Wykaz publikacji wybranego autora

Dominika Makowska, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 15, z ogólnej liczby 16 publikacji Autora


1
 • Church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary (St. Mary's Basilica) in Krakow as a geotouristic site / Dominika MAKOWSKA // W: 9th GeoSymposium of young researchers Silesia 2016 : Kroczyce, 31.08–02.09.2016 / eds. Sylwia Skreczko [et al.]. — [Poland : s. n.], [2016]. — ISBN: 978-83-934005-9-1. — S. 42

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Dębnik and Paczółtowice "marbles" in the architecture of Krakow / Dominika MAKOWSKA // Mining Science ; ISSN 2300-9586. — Tytuł poprz.: Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Górnictwo i Geologia ; ISSN: 2353-5105. — 2015 vol. 22 spec. iss. 2, s. 79–92. — Bibliogr. s. 90–92, Abstr.. — Na karcie tyt. dodatkowo: Interdisciplinary topics in mining and geology

 • keywords: Paczółtowice marble, Polish onyx, Dębnik limestone, Dębnik anticline, carboniferous limestone

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5277/ms150207

3
 • Historia eksploatacji i zastosowania „marmurów” paczółtowickichHistory of exploration and using of carboniferous limestone in the Paczółtowice area / Dominika MAKOWSKA // W: Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii, T. 5 / pod red. Jana Drzymały. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2014. — ISBN: 978-83-937788-5-0. — S. 101–106. — Bibliogr. s. 105, Streszcz., Abstr.. — Abstrakt dostępny w Internecie: http://kdimu.pwr.wroc.pl/download/14abstrakty.pdf [2014-09-23]. – S. [18]

 • słowa kluczowe: wapień karboński, ''marmur'' paczółtowicki, ,,polski onyks'', Dolinki Krakowskie, antyklina Dębnika

  keywords: carboniferous limestones, Paczółtowice marble, Dębnik antycline, Kraków valleys, Polish onyx

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • ”Marmury” dębnickie i paczółtowickie w architekturze KrakowaDębnik and Paczółtowice ”marbles” in the architecture of Kraków / Dominika MAKOWSKA // W: Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : XV konferencja doktorantów i młodych uczonych : Szklarska Poręba, 20–22 maja 2015 : materiały konferencyjne. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2015. — ISBN: 978-83-937788-8-1. — S. 42–43. — Bibliogr. s. 43. — Publikacja dostępna online: {http://kdimu.pwr.wroc.pl/download/mat_konf_2015.pdf}

 • słowa kluczowe: ''marmur'' paczółtowicki, antyklina Dębnika, ''marmur'' dębnicki

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Ochrona przyrody a ochrona konserwatorska kamiennych elementów architektury na przykładzie „marmurów” paczółtowickich użytych w zabytkach Krakowa[Nature protection and conservation' protection of stone elements in the architecture ex. Paczółkowice „marble” used in the monuments of Krakow] / Dominika MAKOWSKA // W: Nasze – obce – wspólne dziedzictwo kulturowe : dialog kultury z naturą : Białystok 25–27.09.2015 : książka abstraktów (wybór). — Białystok : Uniwersytet w Białymstoku, [2015]. — S. 41–42

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Paczółtowice ”marble” in the architecture of Krakow / Dominika MAKOWSKA // W: VII GeoSymposium of young researchers ”Silesia 2014” : 17–19\textsuperscript{th} September, Żywiec : conference proceedings / eds. Dmitry Zastrozhnov [et al.]. — [Poland : s. n.], [2014]. — Opis wg okł.. — S. 36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Paczółtowice – unique carboniferous “marble” / Dominika MAKOWSKA // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2014 vol. 40 no. 1, s. 103. — XV\textsuperscript{th} international conference of young geologists Herl'any 2014 : Międzybrodzie Żywieckie, Poland, May 8\textsuperscript{th}–10\textsuperscript{th} 2014 : abstracts. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGY/2014.40.1/geol.2014.40.1.75.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Pińczów limestone in the architecture of Cracow, Poland / Dominika MAKOWSKA // W: Juniorstav 2013 : 15. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí = 15\textsuperscript{th} international conference of PhD students : [Brno] 7.2.2013 : sborník anotací = proceedings of annotations / Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební = Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering. — [Brno : Vysoké učení technické], [2013] + CD. — ISBN: 978-80-214-4669-4. — S. 25. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [5], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Pińczów limestone in the architecture of Cracow, Poland / Dominika MAKOWSKA // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2014 vol. 40 no. 1, s. 154–155. — Bibliogr. s. 155. — XV\textsuperscript{th} international conference of young geologists Herl'any 2014 : Międzybrodzie Żywieckie, Poland, May 8\textsuperscript{th}–10\textsuperscript{th} 2014 : abstracts. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGY/2014.40.1/geol.2014.40.1.75.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • ”Polish onyx” – calcite veins in the Carboniferous limestone of the Dębnik anticline, Poland : [abstract] / Dominika MAKOWSKA // W: 8th Geosymposium for young researchers ”Silesia 2015” : 23.09–26.09.2015 Ustroń, Poland / eds. Mateusz Mycka, Michał Glazer. — Sosnowiec : Uniwersytet Śląski. Wydział Nauk o Ziemi, [2015]. — S. 19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Różanka paczółtowicka - preliminary research of calcite veins mineralization in carboniferous limestone in the area of Dębnik anticline, South Poland / Dominika MAKOWSKA, Dorota MAKOWSKA // W: Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii, T. 6 = Interdisciplinary topics in mining and geology / pod red. Moniki Hardygóry, Joanny Bac-Bronowicz i Jana Drzymały. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2016. — ISBN: 978-83-942205-7-0. — S. 40–44. — Bibliogr. s. 44, Abstr.

 • keywords: Paczółtowice marble, Dębnik brachyanticline, calcite mineralization, calcite veins, hydrothermal process

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5277/kdimu1607

12
 • "Różanka paczółtowicka" - wstępne badania mineralizacji utworów żyłowych na obszarze antykliny Dębnika[„Różanka paczółtowicka" - preliminary studies mineralization wire tracks in the area of the Dębnik anticline] / Dominika MAKOWSKA // W: XVI Konferencja Doktorantów i Młodych Uczonych : zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : Szklarska Poręba, 17–20 maja 2016 : kdimu.pwr.wroc.pl : materiały konferencyjne. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2016. — ISBN: 978-83-7493-939-3. — S. 65–66. — Bibliogr. s. 66

 • słowa kluczowe: wapień karboński, antyklina Dębnika, różanka paczółtowicka, żyła kalcytowa

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Selected geological objects in area of the Dębnik anticline (Southern Poland) in terms of their geoturism provision / Dominika MAKOWSKA, Agnieszka MAJER-DURMAN // W: 9th GeoSymposium of young researchers Silesia 2016 : Kroczyce, 31.08–02.09.2016 / eds. Sylwia Skreczko [et al.]. — [Poland : s. n.], [2016]. — ISBN: 978-83-934005-9-1. — S. 43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • The Diplopora dolomites in the architecture of the Krakow area / Dominika MAKOWSKA, Agnieszka MAJER-DURMAN // W: XVI Konferencja Doktorantów i Młodych Uczonych : zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : Szklarska Poręba, 17–20 maja 2016 : kdimu.pwr.wroc.pl : materiały konferencyjne. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2016. — ISBN: 978-83-7493-939-3. — S. 63–64. — Bibliogr. s. 64

 • keywords: dolomites, Diplopora dolomites, Triassic

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • The Diplopora dolomites in the architecture of the Krakow area / Dominika MAKOWSKA, Agnieszka MAJER-DURMAN // W: Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii, T. 6 = Interdisciplinary topics in mining and geology / pod red. Moniki Hardygóry, Joanny Bac-Bronowicz i Jana Drzymały. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2016. — ISBN: 978-83-942205-7-0. — S. 35–39. — Bibliogr. s. 38–39, Abstr.

 • keywords: monuments, Diplopora dolomites, Triassic rock, revalorization, Żelatowa quarry, Libiąż quarry, rock material

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5277/kdimu1606