Wykaz publikacji wybranego autora

Marcin Górny, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-kis, Katedra Inżynierii Stopów i Kompozytów Odlewanych


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6682-2611 orcid iD

ResearcherID: R-6478-2017

Scopus: 15730620900

PBN: 5e709208878c28a04738ee25

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 218, z ogólnej liczby 224 publikacji Autora


1
 • A dependency between undercooling and eutectic grain density in nodular cast iron – modeling research and their experimental verificationZależność między przechłodzeniem a gęstością ziaren eutektycznych w żeliwie sferoidalnym – badania modelowe i ich weryfikacja doświadczalna / Edward FRAŚ, Marcin GÓRNY, Hugo F. Lopez // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2004 vol. 49 iss. 1, s. 93–111. — Bibliogr. s. 110–111

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • A study of Mg-Cu interreaction in copper-alloyed ADI / Marcin GÓRNY, Edward TYRAŁA, Magdalena KAWALEC, Gabriela SIKORA // W: 73 WFC Kraków 2018 : ”creative foundry” : 73\textsuperscript{rd} world foundry congress : 23\textsuperscript{rd}–27\textsuperscript{th} September 2018, Kraków, Poland : congress proceedings. [Cz. 2], Scientific and technical / Polish Foundrymen's Association, World Foundry Organization. — [Kraków] : Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, [2018]. — ISBN: 978-83-904306-3-8. — S. 145–146. — Bibliogr. s. 146. — Toż na dysku Flash w części: Scientific and Technical

  orcid iD
 • keywords: copper, casting, fracture, magnesium, ADI, spheroidal graphite cast iron

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Alloyed white cast iron with precipitates of spheroidal vanadium carbides VC / M. KAWALEC, M. GÓRNY // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2012 vol. 12 iss. 4, s. 95–100. — Bibliogr. s. 99–100, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • An inoculation phenomenon in cast ironZagadnienie modyfikacji żeliwa / E. FRAŚ, M. GÓRNY // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2012 vol. 57 iss. 3, s. 767–777. — Bibliogr. s. 777

 • keywords: cast iron, structure, inoculation, solidification, eutectic cells

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10172-012-0084-6

6
 • An insight into the defects-driven plasticity in ductile cast irons / Giuliano Angella, Marcello Taloni, Marcin GÓRNY, Jacek TARASIUK, Sebastian WROŃSKI, Roberto Montanari, Matteo Pedranz, Matteo Benedetti, Vigilio Fontanari, Danilo Lusuardi // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2023 vol. 16 iss. 10 art. no. 3748, s. 1–27. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 26–27, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-05-15. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/16/10/3748/pdf?version=1684222034

  orcid iD
 • keywords: quality index, Chunky graphite, ductile irons, integrity of castings, tensile strain hardening

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma16103748

7
 • Analiza struktury odlewów ze stopów $Al-5Cu$ : streszczenie[Analysis of the structure of $Al-5Cu$] / G. SIKORA, M. GÓRNY // W: I Konferencja doktorantów z okazji Dnia Hutnika [Dokument elektroniczny] : 8 maja 2014 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Odlewnictwa. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2014]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.1odlewnictwo.agh.edu.pl/test/Sikora.pdf [2014-09-23]

 • słowa kluczowe: fazy międzymetaliczne, struktura stopów Al-5Cu, ziarna pierwotne, eutektyka (Al)+Al2Cu

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analiza zapełnienia modelowej formy ciśnieniowej za pomocą programu LEICA QWIN 2.2[Analysis of model mould fulfilment in cold chamber die casting machine by means of LEICA QWIN 2.2 program] / J. DAŃKO, R. DAŃKO, J. STOJEK, M. GÓRNY // W: „Tendencje rozwojowe w mechanizacji procesów odlewniczych” [Dokument elektroniczny] : V międzynarodowa konferencja : Kraków–Inwałd, 14–16 października 2010. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2010]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–10]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [9–10]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
11
 • Application of thermal analysis for estimation of chill occurrence in cast iron : theory and practice / Edward FRAŚ, Marcin GÓRNY // W: XXIX konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2005 : Kraków, listopad 2005 / publ. do druku przygot.: Jacek Siedlecki ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej [etc.]. — [Kraków : WO AGH], [2005]. — ISBN10: 8391923258. — S. 113–117. — Bibliogr. s. 117, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Application of thermal analysis for estimation of chill occurrence in cast iron – theory and practiceZastosowanie analizy termicznej do oceny możliwości występowania zabieleń w żeliwie – teoria i praktyka / E. FRAŚ, M. GÓRNY // Archiwum Odlewnictwa = Archives of Foundry ; ISSN 1642-5308. — 2005 R. 5 nr 15, s. 87–93. — Bibliogr. s. 92, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Application of thermal analysis for estimation of chill occurrence in cast iron – theory and practice / FRAŚ E., GÓRNY M. // W: COMMENT'2005 : programme & abstracts of the worldwide Congress on Materials and Manufacturing Engineering and Technology : Gliwice–Wisła 2005 / ed. L. A. Dobrzański. — Gliwice : Organising Committee of the International Scientific Conferences, Institute of Engineering, Materials and Biomaterials of the Silesian University of Technology, 2005. — Na s. tyt. dod.: The worldwide congress 'COMMENT'2005' on the occasion of the 60\textsuperscript{th} anniversary of the Faculty of Mechanical Engineering of the Silesian University of Technology in Gliwice, Poland. — S. 186. — Pełny tekst w: COMMENT [Dokument elektroniczny] : worldwide Congress on Materials and Manufacturing Engineering and Technology : 16\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th} May 2005, Gliwice–Wisła, Poland : proceedings : short papers / ed. L. A. Dobrzański ; Politechnika Śląska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gliwice : Organising Commitee of the International Scientific Conferences Institute of Engineering Materials and Biomaterials of the Silesian University of Technology, 2005. — 1 dysk optyczny. — S. 21–24. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 24, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Austenitizing and austempering kinetics in thin-walled ductile iron castings / Edward FRAŚ, Marcin GÓRNY, Edward TYRAŁA, Hugo F. Lopez // Foundry Trade Journal International ; ISSN 1758-9789. — Tytuł poprz.: Foundry Trade Journal ; ISSN: 0015-9042. — 2014 vol. 188 no. 3712, s. 58–61. — Bibliogr. s. 60–61, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • AVGI cast iron as an ”in situ” cast composite reinforced with TiC ceramic phase / J. MAROSZ, M. KAWALEC, M. GÓRNY, E. OLEJNIK // W: Współpraca 2023 : XXIX international scientific conference of Polish, Czech and Slovak foundrymen : 26-28.04.2023, Niepołomice : book of abstracts = Spolupráce : Spolupráca. — [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Odlewnictwa], [2023]. — S. 41

 • keywords: heat treatment, tribological properties, titanium carbide, microstructures, in situ composites, Miller test, SHS reaction, hardness test, AVGI cast iron

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Cast iron: compacted graphite / Marcin GÓRNY // W: Encyclopedia of iron, steel, and their alloys, Vol. 5 / ed. by Rafael Colás, George E. Totten. — Boca Raton : CRC Press ; Taylor & Francis Group, 2016. — (Metals and Alloys Encyclopedia Collection). — ISBN: 978-1-4665-1104-0. — S. 718–734. — Bibliogr. s. 731–734, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-04-13

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
19
20
 • Chilling tendency and chill of ductile iron / Edward FRAŚ, Marcin GÓRNY // W: XXX konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2006 : nowoczesne technologie w odlewnictwie : Kraków, [24 listopada] 2006 / publ. do druku przygot. Jacek Siedlecki ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej [et al.]. — Kraków : [WO AGH], 2006. — 55 lat WO ; 55 lat STOP. Oddział Krakowski. — ISBN10: 83-919232-8-2. — S. 141–146. — Bibliogr. s. 146

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Chilling tendency and nodule count in ductile cast iron. Pt. 1, Theoretical background / E. FRAŚ, M. GÓRNY, H. F. López // AFS (American Foundrymen's Society) Transactions ; ISSN 0099-4251. — 2006 vol. 114, s. 575–594. — Bibliogr. s. 594, Abstr.. — Transactions of the American Foundry Society and Proceedings of the one hundred tenth annual metalcasting congress : April 18 – 21, 2006 / AFS. — Schaumburg, Illinois, USA : AFS, 2006. — Papers from the World Foundrymen Organization Technical Forum, April 19, 2005, Missouri

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Chilling tendency and nodule count in ductile cast iron. Pt. 2, Experimental verification / E. FRAŚ, M. GÓRNY, H. F. López // AFS (American Foundrymen's Society) Transactions ; ISSN 0099-4251. — 2006 vol. 114, s. 595–603. — Bibliogr. s. 603, Abstr.. — Transactions of the American Foundry Society and Proceedings of the one hundred tenth annual metalcasting congress : April 18 – 21, 2006 / AFS. — Schaumburg, Illinois, USA : AFS, 2006. — Papers from the World Foundrymen Organization Technical Forum, April 19, 2005, Missouri

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • Composite zones obtained in castings by in situ synthesis of TiC carbide / E. OLEJNIK, M. GÓRNY, T. TOKARSKI, B. GRABOWSKA, A. KMITA // W: 9\textsuperscript{th} Polish-Japanese joint seminar on Micro and nano analysis : 10–13 September 2012, Sieniawa, Poland : programme and abstracts. — [Poland : s. n.], [2012]. — S. 59

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Composite zones obtained in castings by in situ synthesis of $TiC$ carbide / E. OLEJNIK, M. GÓRNY, T. TOKARSKI, G. Sikora // W: EUROMAT 2013 [Dokument elektroniczny] : European congress and exhibition on Advanced Materials and Processes : Sevilla 8–13 September 2013 : abstracts / The Federation of European Materials Societies. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Sevilla : s. n.], 2013. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: