Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Gazda-Grzywacz, dr inż.

poprzednio: Gazda-Gołda

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2764-328X połącz konto z ORCID

ResearcherID: X-2751-2018

Scopus: 57191976760

PBN: 5e70922c878c28a047391250

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 29, z ogólnej liczby 29 publikacji Autora


1
 • Analiza emisji gazów cieplarnianych podczas produkcji węgli aktywnych w warunkach krajowych[Analysis of greenhouse gas emissions from the production of activated carbons in national conditions] / Magdalena GAZDA-GRZYWACZ, Piotr BURMISTRZ, Paweł BARAN, Monika MOTAK, Katarzyna CZERW, Katarzyna ZARĘBSKA // W: Sorbenty mineralne 2019 : surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie : [abstrakty z konferencji : 16–17 września 2019, Jerzmanowice] / red. nauk. Tomasz Bajda. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2019. — ISBN: 978-83-65955-37-1. — S. 37–38. — Bibliogr. s. 37–38

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Aspekty ekologiczne produkcji wodoru w polskich warunkach – Carbon Footprint technologii zgazowania węgla[Ecological aspects of hydrogen production in Polish conditions – Carbon Footprint coal gasification technology] / Magdalena GAZDA-GRZYWACZ, Dorota Burchart-Korol, Oliwia Ligęza, Adam Smoliński, Katarzyna ZARĘBSKA // W: III forum paliw alternatywnych : Zawiercie, 20–22.11.2019 : streszczenia / red. Witold Elsner, Renata Gnatowska, Arkadiusz Szymanek. — Częstochowa : Politechnika Częstochowska, [2019]. — S. 36–37. — Bibliogr. s. 37

 • słowa kluczowe: zgazowanie węgla, produkcja wodoru, ślad węglowy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badanie struktury porów karbonizatów otrzymanych z węgla kamiennego z KWK Brzeszcze z wykorzystaniem metody porozymetrycznej oraz Skaningowego Mikroskopu ElektronowegoThe study on pore structure of chars derived from coal from Brzeszcze coal mine using porosimetry and SEM methods / Magdalena GAZDA, Andrzej KRZYŻANOWSKI, Bronisław BUCZEK // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2014 vol. 59 nr 2, s. 56–62. — Bibliogr. s. 62, Streszcz., Summ., Rez.

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, karbonizacja, porowatość, substancja mineralna, porozymetria, Skaningowy Mikroskop Elektronowy

  keywords: porosity, carbonization, mineral matter, porosimetry, Scanning Electron Microstructure, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Carbon footprint for mercury capture from coal-fired boiler flue gas / Magdalena GAZDA-GRZYWACZ, Łukasz Winconek, Piotr BURMISTRZ // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2021 vol. 14 iss. 13 art. no. 3844, s. 1–13. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 12–13, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-06-25. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/13/3844/pdf

 • keywords: carbon footprint, coke dust, mercury emissions, mercury removal, flue gases, powdered activated carbon

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en14133844

6
 • Carbon footprint of the hydrogen production process from coke oven gas / Piotr BURMISTRZ, Leszek CZEPIRSKI, Magdalena GAZDA-GRZYWACZ // W: SEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-944254-0-1. — S. 159

 • keywords: life cycle assessment, hydrogen production, LCA, carbon footprint, coke oven gas

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Carbon footprint of the hydrogen production process utilizing subbituminous coal and lignite gasification / Piotr BURMISTRZ, Tomasz Chmielniak, Leszek CZEPIRSKI, Magdalena GAZDA-GRZYWACZ // Journal of Cleaner Production ; ISSN 0959-6526. — 2016 vol. 139, s. 858–865. — Bibliogr. s. 865, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-08-24. — tekst: http://goo.gl/4B1gtl

 • keywords: coal gasification, life cycle assessment, CO2 sequestration, LCA, carbon footprint, shell, GE/Texaco

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.jclepro.2016.08.112

8
 • Charakterystyka termograwimetryczna procesu zgazowania wybranych rodzajów biomasyThermogravimetric characteristic of selected biomass gasification / Przemysław GRZYWACZ, Grzegorz CZERSKI, Magdalena GAZDA-GRZYWACZ // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2020 t. 99 nr 3, s. 386–390. — Bibliogr. s. 390

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2020.3.6

9
10
 • Efektywność ługowania chloru z węgla kamiennego w zależności od uziarnienia i temperatury w świetle badań analitycznych i skaningowego mikroskopu elektronowego[The effectiveness of chlorine leaching from coal, depending on the particle size and temperature in the light of the analytical and scanning electron microscope] / M. GOŁDA, G. CEGLARSKA-STEFAŃSKA // W: Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Hubickiego ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Chemii. — Lublin : [UMCS WCH], 2010. — ISBN: 978-83-227-3050-8. — S. 508–517. — Bibliogr. s. 517, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Elektromobilność w Polsce – stan obecny i perspektywy[Electromobility in Poland – current state and prospects] / Magdalena GAZDA-GRZYWACZ, Dorota Burchart-Korol, Adam Smoliński, Katarzyna ZARĘBSKA // W: III forum paliw alternatywnych : Zawiercie, 20–22.11.2019 : streszczenia / red. Witold Elsner, Renata Gnatowska, Arkadiusz Szymanek. — Częstochowa : Politechnika Częstochowska, [2019]. — S. 38–39. — Bibliogr. s. 39

 • słowa kluczowe: samochody elektryczne, elektromobilność, krajowy miks energetyczny

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Emisje gazów cieplarnianych przy produkcji sorbetu węglowego w warunkach krajowych[Greenhouse gas emissions from carbon sorbent production under national conditions] / Magdalena GAZDA-GRZYWACZ, Piotr BURMISTRZ, Katarzyna CZERW, Natalia CZUMA, Katarzyna ZARĘBSKA // W: Energetyka, Paliwa i Środowisko 2019 [Dokument elektroniczny] : Kraków, 18 października 2019 : książka abstraktów / ed. Bogdan Samojeden ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Energetyki i Paliw. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Energetyki i Paliw, [2019]. — e-ISBN: 978-83-948318-3-7. — S. 17. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://weip.agh.edu.pl/wp-content/uploads/Ksiazka_Abstraktow_Energetyka_Paliwa_i_Srodowisko_2019-BS1_17_10_2019.pdf [2019-10-23]. — Bibliogr. s. 17

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
15
16
17
 • Investigation on influence of coal fraction density on proximate and ultimate analysis results illustrated with an example of coal from KWK Janina coal mineBadanie wpływu gęstości substancji węglowej na wyniki analizy technicznej i elementarnej węgla z KWK Janina / Przemysław GRZYWACZ, Magdalena GAZDA-GOŁDA, Piotr Sopel, Leszek STĘPIEŃ // W: Streszczenia materiałów Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2012 : Kraków, 27–29 września 2012 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2012 + CD. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 7). — Na okł. tyt.: VII Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-62218-64-6. — S. 171–172. — Tekst pol.-ang. — Pełny tekst W: VII Krakowska Konferencja Młodych Uczonych [Dokument elektroniczny] : Kraków, 27–29 września 2012 roku : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Grupa Naukowa Pro Futuro. — [Kraków : s. n., 2012]. — 1 dysk optyczny. — Opis wg CD-ROMu. — ISBN 978-83-62218-64-6. — S. 585–596. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 595, Streszcz., Abstr. — Tekst pol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Otrzymywanie materiałów geopolimerowych z zastosowaniem popiołów ze spalania biomasy[Preparation of geopolymer materials using ashes from biomass combustion] / Katarzyna ZARĘBSKA, Magdalena GAZDA-GRZYWACZ, Katarzyna CZERW, Katarzyna Pasich // W: Współczesne problemy ochrony środowiska i energetyki 2021 [Dokument elektroniczny] : praca zbiorowa / pod red. Magdaleny Bogackiej i Krzysztofa Pikonia. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gliwice : Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów. Politechnika Śląska, 2022. — Publikacja zawiera materiały z IX Międzynarodowej Konferencji Environmental Protection and Energy : [10 grudnia 2021, Gliwice]. — e-ISBN: 978-83-964116-0-0. — S. 214–223. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://tiny.pl/94c42 [2022-03-04]. — Bibliogr. s. 221–223, Streszcz.. — Afiliacja autorek - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Dostęp po zalogowaniu

 • słowa kluczowe: popiół, emisja CO2, zagospodarowanie odpadów, gospodarka o obiegu zamkniętym, geopolimer, popiół z biomasy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Paradoks sorbentów węglowych – analiza śladu węglowego pylistych węgli aktywnych[Carbon sorbents paradox – carbon footprint analysis of powdered activated carbons] / Magdalena GAZDA-GRZYWACZ, Piotr BURMISTRZ, Paweł BARAN, Katarzyna ZARĘBSKA // W: Sorbenty mineralne 2019 : surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie : [abstrakty z konferencji : 16–17 września 2019, Jerzmanowice] / red. nauk. Tomasz Bajda. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2019. — ISBN: 978-83-65955-37-1. — S. 39–40. — Bibliogr. s. 39–40

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • Research and prospects for the development of alternative fuels in the transport sector in Poland: a review / Dorota Burchart-Korol, Magdalena GAZDA-GRZYWACZ, Katarzyna ZARĘBSKA // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2020 vol. 13 iss. 11 art. no. 2988, s. 1–16. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 13–16, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-06-10. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/11/2988/htm

 • keywords: alternative fuels, electromobility, transport sector, development of alternative fuels in Poland

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en13112988

23
 • Stan obecny i perspektywy wykorzystania wodoru w polskim transporcie[Current status and prospects for the use of hydrogen in Polish transport] / Magdalena GAZDA-GRZYWACZ, Dorota Burchart-Korol, Oliwia Ligęza, Adam Smoliński, Katarzyna ZARĘBSKA // W: III forum paliw alternatywnych : Zawiercie, 20–22.11.2019 : streszczenia / red. Witold Elsner, Renata Gnatowska, Arkadiusz Szymanek. — Częstochowa : Politechnika Częstochowska, [2019]. — S. 34–35. — Bibliogr. s. 35

 • słowa kluczowe: transport, wodór, paliwa alternatywne

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Synteza geopolimerów z popiołów lotnych z zakładu termicznego przekształcania odpadów w kontekście gospodarki obiegu zamkniętego[Synthesis of geopolymers based on fly ash from a waste incineration plant in the context of a circular economy] / Katarzyna ZARĘBSKA, Magdalena GAZDA-GRZYWACZ, Alicja Błaszczyk, Paweł BARAN, Wojciech Wróbel // W: Popioły z energetyki : XXVI międzynarodowa konferencja : 8–10 października 2019, Sopot : materiały konferencyjne. — Warszawa : Polska Unia UPS, [2019]. — ISBN: 978-83-936747-5-6. — S. 133–140. — Bibliogr. s. 139–140, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Synteza materiałów izolacyjnych na bazie wytypowanych materiałów odpadowychSynthesis of insulating materials based on selected waste materials / Alicja Błaszczyk, Paweł BARAN, Magdalena GAZDA-GRZYWACZ, Piotr ZABIEROWSKI, Katarzyna ZARĘBSKA // W: Potencjał innowacyjny w inżynierii produkcji i technologii materiałów [Dokument elektroniczny] : 43. studencka konferencja naukowa : Częstochowa, 30 maja 2019 : praca zbiorowa / pod red. nauk. Ewy Staniewskiej. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2019. — 1 dysk optyczny. — (Materiały Konferencyjne / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów ; ISSN 2391-6311 ; 12). — e-ISBN: 978-83-7193-703-3. — S. 322–324. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 324, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: