Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Strzebońska, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-koś, Katedra Ochrony Środowiska

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2224-6346

ResearcherID: T-9119-2018

Scopus: 6505757049

PBN: 3925660

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 28, z ogólnej liczby 28 publikacji Autora


1
2
 • Assessing historical mining and smelting effects on heavy metal pollution of river systems over span of two decades / Magdalena STRZEBOŃSKA, Elżbieta JAROSZ-KRZEMIŃSKA, Ewa ADAMIEC // Water, Air and Soil Pollution ; ISSN 0049-6979. — 2017 vol. 228 iss. 4 art. no. 141, s. 1–11. — Bibliogr. s. 10–11, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-03-13. — tekst: https://goo.gl/l5pdBR

 • keywords: correlation coefficient, suspended particulate matter, historical mining, river bottom sediment

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s11270-017-3327-3

3
 • Chemistry and microbiology of urban roof runoff in Kraków, Poland with ecological and health risk implications / Magdalena STRZEBOŃSKA, Agnieszka GRUSZECKA-KOSOWSKA, Anna KOSTKA // Applied Sciences (Basel) [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2076-3417. — 2020 vol. 10 iss. 23 art. no. 8554, s. 1–20. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 15–20, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-11-29. — tekst: https://www.mdpi.com/2076-3417/10/23/8554/pdf

 • keywords: heavy metals, health risk assessment, rainwater, microbial risk assessment, contamination degree, toxicity potential, acid digestion

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/app10238554

4
 • Comparative study of heavy metals pollution in the Przemsza River bottom sediment: past and present / Magdalena STRZEBOŃSKA, Elżbieta JAROSZ-KRZEMIŃSKA, Ewa ADAMIEC // W: Solving societal challenges; working with sediments : 9th International SedNet conference : 23–26 September 2015, Krakow, Poland : abstracts of oral and poster presentations / SedNet. — [Netherlands : SedNet], [2015]. — S. 58. — Bibliogr. s. 58

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Determination of chloride ion concentration accumulated in snow around AGH UST campus in Cracow / Magdalena STRZEBOŃSKA, Maciej Sobczyk // W: AGH ISC 2018 : AGH International Student Conference : knowledge, technology and society : 10-12 October 2018, Krakow, Poland : book of abstracts / eds. Katarzyna Styszko, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2018. — ISBN: 978-83-944254-6-3 ; e-ISBN: 978-83-944254-7-0. — S. 38. — Toż. w Internecie: {http://www.isc.agh.edu.pl/papers/}. — Dostęp po wybraniu: Download Book of Abstracts

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Distribution and fate of heavy metals in the flood (1997) sediments of the Upper Odra River in Poland / Edeltrauda HELIOS-RYBICKA, Magdalena STRZEBOŃSKA // W: Warsaw'98 Symposium & Exhibition : fourth international symposium and exhibition on Environmental contamination in Central and Eastern Europe : September 15–17, 1998 Warsaw, Poland : symposium proceedings. — Dokument elektroniczny. — Dane tekstowe. — [Poland : s. n.], [1998]. — S. [7]. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Environmental risk assessment from historical and recent mining and smelting contamination the Odra River System with selected metals / Ewa ADAMIEC, Agnieszka GRUSZECKA-KOSOWSKA, Edeltrauda HELIOS-RYBICKA, Magdalena STRZEBOŃSKA // W: Solving societal challenges; working with sediments : 9th International SedNet conference : 23–26 September 2015, Krakow, Poland : abstracts of oral and poster presentations / SedNet. — [Netherlands : SedNet], [2015]. — S. 55. — Bibliogr. s. 55

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Heavy metals contamination of alluvial soils after flood 1997 in Poland / Edeltrauda HELIOS-RYBICKA, Magdalena STRZEBOŃSKA // W: Soil Mineral-Organic Matter-Microorganism Interactions and Ecosystem Health : third international symposium of the Working Group MO : ISMOM 2000 : Interactions of Soil Minerals with Organic Components and Microorganisms of the International Union of Soil Sciences : 22–26 May, 2000 Naples–Capri, Italy / eds. Antonio Violante, Liliana Gianfreda. — Napoli : Officina Grafica Marsico, 2000. — Opis wg okł.. — S. 104

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Heavy metals in the rivers Odra and Vistula : past and present / E. HELIOS-RYBICKA, E. ADAMIEC, M. STRZEBOŃSKA, M. WARDAS // W: Effects on organisms and environment : III conference on Trace metals : Sopot, 6–8 June 2000 : book of abstracts / Institute of Oceanology PAS ; University of Gdańsk. — [Gdańsk : s. n.], 2000. — ISBN10: 83-911901-2-9. — S. 60/B-02–61/B-02

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
15
16
 • Ocena zanieczyszczenia rzek Odry i Wisły – przeszłość i teraźniejszośćPollution assessment of the Odra and Vistula rivers – past and present / Edeltrauda HELIOS-RYBICKA, Marta WARDAS, Ewa ADAMIEC, Magdalena STRZEBOŃSKA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2001 t. 27 z. 2–4, s. 659–671. — Bibliogr. s. 669–670, Summ.

 • słowa kluczowe: metale ciężkie, zawiesina, osady denne, klasyfikacja geochemiczna

  keywords: heavy metals, bottom sediments, suspended matter, geochemical classification

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Role of clay minerals in the heavy metals deposition on the Upper Vistula flood plains at the area of Krakow city (Poland) / HELIOS-RYBICKA Edeltrauda, KOSTKA Anna, STRZEBOŃSKA Magdalena // W: Innovative sediment management: how to do more with less : 8th international SedNet conference : 6–9 November, 2013, Lisbon, Portugal : abstracts of oral and poster presentations. — [Netherlands : s. n.], [2013]. — S. 117. — Bibliogr. s. 117

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Rozmieszczenie metali ciężkich w systemie rzeki Odry : przeszłość i teraźniejszośćDistribution of heavy metals in the Odra River system : past and presence / Edeltrauda HELIOS-RYBICKA, Ewa ADAMIEC, Magdalena STRZEBOŃSKA // W: Problemy oczyszczania ścieków i ochrony wód w dorzeczu Odry : VI [szósta] konferencja naukowo-techniczna : Karpacz, 14–17 maja 2000 r. : streszczenia referatów i komunikatów / Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Gliwicach, Poznaniu i Szczecinie [et al.]. — [Polska : s. n.], 2000. — Opis wg okł. — S. [61]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Rozmieszczenie Zn, Cd, Pb i Cu w osadach aluwialnych dorzecza Odry po powodzi 1997Distribution of Zn, Cd, Pb and Cu in the alluvial sediments at the Odra river catchment area after flood 1997 / Magdalena STRZEBOŃSKA, Edeltrauda HELIOS RYBICKA // W: Współczesne problemy hydrogeologii : Hydrogeologia na przełomie wieków : Warszawa–Kielce 15–17 września 1999, T. 9 / red. Stefan Krajewski, Andrzej Sadurski ; Państwowy Instytut Geologiczny. — Warszawa : PIG, 1999. — ISBN10: 8386986409. — S. 343–349. — Bibliogr. s. 348–349, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • Sedimentqualität in Oder und WeichselSediment quality of the Rivers Oder and Vistula / Edeltrauda HELIOS-RYBICKA, Magdalena STRZEBOŃSKA, Marta WARDAS // W: Sedimentbewertung in europäischen Flussgebieten : Beiträge zum internationalen Symposium vom 12.–14. April 1999 in Berlin = Sediment assessment in European river basins. — Koblenz : Bundesanstalt für Gewässerkunde, 2000. — (Mitteilung ; nr 22). — S. 41–52. — Bibliogr. s. 52

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • The contamination of the Odra River by heavy metals, nutrients and other anions / K. Behrens, [et al.], E. HELIOS-RYBICKA, M. STRZEBOŃSKA, E. ADAMIEC, [et al.] // W: Fifth international symposium and exhibition on Environmental contamination in Central and Eastern Europe : 12–14 September 2000, Prague : symposium programme. — Tallahassee : Florida State University. Institute for International Cooperative Environmental Research, 2000. — S. 202

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • The effect of de-icing roads with salt on the environment in Krakow (Poland) / Anna KOSTKA, Magdalena STRZEBOŃSKA, Maciej Sobczyk, Marta Zakrzewska, Anna Bochenek // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2019 vol. 45 no. 3, s. 195–205. — Bibliogr. s. 203–205, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-10-07. — tekst: https://journals.agh.edu.pl/geol/article/view/3250/2335

 • keywords: Krakow, winter road maintenance, soil salinity, road salt

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2019.45.3.195

24
 • Wpływ posypywania dróg solą na stan jakości środowiska glebowego w Krakowie[The impact of salt road spreading on the quality of soil environment in Krakow] / Magdalena STRZEBOŃSKA, Anna KOSTKA, Marta Zakrzewska // W: Transformacja zanieczyszczeń w środowisku : II ogólnopolska konferencja naukowa : Kraków, 14-15 grudnia 2017 : materiały konferencyjne. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 50. — Bibliogr. s. 50. — Toż. na dysku flash

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Wyniki badań mineralogiczno-petrograficznych osadów stawu rybnego z Mydlnik koło KrakowaResults of mineralogical-petrographical investigation of bottom sediments of basins for fish-culture from Mydlniki near Cracow / Maciej PAWLIKOWSKI, Janusz Mazurek, Marta WARDAS, Magdalena STRZEBOŃSKA, M. Sokołowska-Mikołajczyk, T. Mikołajczyk // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2001 t. 17 z. 1, s. 91–104. — Bibliogr. s. 100, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: