Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Mika, mgr inż.

doktorant

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kwg, Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 6, z ogólnej liczby 6 publikacji Autora


1
 • Adsorpcja barwnych dyspergatorów organicznych na węglu aktywnym[Adsorption of coloured organic deflocculants on activated carbons] / Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Magdalena MIKA // W: XI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna „Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie” : Kraków, 29–30 czerwca 2000, T. 2 = 11\textsuperscript{th} International Scientific-Technical Conference „New methods and technologies in petroleum geology, drilling, and reservoir engineering” / Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : AGH, 2000. — ISBN10: 83-905880-6-4. — S. 243–250. — Biblogr. s. 246–247, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Uciążliwość dla środowiska ścieków zawierających lignosulfoniany i wybrane metody ich oczyszczaniaEnvironmrntal problem of lignosulphonates in wastewater and methods of their removal / Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Magdalena MIKA // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 1999 t. 4 z. 1, s. 125–132. — Bibliogr. s. 131–132, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Wpływ budowy kopolimerów anionowych na ich zdolność do oczyszczania płuczkowych odpadów wiertniczychInfluence of anion copolymer build on their ability to clean drilling mud waste / Magdalena MIKA // W: XII [Dwunasta] międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna „Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie” : Kraków, 21–22 czerwca 2001, T. 2 = 12\textsuperscript{th} international scientific-technical conference “New methods and technologies in petroleum geology, drilling, and reservoir engineering” / Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WWNiG AGH, 2001. — S. 75–81. — Bibliogr. s. 78, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Wpływ budowy kopolimerów kationowych na ich zdolność do oczyszczania płuczkowych odpadów wiertniczych[Influence of structure of cationic copolymer on capacity for purification of drilling sewage] / Magdalena MIKA // W: XI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna „Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie” : Kraków, 29–30 czerwca 2000, T. 2 = 11\textsuperscript{th} International Scientific-Technical Conference „New methods and technologies in petroleum geology, drilling, and reservoir engineering” / Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : AGH, 2000. — ISBN10: 83-905880-6-4. — S. 15–21. — Bibliogr. s. 21., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Wykorzystanie polimerów wodorozpuszczalnych w procesie oczyszczania ściekówThe application of the water – soluble polymers in purification of sewage / Magdalena MIKA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 1998 [wyd.] 2000 t. 15, s. 171–176. — Bibliogr. s. 175–176

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Zasada mechanizmu koagulacji i flokulacji stabilnych zawiesin koloidalnych[Principles of steady suspension coagulation and flocculation mechanism] / Magdalena MIKA, Jan MACUDA // W: „Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie” : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 2–3 lipca 1998, T. 2 = “New methods and technologies in petroleum geology, drilling, and reservoir engineering” : IX international scientific-technical conference / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : WWNiG AGH, 1998. — Opis częśc. wg okł.. — S. 17–24. — Bibliogr. s. 24, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: