Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Majewski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900439

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 10, z ogólnej liczby 10 publikacji Autora


1
 • Acoustic emission induced in rocks by various stimuli / Zofia MAJEWSKA, Stanisław MAJEWSKI, Jerzy ZIĘTEK // W: Theory and uses of acoustic emissions / ed. Justin K. Burnett. — [New York] : Nova Science Publishers, 2012. — (Materials Science and Technologies). — ISBN: 978-1-61209-960-6. — S. 1–22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Differential swelling of coal / Zofia MAJEWSKA, Grażyna CEGLARSKA-STEFAŃSKA, Stanisław MAJEWSKI, Jerzy ZIĘTEK, Katarzyna CZERW // W: Twenty-fifth annual international Pittsburgh Coal Conference [Dokument elektroniczny] : Coal-energy, environment and sustainable development : September 29–October 2, 2008 Pittsburgh, PA, USA : final technical program. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Pittsburgh : University of Pittsburgh], [2008]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN10: 1-890977-25-X. — S. [1–13]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [12–13], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Rozwój odkształceń węgla kamiennego w procesach sorpcyjno-desorpcyjnychDevelopment of strain of coal subjected to sorption-desorption processes / Grażyna CEGLARSKA-STEFAŃSKA, Zofia MAJEWSKA, Stanisław MAJEWSKI, Jerzy ZIĘTEK, Katarzyna CZERW // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2007 t. 23 z. spec. 3, s. 41–50. — Bibliogr. s. 49, Streszcz., Abstr.. — Toż na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych. — Polski Kongres Górniczy : sesja 9: Nowe szanse węgla : Kraków, 19–21 września 2007 / red. z. spec. Krystyna Kreiner, Paweł Baran ; Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2007

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, odkształcenia próbek węgla towarzyszące procesom sorpcji, sorpcja/desorpcja CO2 i CH4

  keywords: hard coal, CH4, strains of coal during sorption/desorption procceses, sorption/desorption CO2

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
7
 • Volumetric strain induced in medium-rank coal by sorption of carbon dioxide, methane and their mixture / Zofia MAJEWSKA, Stanisław MAJEWSKI, Jerzy ZIĘTEK, Grażyna CEGLARSKA-STEFAŃSKA // W: Carbon sequestration: methods, modeling and impacts / eds. Elke Hoch and Siegbert Grunwald. — New York : Nova Science Publishers, cop. 2010. — (Climate Change and its Causes, Effects and Prediction Series). — ISBN: 978-1-60741-498-8. — S. 83–98. — Bibliogr. s. 97–98, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Wpływ sorpcji $CO_{2}$ na zmianę struktury węgla kamiennego w aspekcie badań sejsmoakustycznych i dylatometrycznychStructural rearrangement of hard coal induced by sorption of $CO_{2}$ from an aspect of acoustic emission and strain measurements / Zofia MAJEWSKA, Stanisław MAJEWSKI, Jerzy ZIĘTEK // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2007 R. 46 z. 2, s. 159–164. — Bibliogr. s. 164, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Zastosowanie zjawiska emisji akustycznej do badania układu węgiel kamienny-gazy kopalniane w aspekcie sekwestracji $CO_{2}$ w pokładach węglaThe applicability of acoustic emission techniques to the study of coal-gas system for $CO_{2}$ sequestration in coals / Zofia MAJEWSKA, Stanisław MAJEWSKI, Jerzy ZIĘTEK // W: Materiały konferencji naukowych [Dokument elektroniczny] : XVI Warsztaty Górnicze : górnictwo-człowiek-środowisko: zrównoważony rozwój ; Oddziaływanie wstrząsów górniczych na obiekty budowlane i infrastrukturę ; Geofizyka stosowana w zagadnieniach górniczych, inżynierskich i środowiskowych / red. nauk. Zenon Pilecki, Elżbieta Pilecka, Henryk Marcak. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Konferencje Naukowo-Techniczne, cop. 2014. — 1 dysk optyczny. — S. 419–436. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 434–436, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, naprężenia, emisja akustyczna, sorpcja/desorpcja gazów, sekwestracja CO2 w pokładach węgla

  keywords: coal swelling, acoustic emission, sorption of gases, bituminous coal, CO2 sequestration in coal seans

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Zastosowanie zjawiska emisji akustycznej do badania układu węgiel kamienny-gazy kopalniane w aspekcie sekwestracji $CO_{2}$ w pokładach węglaApplicability of acoustic emission techniques to the study of coal-gas system for $CO_{2}$ sequestration in coals / Zofia MAJEWSKA, Stanisław MAJEWSKI, Jerzy ZIĘTEK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 7, s. 1–11. — Bibliogr. s. 10–11, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, naprężenia, emisja akustyczna, sorpcja/desorpcja gazów, sekwestracja CO2 w pokładach węgla

  keywords: coal swelling, acoustic emission, sorption of gases, bituminous coal, CO2 sequestration in coal seans

  cyfrowy identyfikator dokumentu: