Wykaz publikacji wybranego autora

Marzena Mamak-Zdanecka, dr

adiunkt

Wydział Humanistyczny
WH-ksgks, Katedra Socjologii Gospodarki i Komunikacji Społecznej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 901236

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 29, z ogólnej liczby 31 publikacji Autora


1
 • Absolwent krakowskich wyższych uczelni na rynku pracy. Atuty i ograniczeniaGraduates of Krakow higher education institutions on the labor market, advantages and limitations / Marzena MAMAK-ZDANECKA, Wanda TAKUSKA-MRÓZ // W: Wartości i postawy młodzieży polskiej, T. 2 / pod red. Danuty Walczak-Duraj. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009. — ISBN: 978-83-7525-246-0. — S. 115–127. — Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • (Auto)biografie organizacji i przywódców : „zanurzenie” w firmowe wartości i tożsamość(Auto)biograpies of organizations and leaders : immersion in corporate values and identity / Marzena MAMAK-ZDANECKA // W: Biografie, opowieści, autorytety = Biographies, stories, authority figures / pod red. Katarzyny Skowronek. — Kraków : Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej, 2015. — (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers ; t. 21). — ISBN: 978-83-60741-92-4. — S. 67–80. — Bibliogr. s. 80, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: organizacja, przywództwo, lider rynku, innowacyjny produkt/usługa, kultura organizacji

  keywords: leadership, organization, market leader, innovative products, innovative service, corporate culture

3
 • Dialekt organizacyjny : hybryda języka, wiedzy i kompetencji kulturowejThe organisation dialect: a hybrid of language, knowledge and cultural competence / Marzena MAMAK-ZDANECKA // W: Język źródłem (nie)porozumienia = Language – the source of (mis)understandings / pod red. Katarzyny Skowronek i Łukasza Trzcińskiego. — Kraków : Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej ; Wydawnictwo Aureus, 2014. — (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers ; t. 17). — ISBN: 978-83-60741-65-8. — S. 149–163. — Bibliogr. s. 162–163, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: kultura organizacyjna, organizacja, komunikowanie, artefakty językowe, aktorzy organizacyjni

  keywords: organizational culture, communication, organization, linguistic artifacts, organising actors

4
 • Edukacja do zatrudnienia : nauczyciele akademiccy o przyszłości zawodowej studentów w oparciu o badania jakościowe dla projektu EPAKEducation for the employment : academic teachers on the professional future of students on the basis of quality research for the EPAK project / Marzena MAMAK-ZDANECKA, Agata MAKSYMOWICZ // W: Kultura bezpieczeństwa : potrzeby i uwarunkowania. T. 3, Kultura i wychowanie / red. nauk. Maryla Fałdowska, Andrzej W. Świderski, Grzegorz Wierzbicki. — Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2016. — ISBN: 978-83-7051-797-7. — S. 363–378. — Bibliogr. s. 378, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: edukacja, absolwent, rynek pracy, kompetencje, wychowanie

  keywords: education, competences, graduate, upbringing, Job market

5
 • Facing old age in Poland: in search of a paradigm for life satisfaction among seniors / Łucja KAPRALSKA, Marzena MAMAK-ZDANECKA // W: ESA 2015 [Dokument elektroniczny] : 12\textsuperscript{th} conference of the European Sociological Association 2015 : differences, inequalities and sociological imagination : Prague, 25–28 August 2015 : abstract book / European Sociological Association (ESA), Institite of Sociology of the Czech Academy of Sciences (IS CAS). — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Prague : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — ISBN: 978-88-97523-49-9 ; e-ISBN: 978-80-7330-272-6. — S. 53–54. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Afiliacja: Academy of Science and Technology

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Firma dynamiczna – przedsiębiorca czy zespół przywódczy?[The dynamic firm – interpreuner ot the team of leaders?] / Marzena MAMAK-ZDANECKA // W: Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi / red. Felicjan Bylok, Mirosław Harciarek. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2009. — (Monografie / Politechnika Częstochowska ; ISSN 0860-5017 ; nr 160). — ISBN: 978-83-7193-435-3. — S. 278–288. — Bibliogr. s. 288, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • \emph {Homo comunicans} w warunkach nowoczesnego biznesu[\emph {Homo comunicans} in the conditions of modern business] / Marzena MAMAK-ZDANECKA, Wanda TAKUSKA-MRÓZ // W: Com.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie / pod red. Mariana Niezgody, Marii Świątkiewicz-Mośny, Aleksandry Wagner. — Kraków : Zakład Wydawniczy „NOMOS”, cop. 2010. — ISBN: 978-83-7688-034-1. — S. 307–316

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Kompetencje absolwentów wyższych uczelni na rynku pracy w kontekście monitoringu losów absolwentówCompetence of university graduates on labour market in the context of their career monitoring / Agata MAKSYMOWICZ, Marzena MAMAK-ZDANECKA // W: Molodížna polítika: problemi ta perspektivi = Youth policy: problems and prospects / red. nauk. S. Ŝudlo, P. Dlugoš. — Drogobič, Peremišl' : Švidkoruk, 2014. — (Molodìžna polìtika : problemi ta perspektivi ; ISSN 2307-9223 ; Vip. 5). — ISBN: 978-966-97337. — S. 46–51. — Bibliogr. s. 50–51

 • słowa kluczowe: organizacja, absolwent, monitoring losów absolwentów, rynek pracy, podejście do pracownika

  keywords: organization, university graduate, labour market, aproach to employees, career monitoring

9
 • Kompetencje cyfrowe w warunkach czwartej rewolucji przemysłowejDigital competences under the fourth industrial eevolution / Marzena MAMAK-ZDANECKA // W: Technologiczno-społeczne oblicza XXI wieku [Dokument elektroniczny] / pod red. Damiana Gałuszki, Grzegorza Ptaszka i Doroty Żuchowskiej-Skiby. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, cop. 2016. — e-ISBN: 978-83-65705-09-9. — S. 253–270. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/Kewb4U [2017-01-19]. — Bibliogr. s. 269–270, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: technologie mobilne, start-up, czwarta rewolucja przemysłowa, Internet rzeczy, kompetencje cyfrowe

  keywords: internet of things, start-up, mobile technology, Industry 4.0, digital competences

10
 • Konsumpcja wyrzeczeń – problem bezrobocia w społeczeństwie ponowoczesnym[Consumption of renouncement – the problem of unemployment in postmodern society] / Marzena MAMAK-ZDANECKA, Wanda M. TAKUSKA-MRÓZ // W: Nie tylko Internet : nowe media, przyroda i „technologie społeczne” a praktyki kulturowe / pod red. Janusza Muchy. — Kraków : Zakład Wydawniczy „NOMOS”, 2010. — ISBN: 978-83-7688-029-7. — S. 411–421. — Bibliogr. s. 420–421

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Leadership in digital technology conditions / Lesław H. HABER, Marzena MAMAK-ZDANECKA // Management (Zielona Góra) ; ISSN 1429-9321. — 2008 vol. 12 no. 1, s. 53–64. — Bibliogr. s. 63–64

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Od pracownika taylorowskiego do pracownika mobilnego – refleksje nad rolą zawodową w społeczeństwie wiedzyFrom the taylor worker to the mobile worker – reflection on the professional role in the knowledge society / Marzena MAMAK-ZDANECKA, Wanda TAKUSKA-MRÓZ // W: Przemiany pracy, postaw i ról zawodowych / pod red. Danuty Walczak-Duraj. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011. — ISBN: 978-83-7525-505-8. — S. 105–123. — Bibliogr. s. 121–123, Summ.

 • keywords: taylor worker, mobile worker, professional role , knowledge society

13
 • Organizacje w gospodarce opartej na wiedzy : antycypowane zmiany[Knowledge-based economy organisations : anticipated changes] / Marzena MAMAK-ZDANECKA // W: Rynek pracy i organizacje w gospodarce wiedzy : praca zbiorowa / pod red. Barbary Gąciarz, Marzeny Mamak-Zdaneckiej. — Łódź : Wydawnictwo PRINTPAP ; Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 2011. — Na okł. dod.: Fabryka inżynierów : człowiek – najlepsza inwestycja. — ISBN: 978-83-62098-05-2. — S. 147–189. — Bibliogr. s. 186–188

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Oswajanie starości[Become familiar with old age] / Łucja KAPRALSKA, Marzena MAMAK-ZDANECKA // W: Starość to radość : ogólnopolska konferencja : 9 maja 2014, Kraków. — Kraków : Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014. — ISBN: 978-83-60993-01-9. — S. 16–27. — Bibliogr. s. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Platforma edukacyjna SEIPA : czy przedsiębiorczości można nauczyć?The SEIPA learning platform : can entrepreneurship be taught? / Łucja KAPRALSKA, Marzena MAMAK-ZDANECKA // Horyzonty Wychowania ; ISSN 1643-9171. — 2016 vol. 15 no. 34, s. 245–262. — Bibliogr. s. 261–262, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: edukacja, kompetencje, przedsiębiorczość, gospodarka oparta na wiedzy, SEIPA

  keywords: education, enterprise, SEIPA, competency, knowledge-based economy

16
 • Platforma SEIPA jako e-technologia w nauczaniu przedsiębiorczości na studiach inżynierskich[SEIPA platform as an e-technology in the teaching of entrepreneurship in engineering college] / Marzena MAMAK-ZDANECKA, Łucja KAPRALSKA // Eduakcja [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne : magazyn edukacji elektronicznej ; ISSN 2081-870X. — 2016 nr 2, s. 77–86. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://eduakcja.eu/files/pdf/125.pdf [2017-01-19]. — Bibliogr. s. 85–86, Streszcz.

 • słowa kluczowe: motywacja, przedsiębiorczość, e-kształcenie, SEIPA

17
 • „Pomyślne starzenie się” w wymiarze demograficznym, społecznym, gerontologicznymThe demographic, social, and gerontological dimensions of successful ageing / Marzena MAMAK-ZDANECKA // W: Inkluzja czy ekskluzja? : człowiek stary w społeczeństwie / red. nauk. Małgorzata Synowiec-Piłat, Barbara Kwiatkowska, Krzysztof Borysławski. — Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2015. — ISBN: 978-83-7374-092-1. — S. 19–36. — Bibliogr. s. 35–36

 • keywords: osteoporosis, demographic aging of the population, successful aging, social age, subjective well-being

18
 • Pracodawcy i pracobiorcy – czy dokształcanie się jeszcze opłaca?Employers and employees – does education pay off? / Marzena MAMAK-ZDANECKA // W: Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania / red. nauk. Sławomir Banaszak, Kazimierz Doktór. — Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, 2009. — ISBN: 978-83-88018-55-8. — S. 1059–1071. — Bibliogr. s. 1071, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Przedsiębiorstwo a sukcesja technologicznaThe enterprise and the technological inheritance / Marzena MAMAK-ZDANECKA // W: Fenomen Internetu : monografia, T. 1 / pod red. nauk. Agnieszki Szewczyk, Ewy Krok ; Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Instytut Informatyki w Zarządzaniu. — Szczecin : Wydawnictwo Hogben, 2008. — Na okł.: Problemy społeczeństwa informacyjnego. — ISBN: 978-83-60637-23-4 ; ISBN10: 83-60637-23-7. — S. 280–287. — Bibliogr. s. 287, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Przystanek przed zakrętem : diagnoza bezrobocia na regionalnym rynku pracy[The stop before the turning point : the diagnosis of unemployment of regional market] / Marzena MAMAK-ZDANECKA // W: Moralne dylematy Polaków w ponowoczesności : wybrane problemy / pod red. Agaty Maksymowicz. — Kraków : Zakład Wydawniczy »NOMOS«, 2009. — ISBN: 978-83-7688-000-6. — S. 355–369

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Przywództwo w nowoczesnej organizacji a rola społeczno-zawodowa – wzajemne związki[The leadership in the modern organization and social and occupational role – mutual relations] / Marzena MAMAK-ZDANECKA, Wanda TAKUSKA-MRÓZ // W: Oblicza socjologii krakowskiej, T. 1 / pod red. Grzegorza Brydy i Wojciecha Pawnika. — Kraków : Zakład Wydawniczy »NOMOS«, 2009. — (KSS Krakowskie Spotkania Socjologiczne). — Dod. ISBN 978-83-901500-2-4. — ISBN: 978-83-60490-83-9. — S. 101–115

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Rynek pracy i organizacje w gospodarce wiedzy : praca zbiorowa[Labour market and organisations in the knowledge economy] / pod red. Barbary GĄCIARZ, Marzeny MAMAK-ZDANECKIEJ. — Łódź : Wydawnictwo PRINTPAP ; Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 2011. — 286, [1] s.. — (Fabryka Inżynierów). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-62098-05-2. — Na okł. dod.: Człowiek – najlepsza inwestycja

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Rzeczywistość edukacyjna w ocenie uczniów szkół ponadgimnazjalnych na przykładzie województwa małopolskiegoEducational reality in the eyes of pupils from secondary schools, the example of the Małopolska region / Marzena MAMAK-ZDANECKA, Maciej Karmiński // W: Wartości i postawy młodzieży polskiej, T. 2 / pod red. Danuty Walczak-Duraj. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009. — ISBN: 978-83-7525-246-0. — S. 53–67. — Bibliogr. s. 67, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Społeczeństwo informacyjne – nowe wyzwania dla humanizacji pracyThe information society – new challenges for the humanization of work / Lesław H. HABER, Marzena MAMAK-ZDANECKA // W: Praca w perspektywie humanistycznej / pod red. Jana Sikory, Danuty Walczak-Duraj ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. — Płock ; Poznań : Oficyna Wydawnicza Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica – Wydawnictwo Naukowe NOVUM, 2008. — Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniach 25–26 października 2007 r.. — ISBN: 978-83-60662-79-3. — S. 99–111. — Bibliogr. s. 110, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu a teraźniejszość i przyszłość przedsiębiorstw (na przykładzie wybranych przedsiębiorstw Małopolski)Social responsibility of the business and the present time and future of enterprises (on the example of chosen enterprises of Małopolska) / Marzena MAMAK-ZDANECKA // W: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw / red. nauk. Zdzisław Pisz, Magdalena Rojek-Nowosielska. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 5). — S. 233–243. — Bibliogr. s. 241–242, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych