Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Niepsuj, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • Analiza możliwości wydzielania dolomitu głównego na Niżu Polskim w zapisie sejsmicznym z wykorzystaniem sejsmogramów syntetycznych[Capability of separation Main Dolomite deposits of Polish Lowland based on seismic seismograms analysis] / Magdalena NIEPSUJ // W: GEOSFERA 2010 : III studenckie ogólnopolskie warsztaty geofizyczne : 27 IV – 2 V 2010, Nowa Słupia/Święty Krzyż, Bocheniec, Kielce / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrona Środowiska. Koło Naukowe Geofizyków GEOFON. — [Kraków : s. n.], [2010]. — S. 9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analysis and modelling of petrophysical parameters of the Main Dolomite Formation on the basis of well logging and seismic data / Magdalena NIEPSUJ, Paulina KRAKOWSKA // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2012 vol. 38 no. 3, s. 317–326. — Bibliogr. s. 326, Abstr.

 • keywords: lithofacies zone, petrophysical parameters, cementation factor, Borai formula, Shell formula, fluid substitution, seismic inversion, Main Dolomite

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2012.38.3.317

3
 • Analysis of the Main Dolomite Ca2 zonation in the NW part of Polish Lowlands / M. NIEPSUJ, P. KRAKOWSKA // W: Vienna'11 [Dokument elektroniczny] : unconventional resources and the role of technology : 73/rd EAGE conference & exhibition incorporating SPE EUROPEC 2011 : 23–26 May 2011, Vienna, Austria : conference proceedings & exhibitors' catalogue / European Association of Geoscientists & Engineers, SPE International EUROPEC. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [The Netherlands] : EAGE, cop. 2011. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg obwol.. — e-ISBN: 978-90-73834-12-5. — S. [1–3], SP26. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [3], Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Application of 2-D forward seismic modelling for improved imaging of sub-salt rotliegend strata in Polish Basin / Paweł MARZEC, Magdalena NIEPSUJ, Łukasz Słonka, Kaja PIETSCH // Annales Societatis Geologorum Poloniae ; ISSN 0208-9068. — 2013 vol. 83, s. 65–80. — Bibliogr. s. 79–80

 • keywords: Poland, salt and subsalt structures, salt diapirs, seismic methods, seismic modelling, Permian

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Cementation factor and water saturation in carbonates vs. seismic amplitude / Magdalena NIEPSUJ, Paulina KRAKOWSKA // W: East Meets West : international scientific technical conference : 8\textsuperscript{th}–9\textsuperscript{th} April 2010 Kraków : conference book. — [Kraków : s. n.], [2010]. — S. 14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Combined interpretation of well logs, laboratory results and seismic data in the Miocene sandy-shaly thinly-bedded formation / Jadwiga A. JARZYNA, Kamila WAWRZYNIAK-GUZ, Paulina I. KRAKOWSKA, Edyta PUSKARCZYK, Magdalena NIEPSUJ, Paweł MARZEC // W: AAPG European regional conference & exhibition 2015 : ”tethys-atlantics interaction along the European-Iberian-African plate boundaries” : 18\textsuperscript {th} – 19\textsuperscript {th} May 2015, Lisbon, Portugal : abstracts. — [Portugal : s. n.], [2015]. — S. 92

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Estymacja parametru NetPay w systemie Geographix Landmark Graphix Co.[NetPay attribute estimation in Geographix Landmark Graphix Co.] / Magdalena NIEPSUJ, Paulina KRAKOWSKA, Paweł MARZEC, Kamila WAWRZYNIAK-GUZ // W: XVI krajowe spotkanie użytkowników oprogramowania Landmark : Toruń, 28–30 września 2011. — [Toruń : s. n.], [2011]. — S. [1–7]. — Bibliogr. s. [7]. — Toż W: Landmark 2011 [Dokument elektroniczny]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : s. n., 2011]. — Dane na dysku Flash. — S. [1–7]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Bibliogr. s. [7]. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Geofizyki, Kraków. — Błędnie podano nazwisko: Magdalena Niepsój

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Estymacja wybranych parametrów petrofizycznych w oparciu o atrybuty sejsmiczne oraz dane geofizyki otworowejEstimation of selected petrophysical parameters based on seismic attributes and well log data / Magdalena NIEPSUJ, Kaja PIETSCH // W: Geopetrol 2012 : nowoczesne technologie pozyskiwania węglowodorów w warunkach lądowych i morskich = modern technologies for hydrocarbon prospecting onshore and offshore : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane 17–20.09.2012 : wydanie konferencyjne / Instytut Nafty i Gazu. — Kraków : INiG, 2012 + CD. — (Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724 ; nr 182). — Na okł. dod. tyt.: Nauka, technika i technologia w rozwoju poszukiwań i wydobycia węglowodorów w warunkach lądowych i morskich. — Opis częśc. wg okł.. — S. 367–373. — Bibliogr. s. 372–373, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Influence of cementation factor on water saturation in carbonates of Main Dolomite in North-West Poland / P. KRAKOWSKA, M. NIEPSUJ // W: Barcelona'10 [Dokument elektroniczny] : 72\textsuperscript{nd} EAGE conference & exhibition incorporating SPE EUROPEC 2010 : a new spring for geoscience : 14–17 June 2010, Barcelona : conference proceedings & exhibitors' catalogue / EAGE European Association of Geoscientists & Engineers, SPE International EUROPEC. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l.] : EAGE, 2010, 2010. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-90-73781-86-3. — S. [1–3]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [3], Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Influence of pore space saturation on P- and S-wave velocities using a \emph{fluid substitution} option : [abstract] / P. KRAKOWSKA, M. NIEPSUJ // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2011 Roč. 43 č. 2 dod.: Geovestník, s. 180–181. — Herlandia 2011 : 12th international conference of Young geologists : Kamienica, Poland, 28.–30. April 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Influence of the initial model on the seismic inversion result / M. N. NIEPSUJ // W: Copenhagen'12 [Dokument elektroniczny] : responsibility securing natural resources : 74\textsuperscript{th} EAGE conference & exhibition incorporating SPE EUROPEC 2012 : 4–7 June 2012, Copenhagen. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Copenhagen : s. n.], [2012]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-90-73834-27-9. — S. [1–3]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Bibliogr. s. [3], Summ.. — Tytuł przejęto ze s. tyt.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Rozkład przestrzenny parametrów petrofizycznych formacji na podstawie wyników badań laboratoryjnych, profilowań geofizyki otworowej i sejsmiki[Spatial distribution of petrophysical parameters on the basis of laboratory results, well logging and seismics] / Jadwiga JARZYNA, Kamila WAWRZYNIAK-GUZ, Edyta PUSKARCZYK, Paulina KRAKOWSKA, Maria BAŁA, Magdalena NIEPSUJ, Paweł MARZEC, Kaja PIETSCH, Michał Gruszczyk ; red. nauk. Jadwiga JARZYNA, Kamila WAWRZYNIAK-GUZ ; AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geofizyki. — Kraków : Drukarnia GOLDRUK Wojciech Golachowski, 2013. — 128 s.. — Bibliogr. s. 127–128. — ISBN: 978-83-88927-36-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Skalowanie informacji petrofizycznej uzyskanej na podstawie wyników badań laboratoryjnych, geofizyki otworowej i sejsmikiScaling petrophysical data from laboratory measurements, well logging and seismics / Jadwiga JARZYNA, Paulina I. KRAKOWSKA, Paweł MARZEC, Magdalena NIEPSUJ, Edyta PUSKARCZYK, Kamila WAWRZYNIAK-GUZ // W: Geopetrol 2014 : Poszukiwania i eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego – nowe technologie, nowe wyzwania : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane 15–18.09.2014 = Exploration and production of oil and natural gas reservoirs – new technologies, new challenges / Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. — Kraków : INiG, 2014 + CD. — (Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724 ; nr 198 wyd. konferencyjne). — Opis częśc. wg okł.. — S. 365–370. — Bibliogr. s. 370, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Spatial distribution of rock formation properties based on laboratory investigations, well logging and seismic results; case studiesRozkład przestrzenny parametrów petrofizycznych formacji na podstawie wyników badań laboratoryjnych, profilowań geofizyki otworowej i sejsmiki; przykłady studialne / Jadwiga JARZYNA, Paulina I. KRAKOWSKA, Edyta PUSKARCZYK, Kamila WAWRZYNIAK-GUZ, Magdalena NIEPSUJ, Paweł MARZEC // W: Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : the first international conference : Krakow, Poland, 23–27 June 2014 : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — ISBN: 978-83-7464-699-4. — S. 94–96. — Tesk ang.-pol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • The analysis of multiple waves influence on seismic image in the Rotliegend formation – Polish lowland / M. KASPERSKA, K. CICHOSTĘPSKI, M. NIEPSUJ // W: Amsterdam'14 [Dokument elektroniczny] : experience the energy : 76\textsuperscript{th} EAGE conference & exhibition 2014 : 16–19 June 2014, Amsterdam RAI : proceedings / EAGE. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [The Netherlands : EAGE], [2014]. — Dysk Flash. — Na s. tyt. dod.: ISSN 2214-4609. — e-ISBN: 9781632666949. — S. [1–3], Tu SP4 09. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [3], Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • The influence of seismic velocity distribution on the depth imaging of the sub-Zechstein horizons in areas affected by salt tectonics: a case study of NW Poland / Kaja PIETSCH, Paweł MARZEC, Magdalena NIEPSUJ, Piotr Krzywiec // Annales Societatis Geologorum Poloniae ; ISSN 0208-9068. — 2012 vol. 82 iss. 3, s. 263–277. — Bibliogr. s. 276–277, Abstr.. — tekst: http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/82_3_263_277.pdf

 • keywords: seismic imaging of sub-Zechstein boundaries, velocity models for Zechstein and Mesozoic, successions, halokinesis, Mid-Polish Swell

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • The influence of velocity model for seismic imaging of the Sub-Zechstein horizons and inversion results / M. KRÓL, M. NIEPSUJ // W: London'13 [Dokument elektroniczny] : changing frontiers : 75th EAGE conference & exhibition incorporating SPE EUROPEC 2013 : 10–13 June 2013, London, UK : proceedings / EAGE, SPE EUROPEC. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [London : EAGE], [2013]. — Dysk Flash. — Na s. tytułowej dodatkowo: ISSN 2214-4609. — e-ISBN: 978-90-73834-48-4. — S. [1–3], We-SP2-11. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [3], Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wykorzystanie opcji \emph {fluid substitution} w oprogramowaniu Geographix Landmark Graphix Co. ze wskazaniem różnic wynikłych przy wykorzystaniu pomierzonej i obliczonej teoretycznie prędkości fali S[Use of \emph {fluid substitution} option in Geographix Landmark Graphix Co. with indication of differences in applying measured and theoretically calculated S-wave velocity] / NIEPSUJ Magdalena, KRAKOWSKA Paulina // W: XV krajowe spotkanie użytkowników oprogramowania Landmark : Ostaniec–Podlesice, 13–15 października 2010 / Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Oddział w Krakowie, Geofizyka Kraków Sp. z o. o.. — [Kraków : s. n.], [2010]. — S. [1–3]. — Bibliogr. s. [3]. — Toż W: Landmark 2010 [Dokument elektroniczny]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : s. n., 2010]. — Dane na dysku Flash. — S. [1–3]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Bibliogr. s. [3]. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Wykorzystanie tłumienia fal sejsmicznych do oceny stopnia nasycenia przestrzeni porowej gazem, na przykładzie złoża w Dolomicie Głównym Ca2[The use of seismic wave attenuation to assessment of gas saturation degree of pore space, on the example of the Main Dolomite Ca2 deposit] / Magdalena NIEPSUJ, Kaja PIETSCH // W: GEOPETROL 2010 : nowe metody i technologia zagospodarowania złóż i wydobycia węglowodorów w warunkach lądowych i morskich = new methods and technology in development and production of oil and gas – onshore and offshore : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : [20–23 września 2010, Zakopane] : wydanie konferencyjne / Instytut Nafty i Gazu. — Kraków : INiG, 2010. — (Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724 ; nr 170). — Opis częśc. wg okł.. — S. 543–547. — Bibliogr. s. 547, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: