Wykaz publikacji wybranego autora

Maciej Sułowski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0977-9212 orcid iD

ResearcherID: C-9207-2011

Scopus: 6507124968

PBN: 5e70920b878c28a04738f109

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 203, z ogólnej liczby 205 publikacji Autora


1
2
3
 • Analiza dylatometryczna przemian fazowych przy nagrzewaniu stopu Ti24Nb4Zr8Sn ze stanu przesyconegoDilatometric analysis of phase transformations during heating from supersaturated state of Ti24Nb4Zr8Sn alloy / Robert DĄBROWSKI, Maciej SUŁOWSKI // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2023 R. 44 nr 2, s. 12-16. — Bibliogr. s. 16, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: przemiany fazowe, obróbka cieplna, stopy tytanu, analiza dylatometryczna

  keywords: heat treatment, phase transformations, dilatometric analysis, titanium alloys

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/28.2023.2.2

4
 • Analiza krzywych rozciągania w kształceniu technicznymThe tensile curve analysis in technical education / Maciej SUŁOWSKI, Marta CIESIELKA, Paula Jurczak-Kaczor // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej ; ISSN 2353-1290. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej ; ISSN: 1425-5766. — 2016 nr 48, s. 85–92. — Bibliogr. s. 92, Streszcz.. — III konferencja eTechnologie w kształceniu inżynierów eTEE'2016 : Kraków, 11 kwietnia 2016

 • słowa kluczowe: własności mechaniczne, kształcenie techniczne, krzywa rozciągania

  keywords: mechanical properties, technical education, tensile curve

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza porowatości spiekanych stali Fe-Mn-Cr-Mo-C w zależności od parametrów wytwarzaniaThe analysis of the porosity of Fe-Mn-Cr-Mo-C PM steels depending on the processing variables / Marta SZWED, Maciej SUŁOWSKI // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2014 R. 59 nr 6, s. 300–309. — Bibliogr. s. 309

 • słowa kluczowe: porowatość, SigmaScan Pro, spiekane stale Fe-Mn-Cr-Mo-C

  keywords: porosity, sintered Fe-Mn-Cr-Mo-C steels, SigmaScan Pro

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza przełomów spiekanych stali Fe-Mn-Cr-Mo-C w zależności od parametrów wytwarzaniaThe fracture analysis of Fe-Mn-Cr-Mo-C PM steels depend upon their processing parameters / Monika Tenerowicz, Maciej SUŁOWSKI // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2014 R. 59 nr 8, s. 399–406. — Bibliogr. s. 406

 • słowa kluczowe: metalografia, fraktografia, przełom, spiekane stale Fe-Mn-Cr-Mo-C

  keywords: fracture, metallography, sintered Fe-Mn-Cr-Mo-C steels, fractography

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza wpływu parametrów wytwarzania oraz rodzaju zastosowanych proszków elementarnych na strukturę spieków żelazo-mangan-węgielThe analysis of the influence of the parameters of production and of the kind of applied elementary powders on the structure of iron–manganese–carbon powders / Maciej SUŁOWSKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 1999 R. 44 nr 10, s. 509–515. — Bibliogr. s. 515, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analiza wybranych własności mechanicznych i tribologicznych medycznego stopu Ti24Nb4Zr8SnAnalysis of selected mechanical and tribological properties of Ti24Nb4Zr8Sn medical alloy / Robert DĄBROWSKI, Maciej SUŁOWSKI // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2023 R. 44 nr 5, s. 11–15. — Bibliogr. s. 15, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: mikrostruktura, twardość, obróbka cieplna, odporność na zużycie ścierne, odporność na pękanie, stop tytanu bliski beta

  keywords: microstructure, heat treatment, wear resistance, fracture toughness, near beta titanium alloys, hardness

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/28.2023.5.2

9
10
 • Application of copper powder in manufacturing of composite filament in 3D printings / DZINDZIORA Agnieszka, DZIENNIAK Damian, SUŁOWSKI Maciej // W: Metallography & fractography 2022 : abstracts of contributions from the 18\textsuperscript{th} international symposium on Metallography, fractography and materials science : April 27–29, 2022, Nový Smokovec, High Tatra Mountaints, Slovak Republic : abstract booklet / ed. by Miloš Matvija, Peter Horňak. — Košice : Technical University of Košice, cop. 2022. — ISBN: 978-80-553-4064-7. — S. 36

 • keywords: 3D printing, PLA, copper filament, printed composite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Application of Spark Plasma Sintering technique for production of $Fe-Mn-C$ steels / Monika TENEROWICZ-ŻABA, Maciej SUŁOWSKI, Miriam Kupkova // W: 6\textsuperscript{th} international PhD seminar Kraków - Dresden – Warsaw : 29 November–1 December 2017, Kraków : book of abstracts / ed. by Zbigniew Pędzich, Kamil Wojciechowski. — Kraków : AGH University of Science and Technology, cop. 2017. — ISBN: 978-83-65955-01-2. — S. 47

 • keywords: powder metallurgy, manganese, spark plasma sintering

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Atmosphere effect on sintering behaviour of astaloy CrM and astaloy CrL Höganäs powders with manganese and carbon additions / Tadeusz PIECZONKA, Maciej SUŁOWSKI, Andrzej CIAŚ // W: 6th international powder metallurgy conference & exhibition : October 05–09, 2011 : abstracts = Uluslararasi toz metalurjisi konferansi ve sergisi : 05–09 Ekim 2011 / METU Middle East Technical University, Gazi University, Turkish Powder Metallurgy Association. — [Turkey : s. n.], [2011]. — Opis wg okł.. — S. 10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Atmosphere effect on sintering behaviour of Astaloy CrM and Astaloy CrL Höganäs powders with manganese and carbon additions / Tadeusz PIECZONKA, Maciej SUŁOWSKI, Andrzej CIAŚ // W: 6th International powder metallurgy conference & exhibition : October 05–09, 2011, Ankara/Turkey : proceedings = Uluslararasi toz metalurjisi konferansi ve sergisi : 05–09 Ekim 2011 : bildiriler kitabi / eds. Mehmet Türker [et al.] ; Middle East Technical University, Gazi University, Turkish Powder Metallurgy Association. — Ankara : Turkish Powder Metallurgy Association, 2012 + CD. — ISBN: 978-605-61038-7-2. — S. 414–421. — Bibliogr. s. 420–421, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Atmosphere effect on sintering behaviour of Astaloy CrM and Astaloy CrL Höganäs powders with manganese and carbon additionsWpływ atmosfery na spiekalność komercyjnych proszków Höganäs Astaloy CrM i Astaloy CrL z dodatkami manganu i węgla / T. PIECZONKA, M. SUŁOWSKI, A. CIAŚ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2012 vol. 57 iss. 4, s. 1001–1009. — Bibliogr. s. 1008–1009

 • keywords: sintering, dilatometry, pre-alloyed iron based powders, dimensional control

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10172-012-0112-6

15
 • Axel Madsen/CPMT Scholarship Report on PM$^{2}$TECH 2002 : World Congress – Florida, USA, 16–21. 06. 2002 / Maciej SUŁOWSKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2002 R. 47 nr 12, s. 645–646

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Axel Madsen/CPMT Scholarship Reports / Debby Blaine, John P. Shingledecker, Maciej SUŁOWSKI, Fei Tang // International Journal of Powder Metallurgy ; ISSN 0888-7462. — 2002 vol. 38 no. 6, s. 38–42

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Badania dylatometryczne, metalograficzne oraz badania własności mechanicznych spiekanych stali $Fe-(1-3)\%Mn-0,8\%C$Dilatometric investigations, metallographic observations and mechanical tests of sintered $Fe-(1-3)\%Mn-0,8\%C$ steels / M. TENEROWICZ-ŻABA, M. SUŁOWSKI // W: XLVI Szkoła inżynierii materiałowej : Kraków–Rytro, 25–28 IX 2018 : monografia / opiekun naukowy konferencji Piotr Bała ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków] : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, [2018]. — Na okł.: Prace szkoły inżynierii materiałowej. — ISBN: 978-83-65955-14-2. — S. 41–45. — Bibliogr. s. 45, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

  orcid iD
 • słowa kluczowe: analiza dylatometryczna, metalurgia proszków, sinterhardening, spiekane konstrukcyjne stale manganowe

  keywords: dilatometry, powder metallurgy, sinterhardening, manganese steels

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Badania dylatometryczne procesu spiekania konstrukcyjnych stali manganowychDilatometric study of the process of sintering constructional manganese steels / Maciej SUŁOWSKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2004 R. 49 nr 6, s. 296–300. — Bibliogr. s. 300, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Badania procesu wytwarzania bezniklowych spiekanych stali konstrukcyjnych przeznaczonych do hartowania bezpośredniego techniką „sinter-hardening”The investigation of processing technique Ni-free structural sinter-hardened PM steels / Andrzej CIAŚ, Maciej SUŁOWSKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2009 R. 76 nr 4, s. 283–289. — Bibliogr. s. 289. — Na okł. dod.: 90 lat Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej : Dzień Hutnika 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Bezrazrušitelno izsledvane na prahovometalurgični obrazci ot prahove Astaloy $CrL$ i Astaloy $CrM$[Non-destructive investigations of powder metallurgy materials sintering of Astaloy $CrL$ and Astaloy $CrM$] / B. Kovačev, M. Mihovski, M. Stojčev, M. SUŁOWSKI // W: Akustika'2005 : nacionalna naučno-tehničeska konferenciâ : [Varna 13–14. 10. 2005 g. ; Sofiâ 01–02. 12. 2005 g.] / S”ûz po elektronika, elektrotehnika i s”obŝeniâ. Družestvo na zvukoinženerite. Nacionalna sekciâ po akustika. — Sofiâ : S”ûz po elektronika, elektrotehnika i s”obŝeniâ, 2005. — (Akustika (Sofiâ) ; ISSN 1312-4897 ; G. 7 br. 7). — S. 96–103. — Bibliogr. s. 103

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Comparison of fracture of $Fe-0,2\%Mo-0,8\%Mn-1.5\%Cr-1.5Ni$ powder metallurgy steel processed in a semi-closed container in flowing nitrogen: sintered, sinterhardened and sinteraustempered / Chrystian FIAŁ, Eva Dudrová, Margita Kabátová, Miriam Kupková, Marcela Selecká, Maciej SUŁOWSKI, Andrzej CIAŚ // W: Fraktografia 2015 : international conference : October 18–21, 2015, Stará Lesná, Slovak Republic : book of abstracts. — Košice : Institute of Materials Research of the Slovak Academy of Sciences, [2015]. — S. [1]

 • keywords: mechanical properties, fracture, sinteraustempering, semiclosed container

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Comparison of fracture of $Fe-0.2\%Mo-0.8\%Mn-1.5\%Cr-1.5Ni$ powder metallurgy steel processed in a semiclosed container in flowing nitrogen: sintered, sinterhardened and sinteraustempered / Ch. FIAŁ, E. Dudrová, M. Kabátová, M. Kupková, M. Selecká, M. SUŁOWSKI, A. CIAŚ // Powder Metallurgy Progress : Journal of Science and Technology of Particle Materials ; ISSN 1335-8987. — 2015 vol. 15 iss. SS spec. iss., s. 124–129. — Bibliogr. s. 129, Abstr.

 • keywords: mechanical properties, fracture, sinteraustempering, semiclosed container

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Comparison of mechanical properties and microstructure of ${Cr-Mn-Mo}$ steels based on Astaloy CrL and Astaloy CrM pre-alloyed powdersPorównanie własności mechanicznych oraz mikrostruktury spiekanych stali ${Cr-Mn-Mo}$ wykonanych na bazie proszków stopowych Astaloy CrL i Astaloy CrM / A. CIAŚ, M. SUŁOWSKI // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2009 vol. 54 iss. 4, s. 1093–1102. — Bibliogr. s. 1101–1102

 • keywords: mechanical properties, dilatometry, structure, PM steels

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Comparison of mechanical properties of Mn-Cr-Mo steels sintered in different conditions / SUŁOWSKI Maciej, MATUSIEWICZ Piotr, // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Part B, Solid State Phenomena ; ISSN 1012-0394. — 2013 vol. 197, s. 33–40. — Bibliogr. s. 40, Abstr.. — Stereology and image analysis in materials science : 9th international conference on Stereology and image analysis in materials : Zakopane, 3rd–6th September 2012

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/SSP.197.33

25
 • Composite chromium coatings with nanodiamonds on sintered iron alloys / Nelly Gidikova, Maciej SUŁOWSKI, Marcin MADEJ, Radoslav Valov, Vladimir Petkov // Journal of Materials Science and Technology ; ISSN 0861-9786. — 2016 vol. 24 no. 2, s. 69–76. — Bibliogr. s. 76, Abstr.

 • keywords: sintered alloys, wear resistance, microhardness, chrome galvanization

  cyfrowy identyfikator dokumentu: