Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Małecka, dr

adiunkt

Wydział Humanistyczny
WH-kskibec, Katedra Studiów nad Kulturą i Badań Ery Cyfrowej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk humanistycznych / nauki o kulturze i religii

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk humanistycznych / filozofia (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk humanistycznych / dziedzina nauk humanistycznych / filozofia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7797-081X

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 901235

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 48, z ogólnej liczby 48 publikacji Autora


1
 • A blow to Polish science: the arrest of professors of the Academy of Mining in Sonderaktion Krakau / Anna MAŁECKA // Slov'âns'kij Vìsnik : zbìrnik naukovih prac' / Rìvnens'kij deržavnij gumanìtarnij unìversitet, Rìvnens'kij ìnstitut slov'ânoznavstva, Kiïvs'kogo slavìstičnogo unìversitetu. Serìâ ”Ìstoričnì ta polìtičnì nauki”. — 2014 vip. 19, s. 91–94. — Bibliogr. s. 94

 • keywords: Sonderaktion Krakau, arrest of Kraków professors, arrest of professors of the Academy of Mining in Kraków, World War II in Kraków

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • An outline of Thomas Carlyle's metaphysicsZarys metafizyki Carlyle'a / Anna MAŁECKA // W: Środowiskowe i społeczne problemy filozofii = The environmental and social problems of philosophy / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta. — Kraków : na zlec. WNSS AGH : Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie, 2003. — (Prace Zakładu Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 5) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — ISBN10: 83-88527-33-9. — S. 141–148

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Bohater czy Bóg-człowiek? : w kręgu antropologii filozoficznej Thomasa Carlyle'a i Mikołaja Bierdiajewa[The hero or the God-man? : on Thomas Carlyle's and Nicolai Berdyaev's philosophical anthropologies] / Anna MAŁECKA, Katarzyna STARK // W: Religia a współczesne stosunki międzynarodowe / pod red. Bogusławy Bednarczyk, Zbigniewa Paska, Piotra Stawińskiego. — Kraków : [s. n.], 2010. — S. 285–300

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Carlyle'owska filozofia pracy wobec kryzysu znaczenia[Carlylean philosophy of work and the crisis of meaning] / Anna MAŁECKA // W: Praca i bezczynność : szkice o polityce, społeczeństwie i kulturze / pod red. nauk. Roberta Borkowskiego. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0291). — ISBN: 978-83-7464-170-8. — S. 83–89

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Ciemna noc i duchowe przebudzenie – obraz doświadczenia mistycznego w twórczosci Thomasa Carlyle'aDark night and spiritual rebirth : the image of mystical experience in Thomas Carlyle's writings / Anna MAŁECKA // W: Noce romantyków : literatura – kultura – obyczaj / pod red. Dominiki Skiby, Anny Rej, Mariana Ursela. — Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, cop. 2015. — ISBN: 97883-242-2667-2. — S. 428–440

 • keywords: Thomas Carlyle, Sartor Resartus, mystical experience, dark night, Gospel of work

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Dialektyka humoru : zarys problematykiThe dialectics of humour : an outline / Anna MAŁECKA // W: Medialne i społeczne aspekty filozofii = Medial and social aspects of philosophy / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta ; [aut. Wacław Branicki et al.]. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — (Prace Zakładu Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 7) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — ISBN10: 83-89388-99-5. — S. 125–139

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Edukacyjna funkcja muzeum XXI wieku[The educational function of the 21st century museum] / Anna MAŁECKA // W: Dylematy kultury globalnej / red. nauk. Bogna Choińska, Stefan Konstańczak, Małgorzata Olech. — Słupsk : Katedra Filozofii Akademii Pomorskiej, cop. 2008. — ISBN: 978–83-920270-9-6. — S. 55–63

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Fikcja i życie : o okresie filozofii czci dla życia w twórczości Aldousa Huxleya{\emph {Fiction} and {\emph life} : on Aldous Huxley's Life-Workship Philosophy / Anna MAŁECKA // W: Filozofia współczesna a tradycja = Contemporary philosophy and tradition / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta ; [aut. Andrzej Bednarczyk et al.]. — Kraków : na zlec. WNSS AGH : Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie, 2002. — (Prace Zakładu Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 4) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — ISBN10: 83-88527-21-5. — S. 187–195. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Filozofia i Wprowadzenie do retoryki – zajęcia w języku angielskim dla studentów AGH : rozmowa dr Anny Małeckiej z dr. Józefem Szerłomskim[Philosophy and Introduction to Rhetoric – classes in English for students of AGH] / rozm. Anna MAŁECKA, Józef SZERŁOMSKI // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 1998 nr 61, s. 4–5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Historical peregrinations of Nikolai Berdyaev / Katarzyna STARK, Anna MAŁECKA // Slov'âns'kij Vìsnik : zbìrnik naukovih prac' / Rìvnens'kij deržavnij gumanìtarnij unìversitet, Rìvnens'kij ìnstitut slov'ânoznavstva, Kiïvs'kogo slavìstičnogo unìversitetu. Serìâ ”Ìstoričnì ta polìtičnì nauki”. — 2015 vip. 22, s. 46–50. — Bibliogr. s. 50

 • keywords: philosophy of history, religious philosophy, Russian philosophy, Berdyaev

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • History as philosophy teaching by examples: a study in Oskar Schindler's Enamel Factory / Anna MAŁECKA // Slov'âns'kij Vìsnik : zbìrnik naukovih prac' / Rìvnens'kij deržavnij gumanìtarnij unìversitet, Rìvnens'kij ìnstitut slov'ânoznavstva, Kiïvs'kogo slavìstičnogo unìversitetu. Serìâ ”Ìstoričnì ta polìtičnì nauki”. — 2013 vip. 16, s. 26–30. — Bibliogr. s. 30

 • keywords: history museum, postmodern museum, World War II, Kraków under Nazi Occupation, Oskar Schindler's Enamel Factory

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Humor in the perspective of logos: the inspirations of ancient Greek philosophy / Anna MAŁECKA // W: Phenomenology/ontopoiesis retrieving geo-cosmic horizons of antiquity. Pt. 2, Logos and life / ed. Anna-Teresa Tymieniecka. — Dordrecht [etc.] : Springer, cop. 2011. — (Analecta Husserliana : the yearbook of phenomenological research ; ISSN 0167-7276 ; vol. 110). — Publikacja zawiera materiały z: 60th International Congress at the University of Bergen : logos and life : phenomenology/ontopoiesis retrieving geo-cosmic horizons of antiquity. — ISBN: 978-94-007-1690-2. — S. 495–506. — Bibliogr. s. 505–506

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Humor, sympatia, patos : wokół brytyjskich koncepcji z przełomu XVIII i XIX wiekuHumour, sympathy and pathos : on British theories at the turn of the 18\textsuperscript{th} and 19\textsuperscript{th} centuries / Anna MAŁECKA // W: Media, kobieta i śmiech = Media, woman and laughter / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta ; [aut. Wacław Branicki et al.]. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2006. — (Prace Zakładu Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 8) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — ISBN10: 83-7464-101-0. — S. 105–117

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Hundertwasser's concept of nature as the outermost skin of manHundertwassera koncepcja natury jako „skóry” człowieka / Anna MAŁECKA // W: Ideał nauki i wartości w filozofii XIX–XXI wieku = The concepts of science and values in philosophy 19th–21st centuries / red. Ignacy S. Fiut. — Kraków : na zlec. WNSS AGH : Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie, 2004. — (Prace Zakładu Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 6) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — Na s. red. rok wydania i druku: 2003. — ISBN10: 83-88527-62-2. — S. 173–179. — Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Kategoria {\em szaty} w filozofii Thomasa Carlyle'aThe category of {\it clothes} in Thomas Carlyle's philosophy / Anna MAŁECKA // W: Filozofia polska w kontekście światowym = The contribution of Polish philosophy to Western culture / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta. — Kraków : na zlecenie Instytutu Nauk Społecznych AGH : Wydawnictwo i Poligrafia Zakonu Pijarów, 2000. — (Prace Zakładu Filozofii INS AGH ; t. 3) ; (Idee i Myśliciele = Thinkers and Ideas ; t. 3). — ISBN10: 83-7629-024-3. — S. 223–233. — Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Kilka uwag o miejscu sztuki w społeczeństwie informacyjnymArt in the information society: introductory analysis of the problem / Anna MAŁECKA // W: Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego : dylematy cywilizacyjno-kulturowe : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej : Kraków, 28 września 2001 r. / red. księgi konferencyjnej Lesław H. Haber. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Nauk Społecznych Stosowanych, 2002. — Opis częśc. wg okł. — S. 537–540. — Bibliogr. s. 540, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Muzea sportu – depozytariusze ideałów olimpijskich[Sports museums – the depositaries of Olympic ideals] / Anna MAŁECKA // W: Sport i turystyka w zwierciadle wartości społecznych / pod red. Marii Zowisło, Jerzego Kosiewicza ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. — Kraków : University of Physical Education, 2015. — (Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; ISSN 2082-7202 ; nr 28). — ISBN: 978-83-62891-44-3. — S. 93–100

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Oblicza świata w dyskursach kultury : księga pamiątkowa dedykowana Ignacemu S. Fiutowi[Faces of the world in cultural discourses : commemorative book dedicated to Ignacy S. Fiut] / pod red. Jacka DĘBICKIEGO i Anny MAŁECKIEJ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2019. — 293 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-66364-32-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Obraz choroby w dyskursie kulturowym[The image of disease in cultural discourse] / pod red. Anny MAŁECKIEJ, Jacka DĘBICKIEGO. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2019. — 302 s.. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-66364-17-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Obrazy chorób w tradycji kultury europejskiej : rozważania nad wybranymi problemamiThe image of disease in European cultural tradition : reflections on selected problems / Jacek DĘBICKI, Anna MAŁECKA // W: Obraz choroby w dyskursie kulturowym / pod red. Anny MAŁECKIEJ, Jacka DĘBICKIEGO. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2019. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — ISBN: 978-83-66364-17-2. — S. 7–21. — Bibliogr. s. 20–21

 • słowa kluczowe: kultura, obraz, filozofia, literatura, sztuka, choroba

  keywords: culture, image, philosophy, art, literature, illness

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Od muzeów epoki przemysłowej do muzeów multimedialnych[From the museums of industrial epoch to multimedia museums] / Anna MAŁECKA // W: Od robotnika do internauty : w kierunku społeczeństwa informacyjnego : 40-lecie socjologii w Akademii Górniczo-Hutniczej = From the factory hand to the Internet surfer : towards the information society : fourty years of sociology at the AGH University of Science and Technology / pod red. Anny Siwik, Lesława H. Habera. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0329). — ISBN: 978-83-7464-214-9. — S. 331–338. — Bibliogr. s. 338

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Philosophy of work: the related approaches of Thomas Carlyle and Stanisław BrzozowskiFilozofia pracy: stanowisko Thomasa Carlyleá i Stanisława Brzozowskiego / Anna MAŁECKA // W: Filozofia polska w kontekście światowym = The contribution of Polish philosophy to Western culture / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta. — Kraków : na zlecenie Instytutu Nauk Społecznych AGH : Wydawnictwo i Poligrafia Zakonu Pijarów, 2000. — (Prace Zakładu Filozofii INS AGH ; t. 3) ; (Idee i Myśliciele = Thinkers and Ideas ; t. 3). — ISBN10: 83-7629-024-3. — S. 99–105. — Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Piękno i przemijanie w refleksji Jana Pawła II[Beauty and transience in John Paul II's thought] / Anna MAŁECKA // W: Oblicza piękna : sympozja, 3 / red. nauk. Czesława Piecuch. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, cop. 2009. — ISBN: 978-83-7252-463-8. — s. 109–115

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Rafał Wojaczek’s ”sickness unto non-existence”Rafała Wojaczka „choroba na nieistnienie” / Anna MAŁECKA // Studia Humanistyczne AGH = Contributions to Humanities AGH ; ISSN 2084-3364. — Tytuł poprz.: Studia Humanistyczne (Kraków. 2003) ; ISSN: 1732-2189. — 2018 t. 17/3, s. 51–60. — Bibliogr. s. 59–60. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/STUDIA/2018.17.3/human.2018.17.3.51.pdf

 • słowa kluczowe: śmierć, egzystencjalizm, Rafał Wojaczek, istnienie, nieistnienie, trwoga

  keywords: death, existentialism, existence, anxiety, Rafał Wojaczek, non-existence

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/human.2018.17.3.51