Wykaz publikacji wybranego autora

Maciej Sabal, dr

adiunkt

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kpp, Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych


 • 2019

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5816-9058 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e709470878c28a0473bd151

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 20 publikacji Autora


1
 • Badania postaw mieszkańców Małopolski w obszarze GOZ : perspektywy na przyszłośćResearch on the attitudes of Małopolska inhabitants in the area of CE : perspectives for further solutions / Maciej SABAL, Aleksander Iwaszczuk // W: Decyzje menedżerskie w warunkach zmiennego otoczenia / red. nauk. Natalia Iwaszczuk. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2021. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — ISBN: 978-83-66727-26-7 ; e-ISBN: 978-83-66727-25-0. — S. 117–132. — Bibliogr. s. 130–132, Streszcz., Summ.. — tekst: http://www.kzp.zarz.agh.edu.pl/Monografia%20IV%20-%20Decyzje_menedzerskie_KZP2020.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: recykling, gospodarka o obiegu zamkniętym, GOZ, gospodarowanie odpadami, rozszerzona odpowiedzialność producentów, ankietowanie

  keywords: recycling, surveying, circular economy, CE, waste management, extended producer responsibility

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Circular economy in the policies of the European Union in terms of the Republican concept / Maciej SABAL // International Journal of Public Administration, Management and Economic Development [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2533-4077. — 2023 vol. 8 no. 1, s. 110–123. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 120–123, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-06-30. — M. Sabal - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — tekst: http://www.ijpamed.eu/index.php/journal/article/view/90/94

 • keywords: environment, directive, European Union law, circular economy, republicanism

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Ewolucja metod wspierania projektów B+R w latach 2007–2017The evolution of R&D project supporting in years 2007–2017 / Maciej SABAL // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XVIII międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 21–22 czerwca 2018 : abstrakty / red. nauk. Joanna Kulczycka, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2018. — ISBN: 978-83-66016-30-9. — S. 98. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: innowacyjność, projekty, B+R, programy operacyjne

  keywords: innovativeness, projects, R&D, operational programme

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Ewolucja metod wspierania projektów B+R w latach 2007–2017The evolution of R&D projects support methods between 2007-2017 / Maciej SABAL // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ; ISSN 1734-5391. — 2018 nr 14, s. 277–292. — Bibliogr. s. 291–292, Streszcz., Summ.. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — tekst: https://www.wsei.edu.pl/pliki/ZESZYT-NAUKOWY-NR-14.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: innowacyjność, projekty, B+R, programy operacyjne

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Implementation of EU policy on circular economy and social inclusion in Poland – opportunities for synergies / Maciej SABAL // Social Entrepreneurship Review [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2720-7277. — 2023 vol. 1, s. 25-43. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 40-42, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-06-30. — tekst: https://ser.uek.krakow.pl/index.php/ser/article/view/137/102

  orcid iD
 • keywords: strategy, European Union, circular economy, social policy, social inclusion

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15678/SER.2023.1.02

6
 • Mezootoczenie jako czynnik rozwoju firm rodzinnych w Małopolsce[Regional business environment as a factor influencing family bussiness development in Malopolska] / Maciej SABAL // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XIX międzynarodowa konferencja naukowa : 1–2 lipca 2019, Kraków-Racławice : abstrakty / red. nauk. Natalia Iwaszczuk, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — ISBN: 978-83-953167-5-3. — S. 45

 • słowa kluczowe: przedsiębiorczość, projekty, firmy rodzinne, mezootoczenie

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Mezootoczenie jako czynnik rozwoju firm rodzinnych w MałopolsceRegional business environment as a factor influencing family business development in Malopolska / Maciej SABAL // W: Ryzyko i bezpieczeństwo w działalności gospodarczej / red. nauk. Natalia Iwaszczuk. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — Dostęp również online: {http://www.kzp.zarz.agh.edu.pl/Monografia%20II%20-%20RYZYKO.pdf} [2020-01-30]. — ISBN: 978-83-955544-6-9 ; e-ISBN: 978-83-955544-9-0. — S. 91–105. — Bibliogr. s. 104–105, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: przedsiębiorczość, Unia Europejska, projekty, firmy rodzinne, mezootoczenie

  keywords: European Union, entrepreneurship, projects, family business, regional business environment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Oddziaływanie wsparcia systemowego projektów B+R na innowacyjność w Polsce[Impact of system support for R&D projects on innovation in Poland] / Maciej SABAL, Katarzyna ŁYP-WROŃSKA, Agata WZOREK, Marcin Olkiewicz // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, T. 2 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2018. — ISBN: 978-83-941281-2-8. — S. 177–188. — Bibliogr. s. 187–188, Streszcz.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: innowacyjność, B+R, programy operacyjne, UE

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • On the need to adjust indicators in rankings examining the implementation of sustainability concepts at universities / Maciej SABAL // International Journal of Public Administration, Management and Economic Development [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2533-4077. — 2023 vol. 8 no. 2, s. 1–14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 11–14, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-12-31. — Afiliacja Autora: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — tekst: https://www.ijpamed.eu/index.php/journal/article/view/132/112

 • keywords: sustainable development, education, carbon footprint, circular economy, water footprint

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.60026/ijpamed.v8i2.132

10
 • Perspektywy wsparcia start-upów w latach 2021–2027[Prospects for start-up support in 2021-2027] / Maciej SABAL // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XX międzynarodowa konferencja naukowa : 17–19 grudnia 2020 r., [Kraków] : abstrakty / red. nauk. Grzegorz Ginda. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2020. — ISBN: 978-83-959215-3-7 ; e-ISBN: 978-83-959215-4-4. — S. 33. — Dostęp również online: {http://www.kzp.zarz.agh.edu.pl/Streszczenia_KZP_2020_final.pdf} [2021-01-07]

 • słowa kluczowe: innowacje, Unia Europejska, projekty, start-up, power, dofinansowanie

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Perspektywy wsparcia startupów w latach 2021–2027Prospects for start-up support in 2021–2027 / Maciej SABAL // W: Rynki, sektory i modele biznesowe w dobie globalizacji / red. nauk. Natalia Iwaszczuk, Krzysztof Posłuszny. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2021. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — ISBN: 978-83-66727-16-8 ; e-ISBN: 978-83-66727-17-5. — S. 135–143. — Bibliogr. s. 142–143, Streszcz., Summ.. — Pełny tekst dostępny również w: {http://www.kzp.zarz.agh.edu.pl/Monografia%20III%20-%20Rynki_sektory_KZP2020.pdf} [2021-09-28]

  orcid iD
 • słowa kluczowe: innowacje, projekty innowacyjne, Unia Europejska, start-up

  keywords: innovations, European Union, innovative projects, start-up

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Regional smart specializations and sustainability: the challenges of the European Green DealRegionalne inteligentne specjalizacje i zrównoważony rozwój: wyzwania Europejskiego Zielonego Ładu / Maciej SABAL // Barometr Regionalny [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2956-686X. — 2023 t. 19 nr 2, s. 23–35. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 34–35, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-12-31. — tekst: https://czaz.akademiazamojska.edu.pl/index.php/br/article/view/2331/2275

  orcid iD
 • słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, strategia, region, Unia Europejska, Europejski Zielony Ład, inteligentna specjalizacja

  keywords: sustainable development, sustainability, strategy, European Union, region, circular economy, European Green Deal, smart specialization

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.56583/br.2331

13
 • Regionalne Programy Operacyjne szansą na wyjście z pułapki projektyzacji – przypadek firm rodzinnychRegional Operational Programmes as an opportunity to get out of the projectization trap – the case of family businesses / Maciej SABAL // Samorząd Terytorialny ; ISSN 0867-4973. — 2023 nr 3, s. 48–59. — Bibliogr. s. 58–59, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: projekt, Unia Europejska, firmy rodzinne, wsparcie dla firm, projektyzacja

  keywords: project, European Union, family businesses, support for businesses, projectization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Rola wsparcia szkoleniowego w procesie rozwoju polskich firm rodzinnychThe role of training support in the process of development of Polish family businesses / Maciej SABAL // W: Wyzwania rynkowe współczesnych przedsiębiorstw rodzinnych : monografia / red. nauk. Beata Skoworon-Grabowska, Paweł Nowodziński. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2019. — ISBN: 978-83-7193-707-1. — S. 55–66. — Bibliogr. s. 65–66, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza

  orcid iD
 • słowa kluczowe: przedsiębiorczość, projekty, szkolenia, sukcesja, firmy rodzinne

  keywords: entrepreneurship, training, projects, succession, family businesses

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wdrażanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym w praktyce gospodarczej[Implementing the principles of a circular economy in economic practice] / Aleksander Iwaszczuk, Maciej SABAL, Agnieszka Nowaczek, Marta KUTYNA-BAKALARSKA, Robert UBERMAN, Janusz Mazur. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2022. — 110 s.. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — Bibliogr. s. 95–110. — ISBN: 978-83-67427-11-1 ; e-ISBN: 978-83-67427-10-4. — A. Nowaczek - afiliacja: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Pracownia Badań Strategicznych. — tekst: https://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty4/0634/wdrazanie.pdf

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Wpływ Europejskiego Funduszu Społecznego na polski model ekonomii społecznej[The influence of the European Social Fund on the Polish social economy model] / Maciej SABAL // W: Ekonomia społeczna i przedsiębiorczość : innowacje - środowisko / red. nauk. Marta Czyżewska, Janina Pach, Krzysztof Sala. — Warszawa : CeDeWu, 2020. — ISBN: 978-83-8102-310-8. — S. 37–52. — Bibliogr. s. 51–52, Streszcz.. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza

  orcid iD
 • słowa kluczowe: przedsiębiorstwo społeczne, ekonomia społeczna, projekty, Europejski Fundusz Społeczny, trzeci sektor

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Wpływ metodyki PRINCE2 na wybrane konkursy POIG i POIR[Impact of the PRINCE2 methodology on selected competitions under Operational Programme Innovative Economy and Smart Growth Operational Programme] / Maciej SABAL // W: Inżynieria zarządzania : cyfryzacja produkcji. 2, Aktualności badawcze / red. nauk. Ryszard Knosala. — Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2020. — ISBN: 978-83-208-2400-1. — S. 771–780. — Bibliogr. zbiorcza dla wszystkich tekstów z rozdz. 7: s. 813–819. — Afiliacja Autora: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Wpływ projektów systemowych B+R Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na innowacyjność wybranych branż przemysłuThe impact of the National Centre for Research and Development systemic projects on selected industry trades / Maciej SABAL // W: Inżynieria przyszłości 2019 : innowacyjne rozwiązania techniczne i organizacyjne dla przemysłu : V międzynarodowa konferencja naukowo-biznesowa : księga abstraktów = Future engineering 2019 : technical and organizational innovations for industry : 5\textsuperscript{rd} international science and business conference : book of abstracts. — Radom : Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, cop. 2019. — ISBN: 978-83-7789-572-6. — S. 102. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wsparcie innowacji w procesie inżynierii produkcji na przykładzie szybkiej ścieżki[Supporting innovation in the production engineering process on the example of a Fast Track] / Maciej SABAL // W: Metody i narzędzia w inżynierii produkcji, T. 3 / red. Taras Nahirny, Tomasz Belica. — Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2020. — ISBN: 978-83-959326-1-8. — S. 69–80. — Bibliogr. s. 79–80. — Toż w: {https://www.iim.uz.zgora.pl/storage/app/media/monografie/nmip/Monografia_MTPE_T3.pdf} [2021-09-20]. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

  orcid iD
 • słowa kluczowe: innowacje, przedsiębiorstwo, innowacyjność, projekt B+R, program strategiczny

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Wsparcie publiczne procesu sukcesji w firmach rodzinnychPublic support for succession in family business / Maciej SABAL // Zarządzanie Publiczne [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne : Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego ; ISSN 2084-3968. — 2019 nr 3, s. 191–204. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 203–204, Abstr., Streszcz.. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza. — tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/14510/

  orcid iD
 • słowa kluczowe: projekt, fundusze europejskie, sukcesja, przedsiębiorstwo rodzinne

  keywords: project, European funds, family business, succession

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/20843968ZP.19.015.10691