Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Zarzecka-Napierała, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna (100%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 44062002500

PBN: 923855

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 34, z ogólnej liczby 37 publikacji Autora


1
 • Ceramizable silicone rubber composites / Z. PĘDZICH, M. ZARZECKA-NAPIERAŁA, D. M. Bieliński, R. Anyszka // W: seres'11 [Dokument elektroniczny] : II. international ceramic, glass, porcelain enamel, glaze and pigment congress : 10–12 October 2011, Eskişehir, Türkiye : abstract CD. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Turkey : Anadolu Üniversitesi], [2011]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
4
 • Formowanie z zawiesin drobnych proszków spinelu glinowo-magnezowegoColloidal processing of fine spinel powders / Łukasz ZYCH, Anna Wajler, Radosław LACH, Magdalena ZARZECKA-NAPIERAŁA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2011 t. 63 nr 3, s. 506–511. — Bibliogr. s. 511, Streszcz.. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/556

 • słowa kluczowe: twardość, spinel, formowanie z zawiesin, tworzywa przezroczyste

  keywords: hardness, spinel, colloidal processing, transparent materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Jak z proszku otrzymać lity materiał ceramiczny?[How to obtain a solid ceramic material from the powder?] / Magdalena ZARZECKA-NAPIERAŁA, Beata MACHERZYŃSKA // Powder & Bulk = Materiały Sypkie i Masowe ; ISSN 1899-2021. — 2018 nr 1, s. 35–36. — Bibliogr. s. 36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Nanometric YAG powders prepared by citrate and modified citrate method / ZARZECKA-NAPIERAŁA M., HABERKO K. // W: ECERS : 11\textsuperscript{th} international conference and exhibition of the European Ceramic Society : June 21–25, 2009 Kraków : conference programme and book of abstracts. — Kraków : [s. n.], 2009. — ISBN: 978-83-60958-45-2. — S. 73–74

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Odstępstwa od stechiometrii a mikrostruktura polikryształów YAGEffect on non-stoichometry on YAG polycrystal microstructure / ZARZECKA-NAPIERAŁA M., HABERKO K. // W: Polska Ceramika 2010 : VI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 5–8 września 2010 r. / eds. Agnieszka Gubernat, Ewa Stobierska, Piotr Wyszomirski ; Akademia Górniczo-Hutnicza. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2010. — ISBN: 978-83-60958-62-9. — S. 97

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Optimisation of the ceramic phase for ceramizable silicone rubber based composites – microstructural aspect / Zbigniew PĘDZICH, Dariusz M. Bieliński, Jan Dul, Magdalena ZARZECKA-NAPIERAŁA // Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. — 2011 vol. 484, s. 226–229. — Bibliogr. s. 229, Abstr.. — Advanced engineering ceramics and composites : selected, peer reviewed papers from the 4th international symposium on Advanced ceramics : November 14–18, 2010, Japan / eds. Takashi Goto, Yi-Bing Cheng, Takashi Akatsu ; The Ceramic Society of Japan. — Switzerland ; Japan : Trans Tech Publications Ltd. ; The Ceramic Society of Japan, cop. 2011. — (CSJ Series – Publications of the Ceramic Society of Japan ; vol. 22). — ISBN-13: 978-3-03785-181-4. — tekst: http://www.scientific.net/KEM.484.226.pdf

 • keywords: composites, ceramization

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/KEM.484.226

9
10
 • Porównanie metod otrzymywania nanoproszku granatu itrowo-glinowego (YAG)Comparison of the yttrium aluminium garnet (YAG) nanopowder preparation methods / Magdalena ZARZECKA-NAPIERAŁA, Mirosław M. BUĆKO, Włodzimierz MOZGAWA, Krzysztof HABERKO, Jadwiga BRZEZIŃSKA-MIECZNIK // W: VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 13–16 września 2007 r. : streszczenia, program / red. z. Zbigniew Pędzich ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2007. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-89541-96-3. — S. 166

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Porównanie metod otrzymywania nanoproszku granatu itrowo-glinowego (YAG)Comparison of the yttrium aluminium garnet (YAG) nanopowder preparation methods / Magdalena ZARZECKA-NAPIERAŁA, Mirosław M. BUĆKO, Włodzimierz MOZGAWA, Krzysztof HABERKO, Jadwiga BRZEZIŃSKA-MIECZNIK // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały VI konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego pod patronatem Prof. dr hab. inż. Krzysztofa J. Kurzydłowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego : Zakopane 2007, [T. 2] = Advances in the technology of ceramic, glass and mineral binding materials / pod red. M. Nocuń, W. Pichór, W. Pyda. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 103/2. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — Opis częśc. wg okł.. — S. 797–804. — Bibliogr. s. 804

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Processing and properties of fire resistant EPDM rubber-based ceramifiable composites / Rafał Anyszka, Dariusz M. Bieliński, Zbigniew PĘDZICH, Magdalena ZARZECKA-NAPIERAŁA, Mateusz Imiela, Przemysław Rybiński // High Temperature Materials and Processes ; ISSN 0334-6455. — 2017 vol. 36 iss. 10, s. 963–969. — Bibliogr. s. 969, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-11-23

 • keywords: composites, thermal properties, ceramization, ceramification, micromorphology, EPDM rubber

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/htmp-2016-0059

13
 • Przezroczysty i przeświecalny polikrystaliczny hydroksyapatytTransparent and translucent polycrystalline hydroxyapatite / Jadwiga BRZEZIŃSKA-MIECZNIK, Katarzyna CHOLEWA-KOWALSKA, Magdalena ZARZECKA-NAPIERAŁA // W: X Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 17–20. IX. 2015 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2015 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-63663-65-0. — S. 14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Silicon-basing ceramizable composites containing long fibers / Zbigniew PĘDZICH, Rafał Anyszka, Dariusz M. Bieliński, Magdalena ZIĄBKA, Radosław LECH, Magdalena ZARZECKA-NAPIERAŁA // Journal of Materials Science and Chemical Engineering ; ISSN 2327-6045. — 2013 vol. 1 no. 5, s. 43–48. — Bibliogr. s. 47–48, Abstr.

 • keywords: composites, silicone rubber, ceramization, polyamide fibers, aluminosilicate fibers

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4236/msce.2013.15009

15
 • Synteza i właściwości proszków granatu itrowo-glinowego (YAG)A synthesis and characteristics of YAG / Magdalena ZARZECKA-NAPIERAŁA, Mirosław M. BUĆKO, Jadwiga BRZEZIŃSKA-MIECZNIK, Krzysztof HABERKO // W: Polska ceramika 2006 : materiały IV międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej : Kraków, 10-13 września 2006 r. = Polish ceramics 2006 : proceedings of IV international scientific and technological conference / pod red.: J. Lisa, E. Stobierskiej, P. Wyszomirskiego ; PTC, PAN. — Kraków : PTC, 2006. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 96. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — S. 635–642. — Bibliogr. s. 641–642, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Synteza i właściwości proszku granatu itrowo-glinowego (YAG)YAG powder synthesis / Magdalena ZARZECKA-NAPIERAŁA, Mirosław M. BUĆKO, Jadwiga BRZEZIŃSKA-MIECZNIK, Krzysztof HABERKO // W: Polska Ceramika 2006 : Kraków, 10–13 września 2006 : [streszczenia referatów i posterów] / ed. Ewa Stobierska. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2006. — S. 115

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Synteza proszku YAG metodą cytrynianowąYAG powder synthesis by the citrate process / Magdalena ZARZECKA, Mirosław M. BUĆKO, Jadwiga BRZEZIŃSKA-MIECZNIK, Krzysztof HABERKO // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały V konferencji ceramicznej : Zakopane [14–18 września] 2005 = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : proceedings of the 5\textsuperscript{th} ceramic conference / pod red.: Z. Pędzicha, K. Haberko ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2005. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 91/2). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8389541548. — S. 931–938. — Bibliogr. s. 937–938

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Synteza proszku YAG metodą cytrynianowąYAG powder synthesis by the citrate process / Magdalena ZARZECKA, Mirosław M. BUĆKO, Jadwiga BRZEZIŃSKA-MIECZNIK, Krzysztof HABERKO // W: V Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 14–18 września 2005 r. : streszczenia : program konferencji / red. z. Zbigniew Pędzich ; PTC. — Kraków : PTC, 2005. — ISBN10: 8389541475. — S. 167

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Synthesis and characterization of yttrium aluminium garnet (YAG) powders / Magdalena ZARZECKA-NAPIERAŁA, Krzysztof HABERKO // Processing and Application of Ceramics ; ISSN 1820-6131. — 2007 vol. 1 iss. 1–2, s. 69–74. — Bibliogr. s. 73–74, Abstr.

 • keywords: YAG, citrate gel method, citric acid

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Thermal stability and flammability of styrene-butadiene rubber-based (SBR) ceramifiable composites / Rafał Anyszka, Dariusz M. Bieliński, Zbigniew PĘDZICH, Przemysław Rybiński, Mateusz Imiela, Mariusz Siciński, Magdalena ZARZECKA-NAPIERAŁA, Tomasz Gozdek, Paweł RUTKOWSKI // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2016 vol. 9 iss. 7 art. no. 604, s. 1–12 [numeracja nieciągła]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 11–12, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-07-21. — tekst: http://goo.gl/vGNntm

 • keywords: composite, thermal stability, ceramization, ceramification, flammability, flame retardancy, SBR rubber

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma9070604

22
23
 • The influence of boron oxide on ceramization of silicone-basing composites : oral abstract / Zbigniew PĘDZICH, Dariusz Bielinski, Rafał Anyszka, Magdalena ZARZECKA-NAPIERAŁA // W: ECerS 2011 [Dokument elektroniczny] : 12th conference of the European Ceramic Society : Stockholm, Sweden, June 19–23, 2011 / [Stockholm University]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Sweden : s. n.], [2011]. — Dysk Flash. — S. [1], Oral 729. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Pełny tekst na tym samym dysku Flash. — S. 1–4. — Bibliogr. s. 4, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • VIII konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 22–25 wrzesień 2011 r. : program, streszczenia[8th conference of the Polish Ceramic Society] / red. z.: Zbigniew PĘDZICH, Magdalena ZARZECKA-NAPIERAŁA. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, cop. 2011. — 160 s.. — Indeks. — ISBN: 978-83-60958-83-4. — Opis częśc. wg okł.. — Afiliacja Redaktorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Wpływ dodatku faz krystalicznych na właściwości kompozytów ceramizujących na osnowie silikonowejThe influence of crystalline phase additivies on the properties of ceramizable composites with silicone matrix / Zbigniew PĘDZICH, Dariusz M. Bieliński, Jan Dul, Magdalena ZARZECKA-NAPIERAŁA, Alicja Bukańska // W: VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 22–25 wrzesień 2011 r. : program, streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, cop. 2011. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60958-83-4. — S. 144. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: