Wykaz publikacji wybranego autora

Maciej Śniechowski, dr inż.

adiunkt

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
WFiIS-kfms, Katedra Fizyki Materii Skondensowanej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki fizyczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk fizycznych / fizyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2243-4347 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 8305251400

PBN: 5e709208878c28a04738eeb4

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 53, z ogólnej liczby 53 publikacji Autora


1
 • AC impedance and microstructure of rye starch exposed to water vapour / F. Starzyk, A. Chrzanowska, W. ŁUŻNY, M. ŚNIECHOWSKI // Archives of Materials Science and Engineering ; ISSN 1897-2764. — Tytuł poprz.: Archives of Materials Science. — 2009 vol. 40 iss. 1, s. 23–26. — Bibliogr. s. 26, Abstr.. — tekst: http://www.amse.acmsse.h2.pl/vol40_1/4014.pdf

 • keywords: biopolymers, effective AC impedance, interdigit dielectrometry, microgranular matter

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
4
5
 • Bone tissue engineering using combined additive manufacturing and microtomography with Finite Element Method verification / Jakub KAMIŃSKI, Maciej ŚNIECHOWSKI, Sebastian WROŃSKI, Janusz MALINOWSKI, Jacek TARASIUK // W: Innovative technologies in biomedicine : the 2nd international conference : October 12–14, 2015, Krakow, Poland : programme. — [Kraków : s. n.], [2015]. — S. 41

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Challenge and adventure or twenty years of searching for the model structure of the PANI/CSA conducting polymer system / Wojciech ŁUŻNY, Maciej ŚNIECHOWSKI, Tomasz KOZIK // W: XIPS 2016 : 10\textsuperscript{th} International conference on X-ray investigations of polymers structure : book of abstracts : December 6–9 2016 Ustroń, Poland / ed. by Monika Basiura-Cembala, University of Bielsko-Biała, Catholic University of Leuven, Committee on Material Science of the Polish Academy of Sciences. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe ATH, [2016]. — ISBN: 978-83-65182-58-6. — S. 25–26. — Bibliogr. s. 26

 • keywords: simulations, conducting polymers, neutron diffraction, genetic algorithms, molecular dynamics, polyaniline, wide-angle X-ray scattering (WAXS), surface diffraction of synchrotron radiation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Challenge and adventure: twenty years of searching for the model structure of the polyaniline/camphorsulfonic acid conducting polymer system leading to an artificial intelligence approachWyzwanie i przygoda: dwadzieścia lat poszukiwań modelu struktury polimerowego systemu przewodzącego polianilina/kwas kamforosulfonowy prowadzących do wykorzystania metod sztucznej inteligencji / Tomasz KOZIK, Maciej ŚNIECHOWSKI, Wojciech ŁUŻNY // Polimery ; ISSN 0032-2725. — 2017 t. 62 nr 11–12, s. 800–805. — Bibliogr. s. 805, Abstr., Streszcz.. — X International Conference ”X-Ray investigations of polymer structure” : Ustroń, Poland 6-9 December 2016. — tekst: https://ichp.vot.pl/index.php/p/article/view/344/348

  orcid iD
 • słowa kluczowe: modelowanie, symulacje, dyfrakcja rentgenowska, polianilina

  keywords: simulations, modelling, X-ray diffraction, polyaniline

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.14314/polimery.2017.800

8
 • Computer simulations of the structural properties of conducting polymers : the review of some recent results : [abstract] / W. ŁUŻNY, D. Djurado, M. R. Johnson, K. PIWOWARCZYK, M. ŚNIECHOWSKI // W: ICSM Dublin 2006 [Dokument elektroniczny] : the International Conference on Science and technology of synthetic Metals : Dublin, Ireland, July 2–7, 2006 : programme / Trinity College Dublin. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Dublin, Ireland : TC], [2006]. — Ekran. [1], W 10. — Tryb dostępu: www.conferencepartners.ie/icsm [2006-11-28]. — Bibliogr. ekran. [1], W 10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
11
 • DNA-CTMA complex for applications in organic electronics: thermal annealing phenomena / Jacek NIZIOŁ, Maciek ŚNIECHOWSKI // W: ICTON 2014 [Dokument elektroniczny] : 16th International Conference on Transparent Optical Networks : Graz, July 6th–10th, 2014 / eds. Marek Jaworski, Marian Marciniak. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warsaw : National Institute of Telecommunications. Department of Transmission and Optical Technologies, [2014]. — e-ISBN: 978-1-4799-5600-5. — S. 1–4. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 4, Abstr.. — W bazie Web of Science seria: International Conference on Transparent Optical Networks-ICTON ; ISSN 2162-7339. — ISBN 978-1-4799-5601-2. — tekst: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6876521

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/ICTON.2014.6876521

12
 • Dopant ions size impact on structural properties of ordered poly(3,4-ethylenedioxythiophene) systemsWpływ wielkości jonów domieszkujących na właściwości strukturalne uporządkowanych układów poli(3,4-etylenodioksytiofenu) / Maciej ŚNIECHOWSKI, Tomasz A. KOZIK, Wojciech ŁUŻNY // Polimery ; ISSN 0032-2725. — 2020 t. 65 nr 9, s. 639–645. — Bibliogr. s. 645, Abstr., Streszcz.. — XI International conference on "X-ray investigations of polymer structure", 3–6 December 2019, Ustroń, Poland. — tekst: https://ichp.vot.pl/index.php/p/article/view/74/72

  orcid iD
 • słowa kluczowe: struktura krystaliczna, dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego, polimery przewodzące, samoorganizacja, symulacje dynamiki molekularnej

  keywords: crystal structure, X-ray diffraction, self organization, conductive polymers, molecular dynamics simulations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.14314/polimery.2020.9.6

13
 • Effect of preparation conditions on the structural properties of emeraldine base / J. LASKA, W. ŁUŻNY, J. WIDLARZ, M. ŚNIECHOWSKI // W: World polymer congress : IUPAC MACRO 2000 : 38\textsuperscript{th} Macromolecular IUPAC symposium : Warsaw 9–14 July 2000 : book of abstracts, Vol. 2. — [Warsaw : Warsaw University of Technology], [2000]. — S. 866. — Bibliogr. s. 866

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Effect of solvents on structural anisotropy of polyaniline thin filmsWpływ rozpuszczalnika na anizotropię cienkich warstw polianiliny / Maciej ŚNIECHOWSKI, Tomasz KOZIK, Wojciech ŁUŻNY // Polimery ; ISSN 0032-2725. — 2017 T. 62 nr 11–12, s. 855-860. — Bibliogr. s. 860, Abstr., Streszcz.. — X International Conference ”X-Ray investigations of polymer structure” : Ustroń, Poland 6-9 December 2016

  orcid iD
 • słowa kluczowe: symulacje, polianilina, dyfrakcja powierzchniowa, anizotropia cienkich warstw, rozpuszczalnik

  keywords: simulations, polyaniline, surface diffraction, film anisotropy, solvent

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.14314/polimery.2017.855

15
16
17
18
 • Heterogeneous materials based on aperiodic structures for bone tissue substitutes / Maciej ŚNIECHOWSKI, Jakub KAMIŃSKI, Sebastian WROŃSKI, Jakub HABERKO, Jacek TARASIUK // W: ICCB 2015 [Dokument elektroniczny] : VI International Conference on Computational Bioengineering : September 14-16, 2015, Barcelona, Spain / ed. Miguel Cerrolaza, Sergio Oller. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Spain : s. n.], [2015]. — S. [1–10]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://congress.cimne.com/ICCB2015/admin/files/FilePaper/p116.pdf [2015-09-18]. — Bibliogr. s. [10], Abstr.

 • keywords: aperiodic structures, heterogeneous materials, bone tissue substitutes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Influence of printing and loading direction on mechanical response in 3D printed models of human trabecular bone / Tomáš Doktor, Ivana Kumpová, Sebastian WROŃSKI, Maciej ŚNIECHOWSKI, Jacek TARASIUK, Giancarlo Forte, Daniel Kytýř // W: 16th youth symposium on Experimental solid mechanics [Dokument elektroniczny] : [May 17–19, 2018, Traunkirchen, Austria] / eds. Daniel Kytýř, Zoltan Major, Tomáš Doktor. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Prague : Czech Technical University], 2018. — (Acta Polytechnica CTU Proceedings ; ISSN 2336-5382 ; vol. 18). — e-ISBN: 978-80-01-06474-0. — S. 24–27. — Wymagania systemowe: Adobe Redaer. — Bibliogr. s. 27, Abstr.. — tekst: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/APP/article/download/5082/4796

  orcid iD
 • keywords: tomography, additive manufacturing, deformation response

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.14311/APP.2018.18.0024

20
 • Local dynamics in conducting polymers measured by quasielastic incoherent neutron scattering / David Djurado, Marc Bée, Maciej ŚNIECHOWSKI, [et al.], Wojciech ŁUŻNY // W: XIPS 2013 : IX international conference on X-ray investigations of polymer structure : Zakopane, Poland, 3–6 December 2013 : book of abstracts / ed. by Monika Basiura-Cembala ; University of Bielsko-Biała, Catholic University of Leuven, Committee on Material Science of the Polish Academy of Sciences. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe ATH, [2013]. — ISBN: 978-83-63713-59-1. — S. 23. — Bibliogr. s. 23

 • keywords: conducting polymers, molecular dynamics, polyaniline, quasi elastic neutron scattering

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Modeling the structure of PANI/CSA from presumptions to an artificial intelligence approach / T. KOZIK, M. ŚNIECHOWSKI, W. ŁUŻNY // W: XIPS 2016 : 10\textsuperscript{th} International conference on X-ray investigations of polymers structure : book of abstracts : December 6–9 2016 Ustroń, Poland / ed. by Monika Basiura-Cembala, University of Bielsko-Biała, Catholic University of Leuven, Committee on Material Science of the Polish Academy of Sciences. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe ATH, [2016]. — ISBN: 978-83-65182-58-6. — S. 46–48. — Bibliogr. s. 48

 • keywords: X-ray diffraction, polyaniline, structure determination, swarm intelligence

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Molecular dynamics study of the SAM/PMMA interface / Tomasz A. KOZIK, Maciej ŚNIECHOWSKI, Wojciech ŁUŻNY // W: XIPS 2019 : 11\textsuperscript{th} international conference on X-ray investigations of polymers structure : book of abstracts : December 3-6 2019, Ustroń, Poland / ed. by Monika Basiura-Cembala. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademia Techniczno-Humanistyczna, [2019]. — ISBN: 978-83-66249-28-8. — S. 33–35. — Bibliogr. s. 35

 • keywords: molecular dynamics, interface, self assembled monolayer, polymethyl methacrylate

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
25
 • New polymeric composite biomaterials based on aperiodic structures for bone tissue engineering / M. ŚNIECHOWSKI, J. KAMIŃSKI, M. Machniak, J. MALINOWSKI, J. TARASIUK // W: Biomechanics 2016 : international conference of the Polish Society of Biomechanics : Biała Podlaska, September 5–7, 2016 : abstracts : [monograph] / eds. A. Czaplicki, M. Wychowański, A. Wit. — Biała Podlaska : Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw. College University in Biała Podlaska. Faculty of Physical Education and Sport, [2016]. — ISBN: 978-83-61509-39-4. — S. 277–278. — Bibliogr. s. 278

 • keywords: aperiodic structures, additive manufacturing, FEA, bone tissue substitutes

  cyfrowy identyfikator dokumentu: