Wykaz publikacji wybranego autora

Maksymilian Frąc, dr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktmb, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych


 • 2021

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1132-3302 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 55699021300

PBN: 5e70947c878c28a0473be3e6

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 36, z ogólnej liczby 36 publikacji Autora


1
 • Betony z kruszywa lekkiego z zeolitów po procesie sorpcji ropy naftowejConcrete based on lightweight aggregate from zeolites after sorption process of oil product / Magdalena KRÓL, Maksymilian FRĄC, Włodzimierz MOZGAWA // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 2016 R. 21/83 nr 2, s. 57–64. — Bibliogr. s. 64, Streszcz., Summ.. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://cementwapnobeton.pl/pdf/2016/2016_2/Krol_2_2016.pdf

 • słowa kluczowe: zeolit, sorbent, keramzyt, beton lekki

  keywords: zeolite, sorbent, keramzite, lightweight concrete

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
4
 • Charakterystyka wybranych produktów termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych i niebezpiecznychProperties of products from thermal treatment of municipal and hazardous waste / PICHÓR W., DEJA J., FRĄC M., MALATA G., KOTWICA Ł., KŁOSEK-WAWRZYN E. // W: Polska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — Dod.: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2016 = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2016 : workshop contemporary bioceramics. — S. 77. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
7
8
9
 • Electric and thermoelectric properties of cement composites with expanded graphite / Waldemar PICHÓR, Maksymilian FRĄC // W: Brittle Matrix Composites 10 : [proceedings of the tenth international symposium on Brittle Matrix Composites BMC-10 : October 15–17, 2012, Warsaw] / eds. A. M. Brandt, [et al.] ; Polish Academy of Sciences. Institute of Fundamental Technological Research. — Cambridge ; Warsaw : Woodhead Publishing Ltd ; Institute of Fundamental Technological Research, 2012. — Dodatkowy numer ISBN (IFTR PAS): 978-83-89687-75-3. — ISBN: 978-0-85709-988-4. — S. 43–50. — Bibliogr. s. 50, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Elektroprzewodzące spoiwo cementowe[Electrically conductive cement binder] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: PICHÓR Waldemar, FRĄC Maksymilian, GUBERNAT Agnieszka, Augustyn Sara. — Int.Cl.: C04B 28/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 410616 A1 ; Opubl. 2016-06-20. — Zgłosz. nr P.410616 z dn. 2014-12-18 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2016  nr 13, s. 20. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL410616A1.pdf

 • słowa kluczowe: cement, spoiwo przewodzące, szungit

  keywords: cement, conductive binder, shungite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Expanded graphite - promising additive for smart cement composites / Waldemar PICHÓR, Maksymilian FRĄC, Paulina SZOŁDRA // W: ICSEFCM 2021 : 2\textsuperscript{nd} international conference on Sustainable, Environmental Friendly Construction Materials : August 31 - Sptemeber 2, 2021 : proceedings / eds. Elżbieta Horszczaruk, Piotr Brzozowski. — Szczecin : West Pomeranian University of Technology, 2021. — ISBN: 978-83-7663-324-4. — S. 9–20. — Bibliogr. s. 18–20

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Granulacja odpadu perlitowegoGranulation of perlite waste / Agnieszka RÓŻYCKA, Waldemar PICHÓR, Maksymilian FRĄC // W: X Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 17–20. IX. 2015 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2015 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-63663-65-0. — S. 102

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Inteligentne materiały budowlaneSmart building materials / Waldemar PICHÓR, Maksymilian FRĄC // W: Innowacyjne wyzwania techniki budowlanej = Innovative challenges of building technology / red. Lech Czarnecki. — Warszawa : Instytut Techniki Budowlanej, 2017. — 63. konferencja naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB. — ISBN: 978-83-249-8485-5. — S. 551–573. — Bibliogr. s. 570–573, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: materiały wielofunkcyjne, kompozyty cementowe, inteligentne materiały budowlane

  keywords: smart materials, cement composites, multi-functional materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Mieszanka do wytwarzania betonu komórkowego[Mix for producing cellular concrete] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: PICHÓR Waldemar, RÓŻYCKA Agnieszka, FRĄC Maksymilian. — Int.Cl.: C04B 38/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 406981 A1 ; Opubl. 2015-08-03. — Zgłosz. nr P.406981 z dn. 2014-01-29 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2015  nr 16, s. 17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL406981A1.pdf

 • słowa kluczowe: perlit ekspandowany, autoklawizowany beton komórkowy, pył perlitowy

  keywords: expanded perlite, autoclaved aerated concrete, perlite dust

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Mieszanka do wytwarzania betonu komórkowego[Mix for producing cellular concrete] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Waldemar PICHÓR, Agnieszka RÓŻYCKA, Maksymilian FRĄC. — Int.Cl.: C04B 14/18\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 233107 B1 ; Udziel. 2019-05-13 ; Opubl. 2019-09-30. — Zgłosz. nr P.406981 z dn. 2014-01-29. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL233107B1.pdf

 • słowa kluczowe: perlit ekspandowany, autoklawizowany beton komórkowy, pył perlitowy

  keywords: expanded perlite, autoclaved aerated concrete, perlite dust

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Ocena możliwości wykorzystania popiołów lotnych do produkcji kruszyw lekkichAssessment of the possibility of production lightweight aggregate from fly ash / Marek PETRI, Agnieszka RÓŻYCKA, Maksymilian FRĄC // W: Dni Betonu : Wisła, 8–10 października 2012 : konferencja / red. Piotr Kijowski, Jan Deja. — Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, cop. 2012. — Na okł. dod.: Tradycja i nowoczesność. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61331-17-9. — S. 1099–1107. — Bibliogr. s. 1107, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • Potencjalne kierunki wykorzystania odpadu powstającego podczas produkcji perlitu ekspandowanegoPotential application of waste dust separated during production of expanded perlite / PICHÓR W., MOZGAWA W., KRÓL M., RÓŻYCKA A., FRĄC M., KOTWICA Ł. // W: Polska Ceramika 2014 [Dokument elektroniczny] : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–10 września 2014 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego, Ewy Stobierskiej ; AGH. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — Dysk Flash. — Tyt. dodatkowy: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2014 : Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2014 : Workshop rapid prototyping and laser formation of ceramics. — S. 75. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • Raman spectroscopy study of lightweight concrete structure / M. KRÓL, M. FRĄC, W. MOZGAWA // W: XIIIth ICMS 2015 : XIII\textsuperscript{th} International Conference on Molecular Spectroscopy : from molecules to molecular materials, biological molecular systems and nanostructures : Wrocław, 9–13.9.2015 : programme, abstracts, list of authors. — [Wrocław : s. n.], [2015]. — S. 116

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Smart graphite-cement composites with low percolation threshold / Maksymilian FRĄC, Paulina SZOŁDRA, Waldemar PICHÓR // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2022 vol. 15 iss. 8 art. no. 2770, s. 1–18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 16–18, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-04-09. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/15/8/2770/pdf

  orcid iD
 • keywords: structural health monitoring, dispersion, electrical properties, graphite, cement composites, self-sensing, piezoresistive properties

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma15082770

25
 • Spoiwo cementowe[Cement binder] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: PICHÓR Waldemar, FRĄC Maksymilian. — Int.Cl.: C04B 28/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 405784 A1 ; Opubl. 2015-05-11. — Zgłosz. nr P.405784 z dn. 2013-10-28 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2015  nr 10, s. 22. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL405784A1.pdf

 • słowa kluczowe: cement, grafit ekspandowany, materiały wielofunkcyjne

  keywords: smart materials, cement, expanded graphite

  cyfrowy identyfikator dokumentu: