Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Likus, mgr inż.

poprzednio: Wołowiec

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0003-1185-6026 połącz konto z ORCID

ResearcherID: N-4041-2014

Scopus: 57195407488

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 19, z ogólnej liczby 19 publikacji Autora


1
 • Characterization of aluminum-based drinking water treatment residuals / Magdalena WOŁOWIEC, Małgorzata Komorowska-Kaufman, Alina Pruss, Grzegorz RZEPA, Tomasz BAJDA // W: EUROCLAY 2019 [Dokument elektroniczny] : international conference on Clay science and technology : 1\textsuperscript{st}–5\textsuperscript{th} July 2019, Paris : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [France : s. n.], [2019]. — S. 645. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://euroclay2019.sciencesconf.org/data/pages/Book_EUROCLAY_vf.pdf [2019-07-16]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
4
 • Current stage of knowledge relating to the use ferruginous sludge from water treatment plants - a preliminary review of the literature / Magdalena WOŁOWIEC, Tomasz BAJDA // Mineralogia / Mineralogical Society of Poland ; ISSN 1899-8291. — Tytuł poprz.: Mineralogia Polonica. — 2017 vol. 48 no. 1–4, s. 39–45. — Bibliogr. s. 44-45, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-09-30

 • keywords: water treatment, water treatment residuals, reuse, plant sludge management

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/mipo-2017-0010

5
 • Effectiveness of water treatment residuals in removing heavy metals and metalloids from aqueous solutions / Magdalena WOŁOWIEC, Tomasz BAJDA, Małgorzata Komorowska-Kaufman, Alina Pruss, Grzegorz RZEPA // Mineralogia – Special Papers ; ISSN 1899-8518. — Tytuł poprz.: Mineralogia Polonica – Special Papers ; ISSN: 1896-2203. — 2018 vol. 48, s. 92. — XXV\textsuperscript{th} meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland : session: ”Petrology in narrow and wide perspective: 25 years of sessions of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland” : 25–28 October 2018, Brunów : abstracts and field trip guide. — tekst: http://www.mineralogia.pl/dokumenty/Mineralogia%20SP_48_2018.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Experimental study on the removal of VOCs and PAHs by zeolites and surfactant-modified zeolites / Magdalena WOŁOWIEC, Barbara MUIR, Katarzyna Zięba, Tomasz BAJDA, Mariola Kowalik, Wojciech Franus // Energy & Fuels ; ISSN 0887-0624. — 2017 vol. 1 iss. 8, s. 8803–8812. — Bibliogr. s. 8811–8812, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-07-17

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1021/acs.energyfuels.7b01124

7
 • Iron-based water treatment residuals: phase, physicochemical characterization, and textural properties / Magdalena LIKUS, Małgorzata Komorowska-Kaufman, Alina Pruss, Łukasz ZYCH, Tomasz BAJDA // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2021 vol. 14 iss. 14 art. no. 3938, s. 1-16. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 14-16, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-07-14. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/14/14/3938/pdf

 • keywords: water treatment sludges, solid characterization, WTRs

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma14143938

8
9
 • Produkty odpadowe jako alternatywne sorbenty metali ciężkich – przegląd[Waste materials as alternative sorbents of heavy metals – review] / Magdalena WOŁOWIEC, Małgorzata Komorowska-Kaufman, Alina Pruss, Grzegorz RZEPA, Tomasz BAJDA // W: Sorbenty mineralne 2019 : surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie : [abstrakty z konferencji : 16–17 września 2019, Jerzmanowice] / red. nauk. Tomasz Bajda. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2019. — ISBN: 978-83-65955-37-1. — S. 81–82. — Bibliogr. s. 82

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Removal of BTEX and hexane by organo-zeolites: the influence of surfactants carbon chain length on the sorption process / Magdalena WOŁOWIEC, Barbara MUIR, Tomasz BAJDA, Katarzyna Zięba, Beata Kijak, Wojciech Franus // Desalination and Water Treatment ; ISSN 1944-3994. — 2017 vol. 94, s. 120–128. — Bibliogr. s. 127–128, Abstr.. — B. Muir - dod. afiliacja: EDF Polska S. A.

 • keywords: adsorption, clinoptilolite, surfactants, zeolite Na-P1, hexane removal, BTEX removal

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5004/dwt.2017.21537

11
 • Removal of heavy metals and metalloids from water using drinking water treatment residuals as adsorbents : a review / Magdalena WOŁOWIEC, Małgorzata Komorowska-Kaufman, Alina Pruss, Grzegorz RZEPA, Tomasz BAJDA // Minerals [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2075-163X. — 2019 vol. 9 iss. 8 art. no. 487, s. 1–17. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 13–17, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-08-14. — tekst: https://www.mdpi.com/2075-163X/9/8/487/pdf

 • keywords: adsorption, arsenic, pollutants, water treatment sludges

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/min9080487

12
 • Sorpcja metali ciężkich i metaloidów na osadach z procesów oczyszczania wodyRemoval of heavy metals and metalloids using water treatment residuals as adsorbents / Magdalena WOŁOWIEC, Tomasz BAJDA, Małgorzata Komorowska-Kaufman, Alina Pruss, Grzegorz RZEPA // W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód = Water supply and water quality / red. Zbysław Dymaczewski, [et al.]. — Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2018. — (Inżynieria na Rzecz Ochrony Środowiska / red. Jan F. Lemański, Sergiusz Zabawa). — ISBN: 978-83-64959-04-2. — S. 383–385. — Bibliogr. s. 385. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Sorption properties of ferruginous sludge from Water Treatment Plant / Magdalena WOŁOWIEC, Tomasz BAJDA, Grzegorz RZEPA, Łukasz Drewniak, Klaudia Dębiec, Małgorzata Komorowska-Kaufman, Alina Pruss // W: Herl'any 2017 : international conference of Young geologist : March 29\textsuperscript{th}–April 3\textsuperscript{rd}, 2017, Dobczyce n. Kraków, Poland : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwo Mineralogiczne MINERALPRESS, cop. 2018. — ISBN: 978-83-933330-1-1. — S. [68–69]. — Bibliogr. s. [69]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Sorption properties of groundwater treatment residuals containing iron oxides / Magdalena LIKUS, Małgorzata Komorowska-Kaufman, Alina Pruss, Mateusz MARZEC, Tomasz BAJDA // Journal of Environmental Chemical Engineering ; ISSN 2213-2929. — 2023 vol. 11 iss. 5 art. no. 110342, s. 1–14. — Bibliogr. s. 12–14, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-06-13

 • keywords: heavy metals, water pollution, adsorption capacity, water treatment residuals, water treatment sludge, sorption mechanism

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.jece.2023.110342

16
17
18
 • The removal of organic compounds by natural and synthetic surface-functionalized zeolites: a mini-review / Barbara Muir, Magdalena WOŁOWIEC, Tomasz BAJDA, Paulina Nowak, Piotr Czupryński // Mineralogia / Mineralogical Society of Poland ; ISSN 1899-8291. — Tytuł poprz.: Mineralogia Polonica. — 2017 vol. 48 no. 1–4, s. 145–155. — Bibliogr. s. 153–155, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-09-30. — B. Muir, P. Nowak, P. Czupryński - afiliacja: EDF Polska S. A., Kraków

 • keywords: surface modification, organo-zeolites, volatile organic compounds, petroleum derivatives

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/mipo-2017-0017

19