Wykaz publikacji wybranego autora

Małgorzata Grygar, mgr inż.

poprzednio: Kot

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 15, z ogólnej liczby 15 publikacji Autora


1
 • Carbonaceous and nitrogenous halogenated disinfection by-products formation potential in drinking water / Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Tomasz BERGIER, Małgorzata KOT // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9914–9921. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9919–9921, Abstr.

 • keywords: haloacetic acids, trihalomethanes, haloacetonitriles, haloketones, chloropicrin, chloral hydrate, disinfection by-products

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Carbonaceous and nitrogenous halogenated disinfection by-products formation potential in drinking water / Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Tomasz BERGIER, Małgorzata KOT // W: [X] Krakow conference of young scientists 2015 : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts = X Krakowska konferencja młodych uczonych / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015 + CD [materiały konferencyjne nieuwzględnione w wersji drukowanej]. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 10). — Opis częśc. wg okładki. — ISBN: 978-83-62218-37-0. — S. 110 [CD-ROM]. — Publikacja na dołączonym CD-ROMie

 • keywords: haloacetic acids, trihalomethanes, haloacetonitriles, haloketones, chloropicrin, chloral hydrate, disinfection by-products

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Czas kontaktu a zawartość produktów ubocznych w sieci wodociągowej „Bielany”Contact time and by-products occurrence in ”Bielany” water distribution system / Małgorzata KOT, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Tomasz BERGIER // W: AQUA 2014 : problemy inżynierii środowiska : pełny materiał tekstowy i graficzny : future belongs to us : 29 i 30 maja 2014, Płock : XXXIV międzynarodowe sympozjum im. Bolesława Krzysztofika / red. pod kierunkiem Bożeny Piątkowskiej ; Politechnika Warszawska. Filia w Płocku. Instytut Budownictwa, Koło Naukowe Inżynierii Środowiska, Zakład Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska. — Płock : Politechnika Warszawska. Filia w Płocku, 2014 + CD: Film promocyjny „Wodociągi Płockie” Sp. z o. o.. — ISBN: 978-83-925264-6-9. — S. 25–30. — Bibliogr. s. 30, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: sieć wodociągowa, czas kontaktu, produkty uboczne chlorowania

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Dezynfekcja wody pitnej podchlorynem sodu i elektrochlorem[Drinking water disinfection with sodium hypochlorite and elektro-chlorine] / Małgorzata KOT, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Tomasz BERGIER // W: Dokonania naukowe doktorantów 3 [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne – streszczenia : materiały Konferencji Młodych Naukowców : Kraków, 18.04.2015 r. / oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, [2015]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-63058-49-4. — S. 165. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 165

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Electrochemically generated chlorine in water disinfection / Małgorzata GRYGAR // W: SEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-944254-0-1. — S. 68

 • keywords: drinking water, electrolysis, brine, sodium hypochlorite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Influence of a distance from a water treatment plant on the chlorination by-products occurrence in Krakow Bielany water distribution systemWpływ odległości od zakładu uzdatniania wody na zawartość produktów ubocznych chlorowania w krakowskiej sieci wodociągowej „Bielany” / Małgorzata KOT, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Tomasz BERGIER, Stanisław GRUSZCZYŃSKI // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 6 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 13471–13476. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 13476, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Influence of distance from water treatment plant on the chlorination by-products occurrence in the ends of the Bielany water distribution system / Małgorzata KOT, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Tomasz BERGIER // W: IX Krakow conference of young scientists 2014 : Krakow, October 2–4, 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2014. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 9). — ISBN: 978-83-62218-17-2. — S. 87

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Influence of modernization of disinfection method on drinking water microbial stability in Raba water distribution system in Krakow / Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Tomasz BERGIER, Zbigniew KOWALEWSKI, Małgorzata GRYGAR // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2016 vol. 25 no. 5A, s. 96–99. — Bibliogr. s. 99, Abstr.

 • keywords: disinfection, microbial stability, water distribution systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Occurrence of volatile organic chlorination by-products in water distribution system in Krakow (Poland) / Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Tomasz BERGIER, Małgorzata KOT // Desalination and Water Treatment ; ISSN 1944-3994. — 2014 vol. 52 iss. 19–21, s. 3898–3907. — Bibliogr. s. 3906–3907, Abstr.. — 11th scientific conference on Microcontaminants in human environment : 25–27 September 2013, Wisła, Poland

 • keywords: trihalomethanes, haloacetonitriles, haloketones, chloropicrin, chloral hydrate, disinfection by-products, distribution systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1080/19443994.2014.887490

10
 • Podchloryn sodu a elektrochlor[Sodium hypochlorite and electro-chlorine] / Małgorzata GRYGAR // W: OSA : Odpady – Środowisko – Atmosfera : II ogólnopolska konferencja naukowa : 20–21 kwietnia 2016. — [Polska : s. n.], [2016]. — S. 8–9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Potencjał tworzenia się lotnych halogenowych produktów ubocznych chlorowania wody w krakowskich sieciach wodociągowych „Raba” i „Bielany”Volatile halogenated chlorination by-products formation potential in Krakow water distribution systems „Raba” and „Bielany” / Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Tomasz BERGIER, Małgorzata KOT // W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód = Water supply and water quality / red. Zbysław Dymaczewski, Joanna Jeż-Walkowiak, Mariusz Nowak. — Poznań ; Toruń : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2014. — (Inżynieria na Rzecz Ochrony Środowiska / red. Jan F. Lemański, Sergiusz Zabawa). — ISBN: 978-83-89696-93-2. — S. 519–534. — Bibliogr. s. 532–534

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Wpływ odległości od zakładu uzdatniania wody na zawartość produktów ubocznych chlorowania w krakowskiej sieci wodociągowej „Bielany”Influence of distance from water treatment plant on the chlorination by-products occurrence in the Krakow ”Bielany” water distribution system / Małgorzata KOT, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Tomasz BERGIER, Stanisław GRUSZCZYŃSKI // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4502–4509. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4508–4509, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zakład uzdatniania wody, chlorowanie, zaopatrzenie miasta

  keywords: chlorination by-product, water treatment plant

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Wykorzystanie złoża zeolitowego do usuwania azotowych organicznych prekursorów tworzenia chloramin z wody basenowejApplication of zeolite resin to remove organic-nitrogen precursors of chloramines formation from swimming pool water / Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Tomasz BERGIER, Małgorzata GRYGAR // W: Dezynfekcja wody : zagrożenia, wyzwania, nowe technologie / red. nauk. Tomasz Bergier, Agnieszka Włodyka-Bergier. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — ISBN: 978-83-7464-946-9. — S. 215–224. — Bibliogr. s. 222-224, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: produkty uboczne dezynfekcji, woda basenowa, złoże zeolitowe

  keywords: disinfection by-products, swimming pool water, zeolite resin

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wykorzystanie złoża zeolitowego do usuwania azotowych organicznych prekursorów tworzenia chloramin z wody basenowej[Application of zeolite resin to remove organic-nitrogen precursors of chloramines formation from swimming pool water] / Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Tomasz BERGIER, Małgorzata GRYGAR // W: Dezynfekcja wody : zagrożenia, wyzwania, nowe technologie : I konferencja naukowo-techniczna : Kraków 21–22 września 2017 : program konferencji, streszczenia referatów i posterów. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — ISBN: 978-83-7464-955-1. — S. 41

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Zmiany zawartości lotnych organicznych ubocznych produktów chlorowania w systemach dystrybucji wody w zależności od jej odczynu[Variations in volatile organic chlorination by-products content in water distribution system depending on pH of water] / Małgorzata KOT, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Tomasz BERGIER // W: „Nauka dla środowiska przyrodniczego” [Dokument elektroniczny] : IV ogólnopolska konferencja młodych naukowców w Poznaniu : Poznań, 23–25 kwietnia 2015 r. : książka abstraktów / Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poznań : Uniwersytet Przyrodniczy], [2015]. — 1 dysk optyczny. — S. 54. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • słowa kluczowe: pH, uboczne produkty dezynfekcji, wodzian chloralu, chloropikryna, halogenoketony, halogenoacetonitryle, trihalogenometany

  cyfrowy identyfikator dokumentu: