Wykaz publikacji wybranego autora

Maksymilian Smolnik, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kpem, Katedra Projektowania i Eksploatacji Maszyn


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0753-5190 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 57004948900

PBN: 5e709299878c28a047398bb7

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 52, z ogólnej liczby 52 publikacji Autora


1
 • A comparative analysis of praxiological networks and selected IDEF models / Maksymilian SMOLNIK // W: TRIZ Future Conference : bridging creativity in science, entrepreneurship, industry and education : the 17th international conference of the European TRIZ Association : 4-6 October 2017, Finland Lappeenranta : book of abstracts. — Lappeenranta : University of Technology, 2017. — S. 14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • A comparative analysis of praxiological networks and selected IDEF models / Maksymilian SMOLNIK // Innovator (Hannover) : journal of the European TRIZ Association ; ISSN 1866-4172. — 2017 vol. 04 [nr] 02/2017 spec. iss., s. 4–11. — Tryb dostępu: http://www.etria.eu/innovator/ETRIAjournal2017vol04.pdf [2018-01-24]. — Bibliogr.s. 11, Abstr.. — Selected papers presented at the 17th international TRIZ future conference : bridging creativity in science, entrepreneurship, industry and education : October 4–6, 2017, Lappeenranta, Finland

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • A conception of modernising LEMACH designing methods using TRIZ instruments / Maksymilian SMOLNIK // W: TRIZfest-2014 : theories and applications : the 10\textsuperscript{th} international conference : September 4–6, 2014, Prague , Czech Republic : conference proceedings / eds. Valeri Souchkov, Tuomo Kässi. — Knoxville : International TRIZ Association – MATRIZ, cop. 2014. — ISBN: 978-0-692-27134-6. — ISSN 2374-2275. — S. 10–17. — Bibliogr. s. 17, Abstr.

 • keywords: LEMACH methods, designing methods, ARIZ

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • A method for rapid evaluation of $K$-out-of-$N$ system reliabilityMetoda szybkiej oceny niezawodności układów typu $K$ z $N$ / Stanisław Młynarski, Robert PILCH, Maksymilian SMOLNIK, Jan SZYBKA, Grzegorz WIĄZANIA // Eksploatacja i Niezawodność = Maintenance and Reliability / Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne ; ISSN 1507-2711. — 2019 vol. 21 no. 1, s. 170–176. — Bibliogr. s. 176. — Wersja polska {http://www.ein.org.pl/sites/default/files/2019-01-20p.pdf}. — tekst: http://www.ein.org.pl/sites/default/files/2019-01-20.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: procesy Markowa, algorytmizacja, inżynieria niezawodności, systemy związane z bezpieczeństwem, układy typu k z n

  keywords: Markov processes, reliability engineering, algorithmization, safety-related systems, k-out-of-n systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17531/ein.2019.1.20

7
 • A model of an adaptive strategy of preventive maintenance of complex technical objectsModel adaptacyjnej strategii prewencyjnej odnowy złożonych obiektów technicznych / Stanisław Młynarski, Robert PILCH, Maksymilian SMOLNIK, Jan SZYBKA, Grzegorz WIĄZANIA // Eksploatacja i Niezawodność = Maintenance and Reliability / Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne ; ISSN 1507-2711. — 2020 vol. 22 no. 1, s. 35–41. — Bibliogr. s. 40–41. — Wersja polska {http://ein.org.pl/sites/default/files/2020-01-05p.pdf}. — tekst: http://ein.org.pl/sites/default/files/2020-01-05.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: odnowa profilaktyczna, inżynieria niezawodności, symulacyjna ocena efektywności

  keywords: preventive maintenance, reliability engineering, simulation efficiency evaluation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17531/ein.2020.1.5

8
 • A praxeological model of creative actions in the field of mechanical engineering : abstract / Maksymilian Leszek SMOLNIK // W: TRIZ Future Conference  2016 : Systematic innovation and creativity : Wrocław, Poland 24\textsuperscript{th}–27\textsuperscript{th} October 2016. — [Wrocław : University of Science and Technology], [2016]. — S. 24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • A praxiological chain model applied to the algorithm of inventive problem solving / Maksymilian SMOLNIK // W: TRIZfest – 2017 [Dokument elektroniczny] : the 13th international conference : September 14–16, 2017, Kraków, Poland : conference proceedings / ed. Valeri Souchkov. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Knoxville : International TRIZ Association - MATRIZ, cop. 2017. — Dysk Flash. — (Proceedings of the TRIZfest International Conference ; ISSN 2374-2275). — e-ISBN: 978-02692951583. — S. 14–22. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 8, Abstr.

 • keywords: ARIZ, praxiology, praxiological chain model

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • A praxiological model of a machine modernisation processPrakseologiczny model procesu modernizacji maszyn / Maksymilian SMOLNIK // Journal of Machine Construction and Maintenance = Problemy Eksploatacji ; ISSN 1232-9312. — Tytuł poprz.: Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems. — 2017 no. 3, s. 103–107. — Bibliogr. s. 107, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://jmcm.itee.radom.pl/images/pe_2017/pe_3_2017/PE_3_2017_103-107.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: proces projektowania, proces modernizacji maszyn, modele prakseologiczne, prakseologia

  keywords: designing process, praxiology, machine modernisation process, praxiological models

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
13
 • Algorytmizacja procedury oceny niezawodności z zastosowaniem procesów MarkowaAlgoritmisation of reliability estimation procedure with the use of Markov processes / Stanisław Młynarski, Robert PILCH, Maksymilian SMOLNIK, Jan SZYBKA, Grzegorz WIĄZANIA // W: Niezawodność systemów technicznych : materiały XLIV Zimowej Szkoła Niezawodności : Szczyrk, 10–16 stycznia 2016. — Warszawa : Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, cop. 2016. — ISBN: 978-83-7814-490-8. — S. 67–68. — Bibliogr. s. 67. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo, niezawodność, programy obliczeniowe

  keywords: reliability, safety, computational software

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • An estimation of koon systems availability using a simulation methodPrognozowanie gotowości układów typu kzn metodą symulacyjną / Grzegorz WIĄZANIA, Maksymilian SMOLNIK, Robert PILCH // Journal of Machine Construction and Maintenance = Problemy Eksploatacji ; ISSN 1232-9312. — Tytuł poprz.: Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems. — 2017 nr 4, s. 91–97. — Bibliogr. s. 96–97, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://jmcm.itee.radom.pl/images/pe_2017/pe_4_2017/pe_4_2017_s_091_097.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: niezawodność, gotowość układów typu kzn, modele symulacyjne, procesy Markowa

  keywords: availability, koon systems availability, simulation models, Markov processes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • Analiza elementów oceny niezawodności działań w inżynierii systemów działania Józefa KoniecznegoAnalysis of the elements of actions reliability evaluation in the systems of action engineering of Józef Konieczny / Maksymilian SMOLNIK // W: Niezawodność systemów technicznych : materiały XLIX zimowej szkoły niezawodności : [7-8 stycznia 2021 : online] : [streszczenia] / Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych. — Warszawa : Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, 2021. — S. 33-34. — Bibliogr. s. 33, 34. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: niezawodność, działanie, łańcuch działania

  keywords: reliability, action, chain of action

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Analiza elementów oceny niezawodności działań w inżynierii systemów działania Józefa KoniecznegoAnalysis of the elements of actions reliability evaluation in the systems of action engineering of Józef Konieczny / Maksymilian SMOLNIK // W: Problemy niezawodności systemów technicznych - teoria i zastosowania : praca zbiorowa / pod red. Tomasza Nowakowskiego, Adama Rosińskiego, Mirosława Siergiejczyka. — Warszawa : Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, 2021. — ISBN: 978-83-8156-225-6. — S. 141-154. — Bibliogr. s. 153, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: niezawodność, działanie, łańcuch działania

  keywords: reliability, action, chain of action

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Analiza możliwości szacowania parametrów mieszanin rozkładów prawdopodobieństwa za pomocą sztucznych sieci neuronowychAnalysis of the possibilities of estimating distributions mixtures parameters using artificial neural networks / Wojciech SIKORA, Grzegorz WIĄZANIA, Maksymilian SMOLNIK // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 6 dod.: CD Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 1301–1306. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1306, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: sztuczne sieci neuronowe, mieszanina rozkładów prawdopodobieństwa, szacowanie parametrów rozkładów prawdopodobieństwa

  keywords: artificial neural networks, mixture of distributions, estimating the parameters of probability distributions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Analiza wymagań bezpieczeństwa modernizowanego elementu pojazdu szynowegoAnalysis of the safety requirements of the modernized element of a rail vehicle / Stanisław Młynarski, Robert PILCH, Maksymilian SMOLNIK, Jan Szybka // W: Niezawodność systemów technicznych : materiały LI (51) Zimowej Szkoły Niezawodności : Szczyrk 2023, [styczeń]. — Warszawa : Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, cop. 2023. — ISBN: 978-83-8156-491-5. — S. 75–76. — Bibliogr. s. 75, 76. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: pojazdy szynowe, stany graniczne, modernizacja konstrukcji

  keywords: rail vehicles, limit states, moderinization of structures

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Application of selected TRIZ instruments in reliability engineering / Maksymilian SMOLNIK, Robert PILCH // W: TFC 2018 : 18th TRIZ future conference 2018 : automated invention for smart industries : systematic invention for smart industries : [29-30 October 2018, Strasbourg] : professional proceedings / eds. Denis Cavallucci, Roland de Guio, Sebastian Koziolek. — Strasbourg : European TRIZ Association (ETRIA), [2018]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 979-10699-2919-7. — S. 125–133. — Bibliogr. s. 132–133, Abstr.. — Toż s. 284–292

 • keywords: designing, reliability engineering, TRIZ instruments, reliability formation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
24
 • Formation of „koon” systems reliability estimated with analytical and simulation calculation methodsZapewnienie wymaganej niezawodności układu typu „kzn” szacowanej analitycznymi i symulacyjnymi metodami obliczeniowymi / Stanisław Młynarski, Robert PILCH, Maksymilian SMOLNIK, Jan SZYBKA, Grzegorz WIĄZANIA // Journal of KONBiN ; ISSN 1895-8281. — 2017 no. 42, s. 255–272. — Bibliogr. s. 271–272, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://sciendo.com/article/10.1515/jok-2017-0028

  orcid iD
 • słowa kluczowe: niezawodność, obiekty odnawialne, układy typu kzn, metody szacowania niezawodności

  keywords: reliability, renewable objects, koon systems, reliability estimation methods

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/jok-2017-0028

25
 • Koncepcja modelu symulacyjnego do szacowania niezawodności z zastosowaniem dekompozycji strukturalnej układówA concept of simulational model for reliability estimation with the use of structural decomposition of systems / Stanisław Młynarski, Robert PILCH, Maksymilian SMOLNIK, Jan SZYBKA, Grzegorz WIĄZANIA // W: Niezawodność systemów technicznych : materiały XLVI Zimowej Szkoły Niezawodności : Szczyrk, [7–13 stycznia 2018]. — Szczyrk : Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, 2018. — ISBN: 978-83-7815-708-4. — S. 73–74. — Bibliogr. s. 73,74. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: symulacja komputerowa, niezawodność, struktury niezawodnościowe

  keywords: reliability, reliability structures, computer simulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: