Wykaz publikacji wybranego autora

Małgorzata Maternowska, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kzp, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 913575

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 63, z ogólnej liczby 66 publikacji Autora


1
 • Analiza kosztów logistycznych wspomaga proces podejmowania decyzji w strefie dystrybucji : studium przypadkuLogistics cost analysis as a decision support in distribution : case study / Małgorzata MATERNOWSKA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2002 nr 4, s. 18–20

 • słowa kluczowe: dystrybucja, strategia logistyczna, koncepcja logistyczna, analiza kosztów, transport maszyn, koszty utrzymania zapasów

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Bariery w redukowaniu kosztów łańcucha dostaw[Barriers in reduction of supply chain cost] / Małgorzata MATERNOWSKA // Wybrane Zagadnienia Logistyki Stosowanej / Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk ; ISBN: 978-83-60560-07-5. — 2005 nr 2, s. 291–297. — Bibliogr. s. 297, Streszcz., Abstr.. — Ref. z VIII Konferencji Logistyki Stosowanej : Zakopane 9–11 grudnia 2004 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Bariery w redukowaniu kosztów łańcucha dostaw[Barriers in reduction of supply chain cost] / Małgorzata MATERNOWSKA // W: TLM 2004 [Dokument elektroniczny] : “Total Logistic management” : VIII. konferencja logistyki stosowanej : Zakopane 9–11 grudnia 2004 r. : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poland : CID Ltd. Spółka z o. o.], 2004. — 1 dysk optyczny. — Na CD-ROMie dod.: Modelowanie, symulacja i optymalizacja procesów logistycznych ; Kształtowanie infrastruktury systemów logistycznych. — Opis częśc. wg CD-ROMu. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [6]. — Tytuł przejęto ze s. tyt. (po wybraniu opcji: Referaty)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Bezpieczeństwo - kontekst ryzyka i odpowiedzialnościSafety - the context of liability and risk / MATERNOWSKA Małgorzata, Pedryc Norbert // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 5 dod.: CD nr 1 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 1050–1056. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1055–1056, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Decyzja o wyborze rodzaju opakowań : przykład analizy kosztów[The determination of the proper containerization method : example of costs analysis] / Małgorzata MATERNOWSKA // W: Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej : VII. konferencja logistyki stosowanej : Zakopane 4–6 grudnia 2003 r. = Total logistic management / red. nauk.  Lech A. Bukowski. — Kraków : Oficyna Wydawnicza TEXT, 2004. — Opis częśc. wg okł.. — S. 196–203. — Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Decyzja o wyborze rodzaju opakowań : przykład analizy kosztów[The determination of the proper containerization method : example of costs analysis] / Małgorzata MATERNOWSKA // W: TLM 2003 [Dokument elektroniczny] : “Total Logistic Management” : VII. konferencja logistyki stosowanej : Zakopane 4–6 grudnia 2003 r. : materiały konferencyjne / Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poland : s. n.] : CID Ltd. Spółka z o. o., 2003. — 1 dysk optyczny. — Na CD-ROM-ie dod.: Kształtowanie kosztów logistycznych ; Kształtowanie infrastruktury systemów logistycznych. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto ze s. tyt. (po wybraniu opcji: Referaty)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Diagnostyka pokładowa w transporcie i logistyce[On-board diagnostics in transport and logistics] / Norbert Pedryc, Małgorzata MATERNOWSKA, Grzegorz Dzieniszewski // W: Aktualne problemy transportu : monografia, T. 2 / pod red. Grzegorza Dzieniszewskiego, Macieja Kubonia ; Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu. — Przemyśl : [Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska] ; Kraków : Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, 2017. — Na stronie tytułowej nazwa konferencji: Podkarpackie Forum Transportu i Logistyki, Przemyśl 2017. — ISBN: 978-83-60184-97-4. — S. 217–235. — Bibliogr. s. 234–235

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Fourth Party Logistics $^{TM}$ (4PL) k : kolejny etap ewolucji outsourcingu w ramach łańcucha dostawczegoFourth Party Logistics / Małgorzata MATERNOWSKA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2002 nr 1, s. 22–24

 • słowa kluczowe: outsourcing, strategia logistyczna, koncepcja logistyczna, fourth party logistisc, łańcuch dostawczy, przedsiębiorstwo typu 4PL

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Koszt utrzymania zapasów – bez tajemnicInventory cost with no secrets / Małgorzata MATERNOWSKA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2003 nr 1, s. 12–14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Logistyka a wartość i metody jej tworzenia[Logistics and the value and methods of its creation] / Małgorzata MATERNOWSKA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2010 nr 6, s. 22–23. — Bibliogr. s. 23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Logistyka i łańcuchy dostaw a wartość i metody jej tworzeniaLogistics – supply chain and the value and methods of its creation / Małgorzata MATERNOWSKA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2011 nr 2 dod.: Logistyka – nauka, s. 11. — Pełny tekst W: Logistyka – nauka [Dokument elektroniczny] : artykuły recenzowane. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 2011. — 1 dysk optyczny. — S. 429–434. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 433–434, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Odpowiedzialność i regulacja jako instrumenty zarządzania ryzykiem : determinanty atrakcyjności stosowania[Liability and regulation as instruments of risk management : determinants of the relative desirability] / Małgorzata MATERNOWSKA // W: Finanční a logistické řízení – 2007 : sborník referátů z mezinárodní konference : Malenovice, 7.–8.6.2007 / Vysoká škola bánská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii. — Ostrava : VŠB – TU, 2007. — ISBN: 978-80-248-1406-3. — S. 509–513. — Bibliogr. s. 513

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Odpowiedzialność i regulacja jako instrumenty zarządzania ryzykiem[Liability and regulation as instruments of risk management] / Małgorzata MATERNOWSKA // Systemy Logistyczne Wojsk / Wojskowa Akademia Techniczna. Instytut Logistyki ; ISSN 1508-5430. — 2007 nr 33, s. 241–250. — Bibliogr. s. 250. — Dod. na s. tyt.: „Komplementarność logistyki cywilnej z logistyką wojskową”

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Odpowiedzialność i regulacja jako instrumenty zarządzania ryzykiem w globalnych łańcuchach dostaw : determinanty stosowania[Liability and the regulation as instruments of the risk management in global supply chains : determinants of applying] / Małgorzata MATERNOWSKA // W: Nowe wyzwania dla zarządzania w świetle współczesnych zagrożeń gospodarczych i cywilizacyjnych : praca zbiorowa / pod red. nauk. Danuty Kisperskiej-Moroń, Artura Świerczka. — Katowice : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy, 2010. — ISBN: 978-83-61378-27-3. — S. 139–144. — Bibliogr. s. 143–144

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Odpowiedzialność za produkt jako narzędzie zarządzania ryzykiem w łańcuchach dostawProduct liability as the tool of the risk management in supply chains / Małgorzata MATERNOWSKA // W: WROLOG 2009 [Dokument elektroniczny] : modelowanie systemów logistycznych : IV wrocławskie forum logistyki i technologii logistycznych : Wrocław, 22–23 października 2009 / Politechnika Wrocławska [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Wrocław : s. n.], [2009]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–9]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [8], Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Odpowiedzialność za produkt w łańcuchach dostaw w kontekście korzyści i kosztów : [prezentacja slajdów]Product liability in supply chains in the context of benefits and costs / Małgorzata MATERNOWSKA // W: TLM 2009 [Dokument elektroniczny] : Total Logistic Management : XIII konferencja logistyki stosowanej : Zakopane, 25–28 listopada 2009 : materiały konferencyjne / red. Jerzy Feliks ; Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa : KT PAN], [2009]. — 1 dysk optyczny. — Na CD-ROMie dod.: Zakres tematyczny obejmuje obszary zastosowania logistyk z uwzględnieniem metod ilościowych w ocenie procesów logistycznych. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — 16 slajdów. — Wymagania systemowe: Power Point ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Odpowiedzialność za produkt w łańcuchach dostaw w kontekście korzyści i kosztów[Product liability in supply chains in the context of benefits and costs] / Małgorzata MATERNOWSKA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2009 nr 6, s. 40–41. — Bibliogr. s. 41

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Oprogramowanie dla zarządzania łaćuchami dostawczymi w świetle analizy wartości – zagadnienia wybraneSupply chain management software and value analysis / Małgorzata MATERNOWSKA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2003 nr 6, s. 13–16

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Paradygmat rozwoju zrównoważonego : implikacje dla zarządzania logistycznegoThe paradigm of sustainable development : implications for logistics management / Stanisław Oziemski, Małgorzata MATERNOWSKA // Gospodarka Materiałowa & Logistyka ; ISSN 1231-2037. — 2013 nr 5 dod. Komplementarność logistyki cywilnej z logistyką wojskową. Teoria i praktyka [Dokument elektroniczny], s. 341–347. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 347. — Tytuł przejęto ze s. tyt.. — KNLS'13 [Dokument elektroniczny] : ”Komplementarność logistyki cywilnej z logistyką wojskową. Teoria i praktyka” : V międzynarodowa konferencja naukowa logistyki stosowanej : 06–07 czerwiec 2013, Rynia. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Perspektywy rozwoju „łańcucha dostawczego” w przedsiębiorstwach transportowo-spedycyjnychPerspectives of development of “the supply chain” in the third party logistics companies / Małgorzata MATERNOWSKA // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise / Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” ; ISSN 0860-6846. — Tytuł poprz.: Ekonomika i Organizacja Pracy. — 2002 R. 53 nr 5, s. 52–58. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Pomiary wartości w logistyce[Measurements of logistics values] / Małgorzata MATERNOWSKA // W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2003 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : Bukowina Tatrzańska 10–12 września 2003 / oprac. i red. nauk. Kazimierz Czopek ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie przy WGiG ; Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — Kraków : AGH WGiG, 2003. — ISBN10: 83-908853-8-7. — S. 229–238. — Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Pomiar wartości w logistyce : najczęściej stosowane metody[Value measurement in logistics : applied methods] / MATERNOWSKA Małgorzata // W: Problemy transformacii sovremennoj rossijskoj èkonomiki : teoriâ i praktika organizacii i obespečeniâ upravleniâ : kollektivnaâ monografiâ trudov učastnikov IX meždunarodnogo naučno-praktičeskogo seminara : (26–28 fevralâ 2011 g., Moskva) / Rossijskaâ akademiâ estestvennyh nauk, Moskovskij gosudarstvennyj universitet ekonomiki statistiki i informatiki (MESI). Kafedra obšego menedžmenta i predprinimatel'stva. — Moskva : INION RAN, 2011. — ISBN: 978-5-248-00572-7. — S. 274–288. — Bibliogr. s. 288

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Problematyka wartości oraz metody jej tworzenia w logistyce i w łańcuchach dostawValue problem and methods of its creation in logistics and supply chains / Małgorzata MATERNOWSKA // W: TLM 2010 [Dokument elektroniczny] : “Total Logistic Management” : XIV konferencja logistyki stosowanej : Zakopane, 02–04 grudnia 2010 : materiały konferencyjne / Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa : KT PAN], [2010]. — 1 dysk optyczny. — Na dysku dod.: Zakres tematyczny konferencji obejmuje obszary zastosowania logistyki ze szczególnym uwzględnieniem problematyki e-Zarządzania łańcuchem dostaw, e-Logistyki oraz ekoLogistyki. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [5–6], Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Product liability as the crucial factor in the risk management / Małgorzata MATERNOWSKA // Logistyka i Transport = Logistics and Transport ; ISSN 1734-2015. — 2010 no. 1, s. 85–89. — Bibliogr. s. 89

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: