Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Magiera, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kbot, Katedra Badań Operacyjnych i Technologii Informacyjnych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9026-4020

ResearcherID: L-8395-2013

Scopus: 55636825900

PBN: 913572

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 37, z ogólnej liczby 37 publikacji Autora


1
2
 • A multi-level method of support for management of product flow through supply chains / M. MAGIERA // Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences ; ISSN 0239-7528. — 2015 vol. 63 no. 4, s. 933–946. — Bibliogr. s. 946, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2015-12-12. — tekst: http://goo.gl/3fxUfx

 • keywords: scheduling, logistic, supply chain, integer programming, decision making, supply network

3
 • A relaxation heuristic for scheduling flowshops with intermediate buffers / M. MAGIERA // Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences ; ISSN 0239-7528. — 2013 vol. 61 no. 4, s. 929–942. — Bibliogr. s. 941–942, Abstr.

 • keywords: scheduling, production planning, linear programming, heuristic, decision making, flowshop

4
 • Comparative analysis of two hierarchical methods of assembly planning for producers of electric and electronic equipmentAnaliza porównawcza dwóch hierarchicznych metod planowania montażu dla producentów sprzętu elektrycznego i elektronicznego / Marek MAGIERA // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2015 R. 91 nr 4, s. 86–90. — Bibliogr. s. 90, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: szeregowanie, planowanie hierarchiczne, montaż, programowanie całkowitoloczbowe

  keywords: scheduling, integer programming, assembly, hierarchical planning

5
 • Dwukryterialna metoda planowania taktycznego, dotyczącego montażu w hybrydowych systemach przepływowychA bi-criteria method of tactical planning for assembly in hybrid flow shop systems / Marek MAGIERA // Technologia i Automatyzacja Montażu ; ISSN 1230-7661. — 2016 nr 2, s. 5–10. — Bibliogr. s. 10, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: optymalizacja wielokryterialna, programowanie całkowitoliczbowe, systemy montażowe, harmonogramowanie montażu, planowanie taktyczne

  keywords: integer programming, multi-criteria optimization, assembly systems, assembly scheduling, tactical planning

6
 • Dwupoziomowa metoda harmonogramowania przepływu produktów przez sieci dostawTwo-level method of products scheduling for supply network / Marek MAGIERA // W: TLM 2009 [Dokument elektroniczny] : Total Logistic Management : XIII konferencja logistyki stosowanej : Zakopane, 25–28 listopada 2009 : materiały konferencyjne / red. Jerzy Feliks ; Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa : KT PAN], [2009]. — 1 dysk optyczny. — Na CD-ROMie dod.: Zakres tematyczny obejmuje obszary zastosowania logistyk z uwzględnieniem metod ilościowych w ocenie procesów logistycznych. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–10]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [10], Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Dwupoziomowa metoda harmonogramowania przepływu produktów przez sieci dostaw : [streszczenie]Two-level method of products scheduling for supply network / Marek MAGIERA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2010 nr 2, s. 131. — Pełny tekst W: Logistyka – nauka [Dokument elektroniczny] : artykuły recenzowane. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 2010. — 1 dysk optyczny. — S. [1–10]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [10], Streszcz., Abstr. — Publikacja umieszczona na płycie CD 1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Dwupoziomowa metoda wielokryterialnego sterowania przepływem produktów[A two-level approach of multicriteria for flow control] / Marek MAGIERA // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 2 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2009. — ISBN: 978-83-923797-7-5. — S. 164–172. — Bibliogr. s. 172, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Fragmentacja a defragmentacja łańcuchów dostaw dla systemów montażowych – porównanie koncepcjiFragmentation and defragmentation of supply chains for assembly systems – comparison of the conceptions / Marek MAGIERA // Technologia i Automatyzacja Montażu [Dokument elektroniczny]. – Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2449-5344. — Tytuł poprz.: Technologia i Automatyzacja Montażu ; ISSN: 1230-7661. — 2015 nr 3, s. 22–27. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 26, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: łańcuch dostaw, harmonogramowanie, programowanie całkowitoliczbowe, systemy montażowe, sieć dostaw

  keywords: scheduling, supply chain, integer programming, supply network, assembly systems

10
 • Heurystyczna metoda wyboru dostawców i środków transportu dla elastycznych systemów montażowych[Heuristic method of selection of suppliers and transport means for flexible assembly systems] / Marek MAGIERA // Technologia i Automatyzacja Montażu ; ISSN 1230-7661. — 2012 nr 2, s. 20–27. — Bibliogr. s. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Hierarchiczna metoda planowania przepływów wielowariantowych produktów przez linie produkcyjneA hierarchical method of planning of multi-option product flows through production lines / Marek MAGIERA // W: Automatyzacja procesów dyskretnych : teoria i zastosowania, T. 1 / pod red. Andrzeja Świerniaka i Jolanty Krystek. — Gliwice : Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2016. — ISBN: 978-83-62652-78-5. — S. 171–183. — Bibliogr. s. 183, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Hierarchiczna metoda wielokryterialnego planowania produkcji dla systemów z ograniczeniami czasowymiHierarchical method of multicriteria production planning for flow-shops with time restrictions / Marek MAGIERA // W: Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej / red. nauk. Lech Bukowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — Na s. tyt. dod. 35 lat Wydziału Zarządzania AGH. — ISBN: 978-83-7464-249-1. — S. 128–136. — Bibliogr. s. 135, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Hierarchiczne metody planowania przepływu produktów przez linie produkcyjne – analiza porównawcza dwóch koncepcjiHierarchical methods of planning of products flow through the production lines – a comparative analysis of the two concepts / Marek MAGIERA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka 2015 / pod red. nauk. Marka Karkuli. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — ISBN: 978-83-7464-801-1. — S. 79–95. — Bibliogr. s. 94–95, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: szeregowanie, planowanie produkcji, planowanie hierarchiczne, programowanie całkowitoliczbowe

  keywords: scheduling, production planning, integer programming, hierarchical planning

14
 • Hierarchiczne metody planowania przepływu produktów przez linie produkcyjne - analiza porównawcza dwóch koncepcjiHierarchical methods of planning of products flow through the production lines - a comparative analysis of the two concepts / Marek MAGIERA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : materiały konferencyjne : [streszczenia] / Wydział Zarządzanie. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: szeregowanie, planowanie produkcji, planowanie hierarchiczne, programowanie całkowitoliczbowe

  keywords: scheduling, production planning, integer programming, hierarchical planning

15
 • Koncepcja monolityczna a hierarchiczna w harmonogramowaniu montażu – analiza porównawcza wybranych metodMonolithic and hierarchical approach to assembly scheduling – comparative analysis of the selected methods / Marek MAGIERA // Przegląd Mechaniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2259. — 2014 R. 73 nr 10, s. 26–30. — Bibliogr. s. 30, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: planowanie montażu, selekcja sekwencji, harmonogramowanie, marszruty montażu

  keywords: scheduling, assembly planning, selection of assembly plans, assembly routes

16
 • Methods of supplier selection for producers of electric and electronic equipmentMetody selekcji dostawców dla producentów sprzętu elektrycznego i elektronicznego / Marek MAGIERA // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2013 R. 89 nr 4, s. 66–70. — Bibliogr. s. 70, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Metoda harmonogramowania montażu dla systemów wytwarzania dokładnie na czasMethod of assembly scheduling for just in time production systems / Marek MAGIERA // Przegląd Mechaniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2259. — 2008 R. 67 nr 12, s. 33–37. — Bibliogr. s. 37, Summ., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Metoda harmonogramowania montażu dla systemów wytwarzania dokładnie na czasMethod of assembly scheduling for just in time production systems / Marek MAGIERA // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej = Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis ; nr 251. Mechanika ; ISSN 0209-2689. — 2008 z. 72, s. 175–181. — Bibliogr. s. 181, Summ.. — TTMM'08 : Technika i technologia montażu maszyn : materiały VI Międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej : Kalnica k/Cisnej 2008. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowiskiej, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Metoda planowania przepływów produktów dla wieloetapowych łańcuchów transportowychMethod of planning of product flow for multistage transport chains / Marek MAGIERA // W: Automatyzacja procesów dyskretnych : teoria i zastosowania, T. 1 / pod red. Andrzeja Świerniaka i Jolanty Krystek. — Gliwice : Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2014. — ISBN: 978-83-62652-67-9. — S. 133–141. — Bibliogr. s. 141, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Metoda selekcji dostawców i środków transportu dla sieci dostawMethod of selection of suppliers and transport means for supply network / Marek MAGIERA // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2011 t. 15 z. 2, s. 307–318. — Bibliogr. s. 318, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2011-02/Auto29.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Metoda selekcji dostawców komponentów dla elastycznych systemów montażowychMethod of component parts suppliers selection for flexible assembly systems / Marek MAGIERA // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej = Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis ; nr 279. Mechanika ; ISSN 0209-2689. — 2011 z. 83 Technika i technologia montażu maszyn, s. 197–209. — Bibliogr. s. 208–209, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Metoda selekcji dostawców komponentów dla elastycznych systemów montażowychMethod of component parts suppliers selection for flexible assembly systems / Marek MAGIERA // Technologia i Automatyzacja Montażu ; ISSN 1230-7661. — 2011 nr 3, s. 25–34. — Bibliogr. s. 34, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Metoda selekcji firm transportowych i środków transportu dla sieci dostawMethod of selection of transport firms and means of transport for supply network / Marek MAGIERA // W: TLM 2010 [Dokument elektroniczny] : “Total Logistic Management” : XIV konferencja logistyki stosowanej : Zakopane, 02–04 grudnia 2010 : materiały konferencyjne / Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa : KT PAN], [2010]. — 1 dysk optyczny. — Na dysku dod.: Zakres tematyczny konferencji obejmuje obszary zastosowania logistyki ze szczególnym uwzględnieniem problematyki e-Zarządzania łańcuchem dostaw, e-Logistyki oraz ekoLogistyki. — S. [1–10]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [10], Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Metoda selekcji firm transportowych i środków transportu dla sieci dostawMethod of selection of transport firms and means of transport for supply network / Marek MAGIERA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2011 nr 2 dod.: Logistyka – nauka, s. 11. — Pełny tekst W: Logistyka – nauka [Dokument elektroniczny] : artykuły recenzowane. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 2011. — 1 dysk optyczny. — S. 419–428. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 428, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Metoda selekcji sekwencji montażowych dla systemów wytwarzania dokładnie na czasThe assembly selection method for just in time production systems / Marek MAGIERA // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1797. Automatyka ; ISSN 0434-0760. — 2008 z. 151, s. 159–165. — Bibliogr. s. 165, Streszcz., Summ., Abstr.. — XVI Krajowa konferencja Automatyzacji procesów dyskretnych

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych