Wykaz publikacji wybranego autora

Małgorzata Malata, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 56574181000

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 15, z ogólnej liczby 15 publikacji Autora


1
 • Cechy fizykochemiczne i skład jonowy wód górnej SołyPhysico-chemical characteristics of water and the ionic composition of the upper Soła / Małgorzata MALATA, Jacek MOTYKA, Adam POSTAWA, Bartłomiej Byrski // Przegląd Naukowy - Inżynieria i Kształtowanie Środowiska = Scientific Review - Engineering and Environmental Sciences ; ISSN 1732-9353. — 2017 vol. 26 iss. 1, s. 38–54. — Bibliogr. s. 53–54, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: antropopresja, Soła, cechy fizykochemiczne wody

  keywords: anthropopressure, physicochemical properties of water, Soła

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.22630/PNIKS.2017.26.1.04

2
 • Cechy fizyko-chemiczne wód źródeł w zlewni Potoku Rybnego (Babiogórski Park Narodowy)[Physico-chemical characteristics of water springs in the Rybny Potok catchment (Babiogórski National Park)] / Małgorzata MALATA, Anna ANDRYCHOWICZ // W: XVI Konferencja Doktorantów i Młodych Uczonych : zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : Szklarska Poręba, 17–20 maja 2016 : kdimu.pwr.wroc.pl : materiały konferencyjne. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2016. — ISBN: 978-83-7493-939-3. — S. 67–68. — Bibliogr. s. 68

 • słowa kluczowe: woda, Babiogórski Park Narodowy, zlewnia, Potok Rybny

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Chemical composition of water sources in the north-west part of the massif Babia Góra / MALATA Małgorzata // W: World Water Day [Dokument elektroniczny] : threats, protection and management of water resources : 3\textsuperscript{rd} young scientist conference : March 13–14, 2014, Poznań, Poland : book of abstracts / ed. Kasper Świdnicki ; Collegium Biologicum UAM. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poznań : CB UAM], [2014]. — 1 dysk Flash. — S. 100. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • keywords: Carpathians, Babiogórski National Park, geology

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Chemizm wód źródeł w zlewni Markowego Potoku, Babiogórski Park NarodowyChemical properties of springwater in the Marków Potok catchment, Babiogórski National Park / Małgorzata MALATA, Jacek MOTYKA // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2015 vol. 63 nr 10/2, s. 912–918. — Bibliogr. s. 918, Abstr.. — WPH 2015 : XVII Sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii : Ustka, 20–23.10.2015 r.

 • keywords: water chemistry, springs, Babiogórski National Park, catchment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Influence of Magura sandstone on the chemical composition of Babia Góra massif water / Małgorzata MALATA // W: V International field workshop for young hydrogeologists on “Intensive groundwater drainage” : 25-27.06.2014, Sosnowiec : [abstracts] / eds. Dominika Dąbrowska, Andrzej Witkowski ; Faculty of Earth Science. University of Silesia. — Sosnowiec : US, 2014. — ISBN: 978-83-61644-46-0. — S. 19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Krążenie wód podziemnych w południowej części masywu Babiej GóryThe circulation of groundwater in the southern part of the Babia Góra massif / Małgorzata MALATA // W: Z głębi Ziemi : materiały konferencyjne II studenckiej konferencji naukowej Geo-Flow : studencki przepływ wiedzy! : [13–15 listopada 2016, Kletno] / Studenckie Koło Naukowe Geologów Silesian. Politechnika Śląska. Instytut Geologii Stosowanej. — Gliwice : [Politechnika Śląska], 2016. — Na okł.: Z głębi Ziemi!. — ISBN: 978-83-65547-03-3. — S. 91–92

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Model pojęciowy przepływu wód podziemnych w południowej części masywu Babiej Góry[Conceptual model of groundwater flow in the southern part of the Babia Góra Massif] / Małgorzata MALATA, Jacek MOTYKA, Adam POSTAWA // W: Praktyczne metody modelowania przepływu wód podziemnych / pod red. nauk. Stanisława Witczaka, Anny Żurek. — Kraków : [Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska], 2016. — Monografia wydana w ramach 7 MPWP 2016 : [VII konferencja naukowa „Modelowanie Przepływu Wód Podziemnych” : Zakopane, 9-12 października, 2016]. — ISBN: 978-83-88927-38-6. — S. 133–145. — Bibliogr. s. 144–145

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Model pojęciowy przepływu wód podziemnych w południowej części masywu Babiej GóryConceptual model of groundwater flow in the southern part of the Babia Góra Massif / Małgorzata MALATA, Jacek MOTYKA, Adam POSTAWA // W: MPWP 2016 [Dokument elektroniczny] : VII konferencja naukowa Modelowanie Przepływu Wód Podziemnych : Zakopane, 9–12 października 2016 : księga abstraktów / Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie ; Stowarzyszenie Naukowe im. Stanisława Staszica. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — Opis częśc. na podstawie programu. — S. 20. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • słowa kluczowe: przepływ wód podziemnych, model pojęciowy, masyw Babiej Góry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Sezonowa zmienność fizyko-chemiczna źródeł Babiogórskiego Parku NarodowegoSeasonal physico-chemical changes of water springs in the Babiogórski National Park / Małgorzata MALATA // Przegląd Naukowy - Inżynieria i Kształtowanie Środowiska = Scientific Review - Engineering and Environmental Sciences ; ISSN 1732-9353. — 2015 vol. 24 iss. 1, s. 26–39. — Bibliogr. s. 37–38, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: klimat, Babiogórski Park Narodowy, cechy fizyczno-chemiczne, źródło

  keywords: Babiogórski National Park, climate, physico-chemical characteristic, spring

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Skład chemiczny wody w zatopionej odkrywce gipsu „Gacki” (Niecka Nidziańska)Chemistry of water in the gypsum pit lake „Gacki” (Nida Basin, SE Poland) / Małgorzata MALATA, Jacek MOTYKA, Kajetan D'OBYRN, Adam POSTAWA // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2018 R. 59 nr 2, s. 43–49. — Bibliogr. s. 49

 • słowa kluczowe: gips, zbiornik poeksploatacyjny, Gacki, niecka nidziańska

  keywords: gypsum, pit lake, Gacki, Nida basin

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Skład chemiczny wody w zatopionej odkrywce gipsu ”Gacki” (Niecka Niedziańska)[Chemistry of water in the gypsum pit lake „Gacki” (Nida Basin, SE Poland)] / Małgorzata MALATA, Jacek MOTYKA, Kajetan d'OBYRN, Adam POSTAWA // W: HP2PH : hydrogeologia w praktyce – praktyka w hydrogeologii : II konferencja naukowo-techniczna : Wałbrzych, 20–22 maja 2018 : abstrakty. — [Wałbrzych : s. n.], [2018]. — S. 12. — W publikacji błędne nazwisko autora: Kajetan d'Obryn. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Skład chemiczny wód podziemnych i powierzchniowych w zlewni Świerszcza (Roztoczański Park Narodowy)The chemical composition of groundwater and surface water in the Świerszcz catchment area (Roztocze National Park) / Małgorzata MALATA, Jacek MOTYKA, Bogusław Radliński, Agata Rogala, Andrzej Sokołowski // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2017 vol. 65 nr 11/2, s. 1319–1328. — Bibliogr. s. 1328, Abstr.. — WPH 2017 : XVIII sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii : 8-10.11.2017 Wojanów k. Jeleniej Góry. — tekst: https://goo.gl/QX6n2H

 • keywords: chemical composition, groundwater, surface water, Roztocze National Park, Świerszcz

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Skład chemiczny wód potoków południowego stoku masywu Babiej GóryWater chemistry of streams on the south slope Babia Góra Mt / Małgorzata MALATA, Jacek MOTYKA, Adam POSTAWA // Prace Geograficzne / Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego ; ISSN 1644-3586. — 2017 z. 148, s. 81–106. — Bibliogr. s. 104–106, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: Babiogórski Park Narodowy, zmienność czasowa i przestrzenna, potoki górskie, parametry fizykochemiczne wód

  keywords: Babiogórski National Park, variability in time-space, mountain streams, physical and chemical parameters of water

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/20833113PG.17.004.6272

14
 • The impact of anthropopression on surface and groundwater in the Babiogorski National Park (South Poland) / Małgorzata MALATA, Adam POSTAWA, Grzegorz MALINA, Jacek MOTYKA // W: AquaConSoil Lyon 2017 [Dokument elektroniczny] : 14\textsuperscript{th} international conference on Sustainable use and management of soil, sediment and water resources : 26–30 June 2017, Lyon, France : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [France : s. n.], [2017]. — S. 336. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.aquaconsoil.org/assets/abstractband-acs_2017_06-29.pdf [2017-07-03]. — Afiliacja Autorów: University of Science and Technology, PL

 • keywords: tourism, springs, Babiogórski National Park, fertilizers, streams, biogens

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wybrane właściwości fizyczno-chemiczne potoków Babiogórskiego Parku NarodowegoSelected physico-chemical properties of streams Babia Góra National Park / Małgorzata MALATA // Słupskie Prace Geograficzne ; ISSN 1641-8468. — 2014 nr 11, s. 65–76. — Bibliogr. s. 75–76, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: potok, klimat, Babiogórski Park Narodowy, parametry fizyczno-chemiczne

  keywords: stream, Babiogórski National Park, climate, physico-chemical properties

  cyfrowy identyfikator dokumentu: