Wykaz publikacji wybranego autora

Małgorzata Buśko, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgzik, Katedra Geodezji Zintegrowanej i Kartografii


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2855-8762 orcid iD

ResearcherID: F-5341-2016

Scopus: 36139235100

PBN: 5e709207878c28a04738edb7

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 65, z ogólnej liczby 66 publikacji Autora


1
 • Active collection of data in the real estate cadastre in systems with a different pedigree and a different way of building development: learning from Poland and Slovakia / Małgorzata BUŚKO, Jacek Zyga, L’ubica Hudecová, Peter Kysel’, Monika Balawejder, Michal Apollo // Sustainability [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2071-1050. — 2022 vol. 14 iss. 22 art. no. 15046, s. 1-17. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 15-17, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-11-14. — tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/14/22/15046/pdf?version=1668420928

  orcid iD
 • keywords: property cadastre, land and buildings records, building development, dispersed development, scattered development

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/su142215046

2
 • Aktualne problemy gospodarki nieruchomościami w Polsce na tle przemian organizacyjno-prawnych : monografia[The current problems of real estate management in Poland against the background of organizational and legal changes] / pod red. Moniki Balawejder, Moniki Miki ; aut.: Monika Balawejder, Małgorzata BUŚKO, Radosław Cellmer, Kamila Juchniewicz-Piotrowska, Przemysław Leń, Monika Mika, Katarzyna Szczepankowska, Ewelina WÓJCIAK, Justyna Wójcik-Leń, Sabina Źróbek. — Rzeszów : Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, 2015. — 144 s.. — Bibliogr. s. 128–139. — ISBN: 978-83-60507-20-9. — tekst: http://wsie.edu.pl/wp-content/uploads/2014/06/aktualne-problemy-srodek.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Aktualne problemy katastru w Polsce : praca zbiorowa[Present cadastral problems in Poland] / pod red. nauk. Roberta Łuczyńskiego ; aut.: Małgorzata Akińcza, Agnieszka BIEDA, Małgorzata BUŚKO, Honorata Hannibal, Paweł HANUS, Ryszard HYCNER, Robert KRZYŻEK, Anita KWARTNIK-PRUC, Robert Łuczyński, Anna PRZEWIĘŹLIKOWSKA. — Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2015. — 124 s.. — (Monografie Naukowe Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Geodezja i Kartografia ; t. 2). — Bibliogr. s. 122–124. — ISBN: 978-83-7814-470-0. — Afiliacja na podstawie erraty

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Aktualne zagadnienia związane z przebiegiem kształcenia uniwersyteckiego geodetówPresent issues associated with the university education of surveyors / Małgorzata BUŚKO, Anna PRZEWIĘŹLIKOWSKA // W: Aktualne problemy edukacji geodezyjnej / pod red. Ireneusza Wyczałka i Artura Plichty. — Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2012. — ISBN: 978-83-7775-203-6. — S. 17–28. — Bibliogr. s. 27–28, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Aktualne zagadnienia związane z przebiegiem kształcenia uniwersyteckiego geodetów na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w KrakowiePresent issues connected with the university education of surveyors at the Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering at AGH-UST in Krakow / Małgorzata BUŚKO, Anna PRZEWIĘŹLIKOWSKA // W: EUROmatyka2012.PL : geodezyjna konferencja naukowo-dydaktyczna : Poznań-Puszczykowo, 31 maja – 2 czerwca 2012 : streszczenia referatów = EUROmatyka2012.PL : geodetic science and education conference : Poznań-Puszczykowo, May 31 – June 2, 2012 : abstracts / ed. Ireneusz Wyczałek ; Politechnika Poznańska. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Zakład Geodezji, [et al.]. — [Poznań : Politechnika Poznańska], [2012]. — S. 14–15. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza przepisów prawa w zakresie wyznaczania powierzchni użytkowej budynku i lokalu mieszkalnegoAnalysis of legal provisions regarding the determination of usable floor area of a building and living premises / Małgorzata BUŚKO // Przegląd Geodezyjny ; ISSN 0033-2127. — 2015 R. 87 nr 12, s. 8–12. — Bibliogr. s. 12

 • słowa kluczowe: pomiar powierzchni, powierzchnia użytkowa, atrybuty budynku, obmiar budynku

  keywords: usable floor area, attributes of building, floor space measurement, quantity survey of a bulding

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/50.2015.12.1

7
 • Analiza przepisów prawnych dotyczących treści map do celów projektowych w aspekcie uzgodnionych sieci uzbrojenia terenuAnalysis of legal regulations concerning the content of maps for design purposes with respect to approved networks of facilities / Małgorzata BUŚKO, Anna PRZEWIĘŹLIKOWSKA // Przegląd Geodezyjny ; ISSN 0033-2127. — 2010 R. 82 nr 10, s. 7–10. — Bibliogr. s. 10, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analiza wpływu zmian przepisów prawa dotyczących budynków w aspekcie aktualizacji bazy danych katastru nieruchomościAnalysis of the influence of amendments to the legal provisions relating to building structures on keeping the real estate cadastral database updated / Małgorzata BUŚKO // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2016 nr II/1, s. 395–410. — Bibliogr. s. 409–410, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: kataster nieruchomości, powierzchnia użytkowa, status budynku, kontur budynku, powierzchnia zabudowy, aktualizacja bazy danych

  keywords: cadastre, status of the building, outline of the building, built-up area, floor area, update of the database

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.14597/infraeco.2016.2.1.028

9
 • Analiza wpływu zmian przepisów prawa dotyczących budynków w aspekcie aktualności bazy danych katastru nieruchomościAnalysis of the influence of amendments to the legal provisions relating to building structures on keeping the real estate cadastral database updated / Małgorzata BUŚKO // W: VII międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowania w różnych dziedzinach gospodarki” [Dokument eleketroniczny] : Kamionka, 8–10 czerwca 2016 r. : streszczenia referatów. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rzeszów : Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, [2016]. — e-ISBN: 978-83-60507-30-8. — S. 21–23. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://goo.gl/0kpba5 [2016-07-12]. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: powierzchnia użytkowa, dane ewidencyjne budynku, status budynku, kontur budynku, powierzchnia zabudowy

  keywords: building cadastral data, status of the building, outline of the building, built-up area, floor area

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Analiza zróżnicowania nazewnictwa elementów uzbrojenia terenu w ujęciu branżowym na przykładzie osiedla domów jednorodzinnychAnalysis of differences in naming of elements of the utility network based on the example of an estate of single family houses / Małgorzata BUŚKO, Anna PRZEWIĘŹLIKOWSKA // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2011 nr 4, s. 31–39. — Bibliogr. s. 39, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Analysis of changes in drafting a base map in view of amendments to the provisions of lawAnaliza zmian redakcji mapy zasadniczej w aspekcie nowelizacji przepisów prawa / Małgorzata BUŚKO // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2017 vol. 11 no. 2, s. 29–40. — Bibliogr. s. 39–40. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2017.11.2/geom.2017.11.2.29.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: mapa zasadnicza, baza danych przestrzennych, redakcja mapy, redakcja kartograficzna, BDOT (topographic database)

  keywords: spatial database, BDOT (topographic database), cartographic editing, map editing, base map

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2017.11.2.29

12
 • Analysis of changes in land use patterns pursuant to the conversion of agricultural land to non-agricultural use in the context of the sustainable development of the Malopolska region / Małgorzata BUŚKO, Beata Szafrańska // Sustainability [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2071-1050. — 2018 vol. 10 iss. 1 art. no. 136, s. 1–22. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 19–22, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-01-09. — tekst: https://goo.gl/VJn4Pa

  orcid iD
 • keywords: sustainable development, agricultural land, conversion of agricultural land to non-agricultural use, changes of agricultural land use

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/su10010136

13
 • Analysis of legal regulations and proposed changes in definition of contour of building in real estate cadastreAnaliza przepisów prawa i propozycje zmian w zakresie definicji konturu budynku w katastrze nieruchomości / Małgorzata BUŚKO // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2018 vol. 12 no. 1, s. 29–44. — Bibliogr. s. 41–44, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2018.12.1/geom.2018.12.1.29.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: dane przestrzenne, budynek, kataster nieruchomości, kontur budynku, powierzchnia zabudowy, ewidencja budynków

  keywords: spatial data, real estate cadastre, building structure, development area, register of building structures, contour of building strucure

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2018.12.1.29

14
 • Analysis of legal regulations concerning the division of a building lot, with a building on it, in view of geodesic and building regulationsAnaliza przepisów prawnych dotyczących podziału działki zabudowanej budynkiem w aspekcie przepisów geodezyjnych i budowlanych / Małgorzata BUŚKO, Anna PRZEWIĘŹLIKOWSKA // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2009 vol. 3 no. 4, s. 23–31. — Bibliogr. s. 30–31, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2009-04/Geomatics_2009_4_02.pdf

 • słowa kluczowe: podział nieruchomości, ewidencja gruntów i budynków, nieruchomość, budynek, działka ewidencyjna

  keywords: building, property, land and property register, division of property, record parcel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Analysis of the quality of academic education of geodesy and cartography graduates with respect to employment in geodesy administrationAnaliza jakości wykształcenia akademickiego absolwentów kierunku geodezja i kartografia w aspekcie zatrudnienia w administracji geodezyjnej / Małgorzata BUŚKO, Anna PRZEWIĘŹLIKOWSKA // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2010 vol. 4 no. 1, s. 21–32. — Bibliogr. s. 32, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2010-01/Geomatics_2010_1_02.pdf

 • słowa kluczowe: kształcenie, geodezja i kartografia, administracja geodezyjna

  keywords: education, geodesy and cartography, geodesy administration

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Application of precise distancers and GPS receivers for lenght determination and Krakow-located „Wisła” calibration baseline stability control / Tadeusz SZCZUTKO, Mariusz FRUKACZ, Małgorzata BUŚKO // Reports on Geodesy ; ISSN 0867-3179. — 2011 no. 1 Research contributions in the field of engineering surveying within the period 2009–2011, s. 477–484. — Bibliogr. s. 484, Summ.. — ISBN: 978-83-85287-89-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Application of the GEO-INFO GIS for modernization of the cadastreZastosowanie systemu SIP GEO-INFO do prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków / Małgorzata BUŚKO, Anna PRZEWIĘŹLIKOWSKA // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2013 vol. 7 no. 4, s. 17–29. — Bibliogr. s. 28–29, Summ., Streszcz.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2013.7.4/geom.2013.7.4.17.pdf

 • słowa kluczowe: System Informacji Przestrzennej GEO-INFO, modenizacja EGiB, ewidencyjna baza danych o budynkach

  keywords: modernization of the cadastre, record database of buildings, GEO-INFO Geographic Information System

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2013.7.4.17

18
 • Atrybuty określające sposób użytkowania budynku w aspekcie prowadzenia katastru nieruchomości i harmonizacji danych z innymi rejestrami publicznymiAttributes determining the intended use of a building structure in view of keeping the cadastral database and harmonization of the data with other public records / Małgorzata BUŚKO // W: 8\textsuperscript{th} international scientific conference in series: Innovative technologies for surveying – using in various sectors of the economy : 7–9 June 2017, Kamionka, Poland : book of abstracts / red. Monika Balawejder, Katarzyna Matkowska, Artur Warchoł ; Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie etc.. — Rzeszów : WSIE, [2017]. — ISBN10: 83-60507-32-5. — S. 28–29. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: kataster nieruchomości, procedury prawne, funkcja budynku, przeznaczenie budynku, zmiana funkcji budynku

  keywords: real estate cadastre, legal procedures, function of the building, intended use of the building, changing function of the building

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Budynki w katastrze nieruchomości – atrybuty, pomiar, wymiana danych ewidencyjnych : [prezentacja slajdów][Buildings in the real estate cadastre – attributes, measurement, data exchange registration] / Małgorzata BUŚKO // W: Krakowskie spotkania z INSPIRE [Dokument elektroniczny] : europejskie i krajowe aspekty katastru nieruchomości : XI ogólnopolskie sympozjum : Kraków, 11–12 maja 2015. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : INSPIRE ; Urząd Miasta Krakowa], [cop. 2015]. — Slajd 1–47. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://inspire.krakow.pl/materialy2015/2.Busko.pdf [2015-06-10]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Building a spatial information system to support the development of agriculture in Poland and Ukraine / Beata Szafranska, Małgorzata BUŚKO, Oleksandra Kovalyshyn, Pavlo Kolodiy // Agronomy [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2073-4395. — 2020 vol. 10 iss. 12 art. no. 1884, s. 1-14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 12-14, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-11-27. — tekst: https://www.mdpi.com/2073-4395/10/12/1884/pdf

  orcid iD
 • keywords: agricultural economics and policy, sustainable agriculture, rural management, geographic information system in agriculture, prioritisation of land management activities, information technology in agriculture, communication technology in agriculture, ICT in agriculture

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/agronomy10121884

21
 • Bulding contour line in the database of the real estate cadastre in Poland pursuant to applicable laws / M. BUŚKO // EconTechMod (Lublin) : an international quarterly journal on economics in technology, new technologies and modelling processes ; ISSN 2084-5715. — 2016 vol. 5 no. 3, s. 183–190. — Bibliogr. s. 189–190, Abstr.. — tekst: http://econtechmod.pl/wp-content/uploads/2016vol5_3/2016_3_24.pdf

 • keywords: cadastre, outline of the building, built-up area, update of the database, building contour line

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Charakterystyka wybranych cech funkcjonalnych tachimetrów elektronicznychCharacteristics of the selected functional features of electronic tachometers / Małgorzata BUŚKO // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2006 t. 12 z. 1, s. 43–54. — Bibliogr. s. 53–54, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEODEZJA/2006-01/Geodezja_2006_1_04.pdf

 • słowa kluczowe: tachimetry elektroniczne, pomiary odległości bez pryzmatu, system samonaprowadzania na cel

  keywords: Automatic Target Recognition (ATR), non prism measurements, electronic tacheometers

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Charakterystyka, zasady działania i sposoby sprawdzania niwelatorów cyfrowychA profile of digital levels, operation principles and metods of their egzamination / Józef BELUCH, Małgorzata BUŚKO, Mariusz FRUKACZ // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2004 t. 10 z. 2, s. 117–126. — Bibliogr. s. 126, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Classification of precise levelling instruments referring to the measurements of historic city centres / Małgorzata BUŚKO, Mariusz FRUKACZ, Tadeusz SZCZUTKO // W: 9th ICEE [Dokument elektroniczny] : the 9th International Conference Environmental Engineering : May 22–23, 2014, Vilnius, Lithuania : selected papers / ed. by Donatas Cygas, Tomaz Tollazzi. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University Press Technika, cop. 2014. — 1 dysk optyczny. — (International Conference on Environmental Engineering : selected papers ; ISSN 2029-7092). — ISBN: 978-609-457-640-9 ; e-ISBN: 978-609-457-690-4. — S. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 6, Abstr.

 • keywords: classification, checking, levelling instruments, levelling rods, periodic monitoring

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3846/enviro.2014.197

25
 • Comparative analysis of determining the market value of forest real properties using various valuation techniques / Małgorzata BUŚKO // Real Estate Management and Valuation [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2300-5289. — Tytuł poprz.: Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości ; ISSN: 1733-2478. — 2018 vol. 26 no. 1, s. 51–62. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 61–62, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-04-16. — tekst: https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/remav.2018.26.issue-1/remav-2018-0005/remav-2018-0005.xml

  orcid iD
 • keywords: market value, valuation of the stand, forest property, public forest, stock survey

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/remav-2018-0005