Wykaz publikacji wybranego autora

Małgorzata Dudziak-Kowalska, mgr

kustosz dyplomowany

Biblioteka Główna
BG-ooz, * Oddział Opracowania Zbiorów


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o komunikacji społecznej i mediach


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0003-0388-8589 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e7092b3878c28a04739af97

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 23, z ogólnej liczby 24 publikacji Autora


1
 • Biblioteka Główna AGH – łatwiejsze wyszukiwanie[The Main Library – easier search the online catalogue] / Barbara JANCZAK, Małgorzata DUDZIAK-KOWALSKA // BIS : Biuletyn Informacyjny Studentów AGH ; ISSN 1899-2536. — 2009 październik, s. 8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Biblioteka Opactwa św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w StaniątkachThe Library of St. Adalbert's Abbey of Benedictine Nuns in Staniątki / Małgorzata DUDZIAK-KOWALSKA, Barbara JANCZAK // Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne ; ISSN 0518-3766. — 2015 T. 103, s. 39–60. — Bibliografia w formie przypisów, Summ.

 • słowa kluczowe: biblioteka klasztorna, opactwo benedyktynek w Staniątkach

  keywords: monastery library, Abbey of Benedictine Nuns in Staniątki

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Bibliotekarze w dziewięćdziesięcioleciu Akademii Górniczo-HutniczejLibrarians in the ninety-year history of the AGH University of Science and Technology / Jerzy KRAWCZYK, Barbara JANCZAK, Małgorzata DUDZIAK-KOWALSKA. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009 + CD-ROM [zawierający publikację oraz galerię zdjęć]. — 220 s.. — Indeks, Abstr.. — ISBN: 978-83-7464-232-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Biblioteki na Krymie[Libraries on Crimea] / Małgorzata DUDZIAK-KOWALSKA, Barbara JANCZAK // Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1507-7187. — 2017 nr 3, s. 1–15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/download/522/689 [2017-10-10]. — Bibliogr. s. 14–15, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: Krym, usługi biblioteczne, krymskie biblioteki, funkcje bibliotek

  keywords: Crimea, library functions, library services, Crimean libraries

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Doskonalenie zawodowe bibliotekarzy w zakresie katalogowania przedmiotowego (przykładowy model szkolenia)[Professional training of librarians in subject cataloging (an example model training)] / Małgorzata DUDZIAK-KOWALSKA, Barbara JANCZAK // Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1507-7187. — 2004 nr 3, Czytelnictwo dzieci i młodzieży, s. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2004/54/dudziak.php [2004-09-21]. — Bibliogr. s. [5]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Efektywność kooperacyjnej metody opracowania zbiorów zwartych w katalogu centralnym NUKAT : doświadczenia Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w KrakowieEffectiveness of non-serial publication cataloguing cooperative method applied by NUKAT (The National Union Cataloge) : the experiences of the Main Libraty of AGH University of Science and Technology / Małgorzata DUDZIAK-KOWALSKA // Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1507-7187. — 2010 nr 7, ekran 1–4. — Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2010/116/a.php?dudziak [2010-10-22]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • E-integracja czy e-wykluczenie? : krakowskie środowisko emerytowanych bibliotekarzy i świat nowych technologii informacyjnych (wyniki badań ankietowych)[Digital divide within the Cracow population of retired librarians (questionnaire research report) / Małgorzata DUDZIAK-KOWALSKA, Barbara JANCZAK // Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1507-7187. — 2013 nr 9, s. 1–16. — Tryb dostępu: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/download/127/287 [2013-12-19]. — Bibliogr. s. 13, Streszcz.

 • słowa kluczowe: technologie informacyjne i komunikacyjne, emerytowani bibliotekarze, wykluczenie informacyjne

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Internetowe strony WWW bibliotek jako element public relations[Library internet WWW web pages as a part of public relations] / Małgorzata DUDZIAK-KOWALSKA // Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1507-7187. — 2004 nr 5, ekran 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2004/56/kowalska.php [2004-09-21]. — Bibliogr. ekran 5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Jak wyszukiwać za pomocą haseł przedmiotowych : nowa instrukcja w katalogu komputerowym BG AGH[Searching by subject headings : new information for users of the BG AGH online catalogue] / Barbara JANCZAK, Małgorzata DUDZIAK-KOWALSKA // Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1898-9624. — Tytuł poprz.: Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej. — 2009 nr 24, s. 30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Jubileuszowe wydawnictwa Biblioteki Głównej AGH[Jubilee publications of the Main Library at the AGH University of Science and Technology] / Anna CHADAJ, Małgorzata DUDZIAK-KOWALSKA, Maria GARCZYŃSKA, Ewa POSTAWA // Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1898-9624. — Tytuł poprz.: Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej. — 2009 nr 22, s. 22–24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Katalog przedmiotowy Biblioteki Głównej AGH i jego przydatność w ocenie użytkownikówThe subject catalogue of the Main Library of the AGH University of Science and Technology and valuation of its usefulness by users / Barbara JANCZAK, Małgorzata DUDZIAK-KOWALSKA // Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1507-7187. — 2008 nr 6, ekran [1–6]. — Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2007/97/a.php?janczak_dudziak [2008-09-17]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Krystyna Miroszewska : z żałobnej kartyKrystyna Miroszewska : obituaries / Małgorzata DUDZIAK-KOWALSKA // Bibliotekarz ; ISSN 0208-4333. — 2017 nr 1, s. 40–41. — Afiliacja Autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Nie tylko bibliotekarze... : pracownicy bibliotek Akademii Górniczo-Hutniczej w stuleciu uczelniNot only librarians... : the library staff in the hundred-year history of the AGH University of Science and Technology / Małgorzata DUDZIAK-KOWALSKA, Barbara JANCZAK, Jerzy KRAWCZYK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2019. — 311, [1] s.. — Bibliogr. w formie przypisów, Abstr.. — ISBN: 978-83-66364-12-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Poprawność formalna hasła rozwiniętego typu: temat-określnik rzeczowy (swobodny) w języku KABAValidity of extended subject heading comprising free-floating topical division in the KABA language / Małgorzata DUDZIAK-KOWALSKA // Bibliotekarz ; ISSN 0208-4333. — 2004 nr 5, s. 10–14. — Bibliogr. s. 14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Realizacja projektu digitalizacji kartkowego katalogu alfabetycznego w Bibliotece Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie[Alphabetical card catalogue digitalization project in the Main Library at the AGH University of Science and Technology – the realisation] / Małgorzata DUDZIAK-KOWALSKA // Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1507-7187. — 2011 nr 8: Finanse w kulturze, ekran 1–7. — Tryb dostępu: http://www.nowyebib.info/biuletyn/archiwum-numerow/758-ebib-82011-1266 [2012-01-22]. — Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Szkolenie studentów I roku AGHTraining for students of the first year on the AGH / Małgorzata DUDZIAK-KOWALSKA // Bibliotekarz ; ISSN 0208-4333. — 2003 nr 11, s. 20–22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Tematy techniczne w języku KABA : wybrane aspekty praktyki katalogowania przedmiotowego piśmiennictwa technicznegoTechnical subjects in the KABA language : selected aspects of subject cataloguing of technical literature / Małgorzata DUDZIAK-KOWALSKA, Barbara JANCZAK // W: Opracowanie przedmiotowe dokumentów z zakresu nauk ścisłych: matematyczno-przyrodniczych i technicznych ; Język haseł przedmiotowych KABA: teoria, praktyka, przyszłość [Dokument elektroniczny] : Kazimierz Dolny, 20–22 września 2006. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, KWE [Komisja Wydawnictw Elektronicznych], Redakcja „Elektronicznej Biblioteki”, 2006. — (Materiały Konferencyjne EBIB ; nr 15). — S. [1–3]. — Tryb dostępu: http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/kaba/dudziak_janczak.php [2006-11-07]. — Bibliogr. s. [3]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Współpraca bibliotek akademickich w zakresie opracowania rzeczowego zbiorów zwartych w ramach katalogu centralnego NUKATCollaboration between academic libraries in the field of subject cataloguing within the central catalogue NUKAT / Małgorzata DUDZIAK-KOWALSKA // W: Tradycja i nowoczesność bibliotek akademickich : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Rzeszów–Czarna, 1–3 czerwca 2005 r. / oprac. materiałów: Ewa Bieniasz, Krystyna Serwatko, Bożena Jaskowska. — Rzeszów : Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005. — ISBN10: 8392251504. — S. 158–169. — Abstr.. — Toż. W: Tradycja i nowoczesność bibliotek akademickich [Dokument elektroniczny] : ogólnopolska konferencja naukowa : Rzeszów–Czarna, 1–3 czerwca 2005 r. - Wersja do Windows. - Dane tekstowe. - Rzeszów : Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005. - 1 dysk optyczny. - S. 158–169. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. - Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Współpraca Oddziału Opracowania Zbiorów Biblioteki Głównej AGH z bibliotekami sieci uczelnianej w zakresie tworzenia wspólnej bazy katalogowej (wybrane aspekty komunikacji wewnętrznej)[Collaboration between the UST-AGH Main Library Division for Cataloguing and the university network of faculty libraries in creation of the common catalogue base (certain aspects of internal communication)] / Małgorzata DUDZIAK-KOWALSKA // Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1507-7187. — 2013 nr 6, ekran 1–7. — Tryb dostępu: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/download/27/175 [2013-11-27]. — Bibliogr. ekran 7, Streszcz.

 • słowa kluczowe: komunikacja wewnętrzna, system biblioteczno-informacyjny AGH, współpraca międzybiblioteczna, opracowanie zbiorów

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wystawy biblioteczne jako element edukacji humanistycznej studentów w uczelni technicznej : z doświadczeń Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie[Exhibitions in libraries as an element of humanistic education of technical univeristy's students : the Main Library at the AGH University of Science and Technology experiences] / Małgorzata DUDZIAK-KOWALSKA, Ewa SZAFLARSKA // W: Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej [Dokument elektroniczny] : funkcje i wyzwania w XXI wieku : konferencja w dniach 16–17 maja 2011, Kraków. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego], [2011]. — Slajdy [1–13]. — Wersja do Adobe Acrobat Reader ; tryb dostępu: {http://www.up.krakow.pl/biblio/konferencja/pdf/Dudziak-Kowalska_M._Szaflarska_E.-Wystawy_biblioteczne.pdf} [2012[01[22]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Wystawy biblioteczne jako element edukacji humanistycznej studentów w uczelni technicznej : z doświadczeń Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w KrakowieLibrary exhibitions as an element of humanistic education of students of a technical university : from the experiences of the Library of the University of Science and Technology in Krakow / Małgorzata DUDZIAK-KOWALSKA, Ewa SZAFLARSKA // W: Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej : funkcje i wyzwania w XXI wieku / red. nauk. Stanisław Skórka ; współpr. Ewa Piotrowska. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2013. — ISBN: 978-83-7271-804-4. — S. 183–194. — Bibliogr. s. 193, Abstr.. — Publikacja zamieszczona w części: Wystawy, imprezy, projekty. — Stanowi rozszerzoną wersję referatu z konferencji w Krakowie, 16–17 maja 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Z dziejów średniego szkolnictwa bibliotekarskiego : Liceum bibliotekarskie w Krakowie (1947–1960)Some materials relating to the history of librarianship secondary schools : the case example of the librarianship school in Cracow (1947–1960) / Małgorzata DUDZIAK-KOWALSKA, Barbara JANCZAK // Biblioteka ; ISSN 1506-3615. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Biblioteka ; ISSN: 0551-6579. — 2011 nr 15, s. 196–215. — Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: