Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Szumera, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5692-8161 orcid iD

ResearcherID: ABD-7030-2021

Scopus: 16204114700

PBN: 5e70920b878c28a04738f00e

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 210, z ogólnej liczby 211 publikacji Autora


1
2
 • Activity of glassy fertilisers in soil environment / Irena WACŁAWSKA, Magdalena SZUMERA, Janina Ostrowska // W: Chemical products in agriculture and environment / eds. Henryk Górecki, Zbigniew Dobrzański. — Prague ; Brussels ; Stockholm : CZECH-POL TRADE, cop. 2002. — (Chemistry for Agriculture ; vol. 3). — ISBN10: 80-238-8784-X. — S. 303–307. — Bibliogr. s. 306–307

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Aktywność chemiczna szkieł krzemianowo-fosforanowych zawierających siarkę[The chemical activity of sulfur-containing silicate-phosphate glasses] / SUŁOWSKA Justyna, Migacz Ewelina, SZUMERA Magdalena // W: XIII konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 25–27 listopada 2022 r. : streszczenia / red. zeszytu Zbigniew Pędzich, Łukasz Zych, Marcin Środa ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, cop. 2022. — ISBN: 978-83-65955-64-7. — S. 41. — Afiliacja Autorek: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Aktywność chemiczna szkliw ceramicznych jako nośników mikroelementów dla zastosowań agrotechnicznychChemical activity of ceramic glazes as microelements carriers for agrotechnical applications / Magdalena SZUMERA, Irena WACŁAWSKA // W: Polska Ceramika 2008 : V międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 14–17 września 2008 r. / ed. Ewa Stobierska. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — ISBN: 978-83-60958-22-3. — S. 100

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Aktywność chemiczna szkliw ceramicznych jako nośników mikroelementów dla zastosowań agrotechnicznychChemical activity of ceramic glazes as microelements carriers for agrocultural science applications / Magdalena SZUMERA, Irena WACŁAWSKA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2008 t. 60 nr 4, s. 168–171. — Bibliogr. s. 171, Streszcz.. — W czasopiśmie numer ISSN poprzedniego tytułu. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/42

 • słowa kluczowe: szkliwa, aktywność, właściwości chemiczne, mikroelementy, agrotechnika

  keywords: glazes, activity, chemical properties, microelements, agricultural science

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Aktywność termiczna szklistych nośników siarki dla zastosowań agrotechnicznych[The thermal activity of glassy sulfur carriers for agricultural applications] / Anna BEREZICKA, Magdalena SZUMERA, Justyna SUŁOWSKA // W: XIII konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 25–27 listopada 2022 r. : streszczenia / red. zeszytu Zbigniew Pędzich, Łukasz Zych, Marcin Środa ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, cop. 2022. — ISBN: 978-83-65955-64-7. — S. 58. — Afiliacja Autorek: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Analiza TG/DSC osadów ściekowych na tle węgla kamiennego oraz wierzby energetycznejAnalysis of sewage sludge TG/DSC regarding to hard coal and energetic willow / Agnieszka Kijo-Kleczkowska, Magdalena SZUMERA, Katarzyna Środa, Damian Richter // Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne = Archives of Waste Management and Environmental Protection ; ISSN 1733-4381. — 2015 vol. 17 iss. 4, s. 39–49. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://awmep.org/?journal=ago&page=article&op=download&path%5B%5D=498&path%5B%5D=356 [2015-12-21]. — Bibliogr. s. 48–49, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, analiza termiczna, osady ściekowe, biomasa, TG-DSC

  keywords: thermal analysis, biomass, TG-DSC, sewage sludge, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Analiza właściwości fizykochemicznych wybranych surowców ilastychAnalysis of physicochemical properties of selected clay materials / Magdalena SZUMERA, Agnieszka Kijo-Kleczkowska, Justyna Chrobak // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2019 nr 3, s. 54–59. — Bibliogr. s. 59, Streszcz., Summ.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: analiza termiczna, XRD, surowce ilaste, analiza rentgenograficzna, laserowa metoda impulsowa, LFA

  keywords: thermal analysis, XRD, clay minerals, X-ray analysis, laser pulse method, LFA

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Analiza właściwości spektroskopowych szkieł fluoroindowych : [streszczenie][Analysis of spectroscopic properties of fluoroindate glasses : abstract] / Agata Baranowska [et al.], Bartłomiej Starzyk, Magdalena LEŚNIAK, Magdalena SZUMERA [et al.], D. DOROSZ // W: VIII Kongres Metrologii [Dokument elektroniczny] : 09.06–13.06.2019, Augustów. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Białystok : Politechnika Białostocka], [2019]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [1]

 • słowa kluczowe: szkła fluoroindowe, szkła niskofononowe, właściwości spektroskopowe

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Application of thermal analysis methods of in researches of fuelsZastosowanie metod analizy termicznej w badaniach paliw / Agnieszka Kijo-Kleczkowska, Magdalena SZUMERA, Katarzyna Środa // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2016 nr 5, s. 85–94. — Bibliogr. s. 93–94, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: węgiel, osady ściekowe, biomasa, spalanie, DTA, odpady, analiza TG, DSC

  keywords: thermal analysis, biomass, coal, combustion, sewage sludge, DSC, DTA, waste

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Badania porównawcze aktywności termicznej i chemicznej aktywnych w środowisku glebowym szkieł zawierających pierwiastki przejścioweComparative study of thermal and chemical activity of transition elements containing soil active glasses / Irena WACŁAWSKA, Magdalena SZUMERA, Justyna SUŁOWSKA // W: IX Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 19–22 września 2013 r. : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2013. — Opis częśc. wg. okł.. — ISBN: 978-83-63663-31-5. — S. 123

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Badania termiczne prekursorów czarnych szkiełThermal studies of black glasses precursors / JELEŃ P., GAWĘDA M., DŁUGOŃ E., SZUMERA M., SITARZ M. // W: Polska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — Dod.: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2016 = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2016 : workshop contemporary bioceramics. — S. 85. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Badania termiczne wierzby energetycznejThermal analysis of energy willow / Agnieszka Kijo-Kleczkowska, Adam Gnatowski, Marcin GAJEK, Magdalena SZUMERA // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2023 nr 2, s. 60–66. — Bibliogr. s. 65–66, Streszcz., Summ.. — M. Gajek, M. Szumera - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: emisja gazów, wierzba energetyczna, badania termiczne

  keywords: thermal analysis, gases emission, energy willow

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Badania termiczne wybranych odpadów tworzyw sztucznych, węgla i biomasy[Thermal tests of selected plastic, coal and biomass waste] / Agnieszka Kijo-Kleczkowska, Adam Gnatowski, Marcin GAJEK, Magdalena SZUMERA, Krzysztof Knaś // W: XXV Jubileuszowy Zjazd Termodynamików : 11–14 września 2023, Gdańsk : książka abstraktów / pod red. Janusz T. Cieślińskiego, Dariusza Mikielewicza, Jana Wajsa. — Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, cop. 2023. — ISBN: 978-83-7348-891-5. — S. 69

 • słowa kluczowe: analiza termiczna, węgiel, biomasa, odpady polimerowe, TG-DTA EGA

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Badania termiczne wybranych odpadów tworzyw sztucznych, węgla i biomasy[Thermal tests of selected plastic, coal and biomass waste] / Agnieszka Kijo-Kleczkowska, Adam Gnatowski, Marcin GAJEK, Magdalena SZUMERA, Krzysztof Knaś // W: XXV Jubileuszowy Zjazd Termodynamików : 11–14 września 2023, Gdańsk : książka referatów / pod red. Janusza T. Cieślińskiego, Dariusza Mikielewicza, Jana Wajsa. — Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, cop. 2023. — ISBN: 978-83-7348-895-3. — S. 144–147. — Bibliogr. s. 147, Streszcz.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: analiza termiczna, węgiel, biomasa, odpady polimerowe, TG-DTG-DSC-EGA

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Bioactivity of fibrous polymer based nanocomposites for application in regenerative medicine / Ewa STODOLAK, Aleksander Góra, Łukasz ZYCH, Magdalena SZUMERA // Materials Science Forum ; ISSN 0255-5476. — Tytuł poprz.: Diffusion and Defect Monograph Series. — 2012 vol. 714, s. 229–236. — Bibliogr. s. 236. — Selected peer-reviewed papers from the Conference on Multiphase Polymers and Polymer Composites Systems: macro to nano scales : June 7–10, 2011, Paris, France. — tekst: http://www.scientific.net/MSF.714.229

 • keywords: bioactivity, electrospinning, osteoconductivity, ceramic nanoparticles

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/MSF.714.229

19
 • Biologiczna aktywność szkieł krzemianowo-fosforanowych[Biological activity of silicate-phosphate glasses] / Magdalena SZUMERA, Irena WACŁAWSKA // W: Na pograniczu chemii i biologii, T. 11 / pod red. Henryka Koroniaka i Jana Barciszewskiego ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. — Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2004. — ISBN10: 8323214948. — S. 99–108. — Bibliogr. s. 108

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • Characteristics of slow-release glassy fertilizers as a future-proof solution for agriculture / Magdalena SZUMERA, Justyna SUŁOWSKA, Anna BEREZICKA // W: GMCSEE2023 [Dokument elektroniczny] : 2\textsuperscript{nd} Global Meet on Civil, Structural and Environmental Engineering : Barcelona, Spain, October 19-21, 2023 : abstract book / Prime Meetings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Spain : Prime Meetings], 2023. — S. 25-26. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.primemeetings.org/cms/pdfs/GMCSEE2023_abstract_book.pdf [2023-10-27]

 • keywords: crystallization, silicate-phosphate glasses, structure, glassy fertilizers

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Characterization of thermally induced of crystalline phases in CuO-containing silicate-phosphate glasses / Justyna SUŁOWSKA, Irena WACŁAWSKA, Magdalena SZUMERA, Zbigniew Olejniczak // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry ; ISSN 1388-6150. — Tytuł poprz.: Journal of Thermal Analysis ; ISSN: 0368-4466. — 2012 vol. 108 iss. 2, s. 657–663. — Bibliogr. s. 663, Abstr.. — Zastosowano procedurę peer review. — Medicta 2011 : 10th Mediterranean conference on Calorimetry and thermal analysis : 24–27 July 2011, Porto, Portugal : selected papers / guest ed. Manuel A. V. Ribeiro da Silva. — tekst: http://link.live.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10973-011-1988-5.pdf

 • keywords: FTIR, crystallization, silicate-phosphate glasses, CuO, XRD, P-31 MAS-NMR

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10973-011-1988-5

23
 • Charakterystyka surowców ilastych południowo-wschodniej Polski i perspektywy ich zagospodarowaniaCharacteristics of clay raw materials in south-eastern Poland and prospects for their development / Sebastian PREWENDOWSKI, Wojciech Panna, Magdalena SZUMERA // W: Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : XXXII konferencja : Rytro, 8–10 listopada 2023 : zeszyt streszczeń / pod red. nauk. Ewy Lewickiej. — Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2023. — ISBN: 978-83-67606-23-3 ; e-ISBN: 978-83-67606-24-0. — S. 85–86. — Tekst pol.-ang.. — S. Prewendowski, M. Szumera - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Charakterystyka termiczna wieloskładnikowych szkieł krzemianowo-fosforanowych modyfikowanych jonami kobaltu[Thermal characteristics of multi-component silicate-phosphate glasses modified with cobalt ions] / Magdalena SZUMERA, Patrycja Gąszcz, Justyna SUŁOWSKA, Anna BEREZICKA // W: XIII konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 25–27 listopada 2022 r. : streszczenia / red. zeszytu Zbigniew Pędzich, Łukasz Zych, Marcin Środa ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, cop. 2022. — ISBN: 978-83-65955-64-7. — S. 59. — Afiliacja Autorek: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Charakterystyka wybranych metod termicznych, Cz. 1[Characteristics of selected thermal analysis methods, Pt. 1] / Magdalena SZUMERA // LAB - Laboratoria Aparatura Badania ; ISSN 1427-5619. — 2012 R. 17 nr 6, s. 28–30, 32–34. — Afiliacja Autora: Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: