Wykaz publikacji wybranego autora

Małgorzata Krok-Borkowicz, dr inż.

poprzednio: Krok

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kbik, Katedra Biomateriałów i Kompozytów


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9415-0282 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 56293829500

PBN: 5e709407878c28a0473b510e

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 124, z ogólnej liczby 124 publikacji Autora


1
 • Adhesion and growth of MC3T3 cells on surface-modified polymeric microspheres in different cell culture media / B. MIELAN, D. M. Sousa, M. KROK-BORKOWICZ, M. Lamghari, E. PAMUŁA // W: TERMIS EU 2019 [Dokument elektroniczny] : Tissue engineering therapies: from concept to clinical translation & commercialisation : 27–31 May 2019, Rhodes, Greece. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Rhodes : s. n.], [2019]. — S. 896. — Tryb dostępu: https://www.termis.org/eu2019/ [2019-05-22]. — Bibliogr. s. 896

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
4
5
 • Bioactivation of $SiO_{2}$ sol-gel coatings as a modification method of metallic implants / Anna Donesz-Sikorska, Justyna Krzak, Jerzy Kaleta, Małgorzata KROK-BORKOWICZ, Elżbieta PAMUŁA // W: ESB 2015 [Dokument elektroniczny] : 27th European conference on Biomaterials : 30 August – 3 September, Kraków, Poland : final programme and book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Scientific Publishing House „Akapit”, cop. 2015. — e-ISBN: 978-83-63663-63-6. — S. 298. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://esb2015.org/upload/final_programme/ESB2015-Final-Programme-and-Book-of-Abstracts.pdf [2015-09-02]. — Bibliogr. s. 298. — Toż na Dysku Flash

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Bioactive ceramic coating formed on Ti bone wedge / Alicja Kazek-Kęsik, Małgorzata KROK-BORKOWICZ, Elżbieta PAMUŁA, Wojciech Simka // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2020 vol. 23 no. 158 spec. iss., s. 50. — Bibliogr. s. 50. — 29\textsuperscript{th} annual conference Biomaterials in medicine and veterinary medicine : 15–18 October 2020, Rytro, Poland. — tekst: http://www.biomaterials.pl/dl/i/pdf/131/8e17ff4cf6928bbd7aac530dc0319778/

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Bioactive glasses enriched with strontium or zinc with different degrees of structural order as components of chitosan-based composite scaffolds for bone tissue engineering / Lidia Ciołek, Małgorzata KROK-BORKOWICZ, Arkadiusz Gąsiński, Monika Biernat, Agnieszka Antosik, Elżbieta PAMUŁA // Polymers [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2073-4360. — 2023 vol. 15 iss. 19 art. no. 3994, s. 1–18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 17–18, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-10-04. — tekst: https://www.mdpi.com/2073-4360/15/19/3994/pdf?version=1696911368

  orcid iD
 • keywords: bioglass, chitosan, biodegradable composites, internal structure of glass

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/polym15193994

8
9
10
11
 • Biomimetic in situ nucleation of calcium phosphate/Ag coating on bioinert ceramic / Karolina Schickle, Gaële Desante, Gerriet-Maximilian Goldschmidt, Rafał Zybała, Małgorzata KROK-BORKOWICZ, Elżbieta PAMUŁA, Rainer Telle // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2018 vol. 21 no. 148 spec. iss., s. 27. — Bibliogr. s. 27. — 27\textsuperscript{th} annual conference on Biomaterials in medicine and veterinary medicine : 11–14 October 2018, Rytro, Poland. — tekst: http://www.biomat.krakow.pl/files/journal/2018/148f.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Biosurfactants as foaming agents in calcium phosphate bone cements / Ewelina CICHOŃ, Joanna P. CZECHOWSKA, Małgorzata KROK-BORKOWICZ, Sarah L. Allinson, Karolina Stępień, Alan Smith, Elżbieta PAMUŁA, Timothy E. L. Douglas, Aneta ZIMA // Biomaterials Advances ; ISSN 2772-9516. — 2023 vol. 145 art. no. 213273, s. 1–14. — Bibliogr. s. 13–14, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-12-26

  orcid iD
 • keywords: porosity, calcium phosphates, bone cements, non ionic surfactants, biosurfactants

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.bioadv.2022.213273

14
 • Ceramic scaffolds enriched with gentamicin loaded poly(lactide-\emph{co}-glycolide) microparticles for prevention and treatment of bone tissue infections / Łucja RUMIAN, Hanna Tiainen, Urszula CIBOR, Małgorzata KROK-BORKOWICZ, Monika Brzychczy-Włoch, Håvard J. Haugen, Elżbieta PAMUŁA // Materials Science and Engineering. C, Biomimetic Materials, Sensors and Systems ; ISSN 0928-4931. — 2016 vol. 69, s. 856–864. — Bibliogr. s. 863–864, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-07-26. — tekst: https://goo.gl/k1WB0B

 • keywords: microparticles, gentamicin, PLGA, bone infections, titanium dioxide scaffolds

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.msec.2016.07.065

15
16
 • Characterization of the functional layer formed on titanium bone wedge and drug stability in polymer after sterilization processes / Alicja Kazek-Kęsik, Weronika Maciak, Jakub Adamek, Monika Śmiga-Matuszowicz, Małgorzata KROK-BORKOWICZ, Anna Taratuta, Marcin Basiaga // W: ESB 2023 [Dokument elektroniczny] : 33rd annual conference of the European Society for Biomaterials : 4–8 September, Davos, Switzerland. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Davos : AO Research Institute Davos], [2023]. — (ARI Abstracts Periodical ; ISSN 2960-2483). — S. 417. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.ariabstracts.org/abstracts/2023/Collection3/Posters%20ESB2023.pdf [2023-09-28]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Chitosan and chitosan/hydroxyapatite coatings produced by electrophoretic deposition on near-$\beta$ titanium alloy and their impact on bioactivity, cell adhesion and proliferation / K. PIETRYGA, K. RECZYŃSKA, Ł. RUMIAN, M. KROK-BORKOWICZ, D. JUGOWIEC, T. MOSKALEWICZ, E. PAMUŁA // W: BioMaH [Dokument elektroniczny] : Biomaterials for Healthcare : biomaterials for tissue and genetic engineering and the role of nanotechnology : 1\textsuperscript{st} biennial conference : October 17\textsuperscript{th}–20\textsuperscript{th}, Rome, Italy : proceedings / a cura di Julietta V. Rau, Antonio Ravaglioli. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Roma : CNR, cop. 2016. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-88-8080-214-3. — S. 493–496. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Dostęp również online: {https://goo.gl/rb5tUW}

 • keywords: chitosan, hydroxyapatite, osteoblasts, electrophoretic deposition, Ti-13Nb-13Zr alloy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Degradable microspheres for cell culture and tissue engineering / Bartosz MIELAN, Elżbieta PAMUŁA, Małgorzata KROK-BORKOWICZ // W: NanoTech Poland international conference & exhibition : 1\textsuperscript{st}–3\textsuperscript{rd} June 2017, Poznań, Poland : book of abstracts / Collegium Physicum Adam Mickiewicz University in Poznań. — [Poznań : s. n.], [2017]. — S. 176. — Bibliogr. s. 176

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Degradable polymer on anodized Ti alloy surface as a hybrid material for bone replacement / Alicja Kazek-Kęsik, Małgorzata KROK-BORKOWICZ, Monika Śmiga-Matuszowicz, Elżbieta PAMUŁA, Wojciech Simka // W: ESB 2017 [Dokument elektroniczny] : 28\textsuperscript{th} annual conference of the European Society for Biomaterials (ESB) : translational activities for exploiting research on biomaterials : September 4–8, 2017, Athens, Greece : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Athens : s. n.], [2017]. — Dysk Flash. — S. 174. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 174

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • Drug delivery systems for bone tissue regeneration: functionalized porous zirconia scaffolds / Iwona PUDEŁKO, Małgorzata KROK-BORKOWICZ, Karolina Schickle, Elżbieta PAMUŁA // W: RAN'23 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 8th world congress on Recent Advances in Nanotechnology : 23–25 March 2023, Lisbon, Portugal. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Canada : International ASET Inc.], [2023]. — (Proceedings of the World Congress on Recent Advances in Nanotechnology ; ISSN 2371-5308). — e-ISBN: 978-1-990800-16-0. — S. 130-1–130-2. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://avestia.com/RAN2023_Proceedings/files/paper/NDDTE/NDDTE_130.pdf [2023-04-17]. — Bibliogr. s. 130-2. — Publikacja wydana w części: NDDTE 2023 : 8th international conference on Nanomedicine, Drug Delivery, and Tissue Engineering

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.11159/nddte23.130

22
 • Dynamic vs. static cell culture PLGA microspheres for “bottom-up” tissue engineering / Małgorzata KROK-BORKOWICZ, Bartosz MIELAN, Elżbieta PAMUŁA // W: XXII Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering (PCBBE) [Dokument elektroniczny] : Warsaw, May 19–21, 2021 : abstract book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warsaw : Committee of Biocybernetics and Biomedical Engineering of the Polish Academy of Sciences, Polish Society of Biomedical Engineering, Nalecz Institute of Biocybernetics and Biomedical Engineering PAS], [2021]. — S. 83. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://cloud.ibib.waw.pl/index.php/s/pqtp8z744Lde4Ho/download [2021-05-23]. — Bibliogr. s. 83

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Effect of the microstructure of poly(L-Lactide-co-glycolide) microsphereson cell proliferation and differentiation for modular tissue engineering application / Małgorzata KROK-BORKOWICZ, Iwona PUDEŁKO, Karolina Piotrowska, Piotr Dobrzyński, Elżbieta PAMUŁA // W: Polymat 2022 [Dokument elektroniczny] : Silesian meetings on Polymer materials: Zabrze, 17 March 2022. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Zabrze : Centre of Polymer and Carbon Materials Polish Academy of Scieces, [2022]. — e-ISBN: 978-83-964446-0-8. — S. 72. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://polymat2022.cmpw-pan.pl/ [2022-06-01]. — Dostęp po zalogowaniu. — Błąd w nazwisku: K. Piotrowska

 • keywords: PLGA, microspheres, modular tissue engineering, polymeric cell carrier

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25