Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Mamak, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-koś, Katedra Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 7, z ogólnej liczby 7 publikacji Autora


1
 • Akumulacja metali ciężkich w naturalnej barierze geologicznej w obrębie wybranego składowiska odpadów komunalnych[Accumulation of heavy metals in a natural geological barrier within the area of a selected municipal waste landfill] / Magdalena MAMAK, Alicja KICIŃSKA // W: „Edukacja – zdrowie – środowisko” : ogólnopolska konferencja naukowa : Kielce 6–7 czerwca 2016 r.. — [Kielce : s. n.], [2016]. — S. 35. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: metale ciężkie, akumulacja, bariera geologiczna, składowisko odpadów

2
 • Akumulacja metali ciężkich w naturalnej barierze geologicznej w obrębie wybranego składowiska odpadów komunalnychAccumulation of heavy metals in a natural geological barrier within the area of a selected municipal waste landfill / Magdalena MAMAK, Alicja KICIŃSKA // W: Człowiek a środowisko – wzajemne oddziaływanie = Man vs environment – interaction / red. nauk. Jarosław Chmielewski, Ilona Żeber-Dzikowska, Barbara Gworek. — Warszawa : Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, cop. 2016. — ISBN: 978-83-60312-82-7. — S. 217–227. — Bibliogr. s. 226–227, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: metale ciężkie, akumulacja, bariera geologiczna, składowisko odpadów

  keywords: heavy metals, accumulation, geological barrier, landfill site

3
 • Health risks associated with municipal waste combustion on the example of Laskowa commune (Southern Poland) / Alicja KICIŃSKA, Magdalena MAMAK // Human and Ecological Risk Assessment ; ISSN 1080-7039. — 2017 vol. 23 no. 8, s. 2087–2096. — Bibliogr. s. 2095–2096, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-08-11. — tekst: https://goo.gl/Jv3KLn

 • keywords: heavy metals, risk assessment, fly ashes

4
5
 • Mobilność i biodostępność chromu w glebach zanieczyszczonych przez zakłady garbarskie[Mobility and bioavailability of chromium in soils polluted by tanneries] / Magdalena MAMAK // W: Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Geologicznych PAN [Dokument elektroniczny] : [grudzień 2016] : abstrakty referatów / Komisja Nauk Geologicznych PAN. Oddział w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : KNG PAN], [2016]. — S. 1–2. — Tryb dostępu: http://home.agh.edu.pl/kngokpan/abstrakty/Mamak.pdf [2017-01-26]. — Bibliogr. s. 2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Realizacja założeń przyjętych w powiatowych programach gospodarki odpadami w zakresie selektywnej zbiórki odpadów na przykładzie wybranej gminy miejskiej i wiejskiej z terenu powiatu limanowskiegoImplementation of objectives set out to achieve in the district programs of waste management concerning selective collection of waste on the example of the selected urban and rural commune in the Limanowa district / Alicja KICIŃSKA, Magdalena MAMAK // W: Człowiek a środowisko – wzajemne oddziaływanie = Man vs environment – interaction / red. nauk. Jarosław Chmielewski, Ilona Żeber-Dzikowska, Barbara Gworek. — Warszawa : Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, cop. 2016. — ISBN: 978-83-60312-82-7. — S. 79–90. — Bibliogr. s. 89–90, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: odpady, plan gospodarki odpadami, selektywna zbiórka, założenia

  keywords: waste, assumptions, waste management plan, selective collection

7
 • Zamykanie i rekultywacja dzikich składowisk odpadów niespełniających wymagań prawnych po wejściu Polski do UE na przykładzie wybranego składowiska z terenu powiatu nowosądeckiegoThe closing and remediation of the non-regulated landfills non-conforming with legal requirements after the joining of Poland to EU, on the example of a selected landfill at the territory of Nowy Sącz district / Magdalena MAMAK, Alicja KICIŃSKA // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Zielonogórski ; nr 162. Inżynieria Środowiska ; ISSN 1895-7323. — 2016 nr 42, s. 138–154. — Bibliogr. s. 153–154, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: monitoring, składowisko odpadów, proces rekultywacji, wymagania prawne

  keywords: monitoring, landfill, legal requirements, remediation process