Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Małecka, dr

adiunkt

Wydział Humanistyczny
WH-kkf, Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 901235

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 27, z ogólnej liczby 27 publikacji Autora


1
 • A blow to Polish science: the arrest of professors of the Academy of Mining in Sonderaktion Krakau / Anna MAŁECKA // Slov'âns'kij Vìsnik : zbìrnik naukovih prac' / Rìvnens'kij deržavnij gumanìtarnij unìversitet, Rìvnens'kij ìnstitut slov'ânoznavstva, Kiïvs'kogo slavìstičnogo unìversitetu. Serìâ ”Ìstoričnì ta polìtičnì nauki”. — 2014 vip. 19, s. 91–94. — Bibliogr. s. 94

 • keywords: Sonderaktion Krakau, arrest of Kraków professors, arrest of professors of the Academy of Mining in Kraków, World War II in Kraków

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Bohater czy Bóg-człowiek? : w kręgu antropologii filozoficznej Thomasa Carlyle'a i Mikołaja Bierdiajewa[The hero or the God-man? : on Thomas Carlyle's and Nicolai Berdyaev's philosophical anthropologies] / Anna MAŁECKA, Katarzyna STARK // W: Religia a współczesne stosunki międzynarodowe / pod red. Bogusławy Bednarczyk, Zbigniewa Paska, Piotra Stawińskiego. — Kraków : [s. n.], 2010. — S. 285–300

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Carlyle'owska filozofia pracy wobec kryzysu znaczenia[Carlylean philosophy of work and the crisis of meaning] / Anna MAŁECKA // W: Praca i bezczynność : szkice o polityce, społeczeństwie i kulturze / pod red. nauk. Roberta Borkowskiego. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0291). — ISBN: 978-83-7464-170-8. — S. 83–89

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Ciemna noc i duchowe przebudzenie – obraz doświadczenia mistycznego w twórczosci Thomasa Carlyle'aDark night and spiritual rebirth : the image of mystical experience in Thomas Carlyle's writings / Anna MAŁECKA // W: Noce romantyków : literatura – kultura – obyczaj / pod red. Dominiki Skiby, Anny Rej, Mariana Ursela. — Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, cop. 2015. — ISBN: 97883-242-2667-2. — S. 428–440

 • keywords: Thomas Carlyle, Sartor Resartus, mystical experience, dark night, Gospel of work

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Edukacyjna funkcja muzeum XXI wieku[The educational function of the 21st century museum] / Anna MAŁECKA // W: Dylematy kultury globalnej / red. nauk. Bogna Choińska, Stefan Konstańczak, Małgorzata Olech. — Słupsk : Katedra Filozofii Akademii Pomorskiej, cop. 2008. — ISBN: 978–83-920270-9-6. — S. 55–63

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Historical peregrinations of Nikolai Berdyaev / Katarzyna STARK, Anna MAŁECKA // Slov'âns'kij Vìsnik : zbìrnik naukovih prac' / Rìvnens'kij deržavnij gumanìtarnij unìversitet, Rìvnens'kij ìnstitut slov'ânoznavstva, Kiïvs'kogo slavìstičnogo unìversitetu. Serìâ ”Ìstoričnì ta polìtičnì nauki”. — 2015 vip. 22, s. 46–50. — Bibliogr. s. 50

 • keywords: philosophy of history, religious philosophy, Russian philosophy, Berdyaev

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • History as philosophy teaching by examples: a study in Oskar Schindler's Enamel Factory / Anna MAŁECKA // Slov'âns'kij Vìsnik : zbìrnik naukovih prac' / Rìvnens'kij deržavnij gumanìtarnij unìversitet, Rìvnens'kij ìnstitut slov'ânoznavstva, Kiïvs'kogo slavìstičnogo unìversitetu. Serìâ ”Ìstoričnì ta polìtičnì nauki”. — 2013 vip. 16, s. 26–30. — Bibliogr. s. 30

 • keywords: history museum, postmodern museum, World War II, Kraków under Nazi Occupation, Oskar Schindler's Enamel Factory

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Humor in the perspective of logos: the inspirations of ancient Greek philosophy / Anna MAŁECKA // W: Phenomenology/ontopoiesis retrieving geo-cosmic horizons of antiquity. Pt. 2, Logos and life / ed. Anna-Teresa Tymieniecka. — Dordrecht [etc.] : Springer, cop. 2011. — (Analecta Husserliana : the yearbook of phenomenological research ; ISSN 0167-7276 ; vol. 110). — Publikacja zawiera materiały z: 60th International Congress at the University of Bergen : logos and life : phenomenology/ontopoiesis retrieving geo-cosmic horizons of antiquity. — ISBN: 978-94-007-1690-2. — S. 495–506. — Bibliogr. s. 505–506

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Humor, sympatia, patos : wokół brytyjskich koncepcji z przełomu XVIII i XIX wiekuHumour, sympathy and pathos : on British theories at the turn of the 18\textsuperscript{th} and 19\textsuperscript{th} centuries / Anna MAŁECKA // W: Media, kobieta i śmiech = Media, woman and laughter / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta ; [aut. Wacław Branicki et al.]. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2006. — (Prace Zakładu Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 8) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — ISBN10: 83-7464-101-0. — S. 105–117

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Muzea sportu – depozytariusze ideałów olimpijskich[Sports museums – the depositaries of Olympic ideals] / Anna MAŁECKA // W: Sport i turystyka w zwierciadle wartości społecznych / pod red. Marii Zowisło, Jerzego Kosiewicza ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. — Kraków : University of Physical Education, 2015. — (Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; ISSN 2082-7202 ; nr 28). — ISBN: 978-83-62891-44-3. — S. 93–100

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Od muzeów epoki przemysłowej do muzeów multimedialnych[From the museums of industrial epoch to multimedia museums] / Anna MAŁECKA // W: Od robotnika do internauty : w kierunku społeczeństwa informacyjnego : 40-lecie socjologii w Akademii Górniczo-Hutniczej = From the factory hand to the Internet surfer : towards the information society : fourty years of sociology at the AGH University of Science and Technology / pod red. Anny Siwik, Lesława H. Habera. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0329). — ISBN: 978-83-7464-214-9. — S. 331–338. — Bibliogr. s. 338

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Piękno i przemijanie w refleksji Jana Pawła II[Beauty and transience in John Paul II's thought] / Anna MAŁECKA // W: Oblicza piękna : sympozja, 3 / red. nauk. Czesława Piecuch. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, cop. 2009. — ISBN: 978-83-7252-463-8. — s. 109–115

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Styl i znaczenie w architekturze (Gaudi, Gehry, Libeskind)Style and meaning in architecture (Gaudi, Gehry, Libeskind) / Anna MAŁECKA // Stylistyka ; ISSN 1230-2287. — 2008 vol. 17, s. 41–48. — Bibliogr. s. 47–48

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Symbole i ich starzenie się w ujęciu Thomasa Carlyle'aSymbols and their ageing in Thomas Carlyle's philosophy / Anna MAŁECKA // Stylistyka ; ISSN 1230-2287. — 2007 t. 16, s. 117–124. — Bibliogr. s. 123

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Symboliczna rekonstrukcja przeszłości we współczesnych muzeach historycznychThe symbolic reconstruction of the past in 21st century history museums / Anna MAŁECKA // W: Człowiek w komunikacji i kulturze / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta. — Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2013. — (Prace Katedry Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 15) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60741-57-3. — S. 88–99. — Bibliogr. s. 98–99, Streszcz.

 • słowa kluczowe: muzeum historyczne, muzeologiczna rekonstrukcja przeszłości, Muzem Żydowskie w Berlinie, Muzeum Powstania Warszawskiego, Fabryka Emalia Oskara Schindlera

  keywords: history museum, Oskar Schindler's Enamel Factory, museological reconstruction of the past, Jewish Museum in Berlin, Museum of Warsaw Uprising

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • The creative potential of humor / Anna MAŁECKA // W: Phenomenology of space and time : the forces of the cosmos and the ontopoietic genesis of life: book one / ed. Anna-Teresa Tymieniecka. — Cham ; [etc.] : Springer, cop. 2014. — (Analecta Husserliana : the yearbook of phenomenological research ; ISSN 0167-7276 ; vol. 116). — Materiały z 62nd International Congress of the World-Phenomenology-Institute on Forces of the Cosmos and the Ontopoietic Genesis of Life, Paris, France, August 8–10, 2012. — ISBN: 978-3-319-02014-3 ; e-ISBN: 978-3-319-02015-0. — S. 237–244. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-02015-0_19

17
 • The existential and aesthetic aspects of the history museum at the turn of the century / Anna MAŁECKA // W: Phenomenology and existentialism in the twentieth century. Book 2, Fruition – cross pollination – dissemination / ed. Anna-Teresa Tymieniecka. — Dordrecht, [etc.] : Springer, cop. 2009. — (Analecta Husserliana : the yearbook of phenomenological research ; ISSN 0167-7276 ; vol. 104). — ISBN: 978-90-481-2978-2. — S. 367–378. — Bibliogr. s. 377–378

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • The global environment as the outermost skin of man : Hundertwasser's vision / Anna MAŁECKA // W: EUROECO 2002 : promotion of sustainable development on global scale in the context of the forthcoming earth summit : Kraków (Cracow), Poland 11–13 March 2002 / ed. by Aleksandra Wagner, Jan W. Dobrowolski. — [Kraków : s. n.], [2002]. — S. 28

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • The political image making: selected psychological determinants / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA, Anna MAŁECKA // Naukovij Vìsnik Shìdnoêvropejs'kogo Nacìonal'nogo Unìversitetu ìm. Lesì Ukraïnki. Mìžnarodnì Vìdnosini ; ISSN 2310-130X. — 2016 no. 2, s. 150–155. — Bibliogr. s. 154

 • keywords: image making, nonverbal communication, political image making, image of political candidate, election campaign

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • The role of humour in cross-cultural communication / MAŁECKA Anna, GRZEGORZEWSKA Maria Katarzyna // Ukraїns'ka kul'tura : minule, sučasne, šlâhi rozvitku. Naprâm: Kul'turologìa ; ISSN 2518-1890. — 2017 Vyp. 25, s. 162–166. — Bibliogr. s. 165–166

 • keywords: communication, humor, laughter, philosophy of humour, cross-cultural communication

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • The selected psychological aspects of politics / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA, Anna MAŁECKA // Slov'âns'kij Vìsnik : zbìrnik naukovih prac' / Rìvnens'kij deržavnij gumanìtarnij unìversitet, Rìvnens'kij ìnstitut slov'ânoznavstva, Kiïvs'kogo slavìstičnogo unìversitetu. Serìâ ”Ìstoričnì ta polìtičnì nauki”. — 2015 vip. 22, s. 51–54. — Bibliogr. s. 54

 • keywords: psychological aspects of politics, psychology of political power, psychological determinants of political activity, psychological aspects of electron campaign

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • The threats encountered by man in the virtual reality: information distortion, illusion, aggression / GRZEGORZEWSKA M. K., MAŁECKA A. // Aktual'nì Problemi Mižnarodnih Vìdnosin ; ISSN 2308-6912. Mižnarodni vidnosini. Seria: Politični nauki. — 2017 no. 13, s. [1–14]. — Bibliogr. s. [13–14], Abstr.

 • keywords: virtual reality, computer games, illusion, threats to human psyche, threats to human psyche in the virtual reality, information distortion, aggression in virtual reality

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Thomas Carlyle's anthropologico-theological vision of history / Anna MAŁECKA // Slov'âns'kij Vìsnik : zbìrnik naukovih prac' / Rìvnens'kij deržavnij gumanìtarnij unìversitet, Rìvnens'kij ìnstitut slov'ânoznavstva, Kiïvs'kogo slavìstičnogo unìversitetu. Serìâ ”Ìstoričnì ta polìtičnì nauki”. — 2015 vip. 22, s. 41–45. — Bibliogr. s. 44–45

 • keywords: philosophical anthropology, Thomas Carlyle, historiosophy, Romantic concept of history, hero, hero-worship

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Towards the metaphysics of humor and laughter / Anna MAŁECKA // W: Phenomenology and the human positioning in the cosmos : the life-world, nature, Earth, Book 2 / ed. Anna-Teresa Tymieniecka. — Dordrecht : Springer, cop. 2013. — (Analecta Husserliana : the yearbook of phenomenological research ; ISSN 0167-7276 ; vol. 114). — ISBN: 978-94-007-4794-1. — S. 291–302. — Bibliogr. s. 301–302

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: