Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Ziąbka, dr inż.

pracownik naukowo-techniczny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0702-7137

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 3948921

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 125, z ogólnej liczby 126 publikacji Autora


1
2
 • 1D polymer composition for medical application / Barbara SZARANIEC, Magdalena ZIĄBKA, Paulina BEDNARZ, Jan CHŁOPEK // Polish Journal of Applied Chemistry ; ISSN 0867-8928. — Tytuł poprz.: Chemia Stosowana. — 2009 vol. 53 no. 3, s. 253–258. — Bibliogr. s. 258. — VII international polymer seminar : Gliwice 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Analiza zjawisk zachodzących podczas elektrochemicznej redukcji tlenku na granicy faz punktowa katoda tlenkowa $|O_{2}|$ elektrolit stałotlenkowyAnalysis of electrochemical oxygen reduction phenomena in a phase boundry between the point oxide kathode and $|O_{2}|$ solid oxide electrolyte / Magdalena DUDEK, Andrzej RAŹNIAK, Bartłomiej LIS, Alicja RAPACZ-KMITA, Marcin GAJEK, Magdalena ZIĄBKA, Krzysztof Śliwa, Bartosz ADAMCZYK // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2017 t. 69 nr 2, s. 107–114. — Bibliogr. s. 114, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/1427

 • słowa kluczowe: materiał katodowy, stałotlenkowe ogniwo paliwowe, redukcja tlenu, chronoamperometria

  keywords: cathode material, solid oxide fuel cell, chronoamperometry, oxygen reduction

4
 • Anisotropy in thermal properties of boron carbide-graphene platelet composites / Paweł RUTKOWSKI, Aleksandra DUBIEL, Wojciech PIEKARCZYK, Magdalena ZIĄBKA, Ján Dusza // Journal of the European Ceramic Society ; ISSN 0955-2219. — Tytuł poprz.: International Journal of High Technology Ceramics. — 2016 vol. 36 iss. 12, s. 3051–3057. — Bibliogr. s. 3057, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2015-12-07. — Engineering Ceramics 2015: materials for better life : Smolenice castle, Slovakia, 10–14 May 2015. — tekst: http://goo.gl/F7ihyd

 • keywords: thermal stability, anisotropy, thermal conductivity, boron carbide, graphene platelets

5
 • A new cathode material $LiNi_{0.6}Co_{0.3}Ti_{0.1}O_{2}$ for Li-ion batteries / Dominika BASTER, Piotr Paziak, Magdalena ZIĄBKA, Janina MOLENDA // W: SSI-21 : 21\textsuperscript{st} international conference on Solid State Ionics : June 18–23 2017, Padua, Italy : program guide and abstracts / University of Padua and RU INSTM, Padua, Italy ; Massachusetts Institute of Technology, Boston, USA. — [Italy : University of Padua], [2017]. — Tyt. częśc. wg okł.. — S. 496. — Bibliogr. s. 496

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • A tubular polycaprolactone/hyaluronic acid scaffolds for nasal cartilage tissue engineering / Samuel Jatteau, Anna Kurowska, Magdalena ZIĄBKA, Izabella Rajzer // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2017 vol. 20 no. 141, s. 8–12. — Bibliogr. s. 12, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/4QHGLt

 • keywords: electrospinning, PCL, tissue engineering scaffolds, nasal cartilages, hydraulic acid

7
 • Badania biologiczne kompozytów polimerowych zawierających nanocząstki srebraBiological studies of polymer composites containing silver nanoparticles / Magdalena ZIĄBKA, Michał DZIADEK, Karol GRYŃ, Karolina Klesiewicz, Elżbieta Menaszek // Acta Bio-Optica et Informatica Medica = Inżynieria Biomedyczna ; ISSN 1234-5563. — 2017 vol. 23 nr 2, s. 75–86. — Bibliogr. s. 85–86, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://goo.gl/hD9C79

 • słowa kluczowe: kompozyty polimerowe, cytotoksyczność, nanocząstki srebra, działanie przeciwbakteryjne

  keywords: cytotoxicity, silver nanoparticles, antibacterial activity, polymer composites

8
 • Badania in vitro nad toksycznym oddziaływaniem napełnionego włóknami węglowymi kopolimeru glikolidu z laktydem na ludzkie komórki kościotwórcze[In vitro examination of toxic influence of poly lactide-co-glycolide) mixed with carbon fibres upon human osteoblasts] / Magdalena Cieślik, Anna Mertas, Anna MORAWSKA-CHOCHÓŁ, Magdalena ZIĄBKA, Jan CHŁOPEK, Wojciech Król // W: „Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej” : III międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa : Nałęczów, 23 kwietnia 2009 : streszczenia. — [Polska : s. n.], [2009]. — S. 39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Badanie składu chemicznego popiołów lotnych pochodzących z fluidalnego i konwencjonalnego spalania węglaStudy on chemical composition of fly ash from fluidized-bed and conventional coal combustion / Monika KUŹNIA, Anna MAGIERA, Wojciech JERZAK, Magdalena ZIĄBKA, Radosław LACH // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2017 t. 96 nr 8, s. 1699–1703. — Bibliogr. s. 1703

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Badanie składu chemicznego popiołów lotnych pochodzących z fluidalnego i konwencjonalnego spalania węgla[Study on chemical composition of fly ash from fluidized-bed and conventional coal combustion] / Monika KUŹNIA, Anna MAGIERA, Wojciech JERZAK, Magdalena ZIĄBKA, Radosław LACH // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój : IX konferencja : Kraków–Kocierz, 7–8 września 2017 r. : informator. — [Kraków : Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. W. Goetla. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica], [2017]. — Na okł. dod.: Jubileusz XXV-lecia Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla w AGH. — S. 22. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
12
 • Biological properties of resorbable mini-plates with calcium phosphates for maxillofacial surgery / Anna MORAWSKA-CHOCHÓŁ, Barbara SZARANIEC, Karol GRYŃ, Magdalena ZIĄBKA, Jan CHŁOPEK, Elżbieta MENASZEK // W: ESB 2013 [Dokument elektroniczny] : 25th European conference on Biomaterials : XXV symposium of the European Society for Biomaterials : from the design to the application of biomaterials : 8–12 September 2013, Madrid. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Spain : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Cavitation wear of ceramics / Zbigniew PĘDZICH, Robert Jasionowski, Magdalena ZIĄBKA, Paweł RUTKOWSKI, Radosław LACH // W: ICC 5 [Dokument elektroniczny] : 5\textsuperscript{th} International Congress on Ceramics : August 17\textsuperscript{th} – 21\textsuperscript{st}, 2014 Beijing : program and abstracts / International Ceramic Federation. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Beijing : s. n.], 2014. — 1 dysk optyczny. — S. 144–145. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • keywords: wear, CMC, cavitation

14
 • Cavitation wear of ceramics. Pt. 1, Mechanisms of cavitation wear of alumina and tetragonal zirconia sintered polycrystalsZużycie kawitacyjne ceramiki. Cz. 1, Mechanizmy zużycia kawitacyjnego spieków z tlenku glinu i tetragonalnego dwutlenku cyrkonu / Zbigniew PĘDZICH, Robert Jasionowski, Magdalena ZIĄBKA // Composites Theory and Practice : [czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych] ; ISSN 2084-6096. — Tytuł poprz.: Kompozyty ; ISSN: 1641-8611. — 2013 R. 13 nr 4, s. 288–292. — Bibliogr. s. 291–292

 • słowa kluczowe: erozja, tlenek glinu, kawitacja, tetragonalny dwutlenek cyrkonu

  keywords: erosion, tetragonal zirconia, alumina, cavitation

15
 • Cavitation wear of ceramics. Pt. 2, Cavitation wear mechanisms of composites with oxide matricesZużycie kawitacyjne ceramiki. Cz. 2, Mechanizmy zużycia kawitacyjnego kompozytów na osnowach tlenkowych / Zbigniew PĘDZICH, Robert Jesionowski, Magdalena ZIĄBKA // Composites Theory and Practice : [czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych] ; ISSN 2084-6096. — Tytuł poprz.: Kompozyty ; ISSN: 1641-8611. — 2014 R. 14 nr 3, s. 139–144. — Bibliogr. s. 144

 • słowa kluczowe: erozja, kawitacja, kompozyty z osnową ceramiczną

  keywords: erosion, ceramic matrix composites, cavitation

16
17
 • Ceramic materials - new medical solutions / Magdalena ZIĄBKA // W: Spring meeting of the Korean Ceramic Society : April 19-21 2017, Gunsan / The Korean Ceramic Society. — [Gunsan : s. n.], [2017]. — S. 96–97

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Ceramizable composites for fire resistant applications / Zbigniew PĘDZICH, Dariusz M. Bieliński, Rafał Anyszka, Radosław LACH, Magdalena ZIĄBKA // Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. — 2014 vols. 602–603, s. 290–295. — Bibliogr. s. 295, Abstr.. — W bazie Web of Science dod. ISBN: 978-3-03835-041-5. — CICC-8 : the eighth China International Conference on High-performance Ceramics : November 4–7, Chongqing, China

 • keywords: composites, ceramization, silicone, fire resistance

19
 • Degradowalne skaffoldy kompozytowe w chirurgii kostnejComposite degradable scaffolds in bone surgery / Magdalena ZIĄBKA, Ewa STODOLAK, Jan CHŁOPEK // Kompozyty = Composites ; ISSN 1641-8611. — 2008 vol. 8 no. 2, s. 114–118. — Bibliogr. s. 118

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
21
 • Efficient colorimetric anion detection based on positive allosteric system of urea-functionalized poly(phenylacetylene) receptor / Ryosuke Sakai, Shota Okade, Eric B. Barasa, Ryohei Kakuchi, Magdalena ZIĄBKA, Satoshi Umeda, Katsuyuki Tsuda, Toshifumi Satoh, Toyoji Kakuchi // Macromolecules / American Chemical Society ; ISSN 0024-9297. — 2010 vol. 43, s. 7406–7411. — Bibliogr. s. 7410–7411, Abstr. — M. Ziąbka dod. afiliacja: Division of Biotechnology and Macromolecular Chemistry, Graduate School of Engineering, Hokkaido University, Sapporo

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Evaluation of biocompatibility and antibacterial properties of polysulphone/nanosilver composites / Magdalena ZIĄBKA, Anna Mertas, Wojciech Król, Jan CHŁOPEK, Rajmund Orlicki // W: Pharmaceutical and medical biotechnology : new perspectives / eds. Rajmund Orlicki, [et al.]. — New York : Nova Science Publishers, Inc., [2013]. — (Recent Trends in Biotechnology). — ISBN: 978-1-62618-851-8. — S. 273–283. — Bibliogr. s. 282–283, Abstr.

 • keywords: nanocomposites, biocompatibility, nanosilver, polysulfone, bactericidal activity

23
 • Evaluation of biocompatibility and antibacterial properties of polysulphone/nanosilver composites / M. ZIĄBKA, A. Mertas, W. Król, J. CHŁOPEK, R. Orlicki // W: Bioscience methodologies in physical chemistry : an engineering and molecular approach / eds. Alberto D'Amore, A. K. Haghi, Gennady E. Zaikov. — Toronto ; New Jersey : Apple Academic Press, cop. 2014. — ISBN: 978-1-926895-54-3. — S. 379–393. — Bibliogr. s. 392–393

 • keywords: Escherichia coli, bactericidal, polysulfone matrix, Staphyloccocus aureus

24
25
 • Formation method of a middle ear prosthesis / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Magdalena ZIĄBKA, Jan CHŁOPEK, Anna Mertas, Wojciech Król, Elżbieta MENASZEK, Agnieszka Morawska. — Int.Cl.: B29C 33/72\textsuperscript{(2006.01)}. — Stany Zjednoczone. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; US 2015130099 A1 ; Opubl. 2015-05-14. — Zgłosz. nr US201314405340 z dn. 2013-05-28. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/US20150130099A1.pdf

 • słowa kluczowe: właściwości antybakteryjne, proteza ucha środkowego, materiał polimerowy

  keywords: middle ear prosthesis, polimeric material, antibacterial properties