Wykaz publikacji wybranego autora

Maksymilian Sukiennik, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kip, *Katedra Inżynierii Procesowej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • An application of the Krupkowski's formalism for binary solutions with intermetallic compounds / Piotr JAROSZ, M. SUKIENNIK // W: Discussion meeting on Thermodynamics of solutions : 20–22 November, 2000 Kraków : international conference : programme & abstracts. — [Kraków : Polska Akademia Nauk], [2000]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 51

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza wpływu pyłów IOS na proces zawiesinowego przetopu koncentratów w HM „Głogów”[The influence of IOS dusts on flash smelting process in Copper Plant “Głogów”] / M. SUKIENNIK, P. JAROSZ, K. GARGUL, G. Szwancyber // W: Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych : międzynarodowa konferencja naukowa : Krynica 24–26 maja 2001 r. / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Radamsa, [2001]. — S. 73–80. — Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza wpływu składu fazy gazowej $(CO+CO_{2})$ na przebieg reakcji redukcji $SrSO_{4}$ oraz reakcji utleniania SrS[Analysis of the influence of $(CO+CO_{2})$ gas-phase composition on the reaction course of $SrSO_{4}$ reduction and on the reaction of $SrS$ oxygenation] / Czesław MALINOWSKI, Stanisław MAŁECKI, Maksymilian SUKIENNIK // W: Polska metalurgia w latach 1998–2002, T. 1 / red. wyd.  K. Świątkowski ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2002. — ISBN10: 8391015920. — S. 224–230. — Bibliogr. s. 230, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Description of experimental data in thermodynamics analysis of binary solutions / Piotr JAROSZ, Maksymilian SUKIENNIK, Krzysztof GARGUL, Wojciech GIERLOTKA // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2001 R. 22 nr 4, s. 392–393. — Bibliogr. s. 393, Abstr.. — AMT'2001 : XVIth physical metallurgy and materials science conference on Advanced Materials & Technologies : Gdańsk–Jurata, 16–20 September 2001. [Pt. 1]. — Warszawa : SIGMA NOT, 2001

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Determination of the stability of $Al_{11.8}FeMn_{1.6}Si_{1.6}$ phase existing in the quaternary $Al–Fe–Mn–Si$ systemOkreślenie stabilności fazy $Al_{11.8}FeMn_{1.6}Si_{1.6}$ występującej w układzie czteroskładnikowym $Al-Fe-Mn-Si$ / Bogusław Onderka, Maksymilian SUKIENNIK, Krzysztof FITZNER // Archives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy ; ISSN 0860-7052. — 2000 vol. 45 iss. 2, s. 119–132. — Bibliogr. s. 132, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Equilibrium of theromodynamical reduction of strontium sulphate gaseous phase $(CO+CO_{2})$ / Maksymilian SUKIENNIK, Wojciech GIERLOTKA, Piotr JAROSZ, Krzysztof GARGUL, J. Mendez Nonell // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2001 R. 22 nr 5, s. 881–883. — Bibliogr. s. 883, Abstr.. — AMT'2001 : XVIth physical metallurgy and materials science conference on Advanced Materials & Technologies : Gdańsk-Jurata 16–20 September 2001. [Pt. 2]. — Warszawa : SIGMA NOT, 2001

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Experimental data description in associated solutions / M. SUKIENNIK, K. GARGUL, W. GIERLOTKA // W: Discussion meeting on Thermodynamics of solutions : 20–22 November, 2000 Kraków : international conference : programme & abstracts. — [Kraków : Polska Akademia Nauk], [2000]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 52

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Influence of process parameters on the reaction course of $SrSO_{4}$ conversion into SrS and $SrS$ into $SrSO_{4}$Wpływ parametrów procesu na przebieg reakcji $SrSO_{4}$ do $SrS$ i SrS do $SrSO_{4}$ / Czesław MALINOWSKI, Stanisław MAŁECKI, Maksymilian SUKIENNIK // Archives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy ; ISSN 0860-7052. — 2002 vol. 47 iss. 3, s. 297–305. — Bibliogr. s. 305

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Influence of process parameters on the reaction course of $SrSO_{4}$ to SrS and SrS to $SrSO_{4}$ / Czesław MALINOWSKI, Stanisław MAŁECKI, Maksymilian SUKIENNIK // W: Metallurgy, refractories and environment : proceedings of the V. international conference : Stara Lesna, Slovakia, May 13–16, 2002 / eds. Pavol Palfy, Edita Vircikova ; Technical University of Kosice. Faculty of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials ; Slovak Metallurgical Society ; Association of Metallurgy, Mining Industry and Geology of the Slovak Republic. — Kosice : Harlequin, 2002. — S. 217–222. — Bibliogr. s. 221–222, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Kinetics of $SrSO_{4}$ reduction by means of $(CO+CO_{2})$ gas mixturesKinetyka redukcji $SrSO_{4}$ za pomocą mieszaniny gazów $(CO+CO_{2})$ / Maksymilian SUKIENNIK, Czesław MALINOWSKI, Stanisław MAŁECKI // Archives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy ; ISSN 0860-7052. — 2002 vol. 47 iss. 1, s. 81–93. — Bibliogr. s. 93, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Mechanizm wzrostu efektywności procesu zawiesinowego w Hucie Miedzi Głogów po zastosowaniu odpadowych związków wapniaThe mechanism of the fluidized-bed process effectivity increase, after use of waste calcium compounds, in Copperworks Głogów / Maksymilian SUKIENNIK, Krzysztof GARGUL, Piotr JAROSZ, Grzegorz Szwancyber, Stanisław Nosal, Zbigniew Gostyński, Jerzy Garbacki // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2001 R. 46 nr 5–6, s. 214–218. — Bibliogr. s. 218, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Modelowanie właściwości termodynamicznych układów wieloskładnikowychOn the modelling of thermodynamic properties of multicomponent liquid metals solutions / Maksymilian SUKIENNIK, Robert KACZMARCZYK // W: XVII Zjazd Termodynamików : Zakopane, 6–11 września 1999 : materiały konferencyjne, T. 4 / Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki. Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Instytut Aparatury Przemysłowej i Energetyki. — [Kraków : PK], [1999]. — Opis częśc. wg okł. — ISBN10: 83-911825-0-9. — S. 1383–1392. — Bibliogr. s. 1392

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Modelowanie zawiesinowego stapiania koncentratu chalkozynowegoModelling of chalcocite concentrate flash smelting / Zdzisław Miczkowski, Maksymilian SUKIENNIK, Józef Czernecki // W: Teoria i inżynieria procesów metalurgicznych : konferencja : Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, 10–12 czerwca 2003 r. / [red.] Jan Norwisz, Piotr Jarosz, Krzysztof Gargul ; AGH. Wydział Metali Nieżelaznych. Katedra Teorii i Inżynierii Procesów Metalurgicznych ; Fundacja „Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój” ; Narodowa Agencja Poszanowania Energii. — Kraków : KTiIPM AGH, 2003. — Konferencja zorganizowana w 40-lecie Katedry Teorii i Inżynierii Procesów Metalurgicznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — ISBN10:  8391882004. — S. 223–238. — Bibliogr. s. 237–238

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Odmienne spojrzenie na równanie Gibbsa-DuhemaA different look at Gibbs–Duhem equation / Maksymilian SUKIENNIK, Wojciech GIERLOTKA // W: XVII Zjazd Termodynamików : Zakopane, 6–11 września 1999 : materiały konferencyjne, T. 4 / Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki. Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Instytut Aparatury Przemysłowej i Energetyki. — [Kraków : PK], [1999]. — Opis częśc. wg okł. — ISBN10: 83-911825-0-9. — S. 1373–1382. — Bibliogr. s. 1382, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Termodynamiczna charakterystyka związków międzymetalicznychThermodynamic description of intermetallic compounds / Maksymilian SUKIENNIK, Krzysztof GARGUL // W: XVII Zjazd Termodynamików : Zakopane, 6–11 września 1999 : materiały konferencyjne, T. 4 / Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki. Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Instytut Aparatury Przemysłowej i Energetyki. — [Kraków : PK], [1999]. — Opis częśc. wg okł. — ISBN10: 83-911825-0-9. — S. 1363–1372. — Bibliogr. s. 1371, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • The influence of choice of the activity functions on possibility of intermetallic compounds identification in metal solutions / Krzysztof GARGUL, Maksymilian SUKIENNIK, Piotr JAROSZ, Wojciech GIERLOTKA // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2001 R. 22 nr 4, s. 330–331. — Bibliogr. s. 331, Abstr.. — AMT'2001 : XVIth physical metallurgy and materials science conference on Advanced Materials & Technologies : Gdańsk-Jurata, 16–20 September 2001. [Pt. 1]. — Warszawa : SIGMA NOT, 2001

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • The problem of properties modeling in associated solutions / Maksymilian SUKIENNIK, Krzysztof GARGUL // W: High temperature materials chemistry : abstracts of the 10th international IUPAC conference : 10–14 April 2000 Jülich / eds. Klaus Hilpert, Friedrich W. Froben, Lorenz Singheiser ; Forschungszentrum Jülich GmbH. Institut für Werkstoffe und Verfahren der Energietechnik. — Jülich : Forschungszentrum ; Zentralbibliothek, 2000. — (Schriften des Forschungszentrums Jülich. Reihe Energietechnik ; ISSN 1433-5522 ; vol. 10). — S. 208. — Pełny tekst W: High temperature materials chemistry : proceedings of the 10th international IUPAC conference held from 10 to 14 April 2000 at the Forschungszentrum Jülich, Germany, Pt. 1 / eds. Kalus Hilpert, Friedrich W. Froben, Lorenz Singheiser ; Forschungszentrum Jülich GmbH, Institut für Werkstoffe und Verfahren der Energietechnik. — Jülich : Forschungszentrum Jülich GmbH. Cenral Library, cop. 2000. — S. 203–207. — Bibliogr. s. 207. — (Schriften des Forschungszentrums Jülich. Reihe Energietechnik / Energy Technology ; ISSN 1433-5522 ; vol. 15). — ISBN 3-89336-277-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Thermodynamic properties of the $As-Sn$ liquid solution / R. KACZMARCZYK, M. SUKIENNIK // W: Discussion meeting on Thermodynamics of solutions : 20–22 November, 2000 Kraków : international conference : programme & abstracts. — [Kraków : Polska Akademia Nauk], [2000]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21