Wykaz publikacji wybranego autora

Małgorzata Szczepańska, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 4, z ogólnej liczby 4 publikacji Autora


1
 • Carbonate concretions of the Skole Unit, Polish Flysch Carpathians / Małgorzata SZCZEPAŃSKA // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2001 nr 396, s. 150–151. — Bibliogr. s. 151. — Carpathians palaeogeography and geodynamics: a multidisciplinary approach : 12th meeting of the Association of European Geological Societies MAEGS 2001 : Kraków, 8–15 September 2001 : abstracts / scientific ed. Witold Zuchiewicz. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny, 2001

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Cone-in-cone structures from the Lower Cretaceous Strata of the Outer (Flysch) Carpathians / Jacek RAJCHEL, Małgorzata SZCZEPAŃSKA // Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Earth Sciences ; ISSN 0239-7277. — 1999 vol. 47 no. 4, s. 171–191. — Bibliogr. s. 189–191, Summ.

 • keywords: Lower Cretaceous, Cieszyn Beds, Verovice beds, Outer (Flysch) Carpathians, cone-in-cone structure

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Konkrecje fosforytowe z pstrych łupków paleocenu jednostki skolskiejPhosphorite concretions from the Paleocene variegated shales (Skole Unit) / Małgorzata SZCZEPAŃSKA, Michał KROBICKI // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2001 t. 27 z. 1, s. 201–204. — Bibliogr. s. 203–204, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Struktury tutkowe /Cone-in-cone/The Cone-in-cone structures / Jacek RAJCHEL, Małgorzata SZCZEPAŃSKA // W: „Nauki o Ziemi w badaniach podstawowych, złożowych i ochronie środowiska na progu XXI wieku” : jubileusz 50-lecia : Kraków, 28 i 29 czerwca 2001 roku / red. nauk. Jadwiga Jarzyna ; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — [Kraków : AGH. WGGiOŚ], [2001]. — ISBN10: 839095849X. — S. 51–55. — Bibliogr. s. 54–55, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: