Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Gicala, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0003-4433-2130 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 57192084613

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 18, z ogólnej liczby 18 publikacji Autora


1
 • Analiza rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych budynków z uwzględnieniem wymogów zrównoważonego rozwojuThe analysis of construction and material solutions, taking into account the requirements of sustainable development / Magdalena GICALA, Anna SOBOTKA // Przegląd Naukowy - Inżynieria i Kształtowanie Środowiska = Scientific Review - Engineering and Environmental Sciences ; ISSN 1732-9353. — 2017 vol. 26 nr 2 (76), s. 159–170. — Bibliogr. s. 169, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, technologie budowania, analiza wielokryterialna

  keywords: sustainable development, multi-criteria analysis, building technologies

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.22630/PNIKS.2017.26.2.14

2
3
 • Assessment of material solutions of office building structure within integrated lice cycle design process / Daniel WAŁACH, Joanna SAGAN, Magdalena GICALA // W: WMCAUS 2017 [Dokument elektroniczny] : World Multidisciplinary Civil engineering – architecture – urban planning symposium : 12–16 June, 2017, Prague, Czech Republic : abstract collection book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Czech Republic : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-270-1974-8. — S. [821]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Emissions and energy consumption of new generation concretes at the production stage / Daniel WAŁACH, Piotr DYBEŁ, Joanna SAGAN, Magdalena GICALA // W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9. — S. 189. — Bibliogr. s. 189

 • keywords: energy consumption, sustainable development, new generation concrete

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Jaką strategię obrać? : kluczowe czynniki sukcesu według badań[What type of strategy should be chosen? : key success factors according to the research] / Magdalena GICALA, Anna SOBOTKA // Builder (Warszawa) ; ISSN 1896-0642. — 2017 nr 5, s. 66–69. — Bibliogr. s. 69, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: strategia, zarządzanie strategiczne, metoda KCS, metoda SWOT/TOWS

  keywords: strategy, strategic management, KSF method, method of SWOT/TOWS

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Jaką strategię obrać? : badania i analiza, Cz. 2Analysis key success factors in type selection strategy for construction companies in Poland / Magdalena GICALA, Anna SOBOTKA // Builder (Warszawa) ; ISSN 1896-0642. — 2017 nr 7, s. 44–45

 • keywords: strategy, strategic management, KSF method, method of SWOT/TOWS

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Koncepcja oceny procesów remontowych z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwojuThe concept of renovation processes assessment taking into account the requirements of sustainable development / Anna SOBOTKA, Joanna SAGAN, Magdalena GICALA // Materiały Budowlane : technologie, rynek, wykonawstwo ; ISSN 0137-2971. — 2018 nr 3, s. 59–61. — Bibliogr. s. 61

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/33.2018.03.24

10
 • Koncepcja oceny robót renowacyjnych z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju[The concept of assessment of renovation processes taking into account the requirements of sustainable development] / Anna SOBOTKA, Joanna SAGAN, Magdalena GICALA // W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : IX konferencja naukowo-techniczna : Zielona Góra, 21–23 marca 2018 : materiały konferencyjne, streszczenia / Uniwersytet Zielonogórski. — Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, [2018]. — ISBN: 978-83-947951-1-5. — S. 113–114. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Kształtowanie strategicznego planu rozwoju przedsiębiorstwa budowlanego – studium przypadku[Creating of building company strategic development plan – case study / Magdalena GICALA, Joanna SAGAN // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise / Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” ; ISSN 0860-6846. — Tytuł poprz.: Ekonomika i Organizacja Pracy. — 2017 nr 10, s. 124–139. — Bibliogr. s. 137–138, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: zarządzanie strategiczne, metoda SWOT/TOWS, strategiczny plan rozwoju, kluczowe czynniki sukcesu

  keywords: strategic management, strategic development plan, SWOT/TOWS method, key success factors

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
14
 • Przetarg i struktura kosztów budowy tunelu na odcinku drogi S7 Naprawa–Skomielna BiałaTenders and cost structure tunnel construction on the stretch of road S7 Naprawa–Skomielna Biała / Andrzej WIĘCKOWSKI, Magdalena GICALA // W: Budownictwo podziemne i bezpieczeństwo w komunikacji drogowej i infrastrukturze miejskiej : [21-22 kwietnia 2016, Kraków] / Akademia Górniczo-Hutnicza. — Kraków : [AGH], 2016. — S. 123–133. — Bibliogr. s. 133, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Sustainability in construction processes - requirements, criteria, evaluation concept / Anna SOBOTKA, Joanna SAGAN, Magdalena GICALA // W: WMCAUS 2018 [Dokument elektroniczny] : World Multidisciplinary Civil engineering – Architecture – Urban planning Symposium : 18–22 June, 2018, Prague, Czech Republic : abstract collection book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Czech Republic : s. n.], [2018]. — 1 dysk optyczny. — Na s. tyt. dod.: The more you save the Earth the more you get wealth : eco-friendly symposium - WMCAUS. — S. [925]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • The influence of the demolition process on the environmental impact of reinforced concrete structures based on recycled aggregateWpływ procesu rozbiórki na oddziaływania środowiskowe konstrukcji żelbetowych z kruszywem pochodzącym z recyklingu / Magdalena GICALA, Anna Halicka // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions ; ISSN 0011-4561. — 2019 vol. 9, s. 81–96. — Bibliogr. s. 95–96, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2019-09-27. — tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/14833/

 • słowa kluczowe: konstrukcje żelbetowe, kruszywo recyklingowe, rozbiórka, oddziaływania środowiskowe

  keywords: environmental impact, demolition, reinforced concrete structures, recycled concrete aggregate (RCA)

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/2353737XCT.19.098.10880

18
 • Using the genetic algorithm for environmental optimization of 3-span reinforced concrete beam / Anna Halicka, Henryk CIUREJ, Magdalena GICALA // W: Concrete - innovations in materials, design and structures : \emph{fib} symposium 2019 : Kraków, Poland 27–29 May 2019 : book of abstracts / eds. W. Derkowski, [et al.]. — [Polska] : Fédération Internationale du Béton (\emph{fib}) - International Federation for Structural Concrete, cop. 2019. — (fib Symposium Proceedings ; ISSN 2617-4820). — ISBN: 978-2-940643-01-1. — S. 611-612. — Bibliogr. s. 612. — Pełny tekst w: Proceedings of the fib Symposium 2019 : Concrete - innovations in materials, design and structures : Krakow, Poland, 27 May 2019–29 May 2019 / eds. Wit Derkowski [et al.]. - [Switzerland] : International Federation for Structural Concrete, [2019]. — S. 2175-2182. — Bibliogr. s. 2182. — ISBN 978-294064300-4

 • keywords: genetic algorithm, sustainable development, optimization, reinforced concrete, integrated life cycle design

  cyfrowy identyfikator dokumentu: