Wykaz publikacji wybranego autora

Leszek Majkut, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmw, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: B-2800-2012

Scopus: 14622923600

PBN: 900922

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 64, z ogólnej liczby 65 publikacji Autora


1
 • Acoustic eigenanalysis with radial basis functions / L. MAJKUT, R. OLSZEWSKI // Acta Physica Polonica. A ; ISSN 0587-4246. — 2014 vol. 125 no. 4-A: Acoustic and biomedical engineering 2014, s. A-77–A-83. — Bibliogr. s. A-83

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Acoustic field distortions caused by helium-filled balloons / L. MAJKUT, R. OLSZEWSKI, M. PLUTA // Acta Physica Polonica. A ; ISSN 0587-4246. — 2014 vol. 125 no. 4-A: Acoustic and biomedical engineering 2014, s. A-84–A-87. — Bibliogr. s. A-87

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Akustyczna analiza modalna pomieszczeń 3D z wykorzystaniem metody rozwiązań fundamentalnych : [abstrakt][Acoustic modal analysis of 3D space using the method of fundamental solutions : abstract] / Leszek MAJKUT // W: WibroTech 2016 : XVIII konferencja naukowa wibroakustyki i wibrotechniki ; XIII ogólnopolskie seminarium Wibroakustyka w systemach technicznych : Kraków, 9–10 czerwiec 2016 / Katedra Mechaniki i Wibroakustyki. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Instytut Podstaw Budowy Maszyn. Politechnika Warszawska, Komitet Akustyki PAN. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Analiza przenoszenia drgań o częstotliwościach słyszalnych przez sprężyny stalowe układów wibroizolacjiAnalysis of vibrations transmission in complex vibration isolation systems / Leszek MAJKUT // Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe ; ISSN 1509-5878. — 2017 nr 12 dod.: CD, s. 1098–1102. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 1102. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Classification of phase trajectory portraits in the process of recognition in the changes in the technical condition of monitored machines and constructionsKlasyfikacja obrazów trajektorii fazowych w procesie rozpoznawania zmian stanu monitorowanych maszyn i konstrukcji / Wojciech BATKO, Leszek MAJKUT // Zagadnienia Eksploatacji Maszyn = Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance ; ISSN 0137-5474. — Tytuł poprz.: Zagadnienia Tarcia Zużycia i Smarowania ; ISSN: 0137-5474. — 2011 vol. 46 [no.] 3, s. 7–14. — Bibliogr. s. 13–14, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Classification of phase trajectory portraits in the process of recognition the changes in technical condition of monitored machines and constructionsKlasyfikacja obrazów trajektorii fazowych w procesie rozpoznawania zmian stanu monitorowanych maszyn i konstrukcji / W. BATKO, L. MAJKUT // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 3, s. 757–762. — Bibliogr. s. 762. — 5th international conference “Development trends in mechanization of foundry processes” : Inwałd, 14–16 October 2010

 • keywords: diagnostics, monitoring, foundry machines, phase trajectory

7
 • Comparison of three meshless methods in plane acoustic eigenanalysis / Marek PLUTA, Ryszard OLSZEWSKI, Leszek MAJKUT // W: 7th forum acusticum 2014 ; 61st open seminar on acoustics ; Polish Acoustical Society – Acoustical Society of Japan special session stream : Kraków, 7–12.09.2014 : book of abstracts and programme. — [Poland : s. n.], [2014] + CD. — ISBN: 978-836140228-2. — S. 274. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. [1–7]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [7], Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Crack detection in beam like structures. Pt. 1, Identification of crack locationDetekcja pęknięcia w elementach belkowych. Cz. 1. Identyfikacja miejsca pęknięcia / Leszek MAJKUT // Diagnostyka / Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej ; ISSN 1641-6414. — 2008 nr 2, s. 17–20. — Bibliogr. s. 20, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Crack detection in beam like structures. Pt. 1, Identification of crack location / Leszek MAJKUT // W: Diagnostics'2008 : IV international congress on Technical diagnostics : Diagnostics = Quality of Life Cycle : 09–12 September 2008, Olsztyn, Poland / University of Warmia and Mazury in Olsztyn. Faculty of Technical Sciences. Chair of Building, Exploitation of Vehicles and Machines, [et al.]. — [Olsztyn : UWM], [2008] + CD-ROM. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-927690-0-2. — S. 124. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie pt.: Crack detection in beam like structures. Pt. 1, Identification of crack location = Detekcja pęknięcia w elementach belkowych. Cz. 1, Identyfikacja miejsca pęknięcia. — S. 17–20. — Bibliogr. s. 20, Summ., Streszcz. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji: Publikacje kongresowe)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Crack detection in beam like structures. Pt. 2, Quantification of crack depth / Leszek MAJKUT // W: Diagnostics'2008 : IV international congress on Technical diagnostics : Diagnostics = Quality of Life Cycle : 09–12 September 2008, Olsztyn, Poland / University of Warmia and Mazury in Olsztyn. Faculty of Technical Sciences. Chair of Building, Exploitation of Vehicles and Machines, [et al.]. — [Olsztyn : UWM], [2008] + CD-ROM. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-927690-0-2. — S. 125. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie pt.: Crack detection in beam like structures. Pt. 2, Quantification of crack depth = Detekcja pęknięcia w elementach belkowych. Cz. 2, Identyfikacja głębokości pęknięcia. — S. 21–24. — Bibliogr. s. 24, Summ., Streszcz. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji: Publikacje kongresowe)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Crack detection in beam like structures. Pt. 2, Quantification of crack depthDetekcja pęknięcia w elementach belkowych. Cz. 2. Identyfikacja głębokości pęknięcia / Leszek MAJKUT // Diagnostyka / Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej ; ISSN 1641-6414. — 2008 nr 2, s. 21–24. — Bibliogr. s. 24, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Detekcja uszkodzeń przekładni obiegowych z wykorzystaniem modeli dynamicznego zazębieniaPlanetary gears system faults detection using dynamic model of meshing gear / MAJKUT Leszek, OLSZEWSKI Ryszard // W: LogiTrans : logistyka, systemy transportowe, bezpieczeństwo w transporcie : XI konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk, 7–10 kwietnia 2014 : materiały konferencyjne / red. nauk. Elżbieta Szychta ; Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Wydział Transportu i Elektrotechniki, Polska Akademia Nauk. Komitet Transportu. — Radom : UTH, cop. 2014. — ISBN: 978-83-7351-424-9. — S. 531. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Detekcja uszkodzeń przekładni obiegowych z wykorzystaniem modelu dynamicznego zazębieniaPlanetary gears system faults detection using dynamic model of meshing gear / MAJKUT Leszek, OLSZEWSKI Ryszard // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 3 dod.: CD nr 1 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4099–4105. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4104–4105, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Detekcja uszkodzeń przekładni zębatych z wykorzystaniem dekompozycji empirycznejEmpirical mode decomposition method as a tool for gears faults detection / Leszek MAJKUT, Ryszard OLSZEWSKI, Radosław MARCZUK // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2010 nr 6 dod.: Logistyka–nauka : artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], s. 2093–2100. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 2100. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji: Mechanics). — „Transcomp 2010” : computer systems aided science, industry and transport : 14th international conference : Zakopane, 6.XII–9.XII.2010, Poland

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Detekcja uszkodzeń przekładni zębatych z wykorzystaniem dekompozycji empirycznejEmpirical mode decomposition method as a tool for gears faults detection / Leszek MAJKUT, Ryszard OLSZEWSKI, Radosław MARCZUK // W: Transcomp 2010 : computer systems aided science, industry and transport : Zakopane, 6.XII.–9.XII. 2010, Poland : conference proceedings / ed. Elżbieta Szlachta ; Technical University of Radom. Faculty of Transport and Electrical Engineering, Transport Committee of the Polish Academy of Sciences. — [Radom : The Publishing House of the Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute], [2010]. — Na okł. dod.: abstracts. — ISBN: 978-83-7204-956-8. — S. 254

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Diagnostyka elementów konstrukcji pojazdów z zastosowaniem falki Laplace'aVibration based damage detection using Laplace wavelet / Leszek MAJKUT // TTS. Technika Transportu Szynowego ; ISSN 1232-3829. — 2013 R. 20 nr 10 dod.: CD, s. 1071–1076. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1076, Streszcz., Abstr.. — TransComp : XVII międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane, 2-5.12.2013 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Diagnostyka elementów konstrukcyjnych z wykorzystaniem trajektorii fazowejUtilization of the phase trajectory to diagnostics of the constructional elements / L. MAJKUT // W: XVII Konferencja Inżynierii akustycznej i Biomedycznej : Kraków – Zakopane, 22–26 marca 2010 = XVII Conference on Acoustic and Biomedical Engineering / [red.] Zbigniew Damijan, Jerzy Wiciak, Cezary Kasprzak ; Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki. — [Kraków : s. n.], [2010]. — ISBN: 978-83-61402-08-4. — S. 51–52. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Diagnostyka elementów konstrukcyjnych z wykorzystaniem trajektorii fazowej[Utilization of the phase trajectory to diagnostics of constructional elements] / Leszek MAJKUT // W: Diagnostyka maszyn : XXXVII ogólnopolskie sympozjum : Wisła 08.03.–13.03.2010 r. : streszczenia / Politechnika Śląska. Wydział Transportu. — Katowice : Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych. Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, 2010. — Na s. tyt. dod.: 40 lat kształcenia na kierunku TRANSPORT. — ISBN: 978-83-930581-0-5. — S. 52. — Pełny tekst W: Diagnostyka maszyn [Dokument elektroniczny] : XXXVII ogólnopolskie sympozjum : Wisła, 8–13 marzec 2010 r. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Politechnika Śląska. Wydział Transportu. — Katowice : PŚ. WT, 2010. — 1 dysk optyczny. — S. [1–14]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM . — Bibliogr. s. [13–14], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Diagnostyka elementów konstrukcyjnych z wykorzystaniem trajektorii fazowychPhase trajectory analysis in structural components diagnostics / MAJKUT Leszek // W: LogiTrans : logistyka, systemy transportowe, bezpieczeństwo w transporcie : XI konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk, 7–10 kwietnia 2014 : materiały konferencyjne / red. nauk. Elżbieta Szychta ; Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Wydział Transportu i Elektrotechniki, Polska Akademia Nauk. Komitet Transportu. — Radom : UTH, cop. 2014. — ISBN: 978-83-7351-424-9. — S. 530. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Diagnostyka elementów konstrukcyjnych z wykorzystaniem trajektorii fazowychPhase trajectory analysis in structural components diagnostics / MAJKUT Leszek // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 3 dod.: CD nr 1 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4089–4098. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4097–4098, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Diagnostyka elementów środków transportu z wykorzystaniem dekompozycji empirycznej na przykładzie łożysk tocznychMeans of transport diagnostics using empirical mode decomposition for rolling bearings example / Leszek MAJKUT, Radosław MARCZUK // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2009 nr 6 dod. Logistyka–nauka : artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], s. 1–10.. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9–10. — Transcomp – international conference : computer systems aided science, industry and transport [Dokument elektroniczny]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Streszczenia referatów W: Computer systems aided science, industry and transport : TRANSCOMP 2009 : 13th international conference : Zakopane, 30.XI–3.XII.2009, Poland : conference proceedings / ed. Elżbieta Szychta ; Technical University of Radom. Faculty of Transport and Electrical Engeenering, Transport Committee of the Polish Academy of Sciences. — Radom : The Publishing House of the Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute, 2009. — ISBN 978-83-7204-857-8. — S. 162

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Diagnostyka łożysk z zastosowaniem diagramów rekurencyjnychUse of recurrence plots in the process of the roller bearings diagnosis / MAJKUT Leszek // W: TRANSCOMP 2016 : computer systems aided science, industry and transport : the 20\textsuperscript{th} international conference : Zakopane, Poland 5–8.12.2016 : conference proceedings / ed. Marcin Chrzan ; Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom. Faculty of Transport and Electrical Engineering, Polish Academy of Sciences. Transport Committee. — Radom : Kazimierz Pulaski Univeristy of Technology and Humanities, [2016]. — ISBN: 978-83-7351-813-1. — S. 286. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Diagnostyka wibroakustyczna belek z pęknięciami poziomymi[Vibroacustical diagnostics of the beam with a horizontal crack] / Leszek MAJKUT // W: diag'2009 : diagnostyka techniczna urządzeń i systemów : VII krajowa konferencja : Ustroń, 19–23 października 2009 r. / Instytut Systemów Elektronicznych Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej, Zespół Diagnostyki Sekcji Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn PAN. — Warszawa : cop. ISEWE WAT, 2009. — S. 151–156. — Bibliogr. s. 156

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Diagnostyka wibroakustyczna belek z pęknięciami wzdłużnymiVibroacoustical diagnostics of beams with horizontal cracks / Leszek MAJKUT // Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej ; ISSN 1234-5865. — Poprz. ISSN 0366-4988. — 2010 vol. 59 nr 4, s. 181–196. — Bibliogr. s. 195, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Dwa sposoby modelowania pęknięcia zginanej belki w analizie MES. Analiza porównawcza[Two methods of crack modelling in FEM analysis of the beam. The comparative analysis] / Leszek MAJKUT // W: WibroTech 2008 : XIV konferencja naukowa Wibroakustyki i wibrotechniki ; IX ogólnopolskie seminarium Wibroakustyka w systemach technicznych : Kraków 20–21 listopad 2008 / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki [et al.]. — [Kraków : s. n.], [2008] + CD-ROM. — s. 123–124

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych