Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Starczewska, mgr inż.

poprzednio: Sobczyk

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych


 • 2021

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0003-4712-9875 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 60c301889543c723365439c6

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 7, z ogólnej liczby 7 publikacji Autora


1
 • Doświadczenia światowe w wykorzystaniu energii gorących suchych skałWorld experience in the use of the energy from hot dry rock / Magdalena SOBCZYK, Anna SOWIŻDŻAŁ // W: VII ogólnopolski kongres geotermalny [Dokument elektroniczny] : 28–30 IX 2021 : [obrady online] : książka rozszerzonych abstraktów = 7th Polish geothermal congress : 28–30 IX 2021 : [online] : book of extended abstracts / red. Aleksandra Kasztelewicz ; Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, 2021. — e-ISBN: 978-83-65874-04-7. — S. 77-78. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://kongresgeotermalny.pl/wp-content/uploads/2021/12/VII_OKG-Ksi%C4%85%C5%BCka_abstrakt%C3%B3w_2021-END.pdf [2022-02-02]. — Bibliogr. s. 78. — Tekst pol.-ang. — Publikacja w j. angielskim: {https://kongresgeotermalny.pl/wp-content/uploads/2021/12/7th_Polish_Geothermal_Congress-Book_of_abstracts_2021-END.pdf} [2022-02-02]. — S. 66-67. – Bibliogr. s. 67

 • słowa kluczowe: EGS, systemy petrotermalne, wspomagane systemy geotermalne, HDR

  keywords: EGS, HDR, hot dry rock, enhanced geothermal system, petrothermal energy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Future technology mix - Enhanced Geothermal System (EGS) and Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) - an overview of selected projects as an example for future investments in Poland / Anna SOWIŻDŻAŁ, Magdalena STARCZEWSKA, Bartosz PAPIERNIK // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2022 vol. 15 iss. 10 art. no. 3505, s. 1-24. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 21-24, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-05-11. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/15/10/3505/pdf?version=1652349315

  orcid iD
 • keywords: Poland, geothermal energy, EGS, HDR, hot dry rock, enhanced geothermal system, CCUS, carbon capture use and storage

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en15103505

3
 • Geological and environmental implications of the utilisation of geothermal energy in the Lahendong working area, Indonesia / Mentari MUKTI, Barbara TOMASZEWSKA, Magdalena STARCZEWSKA, Eva Oktavia Ningrum // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2022 vol. 48 no. 1, s. 69–82. — Bibliogr. s. 80–82, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-04-21. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGY/2022.48.1/geol.2022.48.1.69.pdf

  orcid iD
 • keywords: environmental impact, geothermal system, geothermal direct utilisation, geothermal desalination

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2022.48.1.69

4
 • Instalacja geotermalna w Soultz-sous-Forêts jako przykład wykorzystania energii gorących suchych skał[Geothermal plant in Soultz-sous-Forêts as an example of harnessing the energy of hot dry rocks] / Magdalena STARCZEWSKA, Anna SOWIŻDŻAŁ // W: VIII Ogólnopolski kongres geotermalny [Dokument elektroniczny] : 29 XI-01 XII 2023, Kraków : książka rozszerzonych abstraktów / red. Aleksandra Kasztelewicz. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, 2023. — e-ISBN: 978-83-65874-06-1. — S. 70–71. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://kongresgeotermalny.pl/wp-content/uploads/2023/11/8-OKG-Ksiazka-Abstraktow.pdf [2023-12-08]. — Bibliogr. s. 71

 • słowa kluczowe: EGS, gorące suche skały, Soultz-sous-Forêts, instalacja geotermalna

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Life Cycle Assessment of enhanced geothermal systems with CO2 as a working fluid / M. STARCZEWSKA, M. STROJNY, P. GŁADYSZ, A. SOWIŻDŻAŁ // W: 18\textsuperscript{th} SDEWES conference [Dokument elektroniczny] : 18\textsuperscript{th} conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems : September 24–29, 2023, Dubrovnik : book of abstracts / eds. Marko Ban, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Zagreb : Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, [2023]. — 1 dysk Flash. — (Digital Proceedings (Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems)). — S. 377. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Projekt EnerGizerS - niekonwencjonalne systemy geotermalne $CO_{2}$-EGS jako systemy energetyczne neutralne dla klimatuEnerGizerS project - $CO_{2}$-enhanced geothermal systems for climate neutral energy supply / Anna SOWIŻDŻAŁ, Paweł GŁADYSZ, Leszek PAJĄK, Maciej Miecznik, Barbara TOMASZEWSKA, Anna CHMIELOWSKA, Magdalena SOBCZYK // W: VII ogólnopolski kongres geotermalny [Dokument elektroniczny] : 28–30 IX 2021 : [obrady online] : książka rozszerzonych abstraktów = 7th Polish geothermal congress : 28–30 IX 2021 : [online] : book of extended abstracts / red. Aleksandra Kasztelewicz ; Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, 2021. — e-ISBN: 978-83-65874-04-7. — S. 74-76. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://kongresgeotermalny.pl/wp-content/uploads/2021/12/VII_OKG-Ksi%C4%85%C5%BCka_abstrakt%C3%B3w_2021-END.pdf [2022-02-02]. — Bibliogr. s. 75. — Tekst pol.-ang. — Publikacja w j. angielskim: {https://kongresgeotermalny.pl/wp-content/uploads/2021/12/7th_Polish_Geothermal_Congress-Book_of_abstracts_2021-END.pdf} [2021-12-07]. — S. 63-65. – Bibliogr. s. 64

 • słowa kluczowe: sekwestracja CO2, gorące suche skały, niekonwencjonalne systemy geotermalne, CO2-EGS

  keywords: CO2 sequestration, hot dry rocks, unconventional geothermal systems, CO2-EGS

  cyfrowy identyfikator dokumentu: