Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Macuda, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8180-8014

ResearcherID: U-6222-2017

Scopus: 8624302800

PBN: 901177

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 95, z ogólnej liczby 98 publikacji Autora


1
 • Analiza możliwości zastosowania materiałów kompozytowych do transportu gazu ziemnegoAnalysis of use the composite materials for the natural gas transmission / Krystian LISZKA, Mariusz ŁACIAK, Jan MACUDA, Adam SZURLEJ, Łukasz ZABRZESKI // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017 = Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : creating innovation solutions by drawing on tradition : 28\textsuperscript{th} conference : abstract book. — [Kraków : AGH], [2017]. — Jubileusz 50-lecia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — Tyt. częśc. wg okł.. — S. 47. — K. Liszka, Ł. Zabrzeski – dod. afiliacja: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S. A.. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: kompozyt, transport gazu, gazociąg, wyskie ciśnienie, dystrybucja gazu ziemnego

  keywords: composite, pipeline, high pressure, natural gas transport, natural gas distribution

2
 • Analysis of acoustic climate in the area of seismic measurements / L. ZAWISZA, J. MACUDA // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2008 vol. 17 no. 3A, s. 611–616. — Bibliogr. s. 616, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Analysis of efficiency of drilling of large-diameter wells with a profiled wing bitBadania efektywności wiercenia studni wielkośrednicowych świdrem skrawającym z profilowanymi skrzydłami / Jan MACUDA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2012 vol. 57 no. 2, s. 363–373. — Bibliogr. s. 372–373

 • keywords: drilling wells, cutter bit, dewatering of rock mass, drilling technology

4
 • Analysis of the state of ground environment within the area of technological centres of hydrocarbons treatment installations “Zielin” and “Cychry” / J. MACUDA, L. ZAWISZA // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2009 vol. 18 no. 3A, s. 225–229. — Bibliogr. s. 229, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Badania gleb i gruntów w rejonie instalacji uzdatniania gazu ziemnego zanieczyszczonego rtęciąAnalysis of soils and grounds in the area of a system for treating mercury-contaminated natural gas / Jan MACUDA, Ludwik ZAWISZA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2010 t. 27 z. 1–2, s. 261–267. — Bibliogr. s. 267, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy 2010 : górnictwo otworowe : XXI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna Oil-Gas AGH 2010 = 21st international conference Oil-Gas AGH 2010 : [„nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie”] : Zakopane, 27–29 maja 2010 / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — Opis wg obwoluty. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2010-1-2/W_2010_1-2_25.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Badania gleb i gruntów w rejonie miejsc wieloletniego składowania odpadów wiertniczych i poeksploatacyjnychAnalysis of soils and ground in the place of long-term drilling and postexploitation waste deposition / Jan MACUDA // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2012 vol. 29 no. 1, s. 265–270. — Bibliogr. s. 270, Streszcz., Summ.. — Toż. na dołączonym CD-ROMie. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/DRILLING/2012-01/W_2012_1_23.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Badania klimatu akustycznego w rejonie prowadzonych prac sejsmicznychAnalysis of acoustic climate in the area of seismic measurements / Jan MACUDA, Ludwik ZAWISZA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2008 t. 25 z. 2, s. 497–502. — Bibliogr. s. 502, Streszcz., Summ.. — toż. Na CD-ROM-ie. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl.atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/add-ons/pdf.png

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Badanie jakości wód podziemnych w rejonie składowiska odpadów „Za Białą”Qualitative analysis of groundwaters in the area of waste landfill “Za Białą” / Jan MACUDA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2008 t. 25 z. 2, s. 475–482. — Bibliogr. s. 481–482, Streszcz., Summ.. — toż. Na CD-ROM-ie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Coal mine methane production by vertical boreholes drilled from surface / Jacek HENDEL, Jan MACUDA // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 12, Hydrogeology, engineering geology and geotechnics. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-99-5. — S. 127–133. — Bibliogr. s. 132–133, Abstr.

 • keywords: coal mine methane, gobs, methane production, drilling costs

10
 • Decision procedures at drilling up hydrocarbon deposits in blow-out hazardProcedury decyzyjne przy dowiercaniu złóż węglowodorów w warunkach zagrożenia erupcyjnego / Stanisław DUBIEL, Jan MACUDA, Jan ZIAJA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 2/1, s. 123–137. — Bibliogr. s. 135, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://www-1meeri-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/Wydawnictwa/GSM2421/dubiel-macuda-ziaja.pdf

 • słowa kluczowe: dowiercanie, złoża węglowodorów, erupcja, zagrożenie erupcyjne, profilaktyka przeciwerupcyjna, procedury, schematy blokowe

  keywords: hydrocarbon fields, drilling up, eruption, blow-out hazard, blow-out prophylaxy, procedures, block diagrams

11
 • Desorpcja metanu z węgli brunatnych w aspekcie procesu uwalniania się gazu z węglaDesorption of methane from lignite coals in the aspect of processes of gas liberation / Jan MACUDA, Adam NODZEŃSKI, Ludwik ZAWISZA // W: Oil–Gas AGH'2009 : XX międzynarodowa konferencja : Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie : Cracow, 27–29 May, 2009 : zbiór abstraktów = 20\textsuperscript{th} international conference : New methods and technologies in petroleum geology, drilling, geoengineering, reservoir engineering and gas engineering : abstracts book / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : AGH. WWNiG, [2009]. — ISBN: 978-83-917286-5-9. — S. 80. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Desorption of methane from selected lignite coals in the aspect of processes of gas liberation from coal / Paweł BARAN, Stanisław HOŁDA, Jan MACUDA, Adam NODZEŃSKI, Ludwik ZAWISZA // W: New challenges and visions for mining : 21st World Mining Congress : 7–11 September 2008, Poland, Kraków–Katowice–Sosnowiec : abstracts of articles with congress framework programme. — [Poland : s. n.], [2008]. — Na s. tyt. dodatkowo: 21st World Mining Congress & Expo 2008. — S. 38. — Pełny tekst W: New challenges and visions for mining : 21st World Mining Congress : underground mine environment, methane treatment, ground control & rock burst, work safety in mining : 7–12 September 2008, Poland, Kraków–Katowice–Sosnowiec / eds. Jacek Skiba, [et al.]. — Kraków : Agencja Reklamowo-Wydawnicza „OSTOJA”, 2008. — Na s. tyt. dod.: 21st World Mining Congress & Expo 2008. — ISBN 978-83-921582-7-1. — S. 21–27. — Bibliogr. s. 26–27, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Drainage wells as an integral part of deep dewatering system in Szczerców Field in the Bełchatów Lignite Mine / Jerzy Gasiński, Jan MACUDA, Sławomir Szewczyk // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2017 vol. 34 no. 2, s. 455–463. — Bibliogr. s. 462–463. — Toż na CD-ROMie

 • keywords: open-pit mining, groundwater, dewatering of rock mass, wells, large-diameter dewatering wells, drainage wells, extraction of lignite

14
 • Drilling large diameter intake wells with cutter bits in loose and weakly consolidated rocks / Jan MACUDA, Małgorzata Macuda // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2016 vol. 33 no. 1, s. 23–30. — Bibliogr. s. 29–30, Summ.. — Toż na dołączonym CD-ROMie. — tekst: http://goo.gl/vh5hkb

 • keywords: cutter bit, drilling, reverse mud circulation, large diameter well, hydrogeological well, intake well

15
 • Drilling large diameter intake wells with cutter bits in loose and weakly consolidated rocks / Jan MACUDA, Małgorzata Macuda // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2016 : kierunki rozwoju przemysłu naftowego w Polsce i na świecie : XXVII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 08–10 czerwca 2016 = Directions of development of oil and gas industry in Poland and in the world : 27\textsuperscript{th} conference : abstract book. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 53

 • keywords: cutter bit, drilling, reverse mud circulation, large diameter well, hydrogeological well, intake well

16
 • Effect of drilling for shale gas on the quality of atmospheric airWpływ prac wiertniczych prowadzonych za gazem ziemnym w łupkach na jakość powietrza atmosferycznego / Jan MACUDA, Marek BOGACKI, Jakub SIEMEK // Problemy Ekorozwoju = Problems of Sustainable Development / Polska Akademia Nauk. Komitet Człowiek i Środowisko ; ISSN 1895-6912. — 2017 vol. 12 no. 1, s. 91–100. — Bibliogr. s. 99–100, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: gaz z łupków, zanieczyszczenie powietrza, modelowanie matematyczne, emisja zanieczyszczeń, jakość powietrza, prace wiertnicze, łupki, zanieczyszczenie pyłowie i gazowe

  keywords: shale gas, mathematical modeling, air quality, emission of pollutants, shales, drilling works, dust and gaseous pollutants, contamination of air

17
18
 • Efficiency of drilling large diameter wells with cutter bits on the Szczerców opencast / Jan MACUDA // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2015 : przyszłość przemysłu naftowo-gazowniczego : XXVI konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 10–12 czerwca 2015 : [księga abstraktów] = Future of oil and gas industry : 26th conference : Krakow, 10–12 June 2015 : abstract book. — [Kraków : s. n.], [2015]. — S. [49]

 • keywords: lignite, cutter bit, dewatering of rock mass, drilling of wells

19
20
21
 • Evaluation of environmental hazard during shale gas exploration process in Poland in the years 2012–2014Ocena zagrożenia środowiska podczas poszukiwań gazu łupkowego w Polsce w latach 2012–2014 / Monika Konieczyńska, Jan MACUDA, Stanisław NAGY, Jakub SIEMEK // Ecological Chemistry and Engineering = Chemia i Inżynieria Ekologiczna. S ; ISSN 1898-6196. — 2016 vol. 23 iss. 4, s. 571–581. — Bibliogr. s. 580–581, Abstr.

 • keywords: shale gas, hydraulic fracturing, environment, natural gas, noise, groundwater monitoring, fracturing fluid, exploration boreholes, spent fracturing fluid, unconvetional deposits, reserve groundwater resources

22
 • Evaluation of the state of ground environment in the area of technological systems of the natural gas field Radlin / J. MACUDA, L. ZAWISZA // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2008 vol. 17 no. 3A, s. 393–398. — Bibliogr. s. 398, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Feasibility analysis of groundwater abstraction for gas shale fracturing in the Lublin basin (Eastern Poland)Ocena możliwości poboru wód podziemnych do szczelinowania łupków gazonośnych w Basenie Lubelskim (wschodnia Polska) / Robert DUDA, Jan MACUDA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2015 vol. 60 no. 1, s. 303–312. — Bibliogr. s. 311–312

 • słowa kluczowe: gaz łupkowy, wody podziemne, Basen Lubelski, zaopatrzenie w wodę, szczelinowanie skał, wodonośność, wydajność jednostkowa, kreda lubelska

  keywords: shale gas, hydraulic fracturing, groundwater, water supply, water-bearing capacity, specific capacity, Lublin Cretaceous, Lublin Basin

24
 • Geochemical analyses of ground air within the hole exploitation of Hard Coal Mine KWK MorcinekAnalizy geochemiczne powietrza gruntowego w eksploatacji otworu w kopalni węgla kamiennego KWK Morcinek / Jan MACUDA, Ludwik ZAWISZA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 3/1, s. 343–351. — Bibliogr. s. 350, Streszcz., Abstr.. — 21st World Mining Congress & Expo 2008 : New challenges and visions for mining : Risk management & subsidence engineering : Sustainable development in mining industry (incl. mine closure) : Kraków 7–11 września 2008 / eds. R. Hejmanowski [et al.]. — Kraków : IGSMiE PAN, 2008

 • keywords: methane hazard control, methane, closing of mines, geochemical monitoring

25
 • Geochemical analyses of ground air within the hole exploitation of Hard Coal Mine KWK “Morcinek” / Jan MACUDA, Ludwik ZAWISZA // W: New challenges and visions for mining : 21st World Mining Congress : 7–11 September 2008, Poland, Kraków–Katowice–Sosnowiec : abstracts of articles with congress framework programme. — [Poland : s. n.], [2008]. — Na s. tyt. dodatkowo: 21st World Mining Congress & Expo 2008. — S. 48

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych