczby 154 publikacji Autora


1
 • A methodology of integrated modelling of high-temperature processes in the context of designing new technologies / HOJNY M. // Journal of Manufacturing Technologies ; ISSN 2392-3938. — 2017 vol. 42 no. 2, s. 13–18. — Bibliogr. s. 18, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: physical simulation, high temperature processes, DEFFEM package, computer simulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • A multiscale model of heating-remelting-cooling in the Gleeble 3800 thermo-mechanical simulator system / M. HOJNY, M. GŁOWACKI, P. BAŁA, W. BEDNARCZYK, W. Zalecki // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2019 vol. 64 iss. 1, s. 401–412. — Bibliogr. s. 412. — M. Głowacki – dod. afiliacja: The Jan Kochanowski University ; P. Bała – dod. afiliacja: ACMiN. — tekst: http://www.imim.pl/files/archiwum/Vol1_2019/57.pdf

  orcid iD
 • keywords: finite element method, Monte Carlo method, physical simulation, extra-high temperatures, mushy zone, DEFFEM package, computer simulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/amm.2019.126266

3
4
5
 • ADVCOMP 2021 [Dokument elektroniczny] : the fifteenth international conference on Advanced Engineering Computing and Applications in Sciences : October 3 - 7, 2021, Barcelona, Spain / eds. Cosmin Dini, Evgeny Pyshkin, Marcin HOJNY. — [France] : IARIA, cop. 2021. — 51 s.. — (ADVCOMP : the international conference on Advanced Engineering Computing and Applications in Sciences ; ISSN 2308-4499). — Tryb dostępu: https://www.thinkmind.org/download_full.php?instance=ADVCOMP+2021 [2022-02-17]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. przy rozdz.. — e-ISBN: 978-1-61208-887-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • An inverse analysis and hybrid numerical-analytical model applied to investigation of semi-solid steel properties / M. GŁOWACKI, M. HOJNY // W: ICCES Special symposium on Meshless & other novel computational methods : September 2–6, 2012, Budva, Montenegro : book of abstracts / eds. S. N. Atluri, I. Vušanović, B. Šarler. — Montenegro : University of Montenegro Press, 2012. — ISBN: 978-9940-527-25-9. — S. 30. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza procesu tłoczenia blach z wybranych stopów niklu typu Inconel z wykorzystaniem narzędzi elastomerowychAnalysis of the forming process of selected Inconel nickel alloys sheets with use of elastomer tools / Krzysztof ŻABA, Maciej BALCERZAK, Marcin HOJNY, Tomasz Pieja // W: OMIS'2022 : Odkształcalność Metali i Stopów : XIV konferencja naukowa : 22–25 listopada 2022, Łańcut : materiały konferencyjne, rozszerzone streszczenia : abstracts / Sekcja Procesów Technologicznych Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2022. — ISBN: 978-83-7934-614-1. — S. 38–39. — Tekst pol.-ang.. — K. Żaba, M. Balcerzak, M. Hojny - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analiza termomechaniczna procesu kształtowania na półgorąco blachy stalowej nierdzewnej AMS5604Thermo-mechanical analysis of warm forming process of AMS5604 stainless steel sheet / Tomasz Peja, Tomasz Malinowski, Marcin HOJNY, Tomasz Trzepieciński // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2016 t. 83 nr 9, s. 428–432. — Bibliogr. s. 432. — M. Hojny – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: kanały chłodzące, tłoczenie na półgorąco, stan nierdzewienia, analiza termomechaniczna

  keywords: stainless steel, thermomechanical analysis, cooling channel, warm stamping

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/24.2016.9.13

9
10
 • Analysis of the process of drawing steel tubes X12CrNiTi18-10 on the floating plug / K. ŻABA, M. HOJNY, M. NOWOSIELSKI // W: AutoMetForm 2016 : Advanced Metal Forming processes in automotive industry : the 5\textsuperscript{th} international Lower Silesia-Saxony conference : 28–29 June 2016, Wroclaw, Poland : the conference materials / ed. by Zbigniew Gronostajski. — [Wrocław : s. n.], [2016] + CD. — S. 321–326. — Bibliogr. s. 326

 • keywords: tube drawing, floating plug, X12CrNrTr18-10 stainless steel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Application of an integrated CAD/CAM/CAE/IBC system in the stamping process of a bathtub 1200 SZastosowanie zintegrowanego systemu CAD/CAM/CAE/IBC w procesie tłoczenia wanny 1200 S / M. HOJNY // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 3, s. 713–723. — Bibliogr. s. 722–723

 • keywords: deep drawing, bathtub, restraining force, CAD/CAM/CAE system, equivalent drawbead, concurrent

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Application of CAE systems in forming of drawpieces with use rubber-pad forming processesZastosowanie systemów CAE w projektowaniu procesów tłoczenia z użyciem odkształcalnych narzędzi / D. WOŹNIAK, M. GŁOWACKI, M. HOJNY, T. Pieja // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2012 vol.57 iss. 4, s. 1179–1187. — Bibliogr. s. 1187

 • keywords: drawing, rubber forming, FEM modelling

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10172-012-0132-2

13
 • Application of inverse analysis to characterisation of the mechanical properties of steels deformed at temperature closed to solidus line / M. GŁOWACKI, M. HOJNY // W: WCCM VII [Dokument elektroniczny] : 7th World Congress on Computational Mechanics : Los Angeles, California, USA, July 16–22, 2006. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA] : Omnipress, cop. 2006. — 1 dysk optyczny. — S. [1], 303. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [1]. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
16
 • Applying hybrid and multi-scale modelling to aid engineering new processes for the aerospace industry / T. HOJNY, T. Pieja, K. ŻABA, J. Mizera, T. Malinowski // W: IUMRS-ICAM 2017 [dokument elektroniczny] : International Union of Materials Research Societies – The 15th International Conference on Advanced Materials : August 27 – September 1, 2017, Kyoto, Japan : [abstracts]. — Wersja do Windows. — Dante tekstowe. — [Japan : s. n.], [2017]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.iumrs-icam2017.org/program/cfp.html [2017-09-14]. — Bibliogr. s. [1]. — Treść publikacji dostępna po zalogowaniu

 • keywords: finite element method, high temperature processes, smoothed particle hydrodynamics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Automatyczne rozpoznawanie i klasyfikacja struktur materiałowych we wspomaganiu badań nad stanem półciekłym stali[Automatic recognition and classification of material structures in supporting of semi-solid steel research] / Mirosław GŁOWACKI, Adrian GUMUŁA, Marcin HOJNY // W: Polska metalurgia w latach 2011–2014 : monografia / red. wyd. K. Świątkowski ; red. działów: J. Dańko, [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, cop. 2014. — ISBN: 978-83-63663-47-6. — S. 685–699. — Bibliogr. s. 698–699, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Badania i rozwój warsztatu naukowego zorientowanego na wysokotemperaturowe przetwarzanie staliResearch and development of a scientific workshop focused on high-temperature steel processing / Marcin HOJNY // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2019 t. 86 nr 1, s. 21–27. — Bibliogr. s. 27, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: metoda elementów skończonych, symulacja komputerowa, symulacja fizyczna, warsztat naukowy

  keywords: finite element method, physical simulation, scientific workshop, computer simulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/24.2019.1.5

19
 • Badania plastyczności stali odkształcanej w wysokich temperaturachInvestigation of plasticity of steel deformed at high temperatures / Marcin HOJNY, Mirosław GŁOWACKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2012 R. 79 nr 4, s. 275–282. — Bibliogr. s. 282

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Badania procesu kształtowania obrotowego z nagrzewaniem laserowym blach ze stopów nikluResearch of the rotary forming process of nickel alloy sheets with laser heating / Krzysztof ŻABA, Jarosław Mizera, Tomasz Pieja, Sandra PUCHLERSKA, Marcin HOJNY // W: OMIS' 2017 : Odkształcalność Metali i Stopów : XII konferencja naukowa : 21–24 listopada 2017, Łańcut : materiały konferencyjne, rozszerzone streszczenia, abstracts / Sekcja Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, cop. 2017. — ISBN: 978-83-7934-181-8. — S. 84–85. — Tekst pol.-ang.. — K. Żaba, S. Puchlerska, M. Hojny - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Basics of the new multiscale methodology 3D of mechanical properties prediction at extra-high temperaturesPodstawy wieloskalowej metodologii 3D wyznaczania właściwości mechanicznych w ekstra wysokich temperaturach / Marcin HOJNY // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; R. 110 z. 5. Mechanika = Mechanics ; ISSN 1897-6328. — 2013 1-M: Computer aided mechanical engineering : praca zbiorowa / pod red. Renaty Dwornickiej, [et al.], s. 167–174. — Bibliogr. s. 174, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: metoda elementów skończonych, symulacja fizyczna, wysokie temperatury

  keywords: finite element method, physical simulation, extra-high temperature

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • Computer aided methodology of strain-stress curve construction for steels deformed at extra high temperature / Marcin HOJNY, Mirosław GŁOWACKI, Zbigniew MALINOWSKI // High Temperature Materials and Processes ; ISSN 0334-6455. — 2009 vol. 28 no. 4, s. 245–252. — Bibliogr. s. 252, Abstr.

 • keywords: mechanical properties, finite elements method, optimization, very high temperature deformation, mushy zone

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/HTMP.2009.28.4.245

24
 • Computer aided of experiments determining the characteristics of cutting steel deformed at high temperaturesKomputerowe wspomaganie eksperymentów określających właściwości stali automatowej odkształcanej w wysokich temperaturach / Dawid WOŹNIAK, Mirosław GŁOWACKI, Marcin HOJNY // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; R. 110 z. 5. Mechanika = Mechanics ; ISSN 1897-6328. — 2013 1-M: Computer aided mechanical engineering : praca zbiorowa / pod red. Renaty Dwornickiej, [et al.], s. 389–398. — Bibliogr. s. 398, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: MES, krzywe umocnienia, ekstra wysokie temperatury, stan półciekły

  keywords: semisolid state of steel, very high temperature deformation, strain-stress curve, FEM solutions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Computer aided testing of metal deformation at extra high temperature / Marcin HOJNY, Mirosław GŁOWACKI // W: Forming 2005 : sborník referátů z 12. mezinárodní vědecké konference na téma plasticity materiálu : Lednice, Česká republika, 14. –17. 9. 2005 / red. Ivo Schindler ; VŠB – Technická univerzita Ostrava. Katedra tváření materiálu, Politechnika Śląska Katowice. Katedra Modelowania Procesów i Inżynierii Medycznej, Slovenská technická univerzita Bratislava. Katedra tvárnenia MtF Trnava. — Ostrava : VŠB – TU, 2005. — Dodatkowo tyt.: sborník referátů z 12. mezinárodní védecké konference na téma plasticity materiálu pořádané pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky a dékana fakulty metalurgie a materiálového inženýrství VŠB – TUO Prof. Ing. Zdeňka Jonšty, CSc.. — S. 97–102. — Bibliogr. s. 102, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: